XV UPOMNIENIA, OSTRZEŻENIA, POUCZENIA

 
     
 

 

Rozdział. 63

Wskazówki dla wspólnot i wszystkich Uczniów Chrystusa

Duchowe Dzieło Chrystusa

1. Ukochany Narodzie, raduj się z Mojej Obecności, urządź w swoim sercu wesele, wznoś z radości okrzyki, gdyż nareszcie zobaczyliście Dzień Pana.

2. Baliście się nadejścia tego dnia, gdyż zawsze myśleliście, że serce Ojca jest mściwe, że On żywi złość z powodu otrzymanych obelg i że z tego powodu przygotowuje sierp, powróz i kielich cierpienia, aby dokonać zemsty na tych, którzy Go tak bardzo i tak wiele razy obrażali.

3. Lecz wielkie było wasze zaskoczenie, gdy stwierdziliście, że w Boskim Duchu, nie jest możliwe istnienie ani gniewu, ani złości, lub odrazy i chociaż świat szlocha i skarży się, jak nigdy dotąd, powodem tego nie jest, że Ojciec dał mu ten owoc do jedzenia i ten kielich do picia, tylko, jest to plon, który ludzkość teraz otrzymuje z powodu swoich czynów.

4. Co prawda wszystkie nieszczęśliwe wydarzenia, które rozpętały się w obecnym czasie, zostały jej przedtem zapowiedziane. Lecz z tego powodu nie myślcie, że ponieważ zostały zapowiedziane, wasz Ojciec zsyła wam je jako karę. Całkiem przeciwnie: we wszystkich czasach ostrzegałem was przed złem, przed pokusami i pomagałem wam w podnoszeniu się z upadków. Poza tym dałem wam do dyspozycji wszystkie środki, które są konieczne, abyście mogli się ocalić. Lecz musicie zobaczyć, że wobec Moich wezwań pozostawaliście zawsze głusi i niewierzący. (160,40-41)

5. Biada tym, którzy w obecnym czasie nie starają się rozpalić swojej lampy, gdyż oni poginą! Widzicie, jak wszędzie jeszcze panuje cień, chociaż jest to czas Światła!

6. Dzięki Mojemu Słowu wiecie, że ten naród wybrałem, aby w nim Siebie objawiać podczas Mojego Trzeciego Przyjścia;, lecz powodu tego nie znacie. Mistrz, który nie chce mieć żadnych tajemnic przed swoimi Uczniami, był dla was tajemnicą. On przyszedł wam wszystko objawić, co wiedzieć powinniście, abyście tym, który was będą pytali trafnie mogli odpowiadać.

7. Widziałem, ze mieszkańcy tego zakątka świata zawsze Mnie poszukiwali i kochali i chociaż ich oddawanie Mi czci nie zawsze było doskonałe, przyjmowałem ich zamiar i ich miłość, jako kwiat niewinności, ofiary i cierpienia. Ten pachnący kwiat zawsze był obecny na ołtarzu Mojej Boskości.

8. Zostaliście przygotowani, aby tę wielką misję wypełniać w Trzecim Czasie.

9. Dzisiaj wiecie, gdyż wam to objawiłem, że sprawiłem, aby pośród was reinkarnował Naród Izraela. Wiecie, że nasienie, jakie żyje w waszej istocie i wewnętrzne światło, które wami kieruje, jest tym samym, które wylałem już w Pierwszym czasie na Dom Jakuba.

10. Jesteście Izraelitami według ducha, duchowo posiadacie nasienie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jesteście gałęziami owego błogosławionego drzewa, które będzie ofiarowywało ludzkości cień i owoce.

11. Jest to powodem, dlaczego nazywam was pierworodnymi i dlaczego was odszukałem w obecnym czasie, aby poprzez was objawić światu Moje Trzecie Objawienie.

12. Jest Moją Wolą, aby Naród Izraela duchowo powstał pomiędzy ludzkością, aby ona ujrzała prawdziwe zmartwychwstanie w ciele. (183,33-35)

13. Czyżbyście wierzyli, że będę dawał Moje Słowo wszystkim narodom ziemi? Nie! Również w tym, jest podobne Moje nowe Objawienie do tych z przeszłego czasu, gdy objawiałem Siebie jednemu Narodowi, a ten wówczas miał zadanie wyruszenia i rozprzestrzeniania Radosnej Nowiny i rozsiewania nasienia, które odebrał w Moim Przesłaniu. (185,20)

14. Pozwólcie innym narodom, żeby najpierw obudziły się do Nowego Czasu, gdy zobaczą, że połacie ziemi pochłaniane są przez powodzie, narody niszczone wojną, a zarazy unicestwiają życie. Te narody, które stały się pyszne w swoich naukach i uśpione przez splendor religii-nie będą uznawały Mojego Słowa w tej niepozornej formie, ani w duchu nie będą odczuwały Mojego Objawienia. Dlatego najpierw ziemia musi zostać wstrząśnięta, a natura powie ludziom: czas się wypełnił i Pan przyszedł do was.

15. Najpierw musi zostać doświadczona ludzka pycha i zarozumiałość, aby ludzkość obudziła się, otworzyła swoje oczy i przytaknęła temu, że Tym, który przyszedł Ja jestem. Lecz waszym zadaniem jest czuwanie, modlenie i przygotowywanie się. (62,53)

16. Kiedyś obiecałem wam powrót do ludzkości i chociaż wiele stuleci przeszło, jestem tutaj, aby wypełnić ową obietnicę. Wasz duch tęsknił za Moją obecnością w swoim pragnieniu pokoju, w swoim głodzie prawdy i tęsknocie za wiedzą i Mój Duch zszedł, aby pozwolić wam na słuchanie nauczania odpowiedniego do czasu, w jakim żyjecie. Jakże mogą ludzie w dalszym ciągu pragnąć prowadzenia takiego życia, jakie wiedli dotychczas? Nie jest odpowiednie do czasu w dalszym ciągu trwanie w duchowej stagnacji, lub w duchowej ociężałości kultywując rytuały i tradycję. (177,19)

17. Wielu ludzi o uznanej w świecie uczoności nie będzie mogło Mnie w tej formie uznać i Mnie zaneguje. Lecz nie bądźcie tym zaskoczeni, gdyż już w odległym czasie wam zapowiedziałem to, mówiąc do was: "Bądź błogosławiony Ojcze za to, że swoją Prawdę objawiłeś maluczkim, a zakryłeś ją przed uczonymi i mądrymi."

18. Tak dzieje się nie, dlatego, że Ja przed kimkolwiek ukrywam Moją Prawdę, lecz o wiele bardziej, dlatego, że ci, których rozum jest nieobciążony mogą Mnie w swojej duchowej nędzy lub niepozorności dużo lepiej odbierać, podczas gdy ludzie ze zdolnościami, których rozum napełniony jest teoriami, filozofiami i naukami wiary, nie potrafią Mnie ani pojmować, ani odczuwać. Lecz Prawda, która jest dla wszystkich w przeznaczonym na to czasie przyjdzie do każdego. (50,45)

19. Ten, kto zna Moje Prawo i je ukrywa nie może nazywać się Moim Uczniem. Ten, kto Moją Prawdę przekazuje tylko ustami, a nie sercem, nie bierze ze Mnie przykładu. Ten, kto mówi o miłości, a swoimi czynami udowadnia coś przeciwnego jest zdrajcą Mojej Nauki.

20. Kto zaprzecza czystości i doskonałości Marii, ten jest nierozsądny, gdyż w swojej niewiedzy wyzywa Boga i zaprzecza Jego Mocy. Ten, kto nie uznaje Mojej Prawdy w Trzecim Czasie i zaprzecza nieśmiertelności Ducha z duszą, jeszcze śpi i nie bierze pod uwagę Przepowiedni z przeszłego czasu, które zapowiadały Objawienie, jakie ludzkość przeżywa w obecnym czasie. (73,28-29)

21. Oni nadejdą i będą Mnie poddawali próbie, gdyż będą chcieli wam udowodnić, że znajdujecie się w błędzie. Jeżeli nie nazwę im Mojego Imienia, powiedzą, że Ja nie jestem Ja, a kiedy odpowiem na ich, ze złymi zamiarami postawione pytania, będą Mi zaprzeczali z jeszcze większą gorliwością.

22. Wówczas im powiem: ten, kto chce wstąpić do Królestwa Światła, musi go szukać sercem. Lecz ten, kto chce żyć bez uznania Mnie, zatrzyma duchową wiedzę przed własnym duchem i sprawi, że wszystko, to, co jest jasnym i pełnym światła Objawieniem, dla niego będzie tajemnicą i misterium. (90,48-50)

23. Teraz jestem przejściowo pomiędzy wami, tak jak już kiedyś byłem. Zbliża się już moment czasu, w którym nie będę więcej do was mówił, lecz ludzkość nie odczuła Mojej obecności.

24. Z góry, z której przesyłam wam Moje Słowo i na was patrzę, będę musiał zawołać w przeddzień Mojego pożegnania: Ludzkości, ludzkości, która nie wiedziałaś, Kto był u ciebie! Tak, jak w Drugim Czasie krótko przed Moją śmiercią, patrzyłem z góry na miasto i pośród łez zawołałem: "Jerozolimo, Jerozolimo, która nie rozpoznałaś Dobra, jakie było u ciebie."

25. Nie był to świat z powodu, którego On płakał, lecz z powodu ludzkich dusz, które wciąż jeszcze były bez światła, które, aby dotrzeć do Prawdy musiały przelać jeszcze wiele łez. (274,68-69)

26. Wiele setek lat przeszło od dnia, w którym dałem wam poprzez Jezusa Moje Słowo i Moje ostatnie upomnienia;, ale dzisiaj pojawiam się u was jako Duch Święty, aby u was wypełnić Moją obietnicę.

27. Nie stałem się człowiekiem, przychodzę w Duchu i tylko ci Mnie zobaczą, którzy są przygotowani.

28. Podczas, gdy wy wierzycie w Moje Słowo i za Mną idziecie, inni nie przyjmują Mojego Objawienia i mu zaprzeczają. Musiałem dać im wielkie dowody i dzięki nim stopniowo zwalczyłem ich niewiarę.

29. Miłość i cierpliwość, które wam zawsze okazywałem, pozwalają wam zrozumieć, że tylko Ojciec może w taki sposób was kochać i pouczać. Czuwam nad wami i abyście się nie potykali czynię wasz krzyż lekkim. Abyście waszą drogą szli w pełni zaufania do Mnie, pozwalam odczuwać wam Mój Pokój. (32,4)

30. Dzisiaj Moje Słowo, Moja pouczająca Mowa pozornie są tylko dla was przeznaczone, w rzeczywistości przeznaczone są dla wszystkich, gdyż ich mądrość i miłość obejmują cały wszechświat, jednoczą wszystkie światy, wszystkie inkarnowane i nieinkarnowane dusze. Przychodźcie tutaj, tak jak Mnie potrzebujecie; szukajcie Mnie, gdy czujecie się zagubieni.

31. Jestem waszym Ojcem, który zna wasze cierpienie i który was pociesza. Wlewam w was miłość, której tak bardzo potrzebujecie-dla was samych i do rozprzestrzeniania w waszym otoczeniu.

32. Jeżeli naprawdę widzicie Moją obecność w Mądrości, którą objawiam poprzez tych Przekazicieli Głosu, to zobaczcie również, że nadszedł czas, aby na duchowej ścieżce rozpocząć dzieło odbudowy.

33. Ach, żeby tak wszyscy, którzy zostali wezwani, tutaj pospieszyli;, zaprawdę powiadam wam przy Pańskim Stole byłby nadmiar Uczniów i wszyscy oni spożywaliby te same pokarmy! Lecz nie wszyscy zaproszeni przyszli i pod pretekstem różnych zajęć odesłali w ten sposób Boskie Wezwanie na drugie miejsce.

34. Błogosławieni, którzy spiesznie przybyli, gdyż oni otrzymali swoją nagrodę. (12,76-80)

35.W obecnym czasie nie wszyscy, którzy otrzymali Dary Ducha przysłuchują się Mi. Spójrzcie jak jest przy stole wiele pustych miejsc, ponieważ wiele z Moich małych dzieci po tym jak otrzymały dobrodziejstwo, oddaliło się, unikając odpowiedzialności i zadań. Ach, żeby tu na ziemi znały przysięgi, które dała Mi każda dusza zanim przyszła na ziemię! (86,43)

36. Obecnie pozostawiam wam w dziedzictwie Trzeci Testament, kiedy wy nawet pierwszych dwóch nie zrozumieliście. Gdybyście w obecnym czasie byli przygotowani, nie byłoby koniecznym, aby Moje Słowo było materialnie słyszalne, gdyż wtedy przemawiałbym Duchowo, a wy odpowiadalibyście Mi waszą miłością. (86,49)

37. To jest Światło Trzeciego Czasu. Lecz wystawcie na próbę tego, kto powie, że Bóg nie jest Tym, który do was mówi tylko ten człowiek tutaj. Zaprawdę powiadam wam, tak długo, jak długo Mój Boski Promień nie oświeci jego rozumu, nie będziecie mogli wydostać z niego żadnych słów duchowej esencji i prawdy, nawet gdybyście zagrozili mu śmiercią.

38. Nie ma niczego dziwnego w tym, że dusza tak samo jak posługuje się swoim ciałem, aby mówić i się objawiać, odrywa się na krótką chwilę od niego, aby umożliwić, aby na jej miejscu objawił się Ojciec wszystkich duchów: Bóg.

39. Przychodzę do was, gdyż wy nie potraficie przyjść do Mnie, a Ja nauczam, że najmilszą modlitwą osiągającą Ojca, jest ta, która w ciszy wznosi się z waszej duszy. Ta modlitwa jest tą, która przyciąga Mój Promień, poprzez który wy Mnie słyszycie. Nie są to pieśni i słowa, które Moją Boskość radują. (59,57-59)

40. Nie możecie twierdzić, że Moje Słowo nie jest jasne, lub, że zawiera ono w sobie niedoskonałości, gdyż ode Mnie w żadnym wypadku nie może pochodzić niejasność. Jeżeli znajdziecie w nim jakąś pomyłkę, to przypiszcie ją złemu przekazowi poprzez Przenosiciela Głosu, lub waszej złej zdolności pojmowania, lecz nigdy Mojej Nauce. Biada Przenosicielowi głosu, który zniekształci Moje Słowo! Biada temu, który źle przekaże Moje Pouczenie lub je sprofanuje, gdyż dozna on nieustającego wyrzutu ze strony swojego sumienia i straci pokój duszy. (108,51)

41. Aby wam wyjść naprzeciw, powiadam wam:, jeżeli nie chcecie, abym posługiwał się grzesznym ciałem, żeby podarować wam Moją Miłość, to pokażcie Mi jednego sprawiedliwego, jednego czystego, wskażcie Mi pomiędzy sobą takiego, który potrafi kochać, a Ja was zapewniam, że się nim posłużę.

42. Pojmijcie, że posługuję się grzesznikiem, aby tutaj przyprowadzać grzeszników;, gdyż Ja nie przychodzę, aby ratować sprawiedliwych, oni już są w Królestwie Światła. (16,25)

43. Obserwujcie jak to nasienie nie umiera, chociaż było źle przez was pielęgnowane; zobaczcie jak zwyciężyło ciemność i pułapki, przeszkody i doświadczenia i dzień po dniu w dalszym ciągu wschodzi i się rozwija. Dlaczego to nasienie nie umiera? Gdyż Prawda jest nieśmiertelna, Wieczna.

44. Dlatego zobaczycie, że, gdy pozornie ta Nauka chwilowo zniknie, to właśnie wtedy, będą wyrastały nowe i bujne pędy, aby pomagać ludzkości w zrobieniu następnego kroku na przód na drodze uduchowienia. (99,20)

45. Przebadajcie Moje Pouczenia i powiedzcie Mi, czy ta Nauka mogłaby zostać włączona do jednej z waszych religii.

46. Objawiłem wam jej uniwersalne właściwości i jej uniwersalną treść, która nie ogranicza się tylko do części ludzkości lub do określonych narodów, lecz przekracza orbitę planety waszego świata uwzględniając Nieskończoność ze wszystkimi jej światami, gdzie-tak, jak na tym świecie-również żyją dzieci Boga. (83,6)

47. Zobaczcie, że Moje Słowo nie jest religią, ani nią być nie może. To Dzieło jest pełną światła drogą, na której, aby dotrzeć do bram Ziemi Obiecanej, duchowo zjednoczą się wszystkie ideologie, wyznania wiary i religie,. (310,39)

48. Moje Pouczenie, którym wasza dusza się odżywia, przemieni was w Mistrza, w wiernego Apostoła Ducha Świętego. (311,12)

49. Będę was ludziom przedstawiał, jako Moich pomocników, jako Maryjno-Trynitarnych Spirytualistów Trzeciego Czasu-Spirytualistów, gdyż powinniście być bardziej duchem niż materią; Trynitarnych, gdyż Moje Objawienie odebraliście w trzech czasach;, Maryjni, gdyż kochacie Marię waszą uniwersalną Matkę, która czuwała nad wami, abyście nie osłabli na waszych życiowych drogach.

50. Nie tylko ci, którzy słuchali Mojego Słowa poprzez ludzki rozum, będą nazywani dziećmi tego Narodu. Każdy, kto weźmie swój krzyż-każdy, kto kocha to Prawo i rozprzestrzenia to nasienie, również, gdy nie słyszał Mnie poprzez to Objawienie, będzie nazwany pracownikiem w Mojej Winnicy, Apostołem Mojego Dzieła i dzieckiem tego Narodu. (94,12)

51. Jak możesz Narodzie uważać, że-ponieważ schodzicie się w przeróżnych miejscach zebrań-jest, to powód do dystansowania się do siebie? Tylko niewiedza przeszkadza, abyście byli świadomi duchowej łączności, która jednoczy wszystkie dzieci Pana. (192,51)

52. Jeżeli odwiedzacie jedno, lub inne z miejsc zebrań i przez Przekazicieli Głosu słuchacie tego samego Słowa, to wypełnia się wasze serce rozkoszą i wiarą i pojmujecie każde Pouczenie jako prawdziwy dowód na to, że te wspólnoty są zjednoczone na podstawie swojego uduchowienia. Jednak, jeżeli doświadczacie niedoskonałego przekazu, posiadacie uczucie, że wasze serce zostało zranione i rozumiecie, że tam nie istnieje, lub nie objawia się jedność, jaka powinna być w tym Narodzie.

53. Pragnę, abyście byli Moimi dobrymi i pokornymi Uczniami-takimi, którzy w obrębie wspólnoty nie mają pretensji do tytułów i honorów, tylko, aby wasze życie stało się przykładem wasz ideał składał się z osiągania doskonalenia poprzez cnoty i postępowania według Moich Wskazówek. Do czego miałyby się przydać wam honorowe miejsca, tytuły lub imiona, jeżeli nie mielibyście żadnych zasług, aby je słusznie posiadać? (165,17)

54. Moje Dzieło nie jest jedną z tak wielu nauk, nie jest następną sektą na świecie. To Objawienie, jakie wam dzisiaj przyniosłem jest Wiecznym Prawem. Pomimo to- z powodu braku w duchowości i zrozumieniu, jakże wiele rytuałów domieszaliście do niego, jakże wiele niejasności, aż w końcu je odkształciliście. Jakże wielu czynności kultowych wprowadziliście do Mojej Nauki, przy czym powiadacie i wierzycie, że wszystko to, co uczyniliście zostało przeze Mnie zainspirowane i zarządzone. (197,48)

55. Wkrótce znajdziecie się pośród ludzi zmęczonych zewnętrznymi kultami i mających dosyć swojego religijnego fanatyzmu. Dlatego powiadam wam, że przesłanie uduchowienia, które im przyniesiecie, dotrze do ich serc jak świeża i orzeźwiająca rosa.

