XVI. PROROCTWA I PRZYPOWIEŚCI, POCIECHA I OBIETNICA

 
     
 

 

Rozdział. 64

Proroctwa

Wypełnienie starych i nowych proroctw

1. To, co prorocy zapowiedzieli, wypełni się w obecnym czasie. Moje Nowe Słowo dotrze do filozofów i teologów, wielu będzie z tego szydziło, a inni będą się oburzali. Lecz, podczas, gdy będzie się to działo, ich zdumione oczy zobaczą wypełnianie proroctw, które wam teraz zapowiedziałem. (151,75)

2. Owi Prorocy z przeszłych czasów w żadnym razie nie otrzymywali na ziemi prawnego pełnomocnictwa, lub upoważnienia, nie byli zmuszeni do podporządkowywania się jakiemukolwiek autorytetowi i koncentrowali się tylko na tym, aby być posłuszni rozkazom Pana, który włożył Swoje Słowo w usta tych, przez Niego wybranych.

3. Pełnych, wiary i odwagi, nic nie powstrzymywało ich przed zadaniem nauczania Narodu Mojego Słowa i odwracania go od religijnego fanatyzmu, poprzez to, że uświadamiali mu obojętność i pomyłki kapłanów. (162,7-8)

4. Ludzkości, czy wydaje ci się nieprzewidywalne cierpienie, nędza i chaos, która otaczają cię w obecnym czasie?

5. Jeżeli jesteście zaskoczeni, to tylko, dlatego, że nie interesowaliście się Moimi Proroctwami i nie przygotowaliście się.

6. Wszystko zostało przewidziane i wszystko zostało zapowiedziane, lecz wam brakowało wiary, a teraz wypijacie, jako tego następstwo bardzo gorzki kielich.

7. Również dzisiaj prorokuję poprzez ludzki rozum. Niektóre proroctwa wkrótce się wypełnią, inne w odległym czasie.

8. Ten Naród, który ich słucha, ma wielką odpowiedzialność uczynienia ich znanymi ludzkości. Gdyż one zawierają Światło, które uzmysłowi ludziom rzeczywistość, w jakiej żyją, aby zatrzymali się w swoim biegu, pędzącym ku przepaści. (276,41-42)

9. Wiele z tego, o czym dzisiaj mówiłem do was jest Proroctwem, które w jednym przypadku dotyczy następnego czasu, a innym razem czasów przyszłych. Dlatego wielu ludzi nie chce przyznać temu Boskiemu Przesłaniu żadnego znaczenia.

10. Jednak to Słowo, pełne światła, powstanie pośród ludzi nadchodzących czasów, którzy rozpoznają w nim wielkie Objawienia i odkryją jego dokładność i doskonałość, która wprawi naukę w zdumienie. (216,13)

 

Wielkie Proroctwo o Narodach z 10. Stycznia 1945, blisko końca Drugiej Wojny Światowej

11. W tym momencie mówię do narodów ziemi. Wszystkie mają Moje Światło; dzięki niemu powinny pomyśleć o tym, że odważyły się dysponować życiem, jak gdyby były jego właścicielem.

12. Zaprawdę powiadam wam, wasze zniszczenie i wasz ból u wielu wywołały głęboką skruchę i miliony ludzi obudziły do światła, którzy szukają Mnie i wołają i od nich podnosi się ku Mnie krzyk żałosnej skargi, która pyta: Ojcze, czy jest możliwie, że wojna nie zakończy się w 1945, a Ty nie osuszysz naszych łez i nie przyniesiesz nam Pokoju?

13. Jestem tutaj obecny pomiędzy wami, o siedem Narodów! Siedem Głów, które podniosły się na świecie przede Mną!

14. Anglio: oświecam cię, Moja Sprawiedliwość jeszcze ciężko cię doświadczy;, lecz Ja daję ci siłę, dotykam twojego serca i mówię ci: twoje roszczenie władzy upadnie, twoje bogactwa zostaną ci odebrane i nikomu nie będą dane.

15. Niemcy: w tym momencie dotykam twojej arogancji i powiadam ci: przygotuj się, gdyż twoje nasienie nie zginie. Poprosiłeś Mnie o nowe ziemie, lecz ludzie wmieszali się do Moich wysokich decyzji. Zginam twój kark i powiadam ci: weź Moją Siłę i miej zaufanie w to, że cię ocalę.

16. Lecz, jeżeli nie będziesz Mi ufać i ulegniesz swojej dumie, będziesz sam i niewolnikiem świata. Lecz nie jest to Moją Wolą, gdyż teraz jest czas, w jakim obalam panów i uwalniam niewolników i więźniów. Weź Moje Światło i na nowo powstań.

17. Rosjo: Mój Duch widzi wszystko. Świat nie będzie twój. Ja będę Tym, który będzie rządził wami wszystkimi. Nie będziesz w stanie wymazać Mojego Imienia, gdyż Chrystus, który mówi do ciebie będzie panował ponad wszystkimi ludźmi. Uwolnij się od materializmu i przygotuj się na nowe życie, gdyż, jeżeli się tak nie stanie, złamię twoją pychę. Przekazuję ci Moje Światło.

