XV UPOMNIENIA, OSTRZEŻENIA, POUCZENIA

 
     
 

 

Rozdział 62.

Słowa do obecnych słuchaczy

1. Uczniowie zagłębiajcie się w sobie, usłyszcie i odczujcie Mnie tak, jak wcześniej. Przypomnijcie sobie, jak przyznaliście, że to Słowo jest waszym życiem i światłem waszego losu. Nie zapominajcie o tym, co dzisiaj wam mówię: to, czego potrzebujecie, zostanie wam dane w odpowiednim czasie.

2. Na nowo napełnijcie wasze lampy olejem, aby znowu zabłysnął płomień wiary i wiedzy.

3. Nie śpijcie, czuwajcie i módlcie się, gdyż Mistrz może was zaskoczyć, gdy jak wcześniej wejdzie do waszego domu, tak, jak w owych dniach duchowego zachwytu, gdy na każdym kroku odczuwaliście Moją Obecność.

4. Wówczas zobaczycie, jak wasze życie na nowo zostanie rozjaśnione tym Światłem, które, bez waszej tego świadomości przestało was oświecać i ono zwróci wam zaufanie w przyszłość pełną obfitości i mądrości. (4,27-29)

5. Wielu z was nazywa siebie spirytualistami, gdyż uwierzyło w Moją Obecność podczas Mojego Objawienia poprzez ludzki rozum i ponieważ, aby słuchać Mojego Słowa, są często obecni. Lecz Ja chcę, abyście spirytualistami byli dzięki czynieniu dobra, poznaniu esencji życia, dzięki waszej miłość do bliźniego i służbie Bogu swoim wzniosłym, owocnym i cnotliwym istnieniem. (269,55)

6. Niektórym dałem na świecie skromne pochodzenie, aby w swoim życiu wzięli sobie za przykład Mistrza;, innym dałem bogaty dom, aby również gorliwie naśladowali Jezusa, który, chociaż był Królem, opuścił swój "Tron" i służył biednym, chorym i grzesznym.

7. Zasługa kogoś, kto zniży się ze swojej towarzyskiej pozycji, aby służyć swoim bliźnim, kimkolwiek by nie byli, jest tak samo duża, jak tego, który drogą miłości wzniesie się na wyżyny sprawiedliwego, ponad swoje ubogie i niezauważalne życie. (101,55-56)

8. Pytacie Mnie, dlaczego do was przyszedłem? Ponieważ widzę, że zapomnieliście drogi, po której powinniście powrócić na Łono, z którego wyszliście i Ja przyszedłem, aby znowu wam ją pokazać.

9. Drogą jest Moje Prawo, a dzięki postępowaniu według niego dusza osiągnie nieśmiertelność. Pokazuję wam bramę, która jest tak samo wąska jak droga, którą wam Moją Nauką w swoim czasie ukazałem. (79,2-3)

10. Wy, którzy Mnie słuchacie powinniście przygotować drogę dla tych, którzy odbiorą Mnie duchowo. Nie był to przypadek, który przyprowadził przed Moją Obecność tych, którzy odebrali Moje Wskazówki, tak samo jak nie będzie przypadkiem, że Dary Ducha rozwiną się u tych, którzy będą odczuwali Moją Obecność bez konieczności ludzkiego
przekaziciela Głosu. (80,4)

11. Przeznaczyłem was do tego, abyście na ziemi rozprzestrzeniali dobro i to jest prawdziwy spirytualizm.

12. Czy czujecie się zbyt nieudolni i nieznaczący? Czy uważacie się za zbyt nieczystych, aby tego typu zadaniem móc obarczyć waszą duszę? Powodem tego jest, że nie znacie Mojego Miłosierdzia, że nie obserwujecie niezmąconymi zmysłami przykładów do nauki, które daję wam na każdym kroku poprzez naturę.

13. Czy nie widzicie, jak słoneczne promienie, wszystko oświetlając, dochodzą nawet do brudnych kałuży, je odparowują i wznoszą do atmosfery, oczyszczają i w efekcie zamieniają w chmurę, która przepływa nad ziemią i ją nawadnia? (150,51-53)

14. Tutaj w Mojej Obecności rozładujcie i uwolnijcie waszą duszę, od wszystkich nieczystości. Nie obawiajcie się, gdyż nie oznajmicie mi żadnej tajemnicy, Ja znam was lepiej, niż wy sami siebie. Wyspowiadajcie Mi się w swoim wnętrzu, będę was lepiej rozumiał niż ktokolwiek i wybaczę wam wykroczenia przeciwko Prawu i waszą winę, gdyż Ja jestem jedyny, któremu wolno was sądzić.

15. Lecz gdy pogodziliście się z Ojcem i usłyszycie w swojej istocie hymny, które wznosi wasz duch, to usiądźcie w pokoju przy Moim stole i jedzcie i pijcie duchowe potrawy, które są zawarte w treści Mojego Słowa. (39,71)

16. Wielu z was przychodzi tutaj płacząc, po tym jak przeklęli cierpienie. Ja wybaczam wam wasze błędy ze względu na to, że pochodzą one z waszej niewiedzy.

17. Uspokójcie swoje serca i otwórzcie wasz umysł, abyście zrozumieli to, co wam teraz powiem, dziecięcy uczniowie życia:, gdy znowu kiedyś poczujecie, że wasze serce przenika ból, wówczas oddzielcie się na krótki czas od wszystkiego otaczającego i pozostańcie sami. Tam w zaciszu waszej sypialni, rozmawiajcie ze swoją duszą, wyjmijcie swój ból i zbadajcie go, tak jak gdybyście do przebadania wzięli do ręki jakiś obiekt.

18. Zbadajcie w ten sposób swój problem, stwierdźcie skąd on pochodzi i dlaczego się pojawił. Posłuchajcie głosu waszego ducha, a zaprawdę, powiadam wam, z tej obserwacji uzyskacie dla waszego serca skarb światła i pokoju.

19. Światło powie wam o sposobie zlikwidowania bólu, a pokój da wam siłę do przetrzymania, aż doświadczenie się skończy. (286,26-28)

20. Musicie w dalszym ciągu starać się o większą odporność duszy i ciała. Gdyż, jeżeli do dzisiaj istnieją pomiędzy wami choroby, to tylko, dlatego, że z powodu braku w uduchowieniu i wierze nie byliście w stanie wznieść się ponad nędzę i ból tego życia.

