XV UPOMNIENIA, OSTRZEŻENIA, POUCZENIA

 
     
 

 

Rozdział 61.

Upomnienia i ostrzeżenia Pana

Przykazania i zadania

1. Izraelu, wypełniaj obowiązki podjęte nie tylko wobec świata. Wypełnij również Prawo;, gdyż wy podjęliście się wobec Ojca zadania i jego wypełnienie musi byś dokładne, wzniosłe i duchowe.

2. Nauczam was, abyście odwrócili się od materializmu i przestali być fanatykami i bałwochwalcami;, abyście przedmiotów uczynionych rękoma, ani nie czcili, ani nie odprawiali z nimi obrzędów. Nie chcę, aby w waszym sercu znajdowały się korzenie dla bałwochwalstwa, fanatyzmu i błędnych kultów. Nie proponujcie Mi żadnych ofiar, które do Mnie nie dochodzą; wymagam tylko odnowy i waszego spełnienia w uduchowieniu.

3. Odnówcie się w odniesieniu do wcześniejszych przyzwyczajeń, nie patrzcie do tyłu i nie spoglądajcie na to, z czego zrezygnowaliście, a czego nie powinniście dłużej czynić. Zrozumcie, że wkroczyliście na drogę waszego rozwoju i nie wolno wam się zatrzymywać. Droga jest wąska i musicie ją dobrze znać, gdyż jutro będziecie musieli poprowadzić nią swoich braci, a Ja nie chcę abyście zabłądzili.

4. Jestem cierpliwym Ojcem, który, aby obdarzyć was Łaską i Miłosierdziem, czeka na waszą skruchę i dobrą wolę. (23,60-63)

5. Moje Słowo zawsze doradza wam Dobro i Cnoty;, żebyście nie mówili źle o swoich bliźnich i przez to wystawiali ich na hańbę;, abyście nie spoglądali z pogardą na tych, którzy cierpią na choroby, nazywane przez was zaraźliwymi;, abyście nie popierali wojen;, abyście nie mieli żadnych hańbiących zajęć, które niszczą morale i ułatwiają przestępstwa;, abyście nie przeklinali niczego Stworzonego, nie brali niczego cudzego, bez zezwolenia właściciela, ani, abyście nie rozpowszechniali zabobonów.

6. Odwiedzajcie chorych, przebaczajcie tym, którzy was obrażają, ochraniajcie cnoty i bądźcie dobrymi przykładami;, i kochajcie Mnie i swoich bliźnich, gdyż w tych dwóch Przykazaniach zawiera się całe Prawo.

7. Uczcie się Moich lekcji i nauczajcie ich swoim postępowaniem. Jeżeli nie będziecie się uczyli, to jak chcecie głosić Moja Naukę? I jeżeli nie czujecie tego, czego nauczyliście się, to jak chcecie nauczać jako dobrzy Apostołowie? (6,25-26)

8. Narodzie, jeżeli chcesz iść na przód, to zwalcz ociężałość, która jest w tobie. Jeżeli chcecie być wielkimi, to zastosujcie w swoich dziełach Moje zasady. Jeżeli chcecie poznać siebie to zanalizujcie się poprzez Moje Słowo.

9. Zrozumcie, jak bardzo potrzebujecie Mojego Słowa, które daje miłość, mądrość, porady i pomoc. Ale jednocześnie czujcie się odpowiedzialni za to, co wam daję, gdyż wy nie jesteście na świecie jedynymi potrzebującymi. Istnieje wielu, którzy są głodni i spragnieni tych Pouczeń i wy musicie pomyśleć o tym, aby się przygotować do pójścia do nich z przesłaniem Mojej Miłości. (285,50-51)

10. Ogromna jest odpowiedzialność, jaką ma ten naród wobec ludzkości. Musi dawać przykład prawdziwego uduchowienia, pokazywać sposób, jak składa się w ofierze wewnętrzne praktykowanie religii, podobającą się ofiarę, hołd godny Boga.