18. Włochy: nie jesteś więcej panem, tak, jak w przeszłych czasach; dzisiaj zniszczyły cię szyderstwo, zniewolenie i wojna. W następstwie swojego zwyrodnienia przeżywasz wielkie oczyszczenie. Lecz Ja powiadam ci: odnów się, zwalcz swój fanatyzm i bałwochwalstwo i uznaj Mnie, jako najwyższego Pana. Wyleję na ciebie nowe inspiracje i Światło. Weź Mój leczniczy balsam i przebaczcie jedni drugim.

19. Francjo: prezentujesz Mi swój ból. Twoja skarga dotarła aż do Mojego wysokiego Tronu. Przyjmuję cię. Wcześniej wynosiłaś się jako pan, teraz pokazujesz Mi tylko łańcuchy, jakie wleczesz za sobą.

20. Ty, ani nie czuwałaś, ani nie modliłaś się. Oddawałaś się tylko cielesnym przyjemnością i smok uczynił sobie z ciebie zdobycz.

21. Lecz Ja ciebie ocalę, gdyż skarga twoich kobiet i płacz dzieci wznoszą się ku Mnie. Ty chcesz się ocalić i Ja podam ci Moją Rękę. Ale zaprawdę powiadam ci: czuwaj, módl się i przebaczaj!

22. Stany Zjednoczone: w tym momencie przyjmuję również ciebie. Oglądam twoje serce, ono nie jest z kamienia, tylko z metalu, ze złota. Zatwardziały widzę twój mózg z metalu. Nie znajduję u ciebie żadnej miłości, nie odkrywam żadnej duchowości. Widzę tylko szaleństwo, ambicje i chciwość.

23. "Rób tak dalej", lecz Ja pytam ciebie:, kiedy Moje Nasienie zapuści u ciebie głębokie korzenie? Kiedy zniszczysz twojego "złotego cielca" i twoją "wieżę Babel", aby zamiast tego wznieść prawdziwą Świątynię Pana?

24. Dotykam twojego sumienia, od pierwszego do ostatniego i przebaczam wam. Oświecam was, aby w najcięższej godzinie, gdy doświadczenia osiągną punkt kulminacyjny, wasz rozum nie był zmącony, tylko jasno myślał i wam przypomniał, że Ja stoję ponad wami.

25. Daję ci Światło, siłę i pełnomocnictwo. Nie mieszaj się do Moich wysokich decyzji, gdyż, jeżeli nie będziesz posłuszne Moim Wskazówkom, lub przekroczysz postawione przeze Mnie granice, przyjdą na ciebie ból, zniszczenie, ogień, zaraza i śmierć.

26. Japonio: Przyjmuję ciebie i do ciebie mówię. Wstąpiłem do twojej Świątyni i obejrzałem wszystko. Nie chcesz być ostatnią, zawsze chciałaś być pierwszą. Lecz zaprawdę, powiadam ci: takie nasienie nie znajduje u Mnie upodobania.

27. Jest konieczne, dla oczyszczenia twojego serca, abyś opróżniła kielich cierpienia. Jest potrzebne, aby twoja mowa wymieszała się z innymi mowami. Niezbędnym jest, aby świat zbliżył się do ciebie. Gdy świat zostanie przygotowany i oczyszczony, przyniesie ci nasienie, które Ja mu przekażę. Gdyż nie widzę nikogo przygotowanego. Nie widzę u ciebie duchowego nasienia Mojej Boskości. Lecz Ja utoruję drogę.

28. Wkrótce na świecie zapanuje chaos światopoglądów, zamieszanie wśród nauk i teorii. Lecz po tym chaosie dotrze do ciebie Światło. Przygotowuję was i wam przebaczam i zatroszczę się, abyście wkroczyli na prawidłową drogę.

29. Gdy będzie odpowiedni czas i do narodów przyjdzie pokój, to nie bądź oporną, nie włączaj się do Moich wysokich decyzji, ani nie sprzeciwiaj się Mojej Woli. Gdy narody zawrą pokój nie bądź podstępna, gdyż wówczas spowoduję, że Mój Sąd przejdzie nad tobą.

30. Siedem Narodów! Siedem Głów! Ojciec was przyjął. Przed wami, pod waszym panowaniem stoi świat. Jesteście przede Mną za niego odpowiedzialni!

31. Światło "Księgi Siedmiu Pieczęci" jest w każdym narodzie, aby ludzie się przygotowywali, tak, jak jest to Moja Wolą. Mój Pokój, niech będzie z wami! (127,50-65)

 

Wojny i katastrofy naturalne-znaki na niebie

32. Ten sam świat, który zamieszkujecie, poprzez długi czas był polem bitwy. Lecz człowiekowi nie wystarczyło odziedziczone po przodkach ogromne doświadczenie-gorzkie i bolesne doświadczenie, które przed ludźmi obecnego czasu leży, jak otwarta księga Sumienia.