21. Moja Nauka nie naucza tylko wiary w Moc Boga, lecz również, że powinniście posiadać wiarę w siebie. (246,40u.-41o.)

22. Co prawda mówicie "Bóg jest w nas", ale mówicie to nie odczuwając tego, ani nie rozumiejąc, gdyż wasze zmaterializowanie przeszkadza wam w odczuwaniu Mojej Obecności w waszej istocie. Lecz, gdy kiedyś uduchowienie stanie się częścią waszego życia, doświadczycie w każdym człowieku prawdy Mojej Obecności. Mój Głos będzie rozbrzmiewał w Sumieniu, wewnętrzny Sędzia będzie słyszany i ciepło Ojca będzie odczuwane. (265,57)

23. To Pouczenie dotarło do waszego serca, gdzie zostały urodzone postanowienia do poprawy i szlachetne uczucia.

24. Jeżeli wiele cierpieliście i wiele płakaliście zanim byliście gotowi na otwarcie Mi drzwi waszego serca-zaprawdę, powiadam wam, ten, kto wiele cierpiał, jednocześnie odpokutował tym swoje uchybienia i otrzyma przebaczenie. (9,37-38)

25. Mój Narodzie, Ty płaczesz, gdyż w swoim skruszonym sercu odczuwasz Miłość Mistrza. Wam zostało powiedziane, że nikt, kto z ciężką winą w duszy stanie przed Ojcem, nie otrzyma przebaczenia i że będzie cierpiał wieczne potępienie.

26. Lecz jak mogliście w tak straszliwy sposób ująć Moją Boską Sprawiedliwość?

Czy nie zauważyliście, jak poprzez Jezusa dokładnie pokazałem, że Moje najłagodniejsze słowa, najczulsze spojrzenia dotyczyły tych, którzy najciężej grzeszyli? Jak mógłbym ogłaszać na świecie tę Naukę, a w Wieczności czynić coś całkiem przeciwnego? (27,41)

27. Pocieszajcie się w gorzkich i ciężkich momentach waszego życia myślą, że Moje mądre i doskonałe Prawo wszystko sądzi.

28. Byłem w waszym bólu, abyście poprzez niego Mnie szukali. Doświadczałem was biedą, abyście nauczyli się prosić, być pokornymi i rozumieć innych.

29. Wstrzymałem wam nawet codzienny chleb, aby pokazać, że ten, kto wytrwa w zaufaniu, jest podobny do ptaków, które nie troszczą się o jutro;, na wschodzącą jutrzenkę patrzą, jako na symbol Mojej Obecności i pierwsze, co czynią po przebudzeniu jest wznoszenie treli, jako dziękczynnej modlitwy i dowodu na ich zaufanie. (5,55-57)

30. Czasami mówicie Mi: "Panie gdybym miał wszystko, gdyby mi niczego nie brakowało, wtedy współpracowałbym z Twoim Duchowym Dziełem i uprawiałbym dobroczynność." Lecz czy wiecie, że jako ludzie jesteście chwiejni i wszystkie postanowienia z dzisiaj, gdy nie posiadacie niczego, zmienią się, gdy udzielę wam tego wszystkiego, czego sobie życzycie.

31. Niezmienna jest tylko Miłość Boga do Jego dzieci.

32. Z góry wiem, że zginęlibyście, gdybym was obdarował w nadmiarze, gdyż Ja znam wasze decyzje i słabości. (9, 55-57)

33. Gdy powiedziałem wam, że powinniście zrezygnować z przyjemności, błędnie zinterpretowaliście Moje Słowo i w końcu uznaliście, że mam większe upodobanie w oglądaniu was cierpiących niż radosnych.

34. Ponieważ jestem waszym Ojcem-jak mogliście uważać, że Ja oglądam was chętniej płaczących niż śmiejących się?

35. Gdy wam powiedziałem, że powinniście zrezygnować z przyjemności, miałem przy tym na myśli tylko te, które są szkodliwe dla duszy, lub dla ciała. Lecz powiadam, że powinniście stwarzać sobie zadowolenia, znajdujące się w waszym zasięgu, dobrze czyniące duchowi i sercu. (303,27)

36. Gdy przybyliście tutaj, nie żądałem nawet, żebyście we Mnie wierzyli. To Ja uprzedziłem was i dałem wam dowody, tym, że uleczyłem wasze cielesne choroby, obdarowałem waszą duszę pokojem, lub czymś, co uważaliście za nieosiągalne.

37. Potem, jak uwierzyliście we Mnie i z wiarą poświeciliście się wypełnianiu Mojego Prawa, każdemu wskazałem jego zadanie, aby nie zbaczał z drogi i podjął się tylko tego, co do niego należy i dawał swojemu rodzeństwu miłosierdzie i miłość, tak, jak Ja uczyniłem to z wami.

38. Czy może uważacie, że wszyscy, którzy nauczają są Mistrzami? Czy uważacie, że wszyscy, którzy nazywają siebie sługami Boga, są Moimi wysłannikami, lub, że Ja dałem im to zadanie, które wykonują? Nie Narodzie! Jakże niewielu jest tych, którzy wypełniają zadanie, które im naprawdę zostało powierzone? Podczas gdy jedni opanowali stanowiska, które im się nie należą, ci, którzy powinni je wykonywać są poniżani i dyskredytowani. (76,36-37)

39. Nie sądźcie, że Ja czuję się zraniony, jeżeli ktoś nie wierzy w Moją Obecność w czasie tego Objawienia, gdyż nic nie ma wpływu na Moją Prawdę. Jakże wielu ludzi wątpiło, że istnieje Boska Istota, która stworzyła wszystkie cuda Wszechświata, a jednak z tego powodu słońce nie zaprzestało obdarzania ich światłem. (88,7)

40. Dzisiaj otwieracie Światłu Moich Pouczeń drzwi waszych serc i waszego rozumu. Z jakimi dziełami przyszliście, aby Mnie uwielbić?

41. Wy wszyscy milczycie, milczy przede Mną duch i milczy ciało. Schylacie głowy i poniżacie się. Lecz Ja nie chcę, aby Moje dzieci poniżały się przede Mną. Chcę abyście byli godni, podnosili swoje oblicza i patrzyli w Moje, gdyż nie szukam, ani sług, ani niewolników;, nie szukam stworzeń, które czują się wygnane i odrzucone, Ja przychodzę do Moich dzieci, które tak bardzo kocham, aby one podczas słuchania Mojego Ojcowskiego Głosu wznosiły swoje dusze na ścieżce ich duchowego rozwoju. (130,39-40)

42. Ukochani Uczniowie, czuwajcie z gorliwością nad Moim Dziełem, postępujcie według Moich Wskazówek, a tym złożycie o Mnie świadectwo. Maria wasza czuła Matka, również zejdzie do was i napełni was Łaską, nauczy was doskonałej miłości i przemieni wasze serce w źródło miłosierdzia, abyście pomiędzy waszymi bliźnimi spełniali wielkie dzieła miłości i rozpoznali prawdę. Ona jest Moją Współpracowniczką i obok Mojego Słowa jako Mistrza i jako Sędziego istnieje Jej Słowo, jako Matki i jako Wstawienniczki. Kochaj Ją Narodzie i wzywaj Jej Imienia. Zaprawdę, powiadam wam, Maria czuwa nad wami i wspomaga was, nie tylko w tych dniach doświadczeń, lecz wiecznie.(60,24)

43. Nazwałem was Narodem Maryjnym, gdyż wy potraficie Boską Matkę kochać i uznawać, przychodząc do Niej jak dziecko pragnące czułości, albo jak grzesznik, który szuka wstawiennictwa.

