XVI. PROROCTWA I PRZYPOWIEŚCI, POCIECHA I OBIETNICA

 
     
 

 

Rozdział 66.

Słowa pociechy i obietnicy

Błogosławieństwa

1. Błogosławiony ten, kto znosi swój ból z cierpliwością, gdyż właśnie w swojej potulności odnajdzie siłę, aby na drodze rozwoju nieść swój krzyż dalej.

2. Niech będzie błogosławiony, kto upokorzenia znosi z pokorą i potrafi przebaczać tym, którzy go obrazili, gdyż Ja oddam mu sprawiedliwość. Lecz biada tym, którzy osądzają postępowanie swoich braci, gdyż oni ze swojej strony będą osądzeni!

3. Błogosławiony, kto wypełnia Pierwsze Przykazanie i kocha Mnie bardziej niż wszystko to, co stworzone.

4. Niech będzie błogosławiony, ten, kto pozwala Mi sądzić swoją sprawiedliwą lub niesprawiedliwą sprawę. (44,52-55)

5. Błogosławiony, kto na ziemi uniża się, gdyż Ja mu przebaczę. Błogosławiony ten, kto jest spotwarzany, gdyż Ja zaświadczę o jego niewinności. Błogosławiony ten, kto składa o Mnie świadectwo, gdyż Ja będę mu błogosławił. A kto z powodu praktykowania Mojej Nauki będzie niedoceniony, tego Ja uznam. (8,30)

6. Błogosławieni, którzy upadają i znowu się podnoszą, którzy płaczą i Mi błogosławią, ci, którzy zranieni przez własnego brata, we wnętrzu swojego serca Mi ufają. Ci mali i zasmuceni, wyszydzeni, lecz łagodni i przez to silni w duchu, są naprawdę Moimi uczniami. (22,30)

7. Błogosławiony, ten, kto błogosławi Wolę swojego Pana, błogosławiony, ten, kto błogosławi własny ból, ponieważ wie, że zmywa swoje plamy hańby. Gdyż ten przy wspinaniu się na szczyt góry daje swoim krokom oparcie. (308,10)

8. Wszyscy oczekują światła nowego dnia, jutrzenki pokoju, która będzie początkiem lepszej epoki. Uciskani oczekują dnia swojego wyzwolenia, chorzy mają nadzieję na uzdrawiający środek, który zwróci im zdrowie, siłę i radość życia.

9. Błogosławieni, którzy do ostatniego momentu potrafią czekać, gdyż im będzie zwrócone z procentami, to, co utracili. Temu oczekiwaniu błogosławię, gdyż ono jest dowodem na wiarę we Mnie. (286,59-60)

10. Błogosławieni wierni, błogosławieństwo dla tych, którzy pozostają wytrwali do końca swoich doświadczeń. Niech będą błogosławieni ci, którzy nie zmarnowali siły, jakiej udzieliło im Moje Pouczenie, gdyż oni w nadchodzących czasach gorycz zmian w życiu przetrwają z siłą i ze światłem.

11. Błogosławieni, którzy błogosławią Mnie na ołtarzu stworzenia i następstwa swoich przewinień potrafią pokornie przyjmować, nie przypisując ich Boskiej karze.

12. Błogosławieni, którzy potrafią postępować zgodnie z Moją Wolą i przyjmują swoje doświadczenia z pokorą. Oni wszyscy będą Mnie kochali. (325,7-8)

 

Dodanie odwagi do rozwoju

13. Błogosławieni, którzy z pokorą i wiarą proszą Mnie o postęp swojego ducha, gdyż oni dostaną to, o co proszą swojego Ojca.

14. Błogosławieni potrafiący czekać, gdyż Moja Miłosierna pomoc w odpowiednim momencie dostanie się w ich ręce.

15. Uczcie się prosić i umiejcie również czekać-ze świadomością, że Mojej kochającej Woli nic nie ujdzie. Miejcie ufność w to, że Moja Wola objawia się w każdej waszej potrzebie i w każdym waszym doświadczeniu. (35,1-3)

16. Błogosławieni, którzy śnią o Raju Pokoju i harmonii.

17. Błogosławieni, którzy pogardzali i obojętnie traktowali trywialność, próżność i namiętności, które niczego dobrego ludziom nie przynoszą, a jeszcze mniej ich duszy.

18. Błogosławieni, którzy zlikwidowali, do niczego nieprowadzące fanatyczne czynności kultowe i wyzbyli się starych i mylnych wyobrażeń wiary, aby przyjąć absolutną i nagą Prawdę.

19. Błogosławię tym, którzy odrzucają zewnętrzne, aby zamiast tego oddawać się duchowemu postrzeganiu, miłości i wewnętrznemu pokojowi, gdyż ci wciąż bardziej widzą, że świat nie darowuje żadnego pokoju i że odnaleźć go mogą w sobie.

20. Niech będą pomiędzy wami błogosławieni, których Prawda nie przeraziła i nią się nie oburzyli, gdyż zaprawdę, powiadam wam, Światło spadnie na waszego ducha jak wodospad, aby na zawsze ugasić wasze pragnienie Światła.

21. Błogosławiony słuchający Moich Wskazówek, który czyni je własnymi i według nich postępuje, gdyż on będzie potrafił żyć na świecie, będzie wiedział jak umrzeć dla świata i gdy jego godzina nadejdzie zmartwychwstać w Wieczności.

22. Błogosławiony, ten, kto zagłębia się w Moje Słowo, gdyż on nauczył się rozumieć powód cierpienia, sens zadośćuczynienia i pokuty i zamiast rozpaczać, lub bluźnić, czym swój ból jeszcze by zwielokrotnił, podnosi się pełen wiary i nadziei, aby walczyć, żeby ciężar jego zadłużenia codziennie był lżejszy, a jego kielich cierpienia mniej gorzki.

23.Radość i pokój dla tych ludzi wiary, którzy akceptują Wolę Ojca. (283,45-47)

24. Wasz postęp, lub wasz rozwój pozwolą wam na odkrycie Mojej Prawdy i na uświadomienie sobie Mojej Boskiej Obecności-zarówno w duchowości jak i w każdym z Moich Dzieł. Wówczas powiem wam: "Błogosławieni, którzy wszędzie potrafią Mnie zobaczyć, gdyż oni są tymi, którzy Mnie rzeczywiście kochają. Błogosławieni, którzy potrafią odczuwać Mnie duszą, a nawet ciałem, gdyż oni są tymi, którzy całej swojej istocie nadali wrażliwość, którzy rzeczywiście uduchowili się". (305,61-62)

25. Wiedzcie, że Ja z Mojego "Wysokiego Tronu" otaczam wszechświat Moim Pokojem i Moim Błogosławieństwem.

26. Wszystko jest przeze Mnie w każdej godzinie i w każdym momencie błogosławione.

27. Ode Mnie nie wyszło, ani nigdy nie wyjdzie jakiekolwiek przeklęcie lub wyklęcie Moich dzieci. Dlatego pozwalam schodzić Mojemu Błogosławieństwu, Mojemu Pocałunkowi Miłości i Mojemu Pokojowi na wszystkie Moje dzieci, nie patrząc, sprawiedliwy, czy grzesznik.

Pokój Mój niech będzie z wami