56. Czy uważacie, że gdy przyjdziecie z fanatycznym sposobem postępowania i kultowymi czynnościami stojącymi w sprzeczności z uduchowieniem, to wówczas świat będzie mógł uznać was jako przekazicieli Boskiego Przesłania? Zaprawdę powiadam wam, zostaniecie uznani za fanatyków nowej sekty!

57. W obliczu jasności, z jaką do was mówię, istnieją tacy, którzy Mi powiadają: "Mistrzu jak jest możliwym, że my powinniśmy odrzucić wiele z czynności kultowych, które w spadku pozostawił nam Roque Rojas?"

58. Na to powiadam wam, że tego przykład dałem wam w Drugim Czasie, gdy uzmysłowiłem Narodowi, że z powodu postępowania według rytuałów, formalności, tradycji i świąt zapomniał o istocie rzeczy, którą jest Prawo.

59. Przypomniałem wam ten czyn Mistrza, abyście zrozumieli, że dzisiaj powinniście zapomnieć o tradycjach i ceremoniach, nawet, jeżeli nauczyliście się ich od Roque Rojasa, tak jak wtedy, gdy Naród jako dziedzictwo przejął je od Mojżesza.

60. Teraz, nie chcę wam przez to powiedzieć, że oni nauczali was czegoś złego-nie. Tylko, że oni byli zmuszeni do sięgania po alegorie i sposoby postępowania, które miały pomóc Narodowi w zrozumieniu Boskich Objawień. Lecz, gdy tylko cel ten zostawał osiągnięty, aby Światło Prawdy mogło zabłysnąć, było niezbędnym, likwidowanie owych niepotrzebnych form oddawania czci lub alegorii. (253,29-32)

61. Jakże wiele bólu sprawili Mojemu Sercu słudzy, którzy nie zrozumieli Mojego Prawa i jakże wiele bólu sprawiają ci, którzy - chociaż ich pouczyłem i wyznaczyłem-dzisiaj udzielają schronienia wątpliwości i niepewności i w następstwie swojego niezrozumienia i egoizmu powiedzieli, że Ja pozostanę pośród Narodu następny odcinek czasu, że odpowiednio do ich ludzkiej woli, ześlę Mój Uniwersalny Promień i przez długi okres czasu będę Się w dalszym ciągu objawiał.

62. Dlatego też zapytałem:, kiedy pokazałem w Moim Słowie niezdecydowanie, niepewność lub dwuznaczność woli? Nigdy, zaiste, gdyż wtedy nie byłbym już doskonały, nie byłbym już waszym Bogiem i Stwórcą.

63. We Mnie jest zdecydowanie, jedyna Wola i dlatego mówię tak jasno w białym świetle dnia, aby wszyscy mogli odczuwać Mnie w Mojej Obecności, Esencji i Mocy, po to by Duch mógł zobaczyć Prawdę i Słowo jakie dałem poprzez ludzki umysł.

64. Mistrz powiada wam: człowiek wzniósł budowle i nazwał je kościołami, a Naród wchodząc do tych miejsc okazuje szacunek, żywi swój fanatyzm i bałwochwalstwo i modli się do tego, co człowiek stworzył własnymi rękoma. W Moich Oczach jest to ohydne i dlatego, Izraelski Narodzie, abyś pozbył się fanatyzmu, od ciebie odsunąłem, to wszystko, co początkowo usłyszałeś i poznałeś.

65. Domy Modlitwy Izraelskiego Narodu mają być ludzkości znane, one nie powinny być pozamykane, gdyż mają dawać schronienie słabym i zagubionym, zmęczonym i chorym. Dzięki waszemu przygotowaniu, poprzez posłuszeństwo wobec Mojej Najwyższej Woli i postępowaniu według Mojego Prawa, będę dawał Się poznać w dziełach prawdziwych Uczniów Mojej Boskości.

66. Nie powinno was martwić, że pokażą się również fałszywi Przekaziciele Głosu, fałszywi kierownicy wspólnot, fałszywi pracownicy, że ich bluźniercze usta będą mówiły do Narodu twierdząc, że Moje Słowo i Mój Uniwersalny Promień w dalszym ciągu jako Pouczenie będą pozostawały pośród Narodu.

67. Obwieszczę, kto jest oszustem, kto nie postępuje według Prawa zgodnie z Moją Wolą, kim jest ten, który, wyraża tylko swoją własną wolę i uczynię znanym występek, którego się dopuścił i prawo, które stworzył i tacy będą odrzuceni i wypędzeni.

68. Gdyż Ja powstrzymam Bożą Łaskę i Moc, a pokusa pochwyci ich w swoje sieci i dlatego, każdy, kto ich odszuka nie poczuje w swoim duchu Łaski Mojego Świętego Ducha. (363,52-56)

69. Nie rozgłaszając, że jesteście Moimi Apostołami, powinniście nimi być. Nawet, jeżeli jesteście Mistrzami powinniście mówić, że jesteście Uczniami.

70. Nie macie nosić żadnej szaty, która odróżniałaby was od siebie, nie macie nosić w swoich rękach żadnej księgi, nie macie budować żadnych domów zbiórek.

71. Również nie macie posiadać na ziemi żadnego centrum lub fundamentu Mojego Dzieła, ani nie ma być nikogo, kto zajmując Moje miejsce, wynosiłby się ponad ludźmi.

72. Przewodnicy, których dotychczas posiadaliście, są ostatnimi. Modlitwa, Uduchowienie i praktykowanie Mojej Nauki powinny ludzkie tłumy prowadzić na drogę Światła. (246,30-31)

73. Czy jest może sprawiedliwe-pytam Moich Uczniów-,abyście wy tak doskonałe Dzieło, jak to, które wam objawiłem, tak przedstawiali, żeby zostawało osądzane jako fałszywe, lub było postrzegane jako następne pośród nauk i teorii, które powstały w obecnym czasie, jako owoce panującego duchowego chaosu?

74. Czy byłoby słuszne, żebyście wy, których tak bardzo kochałem i nauczałem Moim Słowem-, aby wasze świadectwo było czyste-, wpadli w ręce ziemskiej sprawiedliwości, jako ofiary swoich pomyłek, lub żebyście zostali rozproszeni i przepędzeni, gdyż wasi bliźni będą uważali was za szkodliwych?

75. Czy uważacie, że taka Nauka-prawidłowo praktykowana-mogła by spowodować takie wydarzenia? Nie Uczniowie.

76. Pozwólcie mi w ten sposób mówić do was, gdyż Ja wiem, dlaczego to czynię. Jutro, gdy w tej formie nie będę więcej do was mówił, będziecie wiedzieli dlaczego mówiłem tak do was i powiecie: "Mistrz dokładnie wiedział, na ile słabości będziemy chorowali. Nic nie uchodzi Jego Mądrości." (252,26-27)

77. Przygotowuję was na czas, w którym nie będziecie więcej słyszeli Mojego Słowa, gdyż wtedy będą ludzie nazywali was Narodem bez Boga, Narodem bez Bożego Domu, gdyż do oddawania Mi czci nie będziecie posiadali wspaniałych budowli kościelnych, ani nie będziecie celebrowali uroczystych ceremonii, ani nie będziecie poszukiwali Mnie w obrazach.

78. Lecz Ja pozostawię wam w Testamencie Księgę, która będzie waszą ochroną w doświadczeniach i drogą, po której będziecie prowadzili swoje kroki. Te słowa, które dzisiaj słyszycie przez Przenosicieli Głosu, jutro, abyście na nowo się nimi pokrzepiali, będą wypływały z Pism, i będą one słuchane przez ludzkie tłumy, które w tym czasie tutaj przybędą. (129,24)

79. W obecnym czasie pozostawiam ludzkości w Testamencie nową Księgę, nowy Testament;, Moje Słowo Trzeciego Czasu, Boski Głos, który przemawiał do ludzi podczas otwierania Szóstej Pieczęci.

80. Nie ma potrzeby, aby do historii przeszły wasze imiona, czy wasze czyny. W tej Księdze Moje Słowo będzie jak dźwięczny i jasny głos, który wiecznie mówi do ludzkiego serca, a Mój Naród na tej drodze uduchowienia pozostawi ślad swoich kroków dla następnego świata. (102,28-29)

81. Zwielokrotniły się miejsca zebrań, w których objawiało się Moje Słowo, przy czym każde z nich było jak szkoła prawdziwej wiedzy, gdzie ludzie się zbierają, tworząc Moich Uczniów i gorliwie tu przychodzą, aby uczyć się nowej lekcji.

82. Gdyby te wszystkie wspólnoty złożyły świadectwo dobroczynności, jaką otrzymały od Mojego Miłosierdzia, to świadectwa o wszystkich cudach nie miałyby końca. A gdybyście w jednej Księdze musieli zebrać, od pierwszego do ostatniego słowa wszystko, to, co powiedziałem poprzez wszystkich Moich Przenosicieli Głosu, to byłoby to dzieło, którego nie moglibyście wykonać.

83. Lecz Ja dostarczę Ludzkości poprzez pośrednictwo Mojego Narodu Księgę, w której będą zawarte esencja Mojego Słowa i świadectwo Dzieła, jakiego dokonałem pomiędzy wami. Nie obawiajcie się podjęcia tego zadania, gdyż Ja będę was inspirował, aby w tej Księdze zostały umieszczone te Pouczenia, które są niezbędne. (152,39-41)

84. Esencja tego Słowa, od początku jego objawiania nigdy nie zmieniła się, kiedy mówiłem do was poprzez Damianę Oviedo. Treść Mojej Nauki była ta sama.

85. Lecz gdzie jest esencja tego Słowa? Co stało się z nim? Zostały ukryte Pisma owej Boskiej Manifestacji, które w obecnym czasie były pierwsze, w których Moje Słowo tak bogato zostało rozprzestrzenione pomiędzy wami.

86. Jest koniecznym, aby te Pouczenia wyszły na Światło, abyście byli w stanie jutro udowodnić, jaki był początek tego Objawienia. Tak poznacie datę Mojego pierwszego Pouczenia, jego zawartość i tego ostatniego, które przyniesie wam rok 1950-ustalony rok, w którym to Objawienie zakończy się. (127,14-15)

87. Jest koniecznością, abyście rozmawiali z tymi, którzy ukrywają Moje Słowo i fałszują Moje Pouczenia. Rozmawiajcie z nimi z całą jasnością, będę was wspierał, abyście przedstawiali wobec nich swój punkt widzenia. Gdyż są to ludzie będący powodem, dla którego jutro Moje Dzieło będzie krytykowane, a Moje Prawo zafałszowane, ponieważ dodali do Mojego Dzieła coś, co do niego nie należy. (34,59-60)

88. Ja przyniosłem wam to Słowo i pozwoliłem wam na słuchanie go w waszej mowie, lecz daję wam za zadanie, aby wszystkim stało się znane, później przełożenia go na inne mowy.

89. W ten sposób rozpoczniecie budowę prawdziwej "Wieży Izraela"-, takiej, która narody zjednoczy duchowo do jednego jedynego, który będzie jednoczył ludzi w Boskim, niezmiennym i wiecznym Prawie, które na świecie poznaliście z ust Jezusa, gdy On wam powiedział: "kochajcie jedni drugich!" (34,59-60)

 

Duchowy Izrael i Naród Żydowski

90. Izraelem nazwałem Naród, który w obecnym czasie gromadzę wokół Mojego Nowego Objawienia, gdyż nikt nie wie lepiej ode Mnie, jaki duch mieszka w każdym z wezwanych tego Trzeciego Czasu.

91. Izrael ma duchowe znaczenie i to imię daję wam, abyście byli świadomi, że jesteście częścią Narodu Boga. Gdyż Izrael nie przedstawia żadnego ziemskiego narodu, tylko świat duchów.

92. To imię będzie ponownie znane na ziemi, lecz wolne od pomyłek, w swojej prawdziwej treści, która jest duchowa.

93. Musicie poznać pochodzenie i znaczenie tego imienia;, wasza wiara w to, że jesteście dziećmi tego Narodu musi być absolutna i musicie mieć pełną wiedzę o tym, od Kogo i dlaczego otrzymaliście takie określenie, abyście mogli stawić czoła atakom, które jutro przypadną wam w udziale od tych, którzy imieniu Izrael nadają inne znaczenie. (274,47-50)

94. Pragnę od was posłuszeństwa, pragnę, abyście tworzyli silny naród, dzięki swojej wierze i uduchowieniu;, gdyż tak, jak pozwoliłem zwielokrotnić się generacjom, które pochodziły od Jakuba-pomimo wielkich klęsk nawiedzających ten Naród-tak, również sprawię, abyście wy, którzy w swoim duchu nosicie to nasienie, wytrzymali w waszej walce, aby wasz Naród raz jeszcze się pomnożył tak, jak gwiazdy na niebie i jak piasek w morzu.

95. Pozwoliłem wam wiedzieć, że duchowo jesteście częścią owego Narodu Izraela, abyście posiadali wyczerpującą wiedzę o swoim przeznaczeniu. Lecz jednocześnie poleciłem wam, abyście Proroctw tego dotyczących, nie obwieszczali publiczne, aż ludzkość odkryje to sama z siebie.

96. Ponieważ na ziemi istnieje jeszcze Izraelski Naród, Żyd według ciała, będzie on wam tego imienia odmawiał i nie przyzna go wam, chociaż nie jest to żaden wystarczający powód do sporu.

97. Oni nie wiedzą jeszcze o was, wy natomiast wiele wiecie o nich. Objawiłem wam, ż ten Naród, który błądzi w kółko po ziemi i w duchu nie ma pokoju, krok za krokiem, nie mając tego świadomości, zbliża się do Ukrzyżowanego, którego uzna za swojego Pana i którego poprosi o przebaczenie, za swoją tak wielką niewdzięczność i twardość serca w obliczu Jego Miłości.

98. Moje ciało zostało zdjęte z krzyża, lecz dla tych, którzy Mnie poprzez stulecia negowali, pozostanę do niego przybity i w dalszym ciągu czekam na moment ich obudzenia i skruchy, aby im dać to wszystko, co im przyniosłem, a oni nie chcieli przyjąć. (86,11-13)

99. W czasie obecnym nie bądźcie, tacy jak Naród Żydowski Drugiego Czasu-ponieważ był przywiązany do tradycji, konserwatywny i fanatyczny-nie mógł spożywać niebiańskiego chleba, który przyniósł mu Mesjasz, na którego przez wiele stuleci czekał. Gdy nadeszła godzina, nie potrafił Go rozpoznać, gdyż jego zmaterializowanie przeszkodziło mu w ujrzeniu Światła Prawdy. (255,19)

100. Ujrzycie waszych braci, z dalekich krajów i narodów, przybywających w pragnieniu uwolnienia swojego ducha. Również z owej starej Palestyny ujrzycie przybywające tłumy, tak jak wtedy, gdy Plemiona Izraela przechodziły przez pustynię.

101. Długa i pełna cierpienia była ich droga, odkąd od swojego łona odtrąciły Tego, który im jako dziedzictwo zaproponował Swoje Królestwo. Lecz już zbliżają się do Oazy, gdzie będą odpoczywały i rozmyślały nad Moim Słowem, a potem wzmocnione wiedzą Mojego Prawa, będą kontynuowały drogę, która wskaże im ich rozwój, zapomniany od tak długiego czasu.

102. Wówczas usłyszycie wielu mówiących, że wasz Naród jest nową Ziemi Obiecaną, Nową Jerozolimą. Wy jednak im powiecie, że ta Obiecana Ziemia znajduje się poza tym światem i że, aby do niej się dostać, musi uczynić się to w duchu, po tym jak przeszło się wielką pustynię doświadczeń tego czasu. Również powiecie im, że ta nacja jest tylko Oazą pośród pustyni.

103. Lecz jednak, zrozum Narodzie, że ta Oaza musi darowywać cień wyczerpanym wędrowcom i poza tym musi obdarowywać swoją krystalicznie czystą i świeżą wodą wyschnięte od pragnienia usta tych, którzy poszukują w niej ochrony.

104. Czym jest ten cień i ta woda, o której mówię? Moją Nauką, Narodzie, Moim Boskim Pouczeniem o praktykowaniu miłości. A w kim złożyłem to bogactwo w Łaskę i Błogosławieństwa? W ciebie Narodzie, abyś wciąż bardziej uwalniał swoje serce z każdego egoizmu i mógł je w każdym ze swoich czynów okazywać jako czyste zwierciadło.

105. Czyż nie napełniłoby się wasze serce rozkoszą, gdyby dzięki waszej miłości, ten Naród, tak bardzo nawykły do swoich tradycji i zatrzymany w swoim duchowym rozwoju, nawrócił się na Trynitarno-Maryjną Duchową Naukę? Czyż nie byłoby pomiędzy wami radości, gdyby "Stary Izrael"dzięki pośrednictwu "Nowego Izraela"został nawrócony, to znaczy ten "Pierwszy" osiągnął Łaskę poprzez "Ostatniego"?

106. Dotychczas nic nie przekonało Narodu Żydowskiego o tym, że do uzyskania obyczajowego i duchowego rozwoju musi zerwać ze starymi przekazami. Jest to Naród, który wierzy, że wypełnia Prawa Jehowy i Mojżesza, a który w rzeczywistości wciąż jeszcze modli się do swojego złotego cielca.

107. Zbliża się czas, że ten zabłąkany i rozproszony po świecie Naród przestanie patrzeć w ziemię i podniesie swoje oczy do Nieba w poszukiwaniu Tego, który od samego początku był mu obiecany jako Wybawiciel, a którego on nie rozpoznał i zabił, gdyż uważał Go za biednego i niczego dobrego w Nim nie znalazł. (35,55-58)

108. Pojmijcie fakt, że Ja wybrałem ziemski naród spośród innych, nie jako uprzywilejowany: Kocham w takim samym stopniu wszystkie Moje Dzieci jak i narody utworzone przez nie.

109. Każdy naród przynosi na ziemię jakąś misję, a przeznaczeniem, które przyniósł Izrael jest takie, aby stał się pośród ludzi Prorokiem Boga, Latarnią Wiary i drogą do doskonałości.

110. Moje Proroctwa i Objawienia, które dawałem wam od pierwszych czasów, nie zostały prawidłowo zinterpretowane, gdyż jeszcze nie nadeszła godzina, w której ludzkość by je zrozumiała.

111.Wczaśniej Izrael był ziemskim narodem, dzisiaj są to rozproszeni po świecie ludzie, jutro Boski Naród będzie składał się ze wszystkich duchowych istot, które razem ze swoim Ojcem w doskonałej harmonii utworzą Boską Rodzinę. (221,27-30)

Uczniowie i Duchowość

112. Uczcie się nawzajem kochać, błogosławić, wybaczać, być łagodnymi i czułymi, dobrymi i szlachetnymi i zrozumcie, że jeżeli tego nie uczynicie, w waszym życiu w najmniejszym stopniu nie będą odbijały się Dzieła Chrystusa, waszego Mistrza.