44. Obecność Marii na świecie jest dowodem Mojej Miłości do ludzi. Jej czystość jest Niebieskim Cudem, który został wam objawiony. Ode Mnie zeszła na ziemię, aby zostać kobietą, aby w Jej Łonie mogło wschodzić Boskie Nasienie, ciało Jezusa, przez którego miało przemówić Słowo. W dzisiejszym czasie Ona na nowo się objawia. (5,9-10)

45. Jest niezbędnym, aby ludzkie serce od podstaw poznało kosztowne Przesłanie, które Jej Duch przyniósł światu, a potem jak pozna cała prawdę, powinniście każde bałwochwalcze i fanatyczne oddawanie czci, jakie jej poświęcacie, zlikwidować z waszego serca i za to ofiarowywać Jej miłość duchową. (140,43)

46. Niektórzy mówią Mi: "Panie, dlaczego nie pozwolisz, abyśmy wszyscy Cię zobaczyli, tak jak nasze rodzeństwo, które zapewnia, że Cię widzi?"

47. Ach, wy słabe serca, które musicie zobaczyć, aby uwierzyć! Jakąż zasługę znajdujcie w tym, gdy w duchowej wizji widzicie Jezusa w ludzkiej postaci, chociaż wasz duch może nieograniczenie i w pełni uświadamiać sobie Mnie w Mojej Boskiej Esencji, poprzez miłość, wiarę i uczucie?

48. Źle czynicie, gdy zazdrościcie tym, którzy posiadają dar, do ograniczonego oglądania Duchowego w postaciach i symbolach, gdyż to, co oni widzą, dokładnie rzecz biorąc, nie jest Boskim, tylko raczej wyobrażeniem i alegorią, które mówią do nich o Duchowym.

49. Bądźcie zadowoleni ze swoich darów i badając otrzymywane świadectwa zawsze szukajcie w nich znaczenia, światła, nauki i prawdy.

50.Nigdy nie zafałszowujcie Moich Nauk. Prezentujcie Moje Dzieło, jako Księgę, która zawiera tylko czystość, a kiedy zakończycie waszą drogę, Ja przyjmę was. Nie będę patrzył na plamy na waszej duszy i obdarzę was Moim Boskim Pocałunkiem, który, gdy przybędziecie do Ziemi Obiecanej będzie największym wynagrodzeniem. Gdyż w obecnym czasie dałem wam pełną rękę ziarna, abyście uczyli się siania na żyznych polach i abyście tam je zwielokrotniali. (5,27)

51. Oceń, ukochany Narodzie, swoją odpowiedzialność, pomyśl, ze jeden dzień, który zaniedbasz, jest jednym dniem, o który opóźnisz nadejście do serc waszych bliźnich tej Radosnej Nowiny-, że jedno stracone przez was Pouczenie, jest jednym chlebem mniej, jaki moglibyście podarować potrzebującym. (121,40)

52. Wy znacie już smak owocu z tego drzewa i ostrzegam was, abyście w przyszłości nie pozwolili omamić się fałszywym prorokom;, lecz wy macie również czuwać nad waszymi bliźnimi, poprzez to, że będziecie ich uczyli rozpoznawania esencji Mojej Nauki.

53. Zostało napisane, że po Moim odejściu pojawią się fałszywi prorocy, którzy powiedzą Mojemu Narodowi, że są Moimi wysłannikami i przychodzą w Moim Imieniu, aby kontynuować dzieło, jakie dokonałem pomiędzy wami.

54. Biada wam, jeżeli pokłonicie się przed fałszywymi prorokami i fałszywymi naukami, albo, jeżeli do Mojej Nauki domieszacie słowa pozbawione duchowej zawartości, gdyż wówczas nastąpi wielkie zamieszanie! Dlatego powiadam wam wciąż na nowo: "czuwajcie i módlcie się". (112,46-47)

55. Jeżeli nie przygotujecie się, będą docierały do waszych uszu niewyraźne głosy, które będą myliły was, a później będziecie wy nimi mylili waszych braci.

56. Czynię was czujnymi, abyście wy, gdy to Objawienia kiedyś się skończą, nie próbowali podjąć ich na nowo, gdyż to nie będą żadne duchy światła, które będą się objawiały, tylko zabłąkane istoty, które chcą zniszczyć to, co wy przedtem odbudowaliście.

57. Natomiast ten, kto potrafi się przygotować, ten, który-zamiast pragnąć górować-próbuje uczynić się użytecznym, który-zamiast przyśpieszać zdarzenia-odczekuje z cierpliwością, ten jasno usłyszy Moje Pouczenia, które do jego ducha dotrą za pośrednictwem modlitwy, duchowych wizji i proroczych snów dzięki darom znajdującym się w nim, jakimi są dar inspiracji, intuicji i przeczucia. (7,13-14)

58. Dzisiaj spoglądacie na tych Przenosicieli Głosu, którzy mówią do was w transie, i chociaż wielka jest niewiara niektórych, uważacie, że jest możliwym Moje Objawienie poprzez tych pośredników. Lecz, gdy kiedyś ludzie zobaczą Moich Uczniów mówiących o Objawieniach w ich normalnym stanie, będą w nie wątpić.

59.W waszej własnej wspólnocie podniosą się tacy, którzy będą wątpili, słuchając was mówiących z Moją Inspiracją i wy, aby znaleźć wiarę, będziecie musieli posiadać ogromne przygotowanie i duchową czystość,. (316,42-43)

60. Jeżeli na waszych drogach będziecie obserwowali ludzi, którzy swoimi dziełami lub rodzajem myślenia w obliczu Moich Objawień udowadniają duchowe zacofanie, to nie traćcie równowagi, gdyż musicie wiedzieć, że ludzie nigdy nie maszerują w tym samym takcie. Zaufajcie temu, że Ja już teraz pozostawię dla nich słowa, które ich obudzą, gdy przyjdzie na to czas.

61. Owe słowa, których w obecnym czasie nie możecie zrozumieć, są właśnie tymi, które ci ludzie będą rozumieli. (104,42-43)

62. Wierzcie i postępujcie beż fanatyzmu. Wznoście się i ustawiajcie na stopniu, z którego będziecie mogli nauczać wszystkich bliźnich, bez brania pod uwagę wyznania wiary lub doktryny.

63. Nie zwlekajcie z czynieniem dobra będącemu w potrzebie, tylko, dlatego, że w niedoskonały i zacofany sposób oddaje on Bogu cześć. Przeciwnie, wasz bezinteresowny czyn powinien zdobywać jego serce.

