Wezwanie Boga

 
     
 

Wezwanie do ludzi dzisiejszego czasu

Ludzie, ludzie, powstańcie, czas nalega, a jeżeli nie uczynicie tego w tym "dniu", to w tym ziemskim życiu nie obudzicie się więcej. Czy pomimo Mojego Przesłania chcecie spać dalej? Czy chcecie, aby obudziła was śmierć ciała-z palącym ogniem skruchy waszego ducha bez materii?

Bądźcie szczerzy, wstawcie się w położenie, znalezienia się w duchowym życiu w obliczu prawdy, gdzie nic nie może usprawiedliwić waszego materializmu, gdzie rzeczywiście ujrzycie się w łachmanach-poplamionych, brudnych, podartych-które wasza dusza będzie nosiła jako ubranie. Zaprawdę powiadam wam, tam na widok swojej nędzy i w poczuciu tak wielkiego wstydu, będziecie odczuwali niewymierzalne pragnienie oczyszczenia siebie w wodzie najgłębszego żalu, gdyż będziecie wiedzieli, że tylko czyści możecie pójść na uroczystość ducha.

Zobaczcie się po drugiej stronie ludzkiego egoizmu ze wszystkimi jego słabościami, które obecnie są waszą dumą i waszym zadowoleniem i powiedzcie Mi, czy współczuliście ludziom w cierpieniu, czy w waszych sercach znajdowały oddźwięk, szloch kobiet, lub płacz dzieci. Powiedzcie, więc: jakimi ludźmi byliście? Czy byliście dla nich życiem? (228,62-63)

 

Wezwanie do intelektualistów

"Przyjdźcie do Mnie o intelektualiści, którzy jesteście zmęczeni śmiercią i rozczarowani w sercu. Przyjdźcie do Mnie, którzy jesteście zdezorientowani i zamiast kochać nienawidziliście. Dam wam spokój i uzmysłowię wam, że duch posłuszny Moim Przykazaniom, nigdy się nie męczy. Wprowadzę was w naukę, która nigdy nie dezorientuje inteligencji."(282,54)

Wezwanie do strudzonych i obciążonych

Przyjdźcie do Mnie wy zasmuceni, samotni i chorzy ludzie. Wy, którzy wleczecie za sobą łańcuchy grzechu, poniżeni, głodni i spragnieni sprawiedliwości, bądźcie przy Mnie;, w Mojej Obecności zniknie wiele z waszych chorób i poczujecie, że wasz ciężar staje się lżejszy.

Jeżeli zechcecie posiąść dary ducha, Ja wam ich udzielę;, jeżeli poprosicie Mnie o ziemskie dobra, aby uczynić z nich dobry użytek, dam je wam również, gdyż wasza prośba jest szlachetna i sprawiedliwa. Zostaniecie wtedy dobrymi administratorami i ja przyzwolę wam na pomnażanie tych dóbr, abyście pozwolili partycypować w nich bliźnim. (144,80-81)

 

Wezwanie do Duchowego Izraela

Izraelu stań się przywódcą ludzkości, daj jej ten chleb wiecznego życia, pokaż jej to Duchowe Dzieło, aby przeróżne religie uduchowiły się w Mojej Nauce i w ten sposób do wszystkich ludzi nadeszło Królestwo Boga. (249,66)

Słuchaj Mnie ukochany Izraelu! Otwórz swoje duchowe oczy i ujrzyj wspaniałość swojego Ojca. Usłysz Mój Głos poprzez swoje Sumienie, słuchaj swoimi duchowymi uszami niebiańskiej melodii, aby twoje serce i twój duch uradowały się, abyście odczuli Pokój;, gdyż Ja jestem Pokojem i was zapraszam do życia w nim. Objawiam wam miłość, jaką we wszystkich czasach odczuwałem do ludzkości-powód tego, że Jezus w Drugim Czasie przelał swoją drogocenną krew, aby wybawić was od grzechu, nauczyć was miłości i odcisnąć w waszym duchu i sercu prawdziwą naukę. (283,71)

Skierujcie wasze spojrzenie na Mnie, jeżeli zgubiliście drogę, dzisiaj bądźcie u Mnie. Wznieście swoje myśli do Mnie i rozmawiajcie ze Mną, tak, jak dziecko rozmawia ze swoim Ojcem, tak jak w zaufaniu rozmawia się z przyjacielem. (280,31)

Zmieniajcie się pod wpływem Moich Wskazówek, czujcie się, jako nowi ludzie, praktykujcie Moje Cnoty, a w waszej duszy będzie robiło się coraz jaśniej i na waszej drodze objawi się Chrystus. (228,60)

Narodzie, idź do ludzi, mów do nich tak jak Chrystus mówił do was-z tym samym współczuciem, z tym samym zapewnieniem i nadzieją. Pozwól im zobaczyć, że istnieją drogi rozwoju, które darowują większe zadowolenie niż te, jakiego udzielają dobra materialne. Pozwól im zobaczyć, że istnieje wiara, która pozwala wierzyć i mieć nadzieję ponad widzialnym i odczuwalnym. Powiedz im, że ich duch będzie żył wiecznie i dlatego muszą się przygotować, aby w tej szczęśliwości móc wziąć udział. (359,94-95)

Pokój Mój niech będzie z wami