33. Lecz ludzkie serce jest za twarde, aby przyjąć ten owoc doświadczenia, który jest jak dziedzictwo Światła. Jedyne, co przejęli od swoich przodków są to przekazane im z krwią, nienawiść, duma, gniew, chciwość, pycha i zemsta,. (271,65)

34. Pomyślcie, że jest to czas Sądu;, gdyż zaprawdę powiadam wam, każde przewinienie zostanie odpokutowane. Sama ziemia zażąda rachunku za złe użycie, jakie uczynił człowiek z niej i z bogactw natury.

35. Wszystko, to, co zostało zniszczone zażąda od was rachunku i przez to pozwoli ludziom zobaczyć, że zostali stworzeni przez Stwórcę z zamiarem miłości i że właśnie ta jedyna Wola, która mogłaby ich zniszczyć, nimi się opiekuje, ochrania i błogosławi. (180,67)

36. Przekazuję wam to Przesłanie, które poprzez morza musicie przekazywać dalej. Moje Słowo ma przekroczyć Stary Kontynent i dotrzeć nawet do ludzi Izraela, którzy wdali się w bratobójczą walkę o kawałek lądu, nie mając świadomości nędzy swojego ducha.

37. Nie potraficie sobie wyobrazić doświadczenia, jakie świat przeżyje. Wszyscy oczekują pokoju, lecz pokój nastanie dopiero wtedy, gdy siły natury złożą świadectwo o Mnie. (243,52)

38. Moje siły natury zostaną rozpętane i pochłoną całe pasma lądu. Naukowcy odkryją nową planetę, a wasz świat rozświetli deszcz z gwiazd. Lecz nie będzie oznaczało to dla ludzkości nieszczęścia; zapowie to tylko ludziom, nadchodzenie nowego czasu. (182,38)

39. Już wam zapowiedziałem, że Mój Naród jest rozrzucony po całym świecie, co oznacza, że duchowe nasienie jest rozrzucone po całym okręgu ziemi.

40. Dzisiaj nie jesteście jednomyślni, a nawet nawzajem się lekceważycie z powodu drobnostek. Lecz, gdy materialne nauki zagrożą opanowaniem was, wy, którzy myślicie duchem, nareszcie staniecie się jednością. Gdy ten czas nadejdzie, dam wam Znak, abyście mogli się rozpoznawać-coś, co w taki sam sposób będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć. Wówczas, gdy nawzajem złożycie sobie o tym świadectwo, będziecie zdumieni i powiecie: "Ten, który nas odwiedził to był nasz Pan". (156,35-36)

 

Proroctwo o rozczłonkowaniu się meksykańskiej Wspólnoty

41. Słuchaj Mnie Narodzie, teraz uważnie i zacznij postępować godnie i prawdziwie według Mojego Słowa.

42. Widzę, że nosicie w sercu smutek, gdyż przeczuwacie, że nie wszyscy z tych ludzkich tłumów będą trzymali się Prawa, które zapisałem w waszym duchu. Lecz Ja powiadam wam, że dzisiaj tak jak w Pierwszym Czasie, Naród się rozdzieli.

43. Wiele do was mówiłem i dla wszystkich wyznaczyłem jedną drogę. Dlatego powiadam wam: w przypadku, gdy niektóre z Moich dzieci będą nieposłuszne, zostanie ogłoszony wyrok o tym Narodzie, gdy nastanie przez Wolę Ojca ustanowiony dzień zakończenia tego Objawienia.

44. W obecnym czasie przyszedłem do was jako Oswobodziciel, pokazałem wam drogę przez pustynię, duchową "codzienną pracę" w walce o uwolnienie i ocalenie, a na końcu obiecałem wam nową Ziemię Obiecaną, która jest Pokojem, Światłem i szczęśliwością dla ducha.

45. Błogosławieni, którzy wyruszą i pójdą za Mną w tę podróż, w pragnieniu oswobodzenia i uduchowienia, gdyż oni nigdy nie będą czuli się opuszczeni, ani słabi w doświadczeniach, jakie przyniesie im ta rozległa pustynia.

46. Natomiast, biada tym, którzy wykroczą przeciwko wierze, którzy bardziej kochają rzeczy świata, niż Duchowe-tym, którzy w dalszym ciągu trwają przy swoich bożkach i tradycjach! Sądząc, że Mi służą, staną się podwładnymi "faraona", którym jest ciało, materializm i bałwochwalstwo.

47. Ten, kto chce dojść do Ziemi Obiecanej, do Ojczyzny Ducha, musi podczas swojego przejścia przez świat pozostawić ślad dobra.

48. Przychodźcie tą drogą i nie obawiajcie się. Gdy na Mnie oprzecie swoją nadzieję, nie możliwe jest, abyście zabłądzili. Jeżeli obawiacie się, lub nie macie zaufania, to wasza wiara nie jest absolutna, a Ja powiadam wam, kto chce pójść za Mną, musi być przekonany o Mojej Prawdzie. (269,50-51)