64. Nie zamykajcie się w grupach, a przez to nie zawężajcie swojego pola działania. Dla każdej duszy bądźcie światłem i balsamem w każdym strapieniu. (60,27)

65. W przypadku, gdy wasi bliźni będą mówili o was z pogardą, gdyż poszliście za Moim wołaniem, to zamknijcie swoje uszy i milczcie;, oni są nieświadomi. Lecz jeżeli tę sprawę wzięlibyście jako okazję do ich osądzania, wówczas biada wam, gdyż wy jesteście już oświeceni światłem waszego ducha i wiecie, co czynicie. (141,27)

66. A więc Narodzie, nie żądaj, aby wszyscy ludzie myśleli i wierzyli tak jak wy. Nigdy nie wolno wam potępiać ludzi, nie wolno wam wydawać wyroku, ani wymierzać kary nikomu, kto nie daje wam posłuchu, kto waszych propozycji, waszych wskazówek i porad nie przyjmuje. Wszystkich bliźnich postrzegajcie z takim samym głębokim szacunkiem i prawdziwą duchową miłością. Wówczas dowiecie się, że każdy w swoim praktykowaniu religii, w swojej nauce, doszedł po swojej drodze do miejsca, do którego dają mu prawo jego duchowe możliwości;, a do punktu, w jakim widzicie ludzi zaprowadził ich własny rozwój.
(330,29)

67. Już teraz powiadam wam, że nie jesteście więcej niż kimkolwiek, że wiara, jaką żywiliście, mianowicie, że jesteście Narodem wyróżnionych istot, jest pomyłką;, gdyż Stwórca w swojej doskonałej miłości do wszystkich stworzeń, nie wyróżnia nikogo.

68. Powiadam wam to, ponieważ jutro macie przedstawić swoim bliźnim Naukę, jaką przyniosłem wam w obecnym czasie i Ja nie chcę abyście pojawili się przed tymi, którzy przyjdą potem, jako wyższe istoty, ani z pozorem, że to zasługi uczyniły was godnymi bycia jedynymi, którzy słuchali Mojego Słowa.

69. Powinniście być wyrozumiałym, pokornym, prostym, szlachetnym i miłosiernym rodzeństwem.

70. Powinniście być silni, ale nie aroganccy, abyście nie poniżali słabych. Jeżeli posiadacie wielką wiedzę o Mojej Nauce, to nigdy nie powinniście się swoją wiedzą przechwalać, aby ludzie znajdujący się obok was nie czuli się gorsi. (75,17-19)

71. Nawet tutaj pomiędzy Moimi pracownikami-jakże wielu jest takich, którzy nie zrozumiawszy Mojej Nauki i stwierdziwszy, że są obdarzeni darami ducha, uważali się za istoty wyższe, godne podziwu i uhonorowania. W tym miejscu pytam się was, czy możecie to uznać za słuszne, aby wysoko stojący duch stawał się zarozumiały z powodu swoich darów, gdzie przecież pokora i miłość bliźniego są istotnymi cechami, jakie on musi posiadać. (98,15)

72. Przypomnijcie sobie, jak kiedyś wam powiedziałem: nie stworzyłem was po to, abyście byli jak pasożytnicze rośliny. Nie chcę, abyście zadawalali się tym, aby nikomu nie czynić niczego złego. Chcę abyście odnajdywali zadowolenie w czynieniu dobra. Każdy, kto dobra nie czyni, chociaż mógłby, uczynił więcej zła, niż ten, który ponieważ nie był w stanie czynić dobrych rzeczy, ograniczył się do tego, aby czynić zło, gdyż to było jedyne, co czynić potrafił. (153, 71)

73. O Moje ukochane dzieci, które skarżycie się jak zagubione owce i pełnym strachu głosem wołacie swojego pasterza! Jeżeli zamykacie swoje oczy przed otaczająca rzeczywistością, ostatecznie uważacie, że to Ja jestem przyczyną całej waszej nędzy na ziemi; inni sądzą, że jest Mi obojętne ich dobro, lub ból.

74. Jakże niewdzięczni jesteście, gdy tak myślicie o swoim Ojcu i jak niesprawiedliwi w ocenianiu Mojej Doskonałej Sprawiedliwości!

75. Czy sądzicie, że Ja was nie słyszę, gdy wy mówicie, że wy żywicie się tylko goryczą, że świat, jaki zamieszkujecie, jest światem pozbawionym szczęścia, a życie, które prowadzicie, nie ma żadnej racji do istnienia?

76. Wy odczuwacie tylko wtedy Moją obecność, gdy uważacie, że was karzę, że odmawiam każdego miłosierdzia, zapominając o czułości i dobroci waszego Ojca; uskarżacie się nad swoim życiem, zamiast błogosławić jego dobrodziejstwa.

77. Jest tak, że zamykacie oczy na prawdę i w otoczeniu widzicie tylko cierpienie i łzy, wpadając w rozpacz, ponieważ wierzycie, że wszystko pozostanie bez nagrody.

78. Jakże inne byłoby wasze życie, gdyby zamiast tego oburzenia, tego braku zrozumienia, waszą pierwszą myślą każdego dnia, byłoby błogosławienie waszego Ojca, a waszymi pierwszymi słowami byłyby słowa podzięki za tak wiele dobroczynności, jakimi obdarowuje was Jego Miłość!

79. Lecz wy nie potraficie już tych cnót odczuwać, gdyż ciało zaburzyło waszą duszę, a wy zapomnieliście o Mojej Nauce;, dlatego mówię do was o tych odczuciach, które wy wygnaliście z waszego serca. (11,4-9)

80. Wy zgrzeszyliście, cudzołożyliście, popełniliście przestępstwo, a teraz, gdy stoicie przed prawdą Mojego Słowa ukazującą wam wasze przewinienia, zapominacie o swoich występkach i uważacie, że wasz Pan jest niesprawiedliwy, gdy mówi do was o doświadczeniach i pokucie. (17,33)

81. Bardzo byliście doświadczani, ukochani Uczniowie. Ponieważ każde doświadczenie zawiera dla was tajemnicę, nie wiecie, czy jest ono, dlatego, aby was umocnić w walce, aby wam coś objawić, czego nie znacie, czy też do odpokutowania jakiegoś przewinienia. Lecz nigdy nie uciekajcie przed doświadczeniami, gdyż nie po to są zsyłane, jak również nie przekraczają one waszych moralnych, albo duchowych sił. (47,26)

82. Dlaczego wielu z was obawia się, że wasz los został przeze Mnie napisany z doświadczeniami, cierpieniem, karami lub nieszczęśliwymi wypadkami? Jak mogliście uwierzyć, że Ten, który kocha was w sposób doskonały, obdarza was drogą pełną cierni? Zaprawdę, powiadam wam, ta nieszczęsna i obsiana uderzeniami losu droga jest tą, którą wybraliście według waszej woli, uważając, że na niej są do znalezienia radości, wolność i szczęście, nie rozumiejąc, że właśnie ta, przeznaczona dla was droga, od której oddalacie się, jest tą, na której do znalezienia są prawdziwy pokój, bezpieczeństwo, siła, zdrowie, przyjemności i dobrobyt.

83. Ta droga, którą proponuję wam w Mojej Nauce, została waszemu duchowi przeznaczona jeszcze przed jego stworzeniem, abyście ostatecznie na niej znaleźli to, za, czym tęsknicie. (283,10-11)

84. Wy oceniacie powierzchownie, tak, jakbyście byli dziećmi i przy tym nie pamiętacie, że doświadczenia, które was chłoszczą, są waszym dziełem. Dlatego gdy na was spadają, życzycie sobie, aby was opuściły, aby los został zmieniony, aby nie cierpieć, aby nie wypijać dłużej kielicha cierpienia.