113. Mówię do wszystkich i wszystkich was wzywam do zlikwidowania błędów, które przez wiele stuleci zatrzymywały was w waszym rozwoju. (21,22-23)

114. Nie zapominajcie, że wasze pochodzenie znajduje się w Mojej Miłości. Dzisiaj wasze serce jest stwardniałe przez egoizm, lecz gdy kiedyś stanie się wrażliwe na każdą Boską Inspirację, będzie odczuwało miłość do swojego bliźniego i odczuwało obcy ból, tak jak gdyby był to własny. Wówczas będziecie w stanie wypełnić Przykazanie, które wam mówi: "kochajcie jedni drugich".

115. Ten świat jest polem nadającym się do pracy. W nim jest cierpienie, choroba, grzech we wszystkich formach występek, podziały, zagubiona młodzież, pozbawiona godności starość, nauka użyta dla zła, nienawiść, wojna i kłamstwo.

116. Są to pola, na których powinniście pracować i je zasiewać. Lecz, jeżeli wydaje wam się ta walka, która oczekuje was pomiędzy ludźmi gigantyczną -zaprawdę, powiadam wam, chociaż jest ona ogromna, jest nie do porównania z tą, którą musicie rozpocząć ze sobą: walkę duszy, rozsądku i sumienia przeciwko namiętnościom ciała, miłości własnej, egoizmowi i zmaterializowaniu. Lecz tak długo, jak długo nie zwyciężycie ze sobą-jak moglibyście mówić szczerze do bliźnich o miłości, posłuszeństwie, pokorze i uduchowieniu? (73,18-19)

117. Cnotą pogardza się i uważa za coś szkodliwego i niepotrzebnego. Teraz nadszedł czas, w którym powinniście zrozumieć, że tylko cnota przyniesie wam zbawienie, pozwoli odczuwać pokój i napełni was zadowoleniem. Lecz wciąż jeszcze cnota musi ucierpieć wiele przeszkód i ucisku, zanim będzie mogła wejść do wszystkich serc.

118. Żołnierze, którzy jej bronią, muszą walczyć z wielkim wysiłkiem i wielką wiarą. Gdzie są ci żołnierze dobra, czynnej miłości bliźniego i pokoju? Sądzicie, że nimi jesteście?

119. Wy sprawdzacie się wewnętrznie i odpowiadacie Mi, że nie jesteście nimi. Na to powiadam wam, że wszyscy przy dobrej woli możecie do nich należeć. Inaczej, po co przychodziłbym do was? (64,16)

120. Kochajcie, mówcie, gdy musicie to czynić- milczcie, gdy wypada, nikomu nie mówcie, że jesteście Moimi wybranymi. Unikajcie pochlebstw i nie czyńcie znanymi dobrych uczynków, jakich dokonujecie. Działajcie w ciszy i dowodźcie przy tym swoimi dziełami miłości Prawdy Mojej Nauki.

121. Kochanie jest waszym przeznaczeniem. Kochajcie, gdyż w ten sposób zmyjecie swoje wady, zarówno z obecnego życia jak i z życia wcześniejszego.

122. Oddalajcie od siebie pochlebstwo, gdyż ono jest bronią, która zniszczy wasze szlachetne uczucia. Ono jest mieczem, które może zabić każdą wiarę, którą rozpaliłem w waszym sercu.

123. Jak możecie dopuszczać, aby ludzie niszczyli ołtarz, który posiadacie we wnętrzu waszej istoty? (106,47-48)

124. Nie mylcie pokory z biedą odzienia. Nie uważajcie również, że ten jest pokorny, kto posiada w sobie poczucie mniejszości i z tego powodu jest zmuszony służyć innym i przed nimi się kłaniać. Powiadam wam, prawdziwa pokora, jest w tym, który co prawda jest w stanie ocenić, że jest kimś i który wie, że ma jakąś wiedzę, który jednak jest gotów skłonić się ku innemu i ma radość dzielenia się z nim tym, co sam posiada.

125. Jakież macie uczucie wdzięczności, gdy przeżywacie, że człowiek uznawany pomiędzy ludźmi okazuje wobec was przychylność, zrozumienie i skromność. Takie samo uczucie możecie przekazać tym, którzy stoją od was niżej, lub tak się czują.

126. Potrafcie się skłaniać, umiejcie podawać rękę, bez odczuwania przewagi, uczcie się być pełni zrozumienia. Powiadam wam, w takich przypadkach uszczęśliwiony jest nie tylko ten, kto odbiera dowód przychylności, wsparcia lub pociechy, lecz również ten, który je daje, gdyż on wie, że nad nim istnieje Ktoś, kto Sam dał mu dowody miłości, a Ten jest jego Bogiem i Panem. (101,60+62)

127. Żyjcie w czystości, pokornie, prosto. Wypełniajcie wszystko to, co w ludzkim obszarze jest słuszne, jak również wszystko, dotyczące waszej duszy. Usuńcie z waszego życia, to, co niepotrzebne, sztuczne, szkodliwe i zamiast tego pokrzepiajcie się wszystkim, co w waszym istnieniu znajdziecie dobrego. (131,51)

128. W nikim nie widźcie wroga, we wszystkich ludziach widźcie rodzeństwo, to jest waszym zadaniem. Jeżeli do końca pozostaniecie w tym wytrwali, na ziemi zwyciężą Sprawiedliwość i Miłość, a to przyniesie wam pokój i bezpieczeństwo, za którymi tak bardzo tęsknicie. (123,65)

129. Dajcie swojemu sercu wolność, aby zaczęło odczuwać cierpienie innych. Nie pozwólcie, aby zajmowało się i troszczyło tylko odczuwaniem wyłącznie tego, co dotyczy waszej osoby. Nie bądźcie więcej obojętni wobec doświadczeń przeżywanych przez ludzkość.

130. Kiedy wasza miłość będzie tak wielka, aby mogła obejmować wielu ludzi, abyście ich kochali, tak jak kochacie tych, którzy noszą w sobie waszą krew i są ciałem z waszego ciała?

131. Gdyby zostało wam powiedziane, że bardziej jesteście duszą niż ciałem, wielu by w to nie uwierzyło. Lecz Ja powiadam wam: naturalnie, że jesteście rodzeństwem bardziej według duszy niż według waszej powłoki cielesnej, gdyż dusza należy do wieczności, podczas, gdy ciało jest przemijające.

132. Przemyślcie, więc fakt, że rodziny na ziemi dzisiaj powstają, a jutro znowu znikają, podczas gdy duchowa rodzina istnieje na zawsze. (290,39-41)

133. Czy uważacie, wy, którzy słuchacie tych słów, że Ja w waszych sercach mógłbym zasiewać odrazę, lub pragnienie zła wobec waszych bliźnich, którzy opowiadają się za innymi konfesjami? Nigdy, Uczniowie, wy jesteście tymi, którzy powinni zacząć dawać przykład braterstwa i harmonii, poprzez to, że będziecie wszystkich kochali i postrzegali z taką samą sympatią, z jaką spoglądacie na tych, którzy dzielą sposób waszego myślenia. (297,49)

134. Ja wiem, że im większe będzie wasze poznanie, tym większa będzie wasza miłość do Mnie. Kiedy wam powiadam:" kochajcie Mnie-to czy, wówczas wiecie, co wam chcę prze to powiedzieć?" Kochajcie Prawdę, kochajcie Dobro, kochajcie Światło, kochajcie się nawzajem, kochajcie Prawdziwe Życie. (297,57-58)

135. Wiedzcie, Uczniowie, że celem waszej walki, jest taki stan duszy, którego więcej nie będzie osiągało żadne cierpienie, a cel ten zostanie osiągnięty, dzięki zasługom, walkom, doświadczeniom, ofiarom i wyrzeczeniom.

136. Zaobserwujcie owe przypadki, cierpliwości, wiary, pokory i oddania, które czasami odkrywacie u niektórych swoich bliźnich. Są to przeze Mnie wysyłane dusze, aby dawały przykład cnoty pomiędzy ludźmi. Pozornie smutny jest los tych stworzeń, pomimo to one wiedzą w swojej wierze, że przybyły po to, aby wypełnić misję.

137. Wielkie przykłady Moich Posłańców i Uczniów odebraliście w swojej historii-imiona, które są wam znane;, lecz z tego powodu nie zlekceważcie małych przykładów, jakie spotykacie na swojej drodze życia. (298,30-32)

138. Nie sądźcie, że tylko na łonie Narodu Izraela istnieli Prorocy, Przygotowujący ścieżki i Duchy Światła. Również do innych narodów wysyłałem niektórych z nich, lecz ludzie uważali ich za bogów, a nie za Wysłanników i z ich nauk stworzyli religie i kulty. (135,15)

139. Zawsze najpierw widźcie belkę, którą macie w oku, Uczniowie, aby mieć prawo zauważenia drzazgi, którą ma wasz brat.

140. Przez to, chcę wam powiedzieć, że nie powinniście Mojej Nauki używać do tego, aby osądzać sposób postępowania waszych bliźnich w obrębie ich różnych konfesji.

141. Zaprawdę powiadam wam, na wszystkich ścieżkach istnieją serca, szukające Mnie poprzez szlachetne i obsiane ofiarami życie.

142. Pomimo to Uczeń wciąż na nowo pyta Mnie, dlaczego dopuszczam owe różnice w światopoglądach, które czasem sobie zaprzeczają, stwarzają różnice i wywołują wrogość pomiędzy ludźmi.

143. Na to Mistrz powiada wam: z tego powodu jest to dopuszczone, gdyż nie istnieją żadne dwie dusze, które posiadają to samo zrozumienie, to samo światło, tę samą wiarę i poza tym, ponieważ do wyboru waszej drogi została wam dana wolność woli. Nigdy nie byliście zmuszani do wyboru pójścia ścieżką Prawa, tylko byliście do tego zapraszani, poprzez co, utrzymywaliście wolność, do uzyskiwania prawdziwych zasług w pragnieniu Prawdy. (297,23-24)

144.Pragnę, abyście uczyli się nie być zbył łatwi w wydawaniu waszych osądów, ani zbyt szybko nie pozwolili sobą kierować pierwszemu wrażeniu.

145. Daję wam tę wskazówkę, abyście wy, gdy interpretujecie Moje Słowo i musicie oceniać, religie, filozofie, kulty duchowe Objawienia i nauki, widzieli, że to, co wiecie nie jest wszystkim istniejącym i że Prawda, jaką znacie, jest tylko minimalną częścią Prawdy Absolutnej, która tutaj w pewien sposób objawiła się, ale, że może objawiać się również na wiele innych, wam nieznanych sposobów. (266,33)

146. Respektujcie przekonania religijne waszych bliźnich, a kiedy wstępujecie do ich kościołów, to zdejmujcie okrycia z głów w szczerej pobożności, gdyż wiecie, że Ja jestem obecny w każdym Nabożeństwie.

147. Nie zapierajcie się świata, aby iść za Mną i nie oddzielajcie się również ode Mnie pod pretekstem, że posiadacie obowiązki na świecie. Uczcie się stapiania obu Praw w jedno. (51,53)

148. Czy nie błogosławię całej ludzkości, nie uprzywilejowując nikogo? Tym płaszczem błogosławieństw otaczam zarówno dobrych i łagodnych, jak i pysznych i kryminalistów. Dlaczego nie bierzecie ze Mnie przykładu? Czyżbyście czuli odrazę do postępowania innych?

149. Nie zapominajcie, że jesteście częścią ludzkości, że powinniście ją kochać i jej wybaczać, lecz nie odrzucać, gdyż byłoby to tak, jakbyście czuli odrazę do siebie samych. Wszystko to, co widzicie u swojego bliźniego w mniejszym lub większym stopniu posiadacie w sobie.

150. Dlatego chcę, abyście uczyli się zgłębiania swojego wnętrza i przez to poznawali swoje duchowe i moralne oblicze. W ten sposób będziecie potrafili oceniać samych siebie i będziecie posiadali prawo patrzenia również na innych.

151. Nie Szukajcie wad u swoich bliźnich, te, które sami posiadacie wystarczą. (286,41-42)

152. Czy uważacie, że wypełniacie Przykazanie wzajemnej miłości, gdy waszą miłość egoistycznie ograniczacie do swojej rodziny? Czy wierzą wspólnoty wiary, że wypełniają to najwyższe Przykazanie, gdy uznają tylko swoich wiernych i odrzucają tych, którzy należą do innej konfesji?

153. Wielkie narody świata, szczycące się cywilizacją i postępem-czy mogą może twierdzić, że osiągnęły duchowy postęp i postępują według wskazówki Jezusa, gdy ich całe dążenie polega na tym, aby przygotować się do bratobójczej wojny?

154. Ach, wy ludzie, nigdy nie potrafiliście docenić wartości Mojego Słowa, ani nie chcieliście usiąść przy Stole Pana, gdyż wydawał się on wam zbyt skromny! Pomimo to, Mój Stół oczekuje was w dalszym ciągu z Chlebem i Winem Życia dla waszej duszy. (98,50-51)

155. Nie postrzegajcie Mojego Dzieła jako ciężaru i nie mówcie, że wypełnienie pięknego zadania, kochania Ojca i waszych bliźnich, jest dla waszej duszy trudne. To, co w rzeczywistości jest ciężkie, jest krzyżem własnych i cudzych niegodziwości z powodu, których płaczecie, krwawicie, a nawet musicie umierać. Niewdzięczność, niezrozumienie, egoizm i zniesławienie będą leżały na was ciężarem, jeżeli udzielicie im przytułku.

156. Krnąbrnemu człowiekowi może wydawać się wypełnianie Mojego Prawa trudne i ciężkie, gdyż jest doskonałe i nie ułatwia, ani niegodziwości, ani kłamstwa. Jednak dla posłusznego Prawo jest jak forteca, jest jego podporą i jego zbawieniem. (6,16-17)

157. Również powiadam wam: ludzie muszą wierzyć w ludzi, muszą mieć wiarę i zaufanie do siebie nawzajem, gdyż musicie dojść do przekonania, ze wy wszyscy na ziemi wzajemnie się potrzebujecie.

158. Nie sądźcie, że Mi się podoba, gdy mówicie, że we Mnie wierzycie, a przy tym wiem, że wątpicie w cały świat. Gdyż tym, czego od was oczekuję jest to, abyście Mnie kochali miłością, którą dajecie swoim bliźnim, a przebaczali tym, którzy was obrażają, abyście wspierali czule biednych, najmniejszych lub słabych, kochali wszystkich bliźnich bez różnicy i we wszystkich swoich dziełach kierowali się wielką bezinteresownością i szczerością.

159. Uczcie się ode Mnie, gdyż Ja nigdy w was nie zwątpiłem, wierzę w wasze ocalenie i mam zaufanie do tego, że się podniesiecie, aby osiągnąć Prawdziwe Życie. (167,63-64)

160. Kochajcie swojego Ojca, miejcie miłosierdzie dla swoich bliźnich, oddzielcie się od wszystkiego, co jest szkodliwe dla waszego ludzkiego życia, lub dla waszej duszy. Tego uczy Moja Nauka, gdzie widzicie tu trudności i niemożliwości?

161. Nie, ukochany Narodzie, w postępowaniu zgodnie z Moim Słowem, nie ma niczego niemożliwego: nie to jest trudne, tylko wasza poprawa, odnowa i uduchowienie, gdyż brakuje wam szlachetnych uczuć i wysokich dążeń. Lecz ponieważ Ja wiem, że muszą zniknąć wszystkie wasze wątpliwości, niewiedza i niezdecydowanie, będę was w dalszym ciągu nauczał, gdyż dla Mnie nie istnieje nic niemożliwego. Mogę zamieniać kamienie w chleb wiecznego życia i spowodować wytryśnięcie ze skały kryształowo czystej wody. (149,63-64)

162. Przypominam wam o Prawie-o tym, które nie może z waszego ducha zostać wymazane, ani zapomniane przez wasze serce, ani nie wolno go podważać, gdyż zostało ono podyktowane przez Mądrą Inteligencję, Uniwersalną Inteligencję, aby każdy człowiek posiadał wewnętrzne światło, które zaprowadzi go na drogę do Boga.

163. Jest niezbędnym posiadanie głębokiego poznania Prawa, aby całe postępowanie w życiu opierało się na prawdzie i sprawiedliwości. Bez znajomości Prawa będziecie przymusowo popełniali wiele błędów. Lecz Ja pytam was: czy może wasz duch nie doprowadził was do światła poznania? Zaprawdę powiadam wam, duch nigdy nie był bezczynny, lub obojętny. Jest to wasze serce, jest to wasz rozum, które oddalają wewnętrzne światło, zafascynowane blaskiem zewnętrznego światła, to znaczy wiedzą świata. (306,13-14)

164. Dzisiaj, ponieważ daję wyczerpujące objaśnienie Moich Pouczeń, muszę uczynić wam zrozumiałym, że wszystko to, co czynicie poza Prawem, które rządzi duszą, albo ciałem jest ze szkodą dla obu.

165. Sumienie, Intuicja i Poznanie są Przewodnikami, którzy wskażą wam pewną drogę i pozwolą uniknąć upadków. Te światła Należą Do Ducha, ale jest niezbędnym pozwolić im zabłysnąć. Gdy kiedyś ta jasność znajdzie się w każdym z was, zawołacie: "Ojcze, Twoje zbawcze ziarno zakiełkowało w mojej istocie, a Twoje Słowo zakwitło wreszcie w moim życiu. (256,37-38)

166. Przyszedłem, aby waszej duszy dać wielkość-wielkość, która opiera się na wypełnieniu Mojego Prawa, które jest Moją Miłością. Lecz musicie okazać się godni tej wielkości, poprzez to, że wypełnicie swoją misję w naśladowaniu waszego Mistrza.(343,29)

167. Zawsze będę wam mówił: czyńcie użytek z przyjemności, jakich wam może udzielić wasz świat, ale rozkoszujcie się nimi w ramach Mojego Prawa, a będziecie doskonali.

168. Wciąż na nowo słyszycie zarzut Sumienia, a to, dlatego, że nie doprowadziliście do zgody ciała i duszy poprzez przeze Mnie dane Prawo.

169. Często grzeszycie wciąż dalej, ponieważ sądzicie, że nie zostanie wam wybaczone. Jest to mylny pogląd, gdyż Moje Serce jest drzwiami, które dla tego, kto żałuje nieustannie stoją otwarte.

170. Czyż nie żyje w was więcej żadna nadzieja, która dodawałaby wam odwagi do wiary w lepszą przyszłość? Nie pozwólcie ogarnąć się przygnębieniu i rozpaczy. Myślcie o Mojej Miłości, która nieustannie jest przy was. Szukajcie odpowiedzi na wasze wątpliwości u Mnie, a wkrótce będziecie oświeceni nowym Objawieniem. Światło Wiary i Nadziei zaświeci głęboko w waszej duszy. Wówczas staniecie się fortecą dla słabszych. (155,50-53)

171. Żyjcie wciąż czujni duchowo, abyście z serca mogli przebaczać tym, którzy was zranili. Myślcie o tym z góry, że ten, kto rani swoich bliźnich, czyni to tylko, dlatego, że brakuje mu duchowego światła;, a Ja powiadam wam, ze przebaczenie jest tym jedynym, co owym sercom może przynieść światło. Złość lub zemsta pomnażają ciemność i przyciągają cierpienie. (99,53)

172. Wasze Sumienie, wymagające i oczekujące od was doskonałych czynów, nie pozostawi was w spokoju, aż waszym bliźnim udzielicie prawdziwego przebaczenia.