11. Otwórzcie wasze serce i posłuchajcie tam głosu sumienia, abyście ocenili sposób waszego postępowania i dowiedzieli się, czy wiernie wykładacie Moje Pouczenia, lub czy błędnie pojęliście ideę Mojej Nauki. (280,73)

12. Moja Nauka, jeżeli nie wprowadzicie jej w czyn, straci cały sens.

13. Dobrze wiecie, ukochani Uczniowie, że celem Mojej Nauki i Prawa jest czynienie dobra i dlatego ten, który nosi ją tylko w pamięci lub na ustach, nie używając jej w swoich dziełach, postępuje niezgodnie z obowiązkiem. (269,45)

14. Ludzie, którzy posiadacie w swoim sercu światło doświadczenia tego życia, a w swojej duszy światło, jakie pozostawia rozwój podczas różnych ziemskich żyć-dlaczego zajmuje się wasza dusza tym, co dla niej jest nieprzydatne i dlaczego często płaczecie z powodów nie wartych waszego bólu? We wszystkim szukajcie prawdy; ona jest na wszystkich drogach, jest jasna i przejrzysta jak światło dnia. (121,48-49)

15. Nie zapominajcie i bądźcie zawsze świadomi, że od waszego prawego i cnotliwego życia zależy wiara, jaką będziecie budzili u bliźnich, co oznacza, że oni będą was samych analizowali i obserwowali w waszym życiu prywatnym, aby szukać w waszych dziełach potwierdzenia nauki, którą głosicie. (300,57)

16. Powiedzcie Mi: czy was odrzuciłem, z powodu waszych wad? Czy pozostawiłem was, czy opuściłem, gdy zatrzymała was jakaś przeszkoda? Czy okazywałem złość, gdy wy upadaliście zwyciężeni cierpieniem?

17. Pomimo to widzę, że ci, których z tak wielką miłością nazywam Uczniami, opuszczają w nieszczęściu swoich bliźnich, odrzucają tego, który zszedł z prawej drogi, zamiast przyciągnąć go czule i pomóc mu w poprawieniu siebie i że czasem stają się sędziami, gdy mieszają się w rzeczy, których osądzanie do nich nie należy.

18. Czy to odpowiada Mojemu Pouczeniu? Nie, mówi Mi wasze sumienie, gdyż chcę abyście się dokładnie osądzili, abyście mogli wyszlifować tak wiele szorstkości, na które cierpią wasze uczucia i żebyście mogli zacząć stawać się Moimi Uczniami. (268,46)

Wiara, Nadzieja, Miłość, Pokora, Ufność

19. Jeżeli będziecie pokorni, będziecie wielcy. Wielkość nie znajduje się w pysze i próżności, tak jak sądzi wielu. " Bądźcie łagodnego i pokornego serca."Tak mówiłem do was we wszystkich czasach.

20. Rozpoznajcie we Mnie Ojca i kochajcie Mnie, nie poszukujcie dla waszej cielesnej powłoki żadnego tronu, ani imienia, które wyróżnią was spośród bliźnich. Bądźcie po prostu ludźmi pośród innych ludzi i posiadajcie w sobie dobrą wolę. (47,54)

21. Chcę widzieć u was wiarę, jaką okazywali chorzy, którzy przychodzili do Mnie w Drugim Czasie;, taką jak sparaliżowanego, ślepego i nieuleczalnie chorej kobiety. Chcę czuć się kochany jako Ojciec, upragniony jako lekarz i słuchany jako Mistrz. (6,46)

22. Nie bądźcie słabi w wierze, ani w nadziei. Zawsze miejcie przed oczami, że nadejdzie koniec tej życiowej podróży. Nie zapominajcie, że wasz początek był we Mnie i że końcowy cel znajduje się również we Mnie i tym celem jest Wieczność, gdyż śmierć duszy nie istnieje.