85. Powodem tego jest, że wy waszym duchowym spojrzeniem nie potraficie wniknąć w rzeczywistość, aby pojąć, że wszystko to, co zbieracie, sami zasialiście i że każde cierpienie sami ściągnęliście na siebie.

86. Nie, wy nigdy nie umieliście wnikać w prawdę i dlatego, gdy cierpienie przenika wasze serce, uważacie siebie za ofiary Boskiej niesprawiedliwości. Lecz Ja powiadam wam, że w Bogu nie może istnieć najmniejsza niesprawiedliwość.

87. Miłość Boga jest niezmienna, niezmieniająca się i wieczna. Dlatego ten, kto wierzy, że Boski Duch może być ogarnięty złością, zapalczywością i wściekłością, ulega ogromnej pomyłce. Takie słabości są do wyobrażenia tylko w ludzkiej istocie, gdy brakuje jej duchowej dojrzałości i panowania nad namiętnościami.

88. Czasami mówicie Mi: " Panie, dlaczego musimy płacić następstwa czynów, które nie są naszymi i dlaczego musimy zbierać gorzki owoc, który inni zasadzili?"- Na, to odpowiadam wam, że nic z tego nie rozumiecie, gdyż nie wiecie, kim byliście wcześniej i jakie były wasze dzieła. (290,9-12)

89. Ukochany Narodzie: wasze serca są wypełnione zadośćuczynieniem podczas myślenia, że w tym Trzecim Czasie jesteście Moimi Uczniami. Lecz Ja powiadam wam, że nigdy nie wolno wam pozwolić, aby oślepiła was pycha. Gdyż, jeżeli uleglibyście tej słabości, nie słuchalibyście więcej nawet waszego sumienia, gdyby ono wytknęło wam wasze uchybienia. Ten, kto nie zacznie swojego ludzkiego życia oczyszczać i uszlachetniać, nie może oczekiwać duchowego rozwoju, gdyż jego kroki poprowadzą go na manowce, a jego dzieła nie będą posiadały ziarna prawdy.

90. Pomyślcie, więc, że Ja czasami w Moich lekcjach schodzę z pouczeń duchowych do porad, abyście w swoim ludzkim życiu prawidłowo się zachowywali. Wówczas mówię do ludzkiego serca, upominam je do nawrócenia, uzmysławiam mu szkody, jakie nieprawości przynoszą ciału i zło, jakie czynią duszy.

91. Powiedziałem wam, że człowiek, który pozwoli opanować się niegodziwości, zapomniał, że ducha nie wolno zwyciężyć- zapomniał, że prawdziwa siła polega na zwyciężaniu zła cnotą.

92. Ten zwyciężony przez ciało człowiek, sam się poniżył, stracił szacunek do siebie samego, zniżył się z wysokiego poziomu człowieka do nędznej istoty, która jest zbyt tchórzliwa, aby walczyć.

93. Zamiast przynosić do swojego domu światło, chleb i wino, ten mężczyzna przynosi cierpienie i śmierć, czyni ciężkim swój krzyż, swojej małżonki i swoich dzieci i hamuje duchowy rozwój wszystkich, którzy wokół niego się znajdują. (312,32-35)

94. Zrozumcie, że każdy z was, który odejdzie od złej drogi, przez to sprawia, że zła moc, traci część ze swojej siły;, że wasze życie, jeżeli jest prawe w swoich czynach, słowach i myślach, pozostawi na swojej drodze dobre nasienie;, że wasze porady, jeżeli będą pochodziły z pobożnego serca, będą posiadały siłę czynienia cudów; i, że modlitwa, jeżeli urodzi się ze współczujących i czułych myśli, będzie przesłaniem miłości dla tego, za kim prosicie. (108,16)

95. Tutaj u Mnie oczyszczacie się z każdej plamy hańby. Ach, żebyście byli w stanie tę czystość utrzymać przez całe wasze życie! Lecz ta atmosfera uduchowienia i braterstwa, którą stwarzacie w tych godzinach komunii i nauczania, nie panuje na świecie;, nawet powietrze, którym oddychacie jest zatrute grzechem.

96.Ale wy odczuliście, jak w stopniu, w jakim, przyswajacie sobie Moją Naukę, powoli ogniwo za ogniwem opadają z was łańcuchy przykuwające was do świata. (56,26-27)

97. Żyjcie zawsze czuwając, gdyż na waszych drogach będą istnieli tacy, którzy powiedzą, że do Mnie należą;, lecz nie wierzcie im już od pierwszego momentu, wierzcie na podstawie tego, co objawią z pokory, mądrości i miłości.

98. Inni powiedzą wam, że są ze Mną w kontakcie, podczas gdy są pierwszymi oszukanymi. Dlatego musicie wciąż czuwać nad posiadanym zadaniem i nad pozycją, która przyjmiecie. Musicie otworzyć oczy i uszy i również wiele przebaczać. (12,55-56)

99. Badźcie aktywni, nie śpijcie! Lub, czy może wolicie czekać, aż was prześladowania zaskoczą śpiących? Czy chcecie następny raz popaść w bałwochwalstwo? Czekacie, aby siłą, lub poprzez strach zwyciężyły obce nauki?

100. Bądźcie czujni, gdyż na wschodzie powstaną fałszywi prorocy i zmylą narody. Połączcie się, aby wasz głos zabrzmiał na krańcach ziemi i abyście w odpowiednim czasie zaalarmowali ludzkość. (61,25)

102. Gdy zwolennicy innych konfesji i sekt ujrzą, że za tym Narodem idą wielkie ludzkie tłumy, to spośród tych religii niektórzy wyruszą, aby was prześladować. Lecz nie obawiajcie się, gdyż, jeżeli pozostaniecie opanowani, Duch Święty włoży w wasze usta słowa, które uciszą tych, którzy was oczerniają.

103. Do obrony nie daję wam morderczego miecza, daję wam miecz miłości. Każdy jego błysk będzie wychodzącą od niego cnotą.

104. Jakże wiele Łaski odnajdziecie u Ojca, gdy swoimi słowami zwyciężycie tłumy prześladowców Mojego Dzieła i nawróconych waszymi czynami miłości przyprowadzicie do Mnie.

105. To jest Nauka, jaką dałem wam w Drugim Czasie, którą wy już zapomnieliście.

106. Ludzki rozum będzie cierpiał niepokój, gdy będzie próbował zrozumieć, Trynitarno-Maryjną Naukę. Gdyż zmaterializowany człowiek jest bezradny wobec Duchowego. (55,58-63)

107. Jakże wielu pozostawiło na Moim stole potrawy, które im z taką wielką miłością proponowałem, nawet ich nie tknąwszy. Kiedy oni przeżyją znowu takie czasy Łaski jak obecne, w których było im dane przyjść na ziemię, aby słuchać Mojego Głosu?