173. Dlaczego mielibyście nienawidzić tych, którzy was obrażają, kiedy są oni tylko stopniami, abyście dotarli do Mnie? Gdy będziecie przebaczali, będziecie zdobywali zasługi, a kiedy będziecie w Królestwie Niebieskim, będziecie na ziemi rozpoznawali tych, którzy byli wam pomocni w duchowej wspinaczce. Wówczas będziecie prosili Ojca, aby oni również znaleźli środki do swojego ocalenia i dotarcia do swojego Pana, a wasze wstawiennictwo pozwoli im otrzymać tę Łaskę. (44,44-45)

174. Nie odwracajcie się od tych, którzy w swojej rozpaczy bluźnią przeciwko Mnie, lub przeciwko wam. Dla nich daję wam kroplę Mojego Balsamu.

175. Bądźcie gotowi przebaczyć każdemu, kto zrani was w tym, co dla was jest najukochańsze. Zaprawdę powiadam wam, za każdym razem, gdy udzielicie przy jednym z tych doświadczeń szczerego i prawdziwego przebaczenia, będzie ono następnym stopniem, który osiągnęliście na drodze swojego rozwoju.

176. A więc czy będziecie odczuwali gniew i odmawiali przebaczenia temu, kto pomaga wam zbliżyć się do Mnie?

177. Zaprawdę, powiadam wam, ta ludzkość nie zna jeszcze mocy przebaczenia i cudu, jaki ono działa. Gdy kiedyś będziecie mieli wiarę w Moje Słowo, będziecie przekonani o tej prawdzie. (111,64-67)

178. Ukochany Narodzie, zjednoczcie się ze swoimi braćmi, abyście, gdy będziecie w dialogu ze Mną, poprzez miłość, do której was zainspirowałem, przebaczali nawet najcięższe obelgi. Dlaczego nie mielibyście przebaczyć temu, który nie wie, co czyni? On nie wie, ponieważ nie widzi, że to zło czyni sam sobie. (359,25)

179. Przebaczajcie tak często, jak często możecie zostać obrażeni. Nie zwracajcie nawet uwagi na ilość przypadków, w jakich musicie przebaczać. Wasze przeznaczenie jest tak wysokie, że nie wolno wam dać się złapać w ten potrzask na drodze;, gdyż dalej na przedzie oczekują was bardzo duże zadania.

180. Abyście wspinali się na coraz wyższe poziomy, wasza dusza zawsze powinna być gotowa do miłości, zrozumienia i dobra.

181. Tak, jak w przeszłych czasach wielu z waszego rodzeństwa swoimi czynami zapisało piękne stronice w Wiecznej Księdze Ducha, powinniście jako ich następcy kontynuować tę historię, jako przykład i dla radości nowych generacji, które przyjdą na ziemię. (322,52)

182. Dbajcie o Pokój, kochajcie go i wszędzie rozpowszechniajcie, gdyż tak bardzo ludzkość go potrzebuje!

183. Nie pozwólcie sobie przeszkodzić zmiennymi kolejami losu, abyście zawsze pozostawali silni i byli gotowi do dawania tego, co posiadacie.

184. Ten pokój, jaki jest dziedzictwem każdej duszy, zniknął w obecnym czasie i uczynił miejsce dla wojen, dla udręki narodów, niszczenia instytucji i upadku dusz.

185. Powodem tego jest, że zło opanowało ludzkie serce. Nienawiść, nieograniczona ambicja, nieopanowana chciwość, wyrządzają szkody, rozprzestrzeniając się. Ale jakże krótkie będzie teraz ich panowanie.

186. Ku waszej radości i uspokojeniu zapowiadam wam, że wasze wyzwolenie jest już, blisko, że wielu ludzi popierając ten cel, będzie pragnęło oddychania w atmosferze braterstwa, czystości i zdrowia. (335,18)

187. Powinniście na całej waszej drodze życia praktykować czynną miłość bliźniego;, to jest waszym zadaniem. Posiadacie wiele zdolności, aby na wszelakie sposoby dokonywać bezinteresownej pomocy. Jeżeli będziecie potrafili przygotować się, będziecie czynili to, co nazywacie niemożliwym.

188. Uczynek miłości, którego dokonujecie przy pomocy monety-chociaż, również jest uczynkiem miłości-będzie jednak tym stojącym niżej.

189. Sercom waszych bliźnich musicie przynosić miłość, przebaczenie i pokój.

190. Nie chcę więcej żadnych chronionych przez Moje Prawo faryzeuszy, ani obłudników. Chcę Uczniów, którzy odczuwają cierpienie swojego bliźniego. Wszystkim przebaczę, którzy ze skruchą wzniosą się, niezależnie, od sekty lub kościoła, do których należą i całkowicie jasno ukażę im przed oczami prawdziwą drogę. (10,104-107)

191. Posłuchajcie Mnie: bądźcie na świecie pokorni i zasiewajcie na nim dobro, abyście owoce tego zebrali w Niebie. Jeżeli nie podoba wam się posiadanie świadków, gdy czynicie zło, to, dlaczego jest wam miłe, posiadanie takich, gdy czynicie dobre dzieła? Czym możecie się chwalić, jeżeli tylko wykonaliście obowiązek?

192. Zrozumcie, że mowy pochwalne tylko szkodzą waszej duszy, gdyż jesteście jeszcze tacy niedoświadczeni i ludzcy.

193. Dlaczego, natychmiast, gdy tylko dokonaliście dobrego uczynku, oczekujecie, że Ojciec da wam za to nagrodę? Kto tak myśli nie postępuje bezinteresownie i dlatego, jego dobroczynność jest fałszywa, a jego miłość jest daleką od tego, aby być szczera.

194. Pozwólcie widzieć światu, że czynicie dobre dzieła, ale nie w zamiarze odbierania honorów, tylko, żeby udowadniać Moją Prawdę, dając dobre przykłady i nauki. (139,56-58)

195. Gdy wasza dusza znajdzie się w Duchowej Dolinie, aby zdać sprawozdanie ze swojego pobytu i z czynów na ziemi, to tym, o co najbardziej będę pytał będzie wszystko to, co wyprosiliście i uczyniliście dla dobra waszych bliźnich. Wówczas przypomnicie sobie Moje Słowa z tego dnia. (36,17)

196. W Drugim Czasie ludzkość dała mi krzyż z drewna, na tę mękę ludzie Mnie skazali. Lecz w Moim Duchu poniosłem inny, cięższy i bardziej krwawy: waszych niedoskonałości i waszej niewdzięczności.

197. Czy bylibyście w stanie, na waszych plecach nieść krzyż miłości i ofiary dla waszych bliźnich i w ten sposób dostać się do Mnie? Spójrzcie, na to wysłałem was na ziemię, dlatego wasz powrót odbędzie się dopiero wówczas, gdy staniecie przede Mną z wypełnioną misją. Ten krzyż będzie kluczem, który otworzy wam bramy obiecanego Królestwa. (67,17-18)

198. Nie żądam od was, abyście wszystko pozostawili za sobą, tak, jak żądałem od tych, którzy szli za Mną w Drugim Czasie. Pomiędzy nimi, jeden opuścił swoich rodziców, inny swojego towarzysza życia;, oni opuścili swój dom, wybrzeże, łódź rybacką i swoje sieci-wszystko to pozostawili za sobą, aby pójść za Jezusem. Tak samo nie mówię wam, że jest koniecznym, abyście w obecnym czasie przelewali waszą krew. (80,13)

199. Zrozumcie, że musicie odmienić się duchowo i cieleśnie, że wiele waszych obyczajów i przekazów-dziedzictwo waszych przodków-musi zniknąć z waszego życia, aby uczynić miejsce uduchowieniu. (63,15)

200. Obecnie nie wszyscy rozumiecie, co oznacza uduchowienie, ani nie rozumiecie, dlaczego wezwałem was do osiągnięcia tego wewnętrznego uniesienia. Czy możecie może być wobec Moich Przykazań chętni i posłuszni, jeżeli nawet nie jest dla was jasne, do czego was wzywam?

201. Ale niektórzy rozumieją ideał, do którego inspiruje Mistrz swoich Uczniów i ci pospiesznie pójdą za Jego Wskazówkami. (261,38)

202. Jeżeli rzeczywiście macie pragnienie, stania się Mistrzem w uduchowieniu, musicie być wytrwali, cierpliwi, chętni do nauki i uważni, gdyż wówczas dostaniecie okazję, do krok za krokiem, zbierania owoców waszych dzieł, przez co nabierzecie doświadczenia, które jest światłem, które jest poznaniem prawdziwego życia. (172,9)

203. Przyniosę nową lekcję, dzięki której będziecie się uczyli duchowego życia na ziemi, które jest życiem prawdziwym, przeznaczonym ludziom przez Boga.

204. Już wam powiedziałem, że Uduchowienie nie oznacza dewocji, ani religijnego fanatyzmu, lub nadnaturalnych praktyk. Uduchowienie oznacza harmonię duszy z ciałem, postępowanie według Praw Boskich i ludzkich, prostotę i czystość w życiu, absolutną i głęboką wiarę w Ojca, zaufanie i radość służenia Bogu w bliźnim, ideał doskonalenia moralnego i duszy.(279,65-66)

205. Pytacie siebie, jakie ma znaczenie "siedem stopni drabiny do Nieba" i wasz Mistrz powiada wam dla upewnienia: liczba Siedem oznacza uduchowienie, uduchowienie jest tym, co chcę zobaczyć w Moim Narodzie Wybranym.

206. Musicie przyjść do Mnie ze wszystkimi cnotami i rozwiniętymi umiejętnościami. W siódmym stopniu, lub na siódmym etapie waszego rozwoju przybędziecie do Mnie i ujrzycie jak Niebo otwiera swoje bramy, aby was przyjąć. (340,6)

207. Najpierw pojmijcie, że tak długo, jak długo ludzie nie osiągną pełnego uduchowienia, będą potrzebowali materialnych kościołów i będą ustawiali sobie przed oczami rzeźby, lub obrazy, które będą miały uczynić im Moją Obecność odczuwalną.

208. Stopień uduchowienia, lub materializmu ludzi, możecie wymierzyć na podstawie sposobu, w jaki praktykują swoją religijność. Materialista poszukuje Mnie w ziemskich rzeczach i jeżeli zgodnie ze swoim życzeniem Mnie nie zobaczy, przedstawia Mnie w jakiś sposób, aby posiadać uczucie, że Mnie ma przed sobą.

209. Ten, kto pojmuje Mnie jako Ducha, odczuwa Mnie w sobie, poza sobą i we wszystkim go otaczającym, gdyż stał się Moją własną Świątynią. (125,49-51)

210. Oddawajcie Mi duchową cześć i nie bądźcie, jak ci, którzy wznoszą kościoły i ołtarze pokryte złotem i szlachetnymi kamieniami, którzy biorą udział w długich pielgrzymkach, karzą się surowym i okrutnym biczowaniem, padają na kolana pośród modlitw ustami i litanii, a pomimo to nie są jeszcze w stanie oddać Mi serca. Upomniałem was poprzez Sumienie i dlatego wam powiadam:, kto mówi, opowiada i trąbi o tym, co uczynił, w żadnym razie nie ma zasługi u Niebieskiego Ojca. (115,9)

211. Aby wypełniać Moje Prawo musicie się modlić i wciąż wznosić duszę do waszego Ojca.

212. Widziałem, jak wy, aby się modlić, przedkładacie samotność i ciszę i to czynicie dobrze, że poprzez Modlitwę próbujecie uzyskać inspirację lub chcecie Mi podziękować. Lecz również powiadam wam, że powinniście się modlić niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujecie, abyście w najcięższych momentach waszego życia potrafili wezwać Moją pomoc, nie tracąc równowagi, opanowania, wiary w Moją obecność i zaufania do siebie. (40,34-35)

213. W ciszy opowiedzcie Mi swoje cierpienia, powierzcie Mi wasze tęsknoty. Chociaż wiem wszystko, chcę abyście, krok za krokiem uczyli się formułowania własnej Modlitwy, aż dojdziecie do praktykowania doskonałego dialogu waszego ducha z Ojcem. (110,31)

214. Uświadomiliście sobie działanie, jakie posiada Modlitwa i zrozumieliście niemierzalną moc, jaka w niej się zawiera, gdy ją wznosicie-zarówno, aby oddalić duchową potrzebę, jak również, aby wyprosić rozwiązanie dla materialnego problemu.

215. Czy przypominacie sobie, że często wystarczyło wymówienie słowa Ojciec, aby spowodować by zadrżała cała wasza istota i żeby dać waszemu sercu uczucie, że zostało zalane pociechą, jaką darowuje Jego Miłość.

216. Wiedzcie, że zawsze, gdy wasze serce wzywa Mnie z zażyłością, również Mój Duch drży z radości.

217. Gdy nazywacie Mnie Ojcem, gdy to Imię wydobywa się z waszego wnętrza, wasz głos jest odbierany w Niebie i wy uzyskujecie od Boskiej Mądrości jakąś tajemnicę. ( 166,49-51)

218. Jest konieczne, abyście uczyli się prosić, czekać i odbierać i abyście nigdy nie zapominali dawać dalej, to, czego Ja wam udzielam;, na tym polega największa zasługa. Módlcie się za tych, którzy dzień w dzień giną na wojnie. Tym, którzy modlą się z czystym sercem, udzielę, że każdy, kto jeszcze przed 1950 rokiem poległ na wojnie, duchowo powstanie do Światła. (84,53)

219. Dzisiaj jesteście jeszcze uczniami, nie zawsze będącymi w stanie zrozumieć Moją lekcję. Lecz przedtem mówcie do Boga swoim sercem, swoimi myślami, a On odpowie wam we wnętrzu waszej istoty. Jego Przesłanie, które będzie mówiło w waszym Sumieniu, będzie jasnym, mądrym, czułym głosem, który raz po raz będziecie odkrywali, a do którego później się przyzwyczaicie. (205,47)

220. Nie dziwcie się ani nie oburzajcie, gdy wam powiem, że cały blask, moc i przepych waszych religijnych wspólnot musi zniknąć i że,- gdy to się stanie-zostanie nakryty duchowy stół, przy którym będą się odżywiały głodne miłości i spragnione prawdy ludzkie rzesze.

221. Wielu ludzi-gdy będą słuchali tych słów-zaprzeczy, że są one Moimi. Lecz wówczas ich zapytam, dlaczego się oburzają i właściwie, czego bronią? Swojego życia? Tego bronię Ja. Mojego Prawa? Nad nim również czuwam Ja.

222. Niczego się nie obawiajcie, gdyż nikt broniąc Mojej Sprawy nie umrze;, umrze tylko zło, gdyż Dobro, Prawda i Sprawiedliwość będą trwały na wieki. (125,54-56)

223. Uważacie za niemożliwe, żeby ten materialistyczny i naukowy świat kiedyś odczuł jeszcze skłonność do uduchowienia? Powiadam wam, że nic nie jest niemożliwe, gdyż Moja Moc nie ma granic. Wewnętrzne uniesienie, wiara, światło i dobro są dla duszy bardziej niezbędne, niż dla ciała jedzenie, picie i sen.

224. Pomimo tego, że dary, umiejętności i właściwości ducha przez długi czas drzemały, to obudzą się one na Moje wezwanie i sprawią, że do ludzi powróci uduchowienie ze wszystkimi swoimi cudami i objawieniami, które będą większe niż w przeszłych czasach, gdyż teraz jesteście w lepszym położeniu, aby je rozumieć. (159,7-8)

Rozwój

225. Tak jak obserwujecie rozwój ludzkiego ciała, również tak samo, rozwija się w nim jego dusza. Lecz ciało w swoim rozwoju napotyka na granicę, podczas, gdy dusza potrzebuje wielu ciał i wieczności, aby osiągnąć swoją doskonałość. To jest powód dla waszej reinkarnacji.

226. Jesteście jak nasienie z Ojcowskiego i Macierzyńskiego Stwórczego Ducha, zostaliście urodzeni niewinni, prości i czyści. Lecz nie pomylcie się;, nie jest tym samym być niewinnym i prostym, a wielkim i doskonałym.

227. Możecie to porównać dziecko, które właśnie zostało urodzone, z doświadczonym człowiekiem, który dzieci naucza.

228. To będzie waszym przeznaczeniem podczas wszystkich odcinków waszego życia, jak tylko wasza dusza się rozwinie. Lecz, jakże wolno wasza dusza posuwa się na przód! (212,57-60)

229. Studiujcie i gruntownie przemyślcie;, gdyż niektórzy są skonfundowani, gdy myślą o tym, jak jest możliwe, że -jeżeli wasz duch, jest cząsteczką Mojej Boskości-, że on cierpi? I jeżeli światło ducha jest iskrą ze Światła Ducha Świętego-to, jak może on nawet na chwilę być otoczony ciemnością?

230. Zobaczcie, że ta droga rozwoju, służy do zdobywania wystarczającej ilości zasług wobec Boga, przez co waszego ducha możecie przemienić z nieświadomej i nierozwiniętej duszy, w Ducha Światła po Ojcowskiej Prawicy. (231,12)

231. Chcę, abyście byli dobrzy i poza tym jest Moim pragnieniem, abyście stawali się doskonali. Gdyż, chociaż pozornie nic nie znaczycie, jesteście więksi od materialnych rzeczy i światów, ponieważ posiadacie życie wieczne i jesteście iskrą Mojego Światła.

232. Jesteście duchowymi istotami, musicie rozpoznać, czym jest duch, abyście mogli pojąć, dlaczego wzywam was na ścieżkę doskonalenia. (174,60u.)

233. Jesteście poddani prawu rozwoju, jest to powodem waszych reinkarnacji. Tylko Mój Duch nie potrzebuje się rozwijać: Ja jestem niezmienny.

234.Od samego początku ukazywałem wam drabinę, po której dusze muszą się wspinać, aby dotrzeć do Mnie. Dzisiaj nie wiecie, na którym stopniu drabiny znajdujecie się;, lecz, gdy pozbędziecie się waszej powłoki, wtedy zobaczycie stopień swojego rozwoju. Nie ustawajcie, gdyż, wówczas stalibyście się przeszkodą dla tych, którzy przyjdą po was.

235. Bądźcie w duchu zgodni, chociaż zamieszkujecie różne poziomy, a któregoś dnia zjednoczycie się na siódmym, najwyższym stopniu i będziecie rozkoszowali się Moją Nauką. (8,25-27)

236. Powiedziałem wam, że przychodziliście na ziemię nie tylko jeden raz, tylko, że wasza dusza przyjmowała powłokę cielesną tyle razy, ile było to konieczne dla jej rozwoju i doskonalenia. Teraz muszę dodać, że od was zależy i jest zgodne z waszym pragnieniem, czy ten czas do osiągnięcia celu, będzie krótszy, czy dłuższy. (97,61)

237. Czy ktoś z was mógłby może udowodnić, że przed tym życiem nie istniał? Którzy z tych, którzy są absolutnie pewni, że przeżywają ponowną inkarnację, mogliby udowodnić, że ich rachunek z Ojcem jest wyrównany i że na swojej stronie "plusów" posiadają zasługi?