23. Jako ideał waszych dążeń posiadajcie Wieczność i nie traćcie odwagi w życiowych wzniesieniach i upadkach. Czy może jesteście pewni, że jest to wasza ostatnia inkarnacja na ziemi? Kto jest w stanie powiedzieć wam, że w tym ciele, które dzisiaj posiadacie spłacacie wasze wszystkie długi, które nałożyliście na siebie wobec Mojej Sprawiedliwości? Dlatego powiadam wam: wykorzystujcie czas, lecz nie spieszcie się. Jeżeli przyjmiecie wasze cierpienia z wiarą i z oddaniem i będziecie cierpliwie opróżniali kielich-zaprawdę powiadam wam, wasze zasługi nie będą bezowocne.

24. Zatroszczcie się o to, aby wasz duch zawsze szedł na przód, abyście nigdy, przenigdy nie zaprzestali udoskonalania siebie. (95,4-6)

25. Żyjcie dla Ojca poprzez to, że będziecie kochali Jego dzieci, które są waszym rodzeństwem, a osiągniecie nieśmiertelność. Jeżeli opadnie was egoizm i zabarykadujecie się w miłości własnej, zasiew, jaki pozostawicie i wspomnienie o was z trudem przetrwają.

26. Bądźcie łagodnego i pokornego serca, a zawsze będziecie pełni Mojej Łaski. (256,72-73)

27. Wielkie jest wasze przeznaczenie! Nie pozwólcie się jednak opanować złym przeczuciom, tylko raczej bądźcie pełni odwagi i nadziei podczas myślenia, że gorzkie dni, które się zbliżają, są konieczne do obudzenia i oczyszczenia ludzi, bez których nie moglibyście przeżyć zwycięskiego nadejścia czasu uduchowienia.

28. Uczcie się nie zwracania uwagi na przeszkody, nie dopuszczajcie, aby uczucie depresji opanowało wasze serce i uważajcie na swoje zdrowie. Podnoście morale waszych bliźnich, przez mówienie o Mnie i ukazywanie im Mojej Nauki, która rozpala wiarę i nadzieję.

29. Spójrzcie, w jakiej depresji, żyje wielu ludzi. Są to istoty, które pozwoliły się zwyciężyć w życiowej walce. Spójrzcie jak wcześnie się postarzały i stały się siwe, ich twarz zwiędła o melancholijnym wyrazie. Lecz jeżeli ci, którzy powinni być silni są słabymi, młodość będzie musiała usychać, a dzieci w swoim otoczeniu będą widziały tylko smutek.

30. Ty Narodzie nie ograbiaj swojego serca ze wszystkich zdrowych radości, którymi, chociaż są ulotne, jest wolno wam się cieszyć. Jedzcie w pokoju wasz skromny chleb, a zaprawdę powiadam wam, odnajdziecie go wówczas smaczniejszym i bardziej substancjonalnym.

31. Wywnioskujcie z Mojego Słowa, to, co jest tym, czego Ja od was chcę; zaufania, wiary, optymizmu, pokoju duszy i siły, żeby pomimo waszych trudów i plag nie znalazła się w waszych sercach gorycz. Jakąż słodycz lub uszczęśliwienie mielibyście do dania tym, którzy tego potrzebują, gdyby wasze serce wypełnione było cierpieniem, troskami lub niezadowoleniem?

32. Właśnie w waszych doświadczeniach powinniście dawać najlepszy przykład podniosłości, wiary i pokory.

33. Ten, kto potrafi swojemu życiu nadawać takie uduchowienie, odczuwa zawsze pokój, a nawet, gdy śpi, jego sen jest spokojny i odprężający, co dusza wykorzystuje, aby odrywać się od ciała w kierunku zaświatów, gdzie odbiera owe prądy Boskiej Mocy, którymi się odżywia i w których pozwala mieć udział swojemu ciału.(292,45-51)

 

Modlitwa, studium, odnowa i uduchowienie

34. Ukochani Uczniowie, powiadam wam raz jeszcze: czuwajcie i módlcie się, gdyż ciało jest słabe i w swojej słabości może odwieść duszę od dobrej drogi.

35. Duch, który potrafi czuwać, nigdy nie schodzi z drogi, którą Pan przeznaczył dla niego i jest w stanie używać swojego dziedzictwa i talentu, aż do osiągnięcia swojego rozwoju.