108. Oni są jak twarda skała, która potrzebuje niepogody i czasu, aby zmięknąć. Ich dziedzictwo zostanie im zatrzymane, tak długo, jak długo nie będą umieli go chronić i szanować. Ale będą je znowu posiadali, gdyż powiedziałem wam, że to, co Ojciec swoim dzieciom dał, nigdy nie będzie im odebrane, lecz tylko zostanie dla nich przechowane. (48,8)

109. Niektórzy zostaną Moją Nauką odmienieni i przygotowani, aby wyruszyli na poszukiwanie tych, którzy zabłądzili na pustyni. Gdyż tak widzę ludzkie życie-jako pustynię. Są tam tacy, którzy czują się samotni pośrodku miliona dusz i umierający z pragnienia, gdyż nie ma nikogo, kto podałby im trochę wody;, tam wyślę Moich nowych Apostołów.

110. Pragnę, aby znowu Moje Imię przez jednych było wymawiane z miłością, a przez innych słuchane z zaangażowaniem. Pragnę, aby stało się znane tym, którzy Go nie znają. Istnieją ludzie-starcy, kobiety, dzieci-którzy o Moim istnieniu nic nie wiedzą. Pragnę, aby wszyscy Mnie poznali i wiedzieli, że we Mnie mają najbardziej kochającego Ojca-żeby wszyscy Mnie słuchali i Mnie kochali. (50,3)

111. Moje Słowo natrafiło na wasz egoizm. Dlatego powiedziałem wam, że to, co wam przekazuję, macie ze swojej strony przekazać do wiadomości waszym bliźnim. Lecz wy tylko chcecie cieszyć się Moim Objawieniem, bez podejmowania obowiązków wobec innych.

112. Lecz Mistrz nie wezwał was, aby nauczać was nieprzydatnych Pouczeń; On wam powiedział, że macie nauczyć się tej Boskiej Lekcji, abyście później wykorzystali ją w waszym życiu, w ten sposób, że wprowadzicie ją w użycie wobec bliźniego.

113. W tym momencie objawiam wam, że wasz duch posiada starą winę wobec każdego, kto przyjdzie do was z cierpieniem, z potrzebą lub prośbą. Pomyślcie, z jaką miłością stawiam ich na waszej drodze, abyście wypełnili wasze zadośćuczynienie, poprzez to, że czynię ich obiektem waszej miłości bliźniego.

114. Wypełniajcie, abyście nie musieli powrócić na ziemię w czasach cierpienia, aby zbierać owoc waszych błędów, lub waszego egoizmu. Wypełnijcie waszą misję;, a wówczas, co prawda również powrócicie, lecz będzie to w czasach pokoju, abyście cieszyli się opieką nad zasiewem, który rozpoczęty pozostawiliście. Teraz, nie poprowadzi was Mojżesz, tak jak w Pierwszym Czasie, aby was oswobodzić; wasze Sumienie będzie tym, które was poprowadzi. (13,17)

115. Tutaj jest wielu takich, którzy w innym czasie byli nauczycielami Prawa, lub naukowcami. Teraz ich rozum obudził się do wiedzy duchowej i oni są przekonani o tym, że w ograniczonej ludzkiej wiedzy nie znajdą najwyższej Prawdy.

116. Są tu tacy, którzy w innych czasach byli ziemskimi możnowładcami i bogaczami, a teraz poznali nędzę i poniżenie. Błogosławię ich za ich poddanie i ich pragnienie doskonalenia. Jest to dowód na Moją czułą Sprawiedliwość, gdyż wysłałem ich ponownie na ziemię, aby pokazać im dalszą stronę Księgi Wiecznej Mądrości.

117. Świat darowuje wam wiele radości, z czego niektóre są przeze Mnie dozwalane, a inne są stwarzane przez ludzi. Teraz zobaczyliście, że nie mogliście ich zdobyć, co u jednych spowodowało niezadowolenie, a u innych smutek

118. Muszę wam powiedzieć, że wielu w czasie obecnym, nie jest dane zasypianie lub ginięcie w rozkoszach i przyjemnościach ciała, gdyż ich zadanie jest całkiem inne.

119. W prawdzie powiadam wam, że nie istnieje w ludzkości ani jeden duch, który nie poznałby wszystkich rozkoszy i nie skosztowałby wszystkich owoców. Dzisiaj przyszedł wasz duch, aby rozkoszować się wolnością kochania Mnie, a nie, aby na nowo być niewolnikiem świata, złota, rozkoszy, lub bałwochwalstwa. (84,47)

120. Zobaczcie, jak ludzie, narody i nacje oddają swoje życie ideałowi. Zostają pochłonięci na stosie swojej walki i przy tym śnią o wspaniałościach świata, o posiadaniu, o władzy. Oni dążą do przemijającej, ziemskiej chwały.

121. Lecz wy, którzy w swoim duchu zaczynacie rozpalać Boski Ideał, który ma na celu uzyskanie Wspaniałości, która będzie wieczna, czy nie chcecie-jeżeli już nie całego życia-przynajmniej jednej jego części oddać na to, aby wypełnić wasze obowiązki bliźniego?

122. Ponad wami szaleje niewidzialna walka, którą mogą zobaczyć tylko ci, którzy są przygotowani. Całe zło, które wychodzi z ludzi w myślach, w słowach i w czynach, wszystkie grzechy z setek lat, wszyscy ludzie i dusze z zaświatów, które są zabłąkane, wszystkie błędy, niesprawiedliwości, religijny fanatyzm i bałwochwalstwo ludzi, nierozważne, ambitne dążenia i fałsz zjednoczyły się do jednej siły, która wszystko niszczy, zabiera i przenika, aby obrócić przeciwko Mnie. Jest to siła, która przeciwstawiła się Chrystusowi. Wielka jest jej armia, silna jej broń, lecz ona nie jest silna przeciw Mnie, ona jest silna przeciw ludziom.

123. Tej armii wypowiem walkę mieczem Mojej Sprawiedliwości i podczas starcia, będę z Moim wojskiem, którego jedną częścią, zgodnie z Moją Wolą, będziecie wy,.

124. Podczas gdy ta walka niepokoi ludzi goniących za przyjemnościami, powinniście wy, którym powierzyłem dar odczuwania tego, co dzieje się w zaświatach, czuwać i modlić się za waszych braci, gdyż w ten sposób będziecie czuwali nad sobą.

125. Chrystus królewski wojownik, wyciągnął już swój miecz;, jest niezbędne, aby on odciął zło u korzeni, tak jak sierp i swoimi promieniami stworzył Światło we wszechświecie.

126. Biada światu i wam, jeżeli wasze usta będą milczały! Jesteście duchowym nasieniem Jakuba, a jemu obiecałem, że przez was nacje ziemi zostaną uratowane i błogosławione. Chcę was zjednoczyć, jako jedną jedyną rodzinę, abyście byli silni. (84,55-57)

127. Wiem, że w łonie tego narodu zostały dokonane wielkie dzieła, chociaż wasze imiona są w świecie nieznane, lecz wystarczy, że Ja to wiem,.