238. Nikt nie zna stopnia doskonałości, na którym się znajduje. Dlatego walczcie, kochajcie i pozostańcie wytrwali do samego końca. (46,58-59)

239. Abym mógł wam dać to nowe Objawienie, było niezbędne, abyście wy, w odstępie czasu, który leżał pomiędzy Moją Manifestacją u ludzi jako człowieka, a Moim przybyciem w Duchu w czasie obecnym, przeszli na ziemi przez wiele reinkarnacji, aby wasz duch potrafił odpowiedzieć, gdy zażądam od was przeszłych lekcji, a gdy udzielę mu nowego Objawienia, aby umiał je zrozumieć. (13,52)

240. Ile razy będziecie musieli powrócić na ziemię, aby posiadać ciało, przez które z wciąż większą jasnością będzie objawiało się Przesłanie, które przekażecie światu?

241. Pozwólcie waszemu duchowi, aby jak skowronek, przeżył swoja wiosnę i się nią cieszył i pozwólcie mu w jego pielgrzymce odnaleźć niezbędne doświadczenie dla powrotu do Mnie.

242. Podczas, gdy bogaci zbierają skarby, które są tylko przemijające, wy powinniście zbierać doświadczenie i prawdziwą wiedzę. (142,72)

243. W obecnym czasie będziecie walczyli przeciwko niewiedzy takiej ludzkości, która-, chociaż na wszystkich obszarach zmaterializowana-jest mniej okrutna i bardziej rozwinięta dzięki doświadczeniu, które uzyskała w swoich poprzednich inkarnacjach.

244. Jeżeli w dzisiejszych czasach znacie kogoś, kto nie rozumie i nie wyraża w taki sam sposób swojego oddawania czci Bogu, jak czyni to większość, pomimo tego, że jest to dla was obce i czujecie do tego odrazę, nie krzyczycie więcej, że należy go żywcem spalić. (14,21-22)

245. Czy obawiacie się rozmawiać z waszymi bliźnimi o reinkarnacji duszy? Czy nie jesteście przekonani o czułej Sprawiedliwości, jaką ona zawiera?

246. Porównajcie tę formę pokuty, z wiecznie trwającą karą z nieustannym ogniem piekła-wyobrażenie, którym ludzkość posługuje się, aby zastraszać ludzkie dusze. Powiedzcie Mi, które z obu rodzajów tych wyobrażeń przekazuje wam Boską, Doskonałą i Miłosierną Sprawiedliwość.

247. Jedna objawia okrucieństwo, nieograniczony gniew, zemstę: ta inna, zawiera tylko przebaczenie, Ojcowską Miłość, nadzieję na osiągnięcie wiecznego życia. Jakże wielkie jest zniekształcenie, jakie Moje Objawienie ucierpiało z powodu złej interpretacji!

248. Przygotowuję was do walki, gdyż wiem, że będziecie zwalczani, za to, czego będziecie nauczali. Lecz, gdyby ludzi, którzy was w tym momencie zwalczają zaskoczyła śmierć, a Ja -jeżeli umarliby w grzechach-ich zapytałbym, co przedkładają, wieczny ogień, w który wierzą, czy okazję do oczyszczenia się w następnym życiu, zaprawdę powiadam wam, pierwszeństwo daliby drugiemu rozwiązaniu, chociaż, w swoim życiu, zaślepieni fanatyzmem, zwalczali je. (120,15-17)

249. Wystarczy wiedzieć-tak, jak w Moim Słowie powiedziałem-, że reinkarnacja duszy jest prawdą, a już zapala się światło w waszych sercach, a wy jeszcze bardziej podziwiacie Moją czułą Sprawiedliwość.

250. Porównajcie teorie i przeróżne interpretacje, jakie konfesje nadały tym naukom i zdecydujcie się na tę, która zawiera najwięcej sprawiedliwości i najwięcej rozsądku.

251. Lecz zaprawdę powiadam wam, jest to jedno z Objawień, które w obecnym czasie budzenia się wewnętrznego poznania tej wielkiej prawdy, najbardziej będzie irytować Ducha. (63,76)

.252. Powinniście potwierdzać, że reinkarnacja duszy, jest jedną z największych Prawd, jaką ludzkość powinna znać i wierzyć.

253. Niektórzy ją przeczuwają i akceptują, intuicyjnie wierząc w nią, jako w coś, czego w Mojej czułej Sprawiedliwości wobec ludzi nie mogłoby brakować. Lecz będzie również istniało wielu, którzy nazwą was bluźniercami i kłamcami.

254. Nie przejmujcie się, to samo zdarzyło się Moim Apostołom, gdy głosili zmartwychwstanie zmarłych, tak jak nauczał Jezus. Ponieważ głosili takie nauki kapłani i sędziowie wtrącili ich do więzienia.

255. Później świat przyjął owo Objawienie, chociaż mogę zapewnić, że nie potrafił pojąć całego znaczenia tej Nauki, tak, że stało się konieczne, abym przyszedł w czasie obecnym i was nauczał, że "zmartwychwstanie ciała" może odnosić się tylko do reinkarnacji duszy, gdyż ona jest istotą i powodem życia-tym, co naprawdę jest wieczne. W jakim celu miałyby zmartwychwstawać martwe ciała, jeżeli były one tylko przemijającymi okryciami duszy?

256. Ciało pogrąża się w ziemi i się z nią miesza. Tam zostaje oczyszczone, przemienione i nieustannie powstaje do nowego życia, podczas gdy dusza rozwija się dalej, w dalszym ciągu dążąc do doskonałości, a kiedy powraca na ziemię, jest to dla niej zmartwychwstanie do ludzkiego życia, jak również jest to zmartwychwstanie dla jej nowej powłoki cielesnej w połączeniu z duszą.

257. Lecz materialne nie ma nieprzemijającej struktury, natomiast duchowe, tak, a z tego powodu, jeszcze raz wam powiadam, że wasz Duch jest tym, kogo szukam, nauczam i chcę mieć u Siebie. (151,56-58)

258. Wasza dusza z wysiłkiem wlecze za sobą łańcuch, który został stworzony przez życie dane wam, jako okazję do doskonalenia, której nie wykorzystaliście. Każde istnienie tworzy ogniwo łańcucha. Lecz jeżeli waszym życiem pokierujecie według Moich Pouczeń, jeżeli będziecie trzymali się Prawa, nie przyjdziecie więcej na ten świat, aby cierpieć.

259. Jeżeli pozwolicie na upływanie czasu, nie studiując Mojego Słowa, Ja, który jestem czasem was zaskoczę. Studiujcie, abyście w Moim Dziele mogli zająć należne wam miejsce.

260. Pragnę, aby niezrozumienie i zróżnicowane opinie na temat Mojej Boskości znalazły swój koniec. Pojmijcie, że wy wszyscy wyszliście z jednego, jedynego Boga. (181,63-65)

261. Przyjrzyjcie się wszechświatowi i doceńcie jego całą doskonałość i piękno. Został stworzony, aby dzieci Pana przez niego zainspirowane, mogły zobaczyć w nim odbicie Ojca. Jeżeli tak będziecie pojmowali Stworzenie, to będziecie swoje myśli wznosili do Mojej Boskości. (169,44)

262. Światło tej epoki rozdziera ciemną zasłonę, która okrywała ludzkiego ducha; Zrywa łańcuchy, które go krępowały i przeszkadzały mu w dostaniu się na prawdziwą drogę.

263. Zaprawdę, powiadam wam: nie sądźcie, że Moja Nauka odmawia badań na wszystkich obszarach wiedzy, gdyż Ja jestem tym, który budzi wasze zainteresowania, wasz podziw i waszą ciekawość. Po to dałem wam umiejętność myślenia, abyście bez przeszkód poruszali się we wszystkich kierunkach, jakich sobie życzycie.

264. Dałem wam światło inteligencji, abyście mogli zrozumieć, to, co zobaczycie na swojej drodze. Dlatego powiadam wam: odkrywajcie, badajcie, lecz baczcie na to, aby sposób, w jaki wnikacie w Moje tajemnice był pełen respektu i pokory, gdyż wtedy będzie on rzeczywiście dopuszczalny.

265. Nie zabraniałem wam poznawania książek, które napisali ludzie; lecz wy, abyście nie ulegali pomyłkom i nie potykali się, musicie być wyuczeni. Wówczas dowiecie się, jak człowiek rozpoczął swoje życie i walkę i jak daleko zaszedł.

266. Wówczas, gdy będziecie tak daleko, musicie zwrócić się do Źródła Moich Pouczeń i Objawień, abym pokazał wam przyszłość i cel, jaki was oczekuje. (179,22-23)

267. Zapewniam was: jeżeli postaracie się wniknąć w treść tych Pouczeń, z zainteresowaniem i miłością, krok za krokiem będziecie odkrywali prawdziwe cuda duchowej mądrości, doskonałej miłości i Boskiej Sprawiedliwości. Lecz jeżeli te Objawienia potraktujecie z obojętnością, nie dowiecie się tego wszystkiego, co one w sobie zawierają.

268. Nie przejdźcie wobec Mojego Objawienia obojętnie, tak jak wielu z was idzie przez życie: patrząc i nie widząc; słuchając nie słysząc i myśląc, bez rozumienia. (333,11-12)

269. Nie chcę, abyście Mojego Ducha, lub to, co do Ducha należy, badali tak, jakby były to materialne obiekty. Nie chcę, abyście Mnie studiowali w taki sposób jak naukowcy, gdyż popełnicie wielkie i godne pożałowania pomyłki. (276,17)

270. Celem Mojej całej Nauki jest ukazanie wam przed oczami tego wszystkiego,co jest zawarte w waszej istocie, gdyż z tej wiedzy urodzi się światło do znalezienia drogi, która prowadzi do Wiecznego, Doskonałego, do Boga. (262,43)

Oczyszczenie i Udoskonalenie

271. Dzisiaj stawiacie Mi przed oczami wasze cierpienia, abym je uśmierzał i w prawdzie powiadam wam, że jest to Moim zadaniem i że przyszedłem tutaj, ponieważ jestem Boskim Lekarzem.

272. Lecz zanim Mój Balsam zadziała na wasze rany, zanim Moja czułość dotrze do was, skoncentrujcie się na was samych i sprawdźcie wasz ból, zbadajcie go, gruntownie rozmyślajcie przez cały potrzebny na to czas, abyście z tego postrzegania wyjęli naukę, jaką to doświadczenie zawiera, jak również zawartą w nim wiedzę, którą poznać musicie. Ta wiedza będzie doświadczeniem, będzie wiarą, będzie spojrzeniem prawdzie w twarz, będzie wyjaśnieniem wielu dla was niezrozumiałych sprawdzianów i lekcji.

273. Zbadajcie ból tak jakby był czymś dotykalnym, a odkryjecie w nim piękne ziarno doświadczenia, wielką naukę waszego istnienia, gdyż ból stał się w waszym życiu mistrzem w nauczaniu.

274. Ten, kto będzie postrzegał ból, jako mistrza w nauczaniu i potulnie postąpi według jego upomnień nawołujących do odnowy, skruchy i do poprawy, ten później pozna uczucie szczęścia, pokój i zdrowie.

275. Zbadajcie się troskliwie, a zobaczycie jak wiele korzyści z tego wyciągniecie. Ujrzycie, , swoje braki i niedoskonałości, będziecie je poprawiać i dlatego przestaniecie być sędziami innych. (8,50-53)

276. Potrzebowałbym tylko chcieć, a już bylibyście czyści. Lecz jaką byłaby zasługa, gdybym to Ja był Tym, który was oczyścił? Każdy powinien zadośćuczynić swoje uchybienia wobec Prawa sam, w tym jest zasługa. Gdyż wówczas w przyszłości będziecie potrafili unikać upadków i błędów, gdyż ból będzie wam o tym przypominał.

277. Jeżeli pomiędzy popełnionym błędem, a jego naturalnym następstwem powstanie prawdziwa skrucha, ból was nie osiągnie, gdyż wówczas będziecie już wystarczająco silni, aby z oddaniem wytrzymać doświadczenie.

278. Świat wypija bardzo gorzki kielich; lecz nie Ja go ukarałem. Ale po swoim bólu przyjdzie do Mnie, gdyż Ja ludzkość wzywam. Wówczas ci, który byli niewdzięczni, będą potrafili podziękować Temu, który na ich istnienie wylewał tylko dobroczynność. (33,30-31)

279. Odrzućcie nadmierną miłość do swojego ciała i miejcie litość nad swoją duszą i pomóżcie jej się oczyścić i wznieść. Kiedy to osiągniecie zobaczycie jak będziecie silni na duszy i na ciele.

280. Pomyślcie o tym, że gdy dusza jest chora-jak może w sercu być pokój? A gdy w duszy znajdują się wyrzuty sumienia-czy może ona rozkoszować się pokojem? (91,72-73)

281. Gdyby ta ziemia podarowała wam wszystko to, czego sobie życzycie, gdyby na niej nie istniały wielkie doświadczenia-kto z was miałby wówczas pragnienie dojścia do Mojego Królestwa?

282. Nie bluźnijcie, lub też nie przeklinajcie bólu, gdyż stworzyliście go swoimi uchybieniami. Znoście go z cierpliwością, a wówczas on oczyści was i pomoże przyjść do Mnie bliżej.

283. Czy widzicie, jak mocno jesteście zakorzenieni we wspaniałościach i przyjemnościach tego świata? Teraz nadchodzi czas, w którym wasze pragnienie odejścia z niego, będzie bardzo silne.

284. Ten, kto będzie potrafił zdawać egzaminy dzięki wznoszeniu swojej duszy, w procesie tym doświadczy pokoju. Ten, kto po ziemi wędruje, z, do góry wzniesionym spojrzeniem, ani się nie potknie, ani, na drodze pokuty, nie poranią się jego stopy o ciernie. (48,53-550o)

285. Wypełnijcie swoje przeznaczenie! Nie posiadajcie życzenia powrotu do Mnie bez przejścia przedtem drogi, którą wam wskazałem, gdyż doświadczycie bólu ujrzenia plam na swojej duszy, których ona jeszcze nie zmyła, ponieważ nie dotarła do końca drogi swojej pokuty.

286. Reinkarnacje przeszły nad wami, lecz wielu z was nie doceniło nieskończonej łaski i miłości, które Ojciec wam nimi użyczył.

287. Pomyślcie: im większa ilość okazji, tym większa jest wasza odpowiedzialność, a gdy te okazje nie są wykorzystywane, to z każdą z nich staje się większe obciążenie pokutą i wyrównawczą sprawiedliwością. Jest to brzemię, którego nieznośnego ciężaru wiele istot nie pojmuje, a które objawić mogą tylko Moje Nauki. (67,46)

288. Owe doświadczenia, w których ludzie żyją, są owocami, które teraz zbierają, są wynikiem ich własnego zasiewu-plon, który czasem jest następstwem nasienia, które zasialiście rok przedtem, a winnym przypadku owocem tego, co zasialiście lata wcześniej lub w innych inkarnacjach. (178,2)

289. Nie sądźcie, że następstwa nieposłuszeństwa są od razu do zauważenia-nie. Co wam jednak powiem jest to, że wcześniej czy później za swoje dzieła musicie odpowiedzieć; chociaż czasem wyda się wam, że wasze uchybienie nie pociągnęło za sobą żadnych następstw, w obliczu tego, że czas przeszedł, a Moja Sprawiedliwość w żaden sposób nie dała znać o sobie.

290. Lecz dzięki Mojemu Słowu już wiecie, że jako Sędzia jestem nieubłagany i, że gdy nadejdzie wasz sąd, wasze oczy otworzą się na światło sumienia. (298,48)

291. O dusze, które Mnie słuchacie, nie pozwólcie, aby problemy ziemskiego życia pozostawiły w was swój ślad, a jeszcze mniej, aby was załamały. Szukajcie światła, które zawiera każde doświadczenie, aby wam to pomogło stać się silnymi i skromnymi.

292. Jeżeli duszy nie uda się ciała uczynić poddanym, to ono ją ugnie i opanuje; z tego powodu dusze stają się słabe i wierzą, że umierają razem z ciałem. (89,11-12)

293. Czy w swoim życiu przeżyliście jakąś cielesną namiętność, która ogarnęła całą waszą istotę i uczyniła niemożliwym usłyszenie głosu sumienia, moralności i rozsądku?

294. Stało się tak, gdy dusza niżej upadła, ponieważ pokusy i moc bestii zła żyjącej w ciele ją zdominowały.

295. A może nie zgadza się, że doznaliście głębokiego uczucia szczęścia i głębokiego pokoju, gdy udało wam się uwolnić z tej namiętności i zwalczyliście jej wpływ?

296. Ten pokój i ta radość są wynikiem zwycięstwa duszy nad ciałem-zwycięstwa, które zostało osiągnięte dzięki przeogromnej wojnie, dzięki krwawej wewnętrznej walce. Lecz wystarczyło, aby dusza uzyskała nowe siły i podniosła się, zachęcona i doradzana przez sumienie, a już zwyciężała impulsy ciała i uwolniła się przed dalszym wciąganiem się w zepsucie.

297. Podczas tej walki, podczas tego wyrzekania się, podczas tej bitwy ze sobą, ujrzeliście jak umiera coś, co mieszkało w waszym wnętrzu, chociaż nie było to wasze życie. Była to tylko nonsensowna namiętność. (186,18-19)

298. Zobaczcie, że w sobie macie największego wroga. Jeżeli go zwalczycie, ujrzycie "smoka z siedmioma głowami", o którym mówił do was Jan Apostoł, u swoich stóp. Wówczas dopiero w prawdzie możecie powiedzieć: "mogę wznieść moją twarz do Pana, aby Mu powiedzieć: Panie pójdę za Tobą." Wówczas nie będą tego mówiły tylko usta, lecz Duch. (73,20)

299. Wkrótce staniecie się świadomi tego, że nie życie jest okrutne wobec was ludzi, tylko, że to wy sami wobec siebie tacy jesteście. Cierpicie i z powodu braku w zrozumieniu sprawiacie cierpienie tym, którzy są wokół was. Czujecie się samotni, widzicie, że nikt was nie kocha i stajecie się egoistyczni i twardego serca. (272,34)

300. Pojmijcie, że wszystkie cierpienia tego życia, które przeżywacie, są następstwem ludzkich uchybień, gdyż Ja, który was kocham, nie mógłbym dać wam tak gorzkiego kielicha.

301. Od najdawniejszych czasów objawiałem wam Prawo jako drogę, na której możecie uchronić się od upadków, zepsucia i "śmierci". (215,65)

302. Dzisiaj nie jesteście jeszcze w stanie zrozumieć sensu waszych doświadczeń. Uważacie je za niekonieczne, niesprawiedliwe i nierozsądne. Lecz Ja powiem wam jeszcze, jak wiele sprawiedliwości i dokładności leżało w każdym z nich, gdy staniecie się starzy, a u innych, gdy przekroczycie próg tego świata i zamieszkacie w duchowych regionach. (301,44)

303. Powiadam wam raz jeszcze, że słyszę każdą myśl i każdą prośbę, podczas, gdy "świat" nie jest w stanie odbierać Mojej Inspiracji, ani się nie przygotował, aby pozwolić zabłysnąć w jego rozumie Moim Boskim Myślom, ani nie słyszy Mojego Głosu, gdy odpowiadam na jego wołanie.