36. Taki człowiek będzie zdawał egzaminy, gdyż żyje czuwając i nigdy nie pozwala ciału panować nad sobą. Kto czuwa i modli się, zawsze będzie wychodził zwycięsko z życiowych kryzysów i będzie szedł przez życie pewnym krokiem.

37. Jakże inne jest zachowanie tego, który zapomina modlenia się i czuwania! Dobrowolnie rezygnuje on z obrony najlepszym orężem, jakie włożyłem w ludzi, którym są, wiara, miłość i światło wiedzy. Jest on tym, który nie słyszy wewnętrznego głosu, który mówi do niego poprzez intuicję, sumienie i sny. Lecz jego serce i rozum nie rozumieją tej mowy i nie dają wiary przesłaniom własnego ducha. (278,1-3)

38. Módlcie się za zagubione dusze, za dusze przywiązane do ziemi, za te, które we wnętrzu ziemi nie potrafią oderwać się od swoich ciał, za te, które, cierpią i płaczą z powodu niezrozumiałej żałoby, którą z ich powodu zachowuje się na ziemi.

39. Przebaczcie również tym duszom, które w waszych sercach zasiały zło. Gdyby wasze oczy mogły zobaczyć, jak one na kolanach błagają o wasze przebaczenie, nie bylibyście tak niesprawiedliwi wobec nich. Pomóżcie im wzlecieć ku nieskończoności, wznieście je swoimi czułymi myślami, zrozumcie, że one nie należą już do tego świata. (107,15)

40. Nie wolno wam zadawalać się waszymi pierwszymi dziełami, uważając, że zdobyliście wystarczające zasługi dla udoskonalania waszej duszy. Więc, abyście codziennie uczyli się nowych lekcji i odkrywali większe Objawienia, zawsze poświęcajcie nieco czasu na studiowanie Mojego Dzieła.

41. Pragnący wiedzy uczeń zawsze usłyszy odpowiedź na swoje pytania, a w momentach doświadczeń zawsze Moją Ojcowską poradę.

42. Zaawansowany Uczeń będzie źródłem miłości dla swoich bliźnich, będzie rzeczywiście czuł się wyposażony przez swojego Ojca w dziedzictwo i rozpozna moment, do wyruszenia pomiędzy ludzi ze swoją wielką duchową misją.

43. Im bardziej się uduchowicie, tym bliżej będziecie widzieli cel. Nie wiecie, co prawda, czy jesteście jeszcze tylko o jeden krok oddaleni od waszego zbawienia, lub czy musicie przebyć jeszcze długi odcinek drogi. Powiadam wam tylko, że chętnie i posłusznie powinniście pozwolić kierować się temu Słowu, które jest Głosem Mojego Boskiego Ducha.

44. Wystrzegajcie się wykraczania przeciwko Prawu, powtarzając wielokrotnie ten sam błąd. Weźcie sobie do serca to wezwanie, które jest wezwaniem do poprawy-prośbą, która skierowuje do was wasz Ojciec, gdyż nie chce was widzieć bezużytecznie żyjących na ziemi, a potem płaczących nad swoim nieposłuszeństwem. (322,31)

45. Nie obawiajcie się mowy ludzi, ani ich osądów, bójcie się Sądu waszego Boga. Myślcie o tym, co wam powiedziałem, że jako Sędzia jestem nieubłagany. Dlatego pragnijcie Mnie, jako Ojca i jako Boga, aby na waszej drodze niczego wam nie zabrakło. (322,60)

46. Nie pozwól, zaskoczyć się, Mój Narodzie. Żyj zawsze czuwając i bądźcie wiernymi wartownikami. Nie obawiajcie się słów, które wasze własne rodzeństwo wam powie, aby was przekonać, że znajdujecie się w błędzie.

47. Pozostańcie wytrwali. Wiernym Mojej sprawie "żołnierzom" dam wielką nagrodę-tym spośród was, którzy wystąpią przeciw tym ciężkim czasom, chaosu światopoglądów, wyznań wiary i religii.