128. Ja jedynie znam prawdziwą zasługę, lub prawdziwą wartość waszych czynów, gdyż nawet wy sami nie jesteście w stanie ich ocenić. Czasami całkiem małe dzieło będzie wydawało wam się wielkim, a przy innym nawet sobie nie uświadomicie, że jego zasługa do Mnie dotarła. (106,49-50)

129. Wy ludzkie rzesze, które Mnie słuchałyście -kiedy wyjdziecie ze swojego odosobnienia i ciemności? Czy może specjalnie opóźniacie swoje przygotowanie, z obawy przed (nadchodzącym) sporem? Zaprawdę, powiadam wam, boi się tylko ten, kto duchowo się nie przygotował;, gdyż, ten, kto zna Moje Słowo i kocha swojego Pana i swojego bliźniego, nie ma się czego obawiać i zamiast unikać ludzi, szuka z nimi spotkania, aby pozwolić im mieć udział w tym, co odebrał. Po tym, jak Moja Naukę przestudiował i zgłębił będzie ją wprowadzał w czyn. (107,41)

130. Ta przesłanie posiada światło dla wszystkich religii, dla wszystkich sekt i wspólnot wiary i dla przeróżnych sposobów prowadzenia ludzi. Lecz co uczyniliście z Moim Słowem, Uczniowie? Czy w ten sposób chcecie drzewo doprowadzić do rozkwitu? Pozwólcie, aby pokryło się kwiatami, gdyż one zapowiedzą, że później będzie miało owoce.

131. Dlaczego ukrywacie te Przesłania i światu nie przynosicie z tą Radosną Nowiną niespodzianki tej nowej epoki? Dlaczego nie odważacie się powiedzieć światu, że zabrzmiał wśród was Głos Chrystusa? Mówcie i składajcie świadectwo o Moich Pouczeniach swoimi czynami miłości;, gdyż, jeżeli niektórzy zamkną swoje uszy, aby was nie słuchać, to inni je otworzą, a wówczas wasz głos będzie dla nich tak słodki i pięknie brzmiący jak śpiew słowika. (114,46)

132. Ludzkość oczekuje Moich nowych Uczniów;, lecz jeżeli wy, którzy jesteście Moimi pracownikami, pozostawiacie ziarno siewne i narzędzia rolne z obawy przed osądem świata-co, wtedy stanie się z tą ludzkością? Czy nie odczuliście odpowiedzialności za swoje zadanie?

133. Wasze sumienie nigdy was nie oszukuje i ono wam zawsze powie, czy wypełniliście wasz obowiązek. Niepokój, jaki odczuwacie jest znakiem tego, że nie postąpiliście według Moich Wskazówek. (133,10)

134. Czasami skarżycie się, że liczba zwolenników Mojego Słowa tylko powoli wzrasta. Lecz Ja powiadam wam, że wy powinniście skarżyć się sami na siebie, gdyż za zadanie macie powiększanie i zwielokrotnianie rzeszy, która tworzy tę wspólnotę. Ale kiedy w waszych sercach brakuje wiary, kiedy nie są rozwinięte wasze duchowe dary, kiedy w waszym rozumie brakuje światła duchowej wiedzy-jak chcecie wtedy przekonać niewierzącego? Jak chcecie go ze swoją wiarą i i swoją miłością poruszyć wewnętrznie, kiedy te cnoty nie kwitną w sercu?

135. Ten, kto nie rozumie, nie może uczynić innemu zrozumiałym;, ten, kto nie czuje, nie wzbudzi uczucia. Rozumiecie, więc, dlaczego wasze usta jąkały się i bełkotały, gdy stanęliście przed koniecznością, złożenia świadectwa o Moim Słowie.

136. Kto kocha, nie potrzebuje się jąkać, kto wierzy , ten się nie boi. Kto czuje, ma wiele możliwości udowodnienia swojej szczerości i prawdomówności. (172,24-26)

137. Dzisiaj chcecie wytłumaczyć, dlaczego jesteście Izraelem i nie macie żadnych argumentów;, chcecie wyjaśnić, dlaczego jesteście spirytualistami i brakuje wam słów. Próbujecie przedstawić, na czym polegają wasze duchowe dary i brakuje wam argumentacji i duchowego rozwoju, aby je przekonywująco objaśnić. Ale, gdy wasz rozwój będzie prawdziwy, konieczne słowa będą wam same przychodziły, gdyż wy swoimi dziełami miłości będziecie objaśniali, kim jesteście, Kto was nauczał i dokąd idziecie. (72,27)

138. Wam powiadam:, na co czekacie, aby przekazywać Radosną Nowinę? Czy chcecie może prorokować na ruinach? Mówię i objawiam wam wszystko, abyście w każdym czasie posiadali mądrą odpowiedź na każde pytanie, jakie postawią wam wasi bliźni. Pamiętajcie, że będziecie atakowani ciężkimi argumentami, które napełnią lękiem tego, który nie jest przygotowany.

139. Zakodujcie sobie Moje Słowo i nie zapominajcie o wielkich cudach, których wam udzieliłem, aby każdy z was był żyjącym dowodem na Moją Prawdę. Wówczas ten, kto was bada i szpera w Moim Słowie, zobaczy, że nic nie przeczy temu, co powiedziałem i co wam prorokowałem w przeszłych czasach.

140. Walka będzie wielka-tak wielka, że niektórzy, którzy byli Moimi Uczniami, napełnieni lękiem, wyprą się Mnie, poprzez to, że będą twierdzili, że nigdy Mnie nie słyszeli.

141. Tych, którzy pozostaną wierni Mojemu Słowu i staną do walki, będę przykrywał Moim Płaszczem, pod którym będą się bronili i bez szkody przetrwają każdą krytyczną sytuacje.

142. Kto będzie źle zasiewał to ziarno, lub kto będzie plamił czystość tego dzieła, tego udziałem w każdej godzinie będzie sąd, prześladowanie przez ludzi i niepokój. Każdy rozpozna drzewo, które zasadził, po smaku jego owoców.

143. Na czas duchowej walki Mojego Narodu trzymam w pogotowiu wielkie cuda-cuda i dzieła, które wprawią w zdumienie uczonych i naukowców. Nigdy nie pozostawię was waszym własnym siłom. Nie dajcie się zbić z tropu, gdy ludzie będą z was szydzili; nie zapominajcie, że w Drugim Czasie tłum, również naśmiewał się z waszego Mistrza. (63,42-44)

144. Zaprawdę, powiadam wam, świat jest przeciwko wam i na to was przygotowuję, abyście sprawę swojej wiary potrafili bronić, bronią miłości i miłosierdzia. Powiadam wam, wy zwyciężycie, również, gdy wasze zwycięstwo nie będzie znane.

145. Wasza ofiara teraz nie będzie ofiarą krwi, ale mimo to poznacie oszczerstwo i pogardę. Ale obecny będzie Mistrz, aby was bronić i pocieszać, gdyż żaden uczeń nie będzie opuszczony. (148,17)

146. Narodzie, nie bądź dłużej przyzwyczajony do zepsucia, walcz z nim, nie chwaląc się czystością i nie oburzając się na uchybienia bliźnich. Badźcie taktowni, celni i pragnący dobra podczas mowy i postępowania, to świat będzie was słuchał i podaruje uwagę waszym pouczającym słowom. Czy jest koniecznością, abym jeszcze raz wam powiedział, że zanim tę Naukę podacie dalej, musicie nią żyć? (89,66)

147. Jest niezbędne, aby Mój Naród pojawił się pomiędzy nacjami i dał przykład braterstwa, harmonii, miłości bliźniego i zrozumienia, jako żołnierz pokoju pomiędzy tymi, którzy znowu nadużywają Boskich Nauk, aby się kłócić, nawzajem ranić i aby odbierać sobie życie. (131,58)

148. Zrozumcie wreszcie, że wy wszyscy kochacie tego samego Boga i nie pojedynkujcie się z powodu różnych form, w jakich jeden lub drugi urzeczywistnia tę miłość.

149. Musicie uczyć się rozumieć, że istnieją istoty, u których, tradycje i obyczaje tak głęboko zakorzeniły się w ich przekonaniach wiary, że w pierwszym momencie, gdy je będziecie nauczali, nie będzie lekko wam je wytrzebić. Miejcie cierpliwość, a w przebiegu lat to osiągniecie. (141,9)

150. Gdy rok 1950 dojdzie do końca u wielu wśród was nastąpi niepewność i wątpliwości.

151. Dlaczego, wątpią w Moje Objawienia ci, którzy cieszą się większą inteligencją, od tych , którzy w Mój Przekaz wierzą? Gdyż nie jest to ludzka wiedza, ani rozum, które mogą ocenić Moją Prawdę, a kiedy człowiek to pojmuje, jest opanowany lękiem przed wszystkim, co jest nowe, przed wszystkim, co jest mu nieznane, aby to nieświadomie odrzucać.

152. Ale wy słabi, niewykształceni, którzy nie mogliście dotrzeć na wysokości człowieka uznanego dzięki inteligencji, jesteście tymi, którzy wierzą i jesteście w stanie wnikać w tajemnice Duchowego. Dlaczego? Gdyż jest to Duch, który rozumowi objawia Życie Wieczne i jego cuda.

153. Ludzka inteligencja przedstawia siłę, z która teraz podejmiecie walkę, a przez którą człowiek stworzył sobie o Duchowym wyobrażenia, które nie zostały mu objawione przez Ducha.

154. Do tej walki macie być silni z siłą, która również wypływa z Ducha. Wasza siła nigdy nie będzie opierała się na ciele, ani na mocy pieniądza, ani na ziemskich środkach pomocniczych. Tylko wiara w Prawdę, jaka w was żyje, będzie mogła pozwolić wam zwyciężać w sporach. (249,51-53)

155. Nie obawiajcie się, kiedy będzie się was nazywać skonfundowanymi-podawajcie wszystkim rękę. Pamiętajcie, że to Dzieło, które dla was jest prawdziwym, innym może wydawać się jako fałszywe, gdyż w ich oczach brakuje mu konsekracji, jaką otrzymały religie, aby zostać uznane.

156. Jeżeli we Mnie wierzycie, jeżeli wierzycie, że objawiam się w słowie tego Przenosiciela Głosu, to nie obawiajcie się osądu waszych bliźnich. Gdyż Moja Nauka jest tak wymowna, a Moje Przesłanie zawiera tyle Prawd, że wy, jeżeli będziecie potrafili użyć tej broni, będziecie trudni do zwyciężenia.

157. Nikt nie będzie mógł was osądzać, za to, że gorliwie szukacie Prawdy i Doskonałości. Do tego wszyscy macie święte prawo i na to jest wam dana wolność do dążenia do Światła. (297,51-53)

158. Gdy rozpoczniecie wypełnianie waszej misji i dotrzecie do narodów, do najbardziej oddalonych społeczeństw, nawet do pierwotnej puszczy, będziecie spotykali ludzkie istoty i im powinniście uzmysłowić, że wszyscy jesteście braćmi i powinniście dać im świadectwo o Mojej Duchowej Nauce. Wówczas będziecie zdumieni z danych wam przeze Mnie dowodów miłości..

159. Tam, pomiędzy tymi odciętymi, ale również dalekimi od ludzkiego zepsucia, ludźmi, odkryjecie wielkie dusze, które pomnożą szeregi Narodu Izraela.

160. Na waszych drogach, chorzy będą odbierali uzdrawiający balsam i będą zdrowieli;, zasmuceni, będą po raz ostatni płakali, ale ich łzy, będą łzami radości.

161. W obliczu tych dowodów, jakie powinniście dawać, ludzkie tłumy będą błogosławiły Pana i Uczniów, będziecie oklaskiwani, tak, jak działo się w owym dniu, w którym wasz mistrz wjeżdżał do Jerozolimy.

162. Lecz również pośród tych was oklaskujących, będą istnieli mężczyźni i kobiety, którzy również będą pełni darów ducha posiadanych przez was. U jednych będzie ich dar prorokowania wprawiał was w zdumienie, u innego Mój leczniczy balsam będzie niewyczerpany;, znowu u innego Moje Słowo będzie wytryskiwało jak źródlana woda. W ten sposób u swojego rodzeństwa będziecie obserwowali ujawnianie się Darów Ducha Świętego na podobieństwo niewyczerpanego zasiewu. (311,38-40)

163. Narodzie, pozorny pokój panuje teraz pomiędzy narodami, lecz wy nie ogłaszajcie, że pokój nastał. Zamknijcie swoje usta. Prawdziwego pokoju nie można wznosić na fundamentach strachu, lub cielesnych udogodnień. Pokój musi wypływać z miłości i braterstwa.

164. Obecnie ludzie budują na piasku, a nie na skale i gdy fale znów się podniosą i uderzą w ten mur, budowla zawali się.(141,70-71)

165. Od Pierwszego Czasu, mówiłem do was poprzez Moich Proroków, aby was prowadzić, lecz nie, aby was zmuszać do wypełniania Mojego Prawa.

166. Ale czas przeszedł i ludzki duch rozwinął się, dotarł do dojrzałości i teraz może zrozumieć swoją misję jako ducha. Ludzkość, która jest bliska przepaści i zepsucia, potrzebuje waszej duchowej pomocy.

167. Jest to walka, ostatnia walka, najstraszliwsza i najokropniejsza pomiędzy ciemnością i Światłem. Wszystkie duchy ciemności obecnie się jednoczą i wszystkie duchy Światła muszą wystąpić przeciwko tej mocy.

168. Wy, którzy usłyszeliście Mnie, którzy nosicie Światło Duch Świętego w sobie, obudźcie się! Nie traćcie więcej czasu na ziemskie przyjemności. Walczcie dla ludzkości, walczcie o to, aby na ten świat przyszło Królestwo Ojca. Jest to misja, którą daję wszystkim, od najmniejszego do najbardziej wykształconego.

169. Duchowy świat jest z wami, a ponad wszystkim Ojciec pełen miłości, pełen miłosierdzia Ojciec, który z nieskończonym bólem patrzy na cierpienie, którego ludzie sobie nawzajem dostarczają.

170. To jest walka światła z ciemnością i każdy z was musi walczyć, aż zostanie osiągnięte zwycięstwo. (358,20-23)