304. Lecz Ja mam do was zaufanie, wierzę w was, gdyż was stworzyłem i zaopatrzyłem was w ducha, który jest Moją Iskrą i Sumieniem, które jest Moim Obrazem.

305. Gdybym wam powiedział, że nie oczekuję, że się udoskonalicie, byłoby to tym samym, gdybym wam objaśnił, że Ja zawiodłem wobec największego dzieła, które wyszło z Mojej Boskiej Woli, a tak być nie może.

306. Wiem, że żyjecie w czasie, w którym wasz duch wyjdzie zwycięsko ze wszystkich pokus, które spotka na swojej drodze. Wówczas pełen światła powstanie do nowego istnienia. (238,52-54)

 

Tutaj i w zaświatach

307. Pracujcie nad sobą nie czekajcie aż śmierć zaskoczy was nieprzygotowanych. Co przygotowaliście na moment, gdy powrócicie do duchowego życia? Czy chcecie zostać zaskoczeni, podczas gdy będziecie jeszcze przywiązani łańcuchami do materii, do namiętności i ziemskich własności? Czy chcecie z zamkniętymi oczami wchodzić w zaświaty, nie znajdując drogi, a przy tym zabrać ze sobą odciśnięte w duszy zmęczenie tym życiem? Uczniowie, przygotowujcie się, a wówczas nie będziecie obawiali się nadejścia cielesnej śmierci.

308. Nie wzdychajcie, że musicie opuścić ziemską dolinę, chociaż widzicie, że w niej istnieją cuda i wspaniałości, w prawdzie powiadam wam, że one są tylko odbiciem piękności Duchowego Życia.

309. Jeżeli nie obudzicie się, to, co uczynicie, gdy znajdziecie się na początku nowej drogi, oświetlonej światłem, które będzie dla was nieznane?

310. Odchodźcie z tego świata bez łez, nie pozostawiając bólu w sercach waszych bliskich. Odejdźcie, gdy przyjdzie na to moment, a na obliczu swojego ciała pozostawcie uśmiech pokoju, który będzie mówił o uwolnieniu waszej duszy.

311. Śmierć waszego ciała nie oddziela was od istot, które zostały wam powierzone, ani nie uwalnia was od duchowej odpowiedzialności, jaką macie wobec tych, którzy byli waszymi rodzicami, rodzeństwem lub dziećmi.

312. Pojmijcie, że dla miłości, obowiązku i uczuć, jednym słowem dla duszy, śmierć nie istnieje. (70,14-19)

313. Pracujcie z wielkim zapałem, aby-, gdy nadejdzie śmierć, a wy dla tego życia zamkniecie oczy tego ciała-wasza dusza poczuła się wznoszona sama z siebie, aż dotrze do domostwa, które osiągnęła swoimi zasługami.

314. Uczniowie tego Dzieła doświadczą podczas nadchodzenia cielesnej śmierci, jak łatwo rozrywają się więzy, które łączyły duszę z ciałem. Nie będzie w niej żadnego bólu, z tego powodu, że musi opuścić przyjemności ziemi. Dusza nie będzie jako cień błąkać się pomiędzy ludźmi i od drzwi do drzwi, od serca do serca pukać w pragnieniu światła, miłości i pokoju. (133,61-62)

315. Wznoście swoją duszę, abyście znajdowali upodobanie tylko w tym, co wieczne, piękne, i dobre. Jeżeli tak nie będzie, wasza dusza-zmaterializowana poprzez życie, jakie prowadziliście-będzie wiele cierpieć, aby się uwolnić ze swojego ciała i z tego wszystkiego, co pozostawia i przez jakiś czas będzie wędrować w (duchowej) przestrzeni ogarnięta konfuzją i gorzkim bólem, aż osiągnie swoje oczyszczenie.

316. Żyjcie w Moim Prawie, a nie będziecie musieli obawiać się śmierci. Lecz nie wzywajcie, ani nie życzcie sobie jej przed czasem. Pozwólcie jej nadejść, gdyż ona jest zawsze posłuszna Mojemu rozkazowi. Zatroszczcie się o to, aby zastała was przygotowanych, a wówczas wejdziecie do Duchowej Doliny, jako dzieci Światła. (56,43-44)

317. Żyjcie w swoich domach w pokoju, uczyńcie z nich Świątynię, aby gdy niewidzialne istoty, które zagubione błądzą po Duchowej Dolinie, wejdą do waszego domu, odnalazły w waszej istocie światło i pokój, których poszukują. To pomoże im we wzniesieniu ich ducha w zaświatach.

318. Do was, którzy żyjecie, jako duchy, a wciąż jeszcze jesteście nastawieni na materialne cele, powiadam Ja: odwróćcie się od tego, co do was już nie należy. Gdyż, jeżeli ziemia nie jest wieczną ojczyzną dla ludzi, to w jeszcze mniejszym stopniu jest nią dla duszy. W zaświatach w Duchowej Dolinie oczekuje was życie pełne światła, do którego krok po kroku po ścieżce dobra się dostaniecie.

319. Tym, którzy należą do Mnie jako ludzkie istoty, powiadam Ja, że - tak długo, jak długo posiadają to ciało, które im towarzyszy w ich życiowej podróży - muszą je pielęgnować i do

ostatniego momentu utrzymać. Gdyż ono jest podporą, na której dusza się opiera i narzędziem do walki. Poprzez jego materialne oczy duch patrzy na to życie, a mówiąc przez jego usta, może braci obdarzać pociechą. (57,3)

320. Teraz Mistrz pyta się was: gdzie są wasi zmarli i dlaczego płaczecie nad zniknięciem istoty, którą kochacie? Zaprawdę, powiadam wam, w Moich oczach nikt nie umarł, gdyż wszystkim dałem życie wieczne. Wszyscy oni żyją;, ci, których uważaliście za straconych, są przy Mnie. Tam, gdzie sądzicie, że widzicie śmierć, jest życie, tam, gdzie widzicie koniec, jest początek. Tam gdzie uważacie, że wszystko jest misterium i niezgłębioną tajemnicą, jest światłem, jaśniejącym jak wciąż trwająca jutrzenka. Tam, gdzie uważacie, że nie ma niczego, jest wszystko, a tam gdzie przypuszczacie wielkie milczenie, jest "koncert". (164,6)

321.Zawsze, gdy śmierć zakończy istnienie waszego ciała, jest to przerwa na odpoczynek dla duszy, która, gdy znowu się inkarnuje, powróci z większymi siłami i światłem i będzie kontynuowała studium tych Boskich Lekcji, których nie zakończyła. W ten sposób na przebiegu epok dojrzewa pszenica, którą jest wasza dusza.

322. Wiele objawiłem wam w odniesieniu do Duchowego Życia, lecz powiadam wam, że jeszcze nie musicie wiedzieć wszystkiego, lecz tylko, to, co jest istotne dla waszego przybycia do Duchowej Ojczyzny. Tam powiem wam to wszystko, co jest przeznaczone do waszej wiadomości. (99,32)

323. Czy potraficie wyobrazić sobie błogostan tego, którzy powraca do Duchowego Życia, a na ziemi wypełnił przeznaczenie, które mu jego Ojciec przydzielił? Jego zadośćuczynienie i jego pokój są nieskończenie większe od wszystkich przyjemności, jakie dusza może zebrać podczas ludzkiego życia.

324. A tę okazję proponuję wam, abyście należeli do tych, którzy będą się radowali, gdy powrócą do swojego królestwa, a nie do tych, którzy w głębokiej konfuzji i żalu, cierpią i płaczą.

325. Już zbliża się koniec tego Objawienia, żeby potem zostało ponownie podjęte w wyższej formie, poprzez początek dialogu z waszym Stwórcą od Ducha do ducha, jakiego używają wyższe istoty duchowe mieszkające u Mnie.

326. Gdy mówię do was o Moim Duchowym Świecie, mam na myśli owe legiony posłusznych duchowych istot, które, jako prawdziwi słudzy czynią tylko to, co rozkazuje im Wola ich Pana.

327. Tych przysłałem do was, aby byli dla wszystkich ludzi doradcami, stróżami, lekarzami i prawdziwym rodzeństwem. Oni nie skarżą się, gdyż posiadają pokój w sobie. Nie stawiają żadnych pytań;, gdyż światło ich rozwoju i ich doświadczenia na długich drogach, daje im prawo do oświecania ludzkiego mózgu. Podczas każdego krzyku o pomoc i w każdej potrzebie są ochoczo i pokornie na miejscu.

328. Ja jestem tym, który dał im zadanie, aby się objawiali pośród was, aby dawali wam swoje wskazówki, świadectwo i odwagę. Oni idą przed wami, oczyszczają drogę i abyście nie stracili odwagi udzielają wam swojego wsparcia.

329. Jutro również wy będziecie należeli do tej armii-światła, jaka działa w nieskończonym świecie duchowych istot tylko z powodu miłości do swojego ludzkiego rodzeństwa, mając świadomość tego, że poprzez to wielbi i kocha swojego Ojca.

330. Jeżeli chcecie być do nich podobni, to poświęćcie swoje istnienie dobru. Dzielcie swój pokój i swój chleb, przyjmujcie potrzebujących z miłością, odwiedzajcie chorych i więźniów. Przynoście światło na drogi swoich bliźnich, którzy błąkają się w poszukiwaniu prawdziwej drogi. Napełniajcie nieskończoność szlachetnymi myślami, módlcie się za nieobecnych, a wówczas modlitwa przybliży ich do was.

331. Gdy śmierć zatrzyma uderzenia waszego serca i światło w waszych oczach zgaśnie, wówczas obudzicie się do świata, cudownego dzięki swojej harmonii, porządkowi i sprawiedliwości. Tam zaczniecie rozumieć, że Miłość Boga może was wynagrodzić, za wszystkie wasze dzieła, doświadczenia i cierpienia.

332. Gdy dusza dotrze do takiego domostwa, czuje się wciąż silniej przenikana nieskończonym pokojem. Szybko przypomina sobie, o tych, którzy żyją daleko jeszcze od takiej szczęśliwości i w swojej potrzebie i tęsknocie, aby ci, których kocha, również uzyskali ten Boski podarunek, przyłącza się do duchowych legionów, które pracują i walczą o ocalenie, dobro i pokój ziemskiego rodzeństwa. (170,43-48)

333. Czy ktoś już sobie wyobraził walki, jakie rozgrywają te legiony światła wobec inwazji zagubionych istot, które nieustannie wam zagrażają? Nie istnieje żadne ludzkie spojrzenie, które odkrywałoby tę wojnę, jaką obie strony nieprzerwanie ze sobą prowadzą, chociaż wy tego sobie nie uświadamiacie.

334. Zobaczcie tutaj kontynuację Mojego Dzieła, Moje przyjście w Trzecim Czasie, jako Ducha Pocieszyciela, otoczonego rzeszami Swoich Aniołów, tak jak stoi napisane.

335. Te duchowe istoty z Mojej Świty stanowią część owego Pocieszyciela, jakiego wam obiecywałem, a w ich uzdrawiających poradach i przykładach cnót otrzymaliście już dowody ich miłosierdzia i pokoju. Poprzez nich udzieliłem wam dobroczynności, a oni byli pośrednikami pomiędzy wami, a Moim Duchem.

336. Gdy wy uświadomiliście sobie ich dary łaski i ich pokorę, poczuliście się również zainspirowani do czynienia czystych dzieł, takich jak te, które oni spełnili w waszym życiu. Gdy znaleźli się w waszym domu, poczuliście się uhonorowani ich duchową obecnością.

337. Bądźcie błogosławieni, jeżeli uznaliście ich wzniosłość. Ale Mistrz powiada wam: czy sądzicie, że oni zawsze byli cnotliwymi istotami. Czy nie wiecie, że większa ich część zamieszkiwała ziemię poznając słabość i ciężkie przewinienia?

338. Lecz spójrzcie na nich teraz, oni nie mają w sobie żadnych wad, a to, dlatego, że posłuchali głosu sumienia, obudzili się do miłości i żałowali za swoje wcześniejsze przewinienia. W owym tyglu oczyścili się, aby godni się wznieść, a dzisiaj Mi służą, poprzez to, że służą ludzkości.

339. Ich duch podjął się zadania wspierania swoich bliźnich, aby zadośćuczynić temu wszystkiemu, co zaniedbali, gdy zamieszkiwali ziemię i przyjęli jako Boski Podarunek okazję do siania nasienia, którego przedtem nie zasiali i zlikwidowania tego niedoskonałego dzieła, którego dokonali.

340. Dlatego teraz ze zdumieniem patrzycie na ich pokorę, cierpliwość i łagodność, a okazjonalnie oglądaliście ich cierpiących z powodu pragnienia zadośćuczynienia. Ale ich miłość i ich wiedza, które są większe niż napotykane przeszkody, zwalczą wszystko, a oni są gotowi posunąć się aż do ofiary. (354,14-15)

341. Czy macie pojęcie o duchowych ojczyznach, jakie opuściliście, aby przyjść na ziemię? "Nie Mistrzu" powiadacie do Mnie, "o niczym nie mamy pojęcia, ani niczego sobie nie przypominamy".

342. Tak, Narodzie, jest to już tak dawno, jak wy oddaliliście się od czystości i niewinności, że nie możecie sobie nawet wyobrazić tego istnienia w pokoju i tego błogostanu.

343. Lecz teraz, ponieważ jesteście nauczeni, aby słuchać głosu Ducha i odbierać jego objawienia, dla tych, którzy wzniosą się do Mnie, ta droga, która prowadzi do Ziemi Obiecanej stanie się osiągalna.

344. Nie jest to ten Raj pokoju, z którym "pierwsi" rozstali się, tylko ów nieskończony świat Ducha, świat mądrości, raj prawdziwej duchowej szczęśliwości, niebo miłości i doskonałości. (287,14-15)

Objawienia Boskości

345. Ojciec wszystkich istot w tym momencie mówi do was. Miłość, która was stworzyła staje się odczuwalna w każdym, który słucha tego Słowa.(102,17)

346. Mówi do was jedyny istniejący Bóg, którego nazywaliście Jehową, gdy pokazał wam Swoją Moc i objawił na górze Synaj Swoje Prawo, którego nazywaliście Jezusem, gdyż w Nim było Moje Słowo, a którego dzisiaj nazywacie Duchem Świętym, gdyż Ja Jestem Duchem Prawdy. (51,63)

347. Gdy mówię do was jako Ojciec, otwiera się przed wami Księga Prawa, kiedy mówię do was, jako Mistrz, jest to Księga Miłości, jaką pokazałem Moim Uczniom, kiedy mówię do was jako Duch Święty, jest to Księga Mądrości, która oświeca was poprzez Moje Pouczenia tworząc jedną jedyną Naukę, gdyż one pochodzą od jednego, jedynego Boga. (141,19)

348. Bóg jest Światłem, Miłością, Sprawiedliwością. Każdy, kto objawi w swoim życiu te własności, będzie reprezentował i czcił swojego Pana. (290,1)

349. Nie mówcie, że Ja jestem Bogiem nędzy, lub smutku, ponieważ widzieliście, że za Jezusem zawsze szły rzesze chorych i przygnębionych. Ja odszukuję chorych, pogrążonych w smutku i biednych, ale dzieje się to, aby napełnić ich radością, zdrowiem i nadzieją, gdyż Ja jestem Bogiem radości, życia, pokoju i światła. (113,60)

350. Tak Narodzie, Ja jestem waszym początkiem i końcem, Ja jestem Alfa i Omega, chociaż nie dzielę się z wami, lub nie objawiam wam wszystkich nauk, które trzymam dla waszego ducha w przygotowaniu, a które poznacie dopiero wtedy, gdy będziecie już bardzo daleko od tego świata.

351. W dzisiejszym czasie objawię wam jeszcze wiele nowych lekcji, lecz dam wam to, co będziecie wstanie posiadać, nie nabierając wielkiego mniemania o sobie, lub nie przyjmując wobec swoich bliźnich pozy pychy i wyniosłości.

352. Jeszcze wielu Objawień nie jesteście w stanie zrozumieć, które są przeznaczone, aby być częścią waszej wiedzy, a o których ludzie uznali, że ich poznanie, należy wyłącznie do Boga. Jak tylko ktoś wyrazi pragnienie ich interpretacji, lub próbuje w nie wnikać, natychmiast nazywany jest bluźniercą Boga, lub uważany za zuchwalca. (165,10)

353. Musicie wiele jeszcze się uczyć, aby uczynić siebie zdolnymi do odbioru Moich Inspiracji i Moich wezwań. Jakże często odczuwaliście drgania Duchowego, nie będąc w stanie pojąć, kto was woła! Owa mowa jest dla was tak mamiąca, że nie potraficie jej zrozumieć i w końcu duchowe manifestacje przypisujecie halucynacjom lub materialnym przyczynom. (249,24)

354. Czy was to nie dziwi, że, - chociaż jestem Panem wszystkiego stworzonego - pojawiam Się wśród was i proszę o miłość? Ja jestem Bogiem łagodności i pokory. Nie pysznię się Moją wielkością, a raczej, aby zbliżyć się do waszych serc ukrywam Moją Doskonałość i Moją Świetność. Gdybyście zobaczyli Mnie w całej Mojej Wspaniałości, jakże płakalibyście nad waszymi przewinieniami! (63,48)

355. Odczuwajcie Mnie bardzo blisko siebie; dowody na to dam wam w ciężkich momentach waszego życia. Moim dążeniem było, abyście ze swojego serca przygotowali mieszkanie dla Mnie, aby tam odczuwać Moją obecność.

356. Jak dochodzi do tego, że nie potraficie Mnie odczuwać, chociaż jestem w was? Niektórzy widzą Mnie w naturze, inni odczuwają Mnie tylko poza wszelką materią, ale, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem we wszystkim i wszędzie. Dlaczego poszukujecie Mnie wciąż poza sobą, kiedy Ja znajduję się również w was? (1,47-48)

357. Nawet gdyby na świecie nie istniały żadne religie, aby odnaleźć Mnie w waszej wewnętrznej Świątyni, wystarczyłoby abyście skoncentrowali się na sednie waszej istoty.

358. Powiadam wam również, że wystarczyłoby obserwować wszystko, to, co proponuje wam życie, aby w tym odkrywać Księgę Mądrości, jaka nieustająco pokazuje wam swoje najpiękniejsze strony i swoje najgłębsze nauki.

359. Wówczas zrozumielibyście, że nie jest sprawiedliwe, że świat błądzi, podczas, gdy prawidłową drogę nosi w swoim sercu, ani że błąka się w ciemności niewiedzy, chociaż żyje w środku takiej ilości Światła. (131,31-32)

360. Dzisiaj czynię Moją uniwersalną mowę słyszalną dla wszystkich, aby im powiedzieć:, chociaż jestem w każdym z was, nikt nie powinien mówić, że Bóg egzystuje tylko w ludziach, gdyż to istoty i wszystko stworzone znajdują się wewnątrz Boga.