48. Wszystkich swoich bliźnich poważajcie w taki sam sposób, tak jak poważacie Moje Dzieło, wskazując na Moje Pouczenia, które wam ponownie pozostawię. Jeżeli ludzie będą się z was wyśmiewali, to pozwólcie im to czynić;, gdyż do nich dotrze Światło Mojego Świętego Ducha, a wówczas żal znajdzie się w ich sercach. (336,18)

49. Nie ustawajcie, o Uczniowie! Tak, jak zawsze wam mówiłem, wasze kroki powinny stale pozostawać na drogach dobra i postępu, gdyż nadejdą czasy, w których człowiekowi pomoże tylko dobro, w których tylko cnoty i prawda utrzymają go na drodze walki i sporów.

50. Zbliżają się dni, w których upadnie oszustwo, w których fałsz, obłuda, egoizm i każde złe nasienie znajdą swój koniec poprzez ciężkie doświadczenia, upadki i ciosy.

51. Dlatego Mistrz powiada wam: stawajcie się w dobru wciąż silniejsi! Bądź przekonany, Mój Narodzie, że za dobro, które czynisz, nie możesz odebrać niczego złego. Jeżeli za dobro, które tutaj na ziemi czynisz, zbierzesz owoc zły, lub złe wynagrodzenie, to ten zły owoc będzie tylko przejściowy, nie jest to owoc ostateczny, powiadam wam w prawdzie. Musi pozostać się wytrwałym, aż się zbierze. (332,31)

 

Ostrzeżenia skierowane do Wspólnot od Objawień

52. Biada temu, kto Moje Słowo wyłoży według własnego uznania, gdyż za to odpowie przede Mną.

53. Na ziemi wielu poświęciło się fałszowaniu prawdy, nie mając świadomości odpowiedzialności, jaką posiadają wobec Dzieła Miłości Ojca.

54. W tym czasie Sądu, o którym wielu nie wie, gdyż nie potrafi interpretować przeżywanych

zdarzeń, w każdej duszy odbywa się sąd i wymaga od niej w czasie jej pielgrzymki po tym świecie sprawozdania z jej dzieł, w i poza, Prawem Miłości.

55. Ten, kto w tych pismach zmieniłby ideę Moich Objawień, które zostały dane poprzez inspirację, będzie za swój czyn odpowiedzialny przede Mną.

56. Dlatego musicie postępować rzetelnie, gdyż te Wskazówki są Moim Testamentem Miłości dla Moich dzieci, które, czy inkarnowane, czy w duchu, oczekują wyczerpujących Pouczeń. (20,12-14)

57. Ja nie chcę widzieć u ciebie, Izraelu, żadnego kłamstwa, gdyż któregoś dnia zostanie ono odkryte, a wówczas świat powie: "Czy to są Uczniowie Mistrza? Jeżeli oni są fałszywymi uczniami to i Mistrz, który pośród nich żył, aby im przekazywać kłamstwo musiał być fałszywy." (344,10)

58. Wy jesteście powołanymi do łagodzenia cierpienia ludzi i nauczania Modlitwy bałwochwalców, którzy przez długi czas pozostawali bez wznoszenia swojej duszy w Modlitwie.

59. Lecz do tego, musicie każdego dnia coraz bardziej stawać się uduchowieni i uwalniać się ze zmaterializowania.

60. Nie chcę też abyście byli przesadnymi Spirytualistami, nie. Fanatyzm jest w Moich oczach odrażający i to, jest tym, co pragnę pośród was zlikwidować. Sumienie powie wam, jak powinniście żyć w zgodzie ze wszystkim. (344,17-18)

61. Usłyszcie Mnie;, słuchajcie Mnie Uczniowie: obecnie daję wam Światło i uwalniam was z łańcuchów, więzów i ciemności. Lecz nie upoważniam was do tego, abyście z tego Dzieła uczynili następną religię, ani tak jak zwykle, nie wypełniali go obrazami i rytuałami-nie!