361. Ja jestem Panem, wy Jego stworzeniami. Nie chcę nazywać was sługami, tylko dziećmi;, lecz zobaczcie, że Ja stoję ponad wszystkim. Kochajcie Moją Wolę i poważajcie Moje Prawo, bądźcie świadomi tego, że w Moich zarządzeniach nie są możliwe niedoskonałości, ani pomyłki. (136,71-72)

362. Stworzyłem was, aby was kochać i czuć Się kochanym. Wy potrzebujecie Mnie tak samo jak Ja potrzebuję was. Ten, kto twierdzi, że Ja was nie potrzebuję, nie mówi prawdy. Gdyby tak było nie stworzyłbym was, ani nie stałbym się człowiekiem, aby ocalić was poprzez tę Ofiarę, która była największym dowodem miłości; pozwoliłbym wam zginąć.

363. Lecz musicie zobaczyć, że jeżeli wy odżywiacie się Moją Miłością, sprawiedliwym jest, że wy to samo ofiarujecie waszemu Ojcu, gdyż ja mówię wam wciąż na nowo: Jestem spragniony, spragniony waszej miłości. (146,3)

364. Jak mogliście uwierzyć, że mniej kocham tego, który więcej cierpi? Jak mogliście wasz ból uznać za znak, że was mniej kocham? Gdybyście mogli zrozumieć, że właśnie z miłości do was przyszedłem! Czyż nie powiedziałem wam, że sprawiedliwy jest już ocalony i że zdrowy nie potrzebuje lekarza? Jeżeli czujecie się chorzy, a badając samego siebie w świetle sumienia uznacie się za grzesznika, to bądźcie pewni, że to wy jesteście tymi, których przyszedłem szukać.

365. Jeżeli wierzycie, że Bóg czasem wylewał łzy, to na pewno nie z powodu tych, którzy radują się Jego Niebieskim Królestwem, tylko z powodu tych, którzy są zagubieni, lub płaczą. (100,50-51)

366. Mój Ojcowski Dom jest dla was przygotowany. Gdy do niego przybędziecie, będziecie się nim prawdziwie radowali. Jakże mógłby Ojciec żyć w królewskich komnatach i rozkoszować się wspaniałymi potrawami, wiedząc, że Jego własne dzieci, stoją, jak żebracy przed bramą ich własnego domu? (73,37)

367. Poznawajcie Prawo, kochajcie dobro, wprowadzajcie w czyn miłość i miłosierdzie, udzielajcie swojemu duchowi świętej wolności we wznoszeniu się do swojej ojczyzny, a będziecie Mnie kochali.

368. Czy chcecie doskonałego przykładu, jak musicie postępować i jacy powinniście być, aby dotrzeć do Mnie? Za przykład weźcie Jezusa, kochajcie Mnie w Nim, poprzez Niego Mnie szukajcie, do Mnie przychodźcie po Jego Boskich Śladach.

369. Lecz nie powinniście kochać Mnie w Jego cielesnej postaci, albo w Jego obrazie, lub nawet zastępować praktykowania Jego Nauki rytuałami i zewnętrznymi formami, gdyż w przeciwnym razie będziecie trwali wiecznie w waszej wrogości i waszym fanatyzmie.

370. Kochajcie Mnie w Jezusie, ale w Jego Duchu, w Jego Nauce, a będziecie wypełniali wieczne Prawo;, gdyż w Jezusie są połączone w jedno Sprawiedliwość, Miłość i Mądrość, przez co dałem poznać ludzkości Istnienie i Wszechmoc Jego Ducha. (1,71-72)

 

Człowiek i jego przeznaczenie

371. Już od dłuższego czasu nie trzymacie się Mnie, nie wiecie więcej, kim w rzeczywistości jesteście, ponieważ dopuściliście, aby w waszej istocie drzemało bezczynnie wiele własności i darów, które włożył w was Stwórca. Śpicie w odniesieniu do duszy i ducha, a właśnie w ich duchowych własnościach leży prawdziwa wielkość człowieka. Żyjecie jak istoty, które są z tego świata, gdyż na nim powstają i na nim przemijają. (85,57)

372. Mistrz pyta was, o ukochani Uczniowie, co jest na tym świecie waszego? Wszystko to, co posiadacie dał wam wasz Ojciec, abyście się tym posługiwali w waszej wędrówce po ziemi, tak długo, jak długo bije wasze serce. Ponieważ wasz duch pochodzi od Mojej Boskości, ponieważ jest tchnieniem Niebieskiego Ojca, ponieważ jest inkarnacją jednego atomu Mojego Ducha, ponieważ również wasze ciało zostało ukształtowane według Mojego Prawa i powierzyłem wam go jako narzędzie dla waszego ducha, do was nie należy nic, ukochane dzieci. Wszystko stworzone należy do Ojca, a On przejściowo uczynił was właścicielami tego. Pamiętajcie, ze wasze materialne życie jest tylko krokiem w wieczności, jest promieniem światła w nieskończoności i dlatego musicie uważać na to, co jest wieczne, co nigdy nie umiera, a tym jest Duch. (147,8)

373. Duch powinien prowadzić rozum, a rozum - prowadzony przez serce pragnące tylko ludzkiej wielkości - nie powinien rządzić waszym życiem.

374. Pomyślcie:, jeżeli będziecie chcieli pozwolić decydować temu, co rozkazuje wam wasz mózg, to go przeciążycie i nie wyjdziecie poza to, na co pozwalają mu jego nikłe siły.

375. Powiadam wam:, jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego poczuliście się zainspirowani do czynienia dobra i dlaczego wasze serce promienieje od miłości bliźniego, to zezwólcie, aby wasze serce i siły rozumu zostały poprowadzone przez Ducha. Wówczas będziecie się zdumiewali w obliczu Mocy waszego Ojca. (286,7)

376. Prawidłowym jest, aby Duch objawiał ludzkiemu rozumowi mądrość, a nie rozum dawał "Światło" Duchowi.

377. Wielu nie będzie mogło pojąć tego, co teraz powiedziałem, a to, dlatego, że już od dawna odwróciliście porządek waszego życia. (295,48)

378. Wiedzcie Uczniowie, że uduchowienie umożliwia sumieniu na objawianie się z większą jasnością, a ten, kto usłyszy ten mądry głos, nie pozwoli się zmylić.

379. Stańcie się zażyli ze swoim sumieniem, jest to przyjazny głos, jest to światło, przez które Pan pozwala przenikać Swojemu Światłu - bądź jako Ojciec, jako Mistrz lub jako Sędzia. (293,73-74)

380. Bądźcie niezmordowani podczas wciąż na nowo czytania Mojego Słowa. Ono, jak niewidzialne dłuto, przejmie zadanie wygładzenia ostrych kantów waszego charakteru, aż sami będziecie przygotowani do zajmowania się, najtrudniejszymi problemami waszych bliźnich.

381. Będziecie u nich odkrywali cierpienie, przymus pokutowania i zadośćuczynienia, których przyczyny mogą być bardzo różne. Niektóre mają niespecjalnie trudną do zrozumienia przyczynę, natomiast będą istniały inne, które, aby uwolnić waszych bliźnich od wielkiego ciężaru, będziecie mogli wyjaśnić tylko dzięki intuicji, objawieniu i jasnowidzeniu.

382. Te Dary Ducha będą mogły tylko wtedy uczynić ten cud, gdy ten, który ich używa będzie inspirowany miłością do swojego bliźniego. (149,88)

383. Dlaczego ludzie mówią o "nadnaturalnym", chociaż wszystko we Mnie i w Moich Dziełach jest naturalne? Czy znacznie bardziej nie są nienaturalne złe czyny i ludzkie niedoskonałości, gdyż naturalnym byłoby, aby zawsze czynili dobro w obliczu tego, z Kogo wyszli i Którego własności posiadają i noszą w sobie? We Mnie wszystko ma proste i głębokie wyjaśnienie, nic nie pozostaje w ciemności.

384. Nazywacie to wszystko "nadnaturalnym", czego nie rozumiecie, lub postrzegacie jako otulone tajemnicą. Lecz, gdy tylko wasz duch, dzięki zasługom osiągnie swoje uniesienie i zobaczy i odkryje, to, czego przedtem nie mógł zobaczyć, to stwierdzi, że w Stworzeniu wszystko jest naturalne.

385. Gdyby ludzkości zostały zapowiedziane przed kilkoma stuleciami postęp i odkrycia, jakie uczynił dzisiejszy człowiek, to nawet naukowcy wątpiliby i takie cudowne dzieła postrzegaliby jako nadnaturalne. Lecz dzisiaj, ponieważ jesteście rozwinięci i krok za krokiem szliście z postępem ludzkiej nauki, postrzegacie go jako naturalne dzieło, chociaż je podziwiacie. (198,11-12)

386. Muszę wam powiedzieć: nie wierzcie, że duch koniecznie potrzebuje ludzkiego ciała i życia na świecie, aby móc się rozwijać. Ale lekcje, jakie otrzymuje w tym świecie, są jednak z wielkim pożytkiem dla jego doskonalenia.

387. Materia pomaga duszy w jej rozwoju, w jej doświadczeniu, podczas jej pokuty i walk; to jest zadanie, jakie jej przystoi, a tego potwierdzenie możecie znaleźć w tym w objawieniu Mojej Boskości poprzez człowieka, w którym posługuję się jego mózgiem i używam jako odbiornika, aby przekazywać Moje Przesłanie. Zrozumcie, że nie tylko dusza przeznaczona jest dla Duchowego, lecz w obrębie materii, nawet najmniejsze, zostało stworzone dla duchowych celów.

388. Skierowuję myślowy impuls i wezwanie do waszej duszy, aby nie zważała na wpływ materii, która panuje nad nią i przesłała swoje światło sercu i rozumowi używając daru intuicji.

389. To Moje Światło oznacza dla duszy drogę do jej uwolnienia, ta Moja Nauka proponuje jej środki do wzniesienia się ponad ludzkie życie i stania się sternikiem wszystkich swoich czynów, panem swoich uczuć, a nie niewolnikiem niskich namiętności, ani ofiarą słabości i potrzeb. (78,12-15)

390. Kto jest w sanie poza Mną panować nad duszami i ustanawiać ich los? Nikt. A ten, który próbował w żądzy władzy zająć miejsce swojego Pana, stwarza dla siebie królestwo, które odpowiada jego skłonnościom, nastrojom, chęciom władzy i próżności-królestwo materii, niskich namiętności i nieszlachetnych uczuć.

391. Sumienia nie możecie uciszyć, gdyż w nim jest doskonała sprawiedliwość. W duszy z duchem władzę nad szlachetnymi uczuciami ma tylko czystość i porusza nim tylko dobro-jednym słowem odżywia się tylko tym, co prawdziwe i dobre. (184,49-50)

392. Ponieważ na ziemi wszystko stworzone ukształtowałem dla pokrzepienia ludzi, używajcie tego tylko dla waszego dobra. Nie zapominajcie jednak, że w was istnieje głos, który wskazuje wam na granice, w obrębie, których możecie tego wszystkiego używać, co proponuje wam natura, a temu wewnętrznemu głosowi powinniście być posłuszni.

393. Tak jak potrzebujecie dla waszego ciała domu, ochrony, utrzymania i zadowolenia, aby wasze istnienie uczynić przyjemniejsze, tak samo powinniście również udzielać duszy tego, czego potrzebuje dla swojego dobrego samopoczucia i rozwoju.

394. Gdy czuje się przyciągana przez wyższe regiony, tam gdzie znajduje się jej prawdziwy dom, to pozwalajcie jej wzlatywać. Nie trzymajcie jej na uwięzi, gdyż ona Mnie szuka, aby się pożywić i wzmocnić. Powiadam wam: za każdym razem, gdy dopuścicie, aby się w ten sposób uwalniała, będzie powracała szczęśliwa do swojej cielesnej powłoki. (125,30)

395. Duch chce żyć, on dąży do swojej nieśmiertelności, chce się obmyć i oczyścić, jest głodny wiedzy i ma pragnienie miłości. Pozwólcie mu myśleć, odczuwać i działać, pozwólcie mu, aby część waszego czasu zużył dla swojej manifestacji i cieszenia się swoją wolnością.

396. Z tego wszystkiego, czym jesteście na świecie, po tym życiu pozostanie tylko wasz duch.

Pozwólcie mu zbierać cnoty i zasługi i je w sobie zachowywać, aby gdy nadejdzie godzina jego uwolnienia, nie był biednym duchem przed bramą Ziemi Obiecanej. (111,74-75)

397. Nie chcę dla was następnej pokuty, ani cierpienia; chcę, aby duch wszystkich Moich dzieci, rozjaśniał swoim światłem Moje Królestwo, tak jak gwiazdy upiększają firmament i napełniał radością Serce waszego Ojca. (171,67)

398. Moje Słowo pogodzi ciało z duchem, gdyż od dawna istnieje wrogość pomiędzy nimi dwoma, abyście poznali, że wasze ciało, które na drodze rozwoju duszy postrzegaliście jako przeszkodę i pokusę, może być najlepszym narzędziem w wypełnianiu waszego zadania na ziemi. (138,51)

399. Zatroszczcie się o to, aby pomiędzy duszą i cielesną powłoką zapanowała harmonia, abyście z łatwością mogli wypełniać Moje wskazówki. W czuły sposób uczyńcie wasze ciało posłusznym, a gdy jest to konieczne bądźcie surowi. Uważajcie jednak na to, aby fanatyzm nie uczynił was ślepymi, abyście przy tym nie postępowali wobec niego okrutnie. Uczyńcie z waszej istoty tylko jedną wolę. (57,65)

400. Powiadam wam, że nie tylko duszę powinniście oczyścić, lecz, że również powinniście wzmocnić wasze ciało, aby nowe generacje, które z was wyjdą były zdrowe, a ich dusze mogły wypełnić swoje trudne zadanie. (51,59)

401. Pragnę, abyście stwarzali domy, które wierzą w jednego Boga-domy, które są Świątyniami, w których ćwiczy się miłość, cierpliwość i wyrzeczenie.

402. W nich powinniście być nauczycielami dzieci, które powinniście otoczyć czułością i zrozumieniem, nad którymi powinniście czuwać, poprzez to, że wszystkie ich kroki będziecie śledzili z zaangażowaniem.

403. Obdarzajcie miłością zarówno tego, który został wyposażony w urodę, jak i tych, którzy pozornie są brzydcy. Nie zawsze piękna twarz jest odbiciem równie pięknej duszy. Natomiast, za stworzeniami o pozornej brzydocie, mogą ukrywać się dusze pełne cnót i uduchowienia. (138,61)

404. Pomyślcie poważnie o generacjach, które przyjdą po was, pomyślcie o waszych dzieciach. Tak, jak daliście im cielesne istnienie, macie również obowiązek, dania im życia duchowego-takiego, które jest wiarą, cnotą i uduchowieniem. (138,61)

405. Czuwajcie nad cnotą waszych rodzin i nad pokojem waszego domu. Spójrzcie, jak nawet najbiedniejsi mogą być właścicielami tego skarbu.

406. Zobaczcie, że ludzka rodzina jest ucieleśnieniem duchowej rodziny: w niej mężczyzna staje się ojcem, dzięki czemu posiada prawdziwe podobieństwo do Ojca Niebieskiego. Kobieta ze swoim macierzyńskim sercem pełnym czułości jest odbiciem miłości Boskiej Matki, a rodzina, jaką razem tworzą, jest ucieleśnieniem Duchowej Rodziny Stwórcy.

407. Dom jest świątynią, w której najlepiej możecie się uczyć wypełniania Moich Praw, jeżeli rodzice byli gotowi nad sobą pracować.

408. Los dzieci i rodziców jest we Mnie. Lecz jednym, tak jak i drugim przysługuje wzajemne wspieranie się w misji i pokutowaniu.

409. Jakże lekki byłby krzyż i do wytrzymania istnienie, gdyby wszyscy rodzice i dzieci kochali się! Najcięższe doświadczenia zostałyby zmniejszone dzięki miłości i zrozumieniu. Zaakceptowanie przez nich Boskiej Woli, zostałoby wynagrodzone pokojem. (199,72-74)

410. Studiujcie otaczające was dusze i te, które krzyżują się z wami na życiowej drodze, abyście nauczyli się szanować ich cnoty i przyjęli przesłanie, jakie wam przynoszą, lub dali im to, co powinni od was otrzymać.

411. Dlaczego wzgardziliście waszymi bliźnimi, których los postawił dna waszej drodze? Zamknęliście przed nimi drzwi waszego serca, nie poznając nauki, jaką mieli wam przynieść.

412. Często trzymaliście od siebie z daleka właśnie tych, którzy przynieśli dla was przesłanie pokoju i pociechy, a gdy wasz kielich napełnicie goryczą, wtedy skarżycie się.

413. Życie przynosi ze sobą nieoczekiwane zmiany i niespodzianki, a co uczynicie, gdy jutro będziecie musieli tęsknie poszukiwać tego, którego dzisiaj zarozumiale od siebie oddalacie?

414. Pomyślcie, że jest możliwe, że tych, których dzisiaj oddaliliście i nimi wzgardziliście, jutro spragnieni będziecie musieli poszukiwać, ale często będzie, już na to za późno. (11,26-30)

415. Jakże piękny przykład harmonii ofiarowuje wam kosmos! Promienne gwiazdy wibrujące życiem w przestrzeni, wokół których krążą inne ciała niebieskie. Ja jestem promieniującą Boską Gwiazdą, która duszom daje życie i ciepło;, lecz jakże niewiele porusza się po wyznaczonych drogach i jakże liczne są te, które krążą z daleka od swoich orbit!

416. Możecie Mi powiedzieć, że materialne ciała niebieskie nie posiadają wolności woli i, że z drugiej strony właśnie ta wolność woli pozwala ludziom zbaczać z drogi. Dlatego, powiadam wam: jakże pełną zasług będzie walka dla tej duszy, która pomimo daru wolności woli będzie potrafiła podporządkować się Prawu Harmonii ze swoim Stwórcą. (84,58)

417. Niech nikt, kto nazywa siebie uczniem tej duchowej nauki nie skarży się do Ojca, że w materialnym życiu jest ubogi i posiada niedostatek wielu wygód, które inni mają w nadmiarze, lub cierpi brak i wyrzeczenie. Te skargi są zrodzone z materialnej natury, która jak wiecie posiada tylko jedną egzystencję.

418. Wasz duch nie ma prawa mówić tak do swojego Ojca, ani okazywać niezadowolenia, lub skarżyć się na własny los, gdyż wszystkie dusze przeszły na swojej długiej drodze rozwoju przez ziemię wszystkie stopnie na drabinie, doświadczeń, radości i ludzkich przyjemności.

419. Od dawna rozpoczęło się uduchowienie dusz; w tym pomaga wam ten ból i ubóstwo, przed, znoszeniem, których broni się wasze serce. Każde duchowe i materialne dobro ma swoje znaczenie, które musicie rozpoznać, abyście, ani jednemu, ani drugiemu nie odmawiali wartości. (87,26-27)

420. Każdy człowiek, każde stworzenie ma przydzielone miejsce, z jakiego nie powinien rezygnować, lecz również nie powinien zajmować miejsca, jakie mu się nie należy. (109,22)

421. Dlaczego obawiacie się przyszłości? Czy nie chcecie wykorzystać całego doświadczenia, jakie wasza dusza zebrała w przeszłości? Czy chcecie pozostawić zasiew, nie zbierając plonów? Nie, Uczniowie. Pomyślcie o tym, że nikt nie może zmienić swojego przeznaczenia, natomiast może opóźnić godzinę swojego zwycięstwa i zwielokrotnić cierpienie, które bez tego istnieje na każdej drodze. (267,14)

422. KrólestwoOjca jest dziedzictwem wszystkich dzieci, Łaska ta, może być osiągnięta, tylko przez wielkie zasługi duszy. Pragnę, aby nie wydawało wam się niemożliwym osiągnięcie łaski, która zbliży was do Mnie.

423. Nie bądźcie smutni, gdy słuchacie w Moim Słowie, że tylko przy wielkim wysiłku i staraniach dotrzecie do Ziemi Obiecanej. Cieszcie się, gdyż ten, kto swoje życie ukierunkuje na ten cel, nie będzie cierpiał rozczarowania, ani nie uzna się za oszukanego. Nie będzie się czuł, tak jak, wielu, którzy dążą do światowej sławy i jej po wielu trudach nie osiągają, lub ją co, prawda osiągną, lecz wkrótce doświadczają cierpienia, widząc jak się rozwiewa, aż nic z niej nie zostaje. (340,56-57)

424. Daję wam klucze, do otworzenia drzwi do wiecznej szczęśliwości. Te klucze są miłością z której wypływają miłosierdzie, przebaczenie, zrozumienie, pokora i pokój, z jakimi powinniście iść przez życie.

425. Jakże wielką jest radość waszego ducha, gdy posiada panowanie nad materią i cieszy się Światłem Ducha Świętego! (340,56-57)

426. Ta ziemia, która zawsze wysyłała Mi w zaświaty, plon z chorych, zmęczonych, omamionych i zagubionych dusz, lub z takich o niewielkiej dojrzałości, wkrótce podaruje Mi owoce godne Mojej Miłości.

427. Choroba i cierpienie coraz bardziej będą znikały z waszego życia, jeżeli będziecie prowadzili zdrowe i podniosłe istnienie. Wówczas, gdy nadejdzie śmierć, odnajdzie was ona przygotowanych na podróż do duchowej ojczyzny. (117,24-25)

428. Nie zawiedźcie, o dusze, do, których szczególnie skierowuję Moje Słowo. Pozostańcie wytrwałe na Mojej Drodze, a poznacie pokój. Zaprawdę, powiadam wam, wszyscy jesteście przeznaczeni do przeżycia szczęśliwości, nie byłbym waszym Ojcem, gdybyście nie zostali stworzeni do tego, aby dzielić ze Mną Królestwo Niebieskie.

429. Lecz nie zawiedźcie, aby wasza szczęśliwość była doskonała, jest niezbędne, abyście krok po kroku zaskarbiali sobie zasługi, aby wasz duch czuł się godny tej Boskiej Nagrody.

430. Zobaczcie, że was wspieram i na całej drodze wam towarzyszę, posiadajcie pełne zaufanie do Mnie, w świadomości, że Moje zadanie jest z waszym zjednoczone, a Mój los z waszym! (272,61)

 

Brak cnót, przewinienia, pomyłki

431. Zrozumcie Moja Naukę, abyście w waszym życiu nie popełniali dalszych błędów;, gdyż każda wyrządzona krzywda, czy to słowem, czy czynem będzie niegasnącym wspomnieniem w waszym sumieniu, które nieubłaganie będzie czyniło wam zarzuty.

432. Powiadam wam raz jeszcze, że, do wypełnienia Boskiego Planu wszyscy będziecie potrzebni i ta wielka duchowa nędza będzie miała pomiędzy ludźmi swój koniec.

433. Tak długo, jak długo istnieje egoizm, będzie również egzystowało cierpienie. Zamieniajcie waszą obojętność, wasz egoizm i pogardę w miłość i we współczucie, a zobaczycie, jak szybko przyjdzie do was pokój. (11,38-40)

434. Szukajcie w obrębie ludzkiego życia swojego postępu, lecz nigdy nie pozwólcie opanować się nadmiernej ambicji, ponieważ wówczas utracicie waszą wolność i materializm was zniewoli. (51,52)

435. Przebaczam wam wasze przewinienia, lecz jednoczenie was koryguję, abyście wypędzili egoizm ze swojego serca, gdyż jest to jedna ze słabości, która najbardziej pogrąża waszą duszę.

436. Poruszam was poprzez sumienie, abyście przypominali sobie o obowiązkach wobec rodzeństwa i zasiewali waszą drogę czynami miłości i przebaczenia, tak, jak nauczałem was w Drugim Czasie. (300,29)

437. Dzisiaj siła materii i wpływ świata uczyniły z was egoistów. Lecz materia nie jest wieczna, jak również świat i jego wpływ, a Ja jestem cierpliwym Sędzią, którego Sprawiedliwość jest Panem Życia i Czasu. Wam nie wolno sądzić tych, którzy Mi zaprzeczają, gdyż wówczas uznam was za bardziej winnych niż ich.

438. Czy może podniosłem głos, aby osądzić Swoich katów? Czy nie błogosławiłem im z czułością i miłością? Gdybyście tylko wiedzieli, że wielu z tych, którzy z powodu tego przewinienia jakiś czas na świecie pobłądzili, dzisiaj oczyszczeni znajdują się w duchowym świecie! (54,47-48)

439. Również nie próbujcie odkrywania ukrytych uczuć waszych bliźnich, gdyż w każdej istocie istnieje tajemnica, którą tylko Mi jest wolno znać. Lecz gdybyście odkryli, to, co -ponieważ należy tylko do waszego brata-, powinno być dla was święte, to nie podawajcie tego do wiadomości i nie rozdzierajcie zasłony, raczej uczyńcie ją bardziej gęstą.

440. Jakże często widzę ludzi, jak wnikają w serce swojego brata, aż odkryją jego moralną, lub duchową nagość, aby się tym napawać i równocześnie rozgłaszać.

441. Żaden z tych, którzy w ten sposób sprofanowali prywatne życie swojego bliźniego, nie powinien się dziwić, gdy na jego drodze życia ktoś go obnaży i wyszydzi. Wówczas nie powinien mówić, że to łokieć sprawiedliwości jest tym, co, go mierzy;, gdyż będzie to łokieć niesprawiedliwości, którym on swoich bliźnich mierzył.

442. Poważajcie innych, zakrywajcie swoim płaszczem miłosierdzia obnażonych, brońcie słabych przed ludzkim plotkarstwem. (44.46-46)

443. Nie wszyscy, którzy krążą po ulicach i uliczkach i mówią o zdarzeniach przeszłych czasów i interpretują proroctwa, lub objaśniają objawienia, są Moimi posłańcami;, gdyż wielu posłużyło się tym przesłaniem z próżności, ze zgorzknienia, lub dla ludzkiej korzyści własnej, aby obrażać, sądzić i upokarzać, lub ranić, a nawet zabijać. (116,21)

444. Wyruszaj, ludzkości, odkrywaj drogę, odkrywaj powód dla życia! Jednoczcie się naród z narodem, kochajcie się wszyscy! Jakże cienką jest ściana dzieląca jedno mieszkanie od innych, a jednak-jakże oddaleni są od siebie ich mieszkańcy! A na granicach waszych państw -jakże wiele warunków jest wymaganych, abyście przepuścili cudzoziemca! Jeżeli czynicie to nawet wobec ludzkich braci - to, co uczyniliście wobec tych, którzy znajdują się w innym życiu? Pomiędzy sobą a nimi spuściliście zasłonę-jeżeli już nie waszego zapomnienia, to waszej niewiedzy, która jest jak gęsta mgła. (167,31)

445. Czy widzicie tych ludzi, którzy żyją tylko po to, aby zadawalać swój nieograniczony głód władzy, ignorując przy tym życie swoich bliźnich i nie poważając Praw, których udzielił im Stwórca? Czy widzicie, jak ich czyny mówią tylko o zawiści, nienawiści i chciwości? A więc właśnie za nich musicie się modlić bardziej, niż za innych, którym aż tak nie brakuje Światła.

446. Przebaczajcie tym ludziom cały ten ból, którego wam dostarczają i pomagajcie im swoimi czystymi myślami dojść do rozsądku. Nie czyńcie otaczającej ich mgły jeszcze gęstszej;, gdyż, gdy kiedyś będą musieli odpowiedzieć za swoje czyny, pociągnę również do odpowiedzialności tych, którzy zamiast za nich się modlić, swoimi złymi myślami wysyłali im tylko ciemność. (113,30)

447. Przypomnijcie sobie, że zostało wam powiedziane w Prawie, "Nie będziesz miał obok Mnie, żadnych innych bogów" Pomimo tego, ludzka ambicja stworzyła wielu bogów, aby do nich się modlić, oddawać im haracz, a nawet ofiarowywać im życie.

448. Pojmijcie, że Moje Prawo nie jest przestarzałe i, że ono bez waszej tego świadomości nieustająco do was przemawia poprzez sumienie;, lecz ludzie w dalszym ciągu są poganami i bałwochwalcami.

449. Kochają swoje ciało, dogadzają swojej próżności i poddają się swoim słabościom, kochają skarby ziemi, którym ofiarowują swój pokój i swoją duchową przyszłość. Hołdują swojemu ciału i przy tym czasami ulegają degeneracji, a w pogoni za przyjemnością nawet znajdują śmierć.

450. Przekonajcie się sami, że wy rzeczy świata bardziej kochaliście niż waszego Ojca. Kiedy poświęciliście się dla Mnie, poprzez to, że kochaliście Mnie w swoim bliźnim i Mi służyliście? Kiedy poświęciliście wasz sen, lub zagroziliście swojemu zdrowiu, aby pomagać, lub zmniejszyć cierpienie, które dotknęło waszych bliźnich? A kiedy znaleźliście się blisko śmierci dla któregoś ze szlachetnych ideałów, do których inspiruje Moja Nauka?

451. Zobaczcie, że kult, który uprawiacie z materialnym życiem, znajduje się u was przed czcią do duchowego życia. To jest powodem, dlaczego powiedziałem do was, że macie innych bogów, do których się modlicie i którym bardziej służycie niż prawdziwemu Bogu.

(118,24-26)

452. Tak przyzwyczailiście się do grzechu, że wam wasze życie wydaje się najnaturalniejsze, najnormalniejsze i dopuszczalne, a jednak ma ono pozór, jakby Sodoma i Gomora, Babilon i Rzym zrzuciły na tę ludzkość swoja całą przestępczość i grzech. (275,49)

453. Dzisiaj żyjecie w czasie duchowego chaosu, w którym zło nazywacie dobrem, w którym sądzicie, że widzicie światło tam gdzie jest ciemność, w którym niepotrzebne przedkładacie na tym, co istotne. Lecz Moje zawsze gotowe i pomocne Miłosierdzie w odpowiednim czasie zainterweniuje, aby was ocalić i pokazać wam pełną światła drogę-drogę, od której się oddaliliście. (358,30)

454. Aby potrafić zwyciężać we wszystkich doświadczeniach, czyńcie to, czego Mistrz was nauczał: czuwajcie i módlcie się, aby wasze oczy zawsze były czujne i żebyście nie zostali opanowani przez pokusę. Pomyślcie, że zło posiada wielkie wyczucie, aby was kusić, doprowadzić do upadku, was zwyciężyć i posłużyć się waszą słabością. Bądźcie przenikliwi, abyście potrafili je odkryć, gdy będzie na was czyhało. (327,10o.)

455. Zaprawdę, powiadam wam, ludzkość znajdzie z tej ciemności drogę do Światła. Lecz ten krok będzie dział się powoli. Co stałoby się z ludźmi, gdyby w jednym momencie pojęli całe zło, które spowodowali? Jedni straciliby rozum, inni odebraliby sobie życie. (61,52)

 

Oczyszczenie i uduchowienie ludzkości

456. Zapomnieliście o Prawie i czekaliście, aż siły natury przypomną wam o Mojej Sprawiedliwości. Orkany, masy wody występujące z brzegów, trzęsienia ziemi, susze, powodzie są wezwaniami, które wstrząsając wami, budzą was i mówią do was o Mojej Sprawiedliwości.

457. Jaki inny owoc może zaofiarować Mi ta ludzkość w obecnym czasie, oprócz podziału i materializmu? Ten Naród, który lata przysłuchiwał się Moim Pouczeniom, również nie może Mi ofiarować zadawalającego plonu. (69,54-55)

458. Czyż nie słyszycie wezwania Sprawiedliwości? Czy nie widzicie sił natury, gdy nawiedzają kraje, jeden po drugim? Czy sądzicie, że - gdybyście prowadzili cnotliwe życie - istniałaby konieczność, aby Moja Sprawiedliwość dawała się w ten sposób odczuwać? Zaprawdę, powiadam wam, nie istniałby żaden powód do waszego oczyszczenia, gdybym uważał was za czystych. (69,11)

459. Chociaż obecnie wydaje wam się niemożliwym stworzenie w ludzkości pokoju, powiadam wam, że Pokój będzie, a jeszcze więcej, że człowiek będzie żył w uduchowieniu.

460. Wiele nieszczęść ucierpi świat przed nadejściem tego czasu. Lecz te cierpienia będą dla dobra ludzkości, zarówno ziemskiego jak i duchowego. Będzie to, tak jak "ani kroku dalej" dla nieopanowanego biegu, złych czynów, egoizmu i ludzkiej żądzy uciech.

461. W ten sposób nastąpi równowaga, gdyż siły zła, nie będą mogły więcej zwalczyć sił dobra.

462. To oczyszczanie ma pozór kary - nią nie będąc - ponieważ zawsze dotyka w to, co najbardziej wrażliwe i najbardziej kochane. Lecz w rzeczywistości jest środkiem do ocalenia dusz, które oddaliły się od drogi, lub ją zgubiły.

463. Ten, kto ziemsko ocenia, nie potrafi odkryć niczego pożytecznego w cierpieniu;, kto jednak zastanowi się, że posiada ducha, który będzie żył wiecznie, z tego samego cierpienia pozyska Światło, wytrwałość i odnowę.

464. Jeżeli myślicie duchowo-jak mogliście uwierzyć w to, że cierpienie jest złem dla ludzkości, jeżeli pochodzi ono od Boga, który cały jest Miłością?

465. Czas mija i nadejdzie moment, w którym wielkie doświadczenia zaczną się pojawiać i ze świata zniknie nawet resztka pokoju, który dotąd nie powróci, aż ludzkość odnajdzie drogę Mojego Prawa i będzie słuchała owego wewnętrznego głosu, który nieustannie będzie jej mówił: Bóg żyje! Bóg jest w was! Poznajcie Go, odczuwajcie Go, pogódźcie się z Nim!

466. Wówczas zmieni się sposób, w jaki prowadzicie swoje życie. Egoizm zniknie, a każdy będzie dla drugiego użyteczny. Ludzie będą inspirowali się Moją Sprawiedliwością, aby stwarzać nowe prawa i narodami rządzić z miłością. (232,43-47)

467. Po nowym potopie zaświeci tęcza, jako symbol Pokoju i nowego Przymierza, który ludzkość duchowo zawrze ze swoim Panem.

468. Musicie przygotować się do wielkiej walki, gdyż wszyscy będziecie musieli walczyć przeciwko bestii zła, której bronią są, ambicja, nienawiść, ziemska władza, cielesne żądze, próżność, egoizm, kłamstwo, bałwochwalstwo i fanatyzm-wszystkie moce zła urodzone z ludzkiego serca, przeciwko, którym z wielką odwagą i wiarą będziecie musieli walczyć, aż je zwyciężycie.

469. Gdy potwór waszych namiętności zostanie zwalczony przez waszą broń światła, przed ludźmi wyłoni się nowy świat-nowy świat, chociaż, będzie to ten sam. Lecz pojawi się on piękniejszy, gdyż wówczas ludzie będą go używali dla swojego dobra i postępu, przez to, że na wszystkie ich czyny będzie miał wpływ duchowy ideał.

470. Serca uszlachetnią się, siły rozumu będą posiadały więcej światła, duch będzie dawał wyraz swojej egzystencji. Wszystko, to, co dobre będzie się rozwijało, wszystko, to, co wzniosłe, będzie służyło, jako nasienie dla ludzkich czynów.

471. W materialnym, również zobaczycie zmiany: rzeki będą bogate w wodę, bezpłodne pola, będą płodne, siły natury powrócą na zwykłe tory, ponieważ pomiędzy ludźmi, a Bogiem, pomiędzy ludzkimi czynami, a Boskimi Dziełami, pomiędzy ludźmi, a podyktowanymi przez Stwórcę życia Prawami, będzie panowała harmonia. (352,61-65)

472. Nie obawiajcie się, ukochani Świadkowie. Zapowiadam wam, że ta materialistyczna ludzkość, która przez tak długi czas, wierzyła tylko w to, czego dotyka, widzi i swoimi ograniczonymi siłami rozumu pojmuje i w to, czego swoją nauką dowodzi, będzie uduchowiona i będzie w stanie zobaczyć Mnie swoim duchowym spojrzeniem i poszukiwać Prawdy. (307,56)

473. Gdybyście byli duchowo przygotowani, moglibyście w nieskończoności zobaczyć rzesze duchowych istot, które przed waszym spojrzeniem byłyby jak bezmierny biały obłok, a kiedy odłączaliby się od niego Posłańcy, lub Wysłani, widzielibyście ich jak świetlne iskry, nadchodzące do was.

474. Wasze duchowe spojrzenie nie jest jeszcze przenikliwe i dlatego muszę do was mówić o zaświatach, o tym, czego jeszcze nie możecie zobaczyć. Lecz powiadam wam, nadejdzie czas, w którym wszyscy będziecie wizjonerami i będziecie napawali się tym cudownym życiem, które w obecnym czasie odczuwacie, jako od was odległe, a które w rzeczywistości wibruje blisko was, was otacza i oświeca i nieustannie puka do waszych drzwi. (71,37-38)

475. Wyczucie, przeczucie, objawienie, proroctwo, inspiracja, wizjonerstwo, dar uzdrawiania, wewnętrzne słowo-wszystko to i więcej darów będzie wydobywało się z ducha i przez nie ludzie będą potwierdzali, że rozpoczął się nowy czas.

476. Dzisiaj wątpicie, że te dary ducha istnieją, gdyż niektórzy utajniają je przed światem, gdyż obawiają się jego osądu;, jutro będzie ich posiadanie, naturalne i piękne.

477. Przychodzę w tym Trzecim Czasie do was, gdyż jesteście chorzy na ciele i na duszy. Zdrowy nie potrzebuje lekarza, ani sprawiedliwy oczyszczenia. (80,5-6)

478. Dzisiaj potrzebujecie jeszcze duchownych, sędziów i nauczycieli. Lecz jutro, dopiero, gdy wasz duchowy i moralny stan będzie wysoki, nie będziecie tej podpory więcej potrzebowali, ani tych głosów. W każdym człowieku będzie sędzia, duchowy opiekun, nauczyciel i ołtarz. (208,41)