62. Dokładnie zobaczcie, z czego składa się wolność, którą wam przynoszę, abyście jej nie zastępowali nowym fanatyzmem.

63. Czyż jeszcze nie uświadomiliście sobie, że wasz rozum, a z nim duch w swoim rozwoju zostały zatrzymane? Czy nie przypominacie sobie odziedziczonego po waszych przodkach nawału, fałszywych lęków i osądów, od których uwolniłem was, abyście mogli ujrzeć niezmienioną Prawdę i odebrać Światło? (297,20-21)

64. Gleba będzie nawodniona i gotowa na przyjęcie, oczekując na ziarno siewne Moich siewców i tutaj byłoby wskazane, abyście pomyśleli o odpowiedzialności tych Siewców. Czy byłoby słuszne, aby, gdy ludzkość stanie się wolna od fanatyzmu i adoracji materii, ten Naród przybył z nowym bałwochwalstwem? Nie, ukochani, uczniowie i studenci. Dlatego też na każdym kroku istnieją na waszej drodze lekcje i doświadczenia. (292,44)

Ostrzeżenie przed kontynuacją tych objawień po 1950 roku i fałszywymi objawieniami "Chrystusa"

65. Po ustalonym przez Moją Boskość dniu, więcej nie usłyszycie Mojego Słowa. Ale ono zostanie zapisane w waszym Sumieniu, w waszym sercu i w księgach.

66. Ten, kto potem podniesie się jako Przekaziciel Głosu i wezwie Mój Promień, nie zna wyroku, jaki wyda sam na siebie.

67. Ostrzegam was, abyście nie dawali posłuchu fałszywym Prorokom, fałszywym Przekazicielom Głosu i fałszywym "Chrystusom". Budzę was, abyście w odpowiednim czasie zapobiegali chaosowi i wnikaniu pomiędzy was duchów ciemności. Bądźcie czujni, gdyż, jeżeli się nie przygotujecie, z tych nauk będziecie musieli, Mi zdać sprawozdanie. (229,40-41)

68. To jest już ostatni odcinek czasu, w którym w tej formie będę z wami. Wierzcie w to i wierzcie również, że na ten świat nie powrócę, aby Moje Słowo w materialnej formie czynić słyszalne, a już na pewno nie, aby stać się człowiekiem.

69. Uzbrójcie się, gdyż dotrą do was pogłoski od ludzi, którzy będą twierdzili, że Ja powróciłem, że Chrystus przyszedł na ziemię. Wówczas pozostańcie wierni i z przekonaniem powiedzcie: "Pan jest Duchowo u wszystkich swoich dzieci"

70. W przypadku jednak, gdy będziecie spali i nie staniecie się uduchowieni, będziecie zaprzeczali, że Ja zaprzestałem dawania Mojego Słowa;, i stanąwszy się bluźniercami i nieposłusznymi, będziecie zaprzysięgali do ludzkich rzeszy Mój Promień i będziecie mówili do nich: "Prośmy Tego, który dał nam Swoje Słowo, aby w dalszym ciągu mówił do nas. Pragniemy, aby nas wysłuchał, ofiarowywać Mu pieśni i hymny."

71. Lecz zaprawdę powiadam wam, Mój Promień nie powróci więcej do ludzkiego rozumu, gdyż Ja nie będę popierał waszego nierozsądku.

72. Na co narazilibyście siebie samych? Na to, że słowa pozornego światła, wpędzą was w chaos. Czyż tego chce wasze serce? To przygotujcie się na to doświadczenie, a nad waszym posłuszeństwem i pokorą będzie świeciło Światło Mojej Inspiracji.

73. Zapowiadam wam, że jeżeli jeszcze przed 1950 rokiem nie nastąpi zjednoczenie tych wspólnot do jednego jedynego narodu, bardzo szybko nastąpi chaos, gdyż będą istnieli tacy, którzy będą twierdzili, że Mistrz objawia się w dalszym ciągu, a wówczas biada temu Narodowi! Czy jeszcze nie przeczuliście tego zagrożenia?

74. Wciąż jeszcze nie obudził się wśród was ten duch braterstwa i jedności, a wy oczekujecie, że będą to wydarzenia, które was zjednoczą. Lecz, jeżeli będziecie na to czekali, to zamiast tego przeżyjecie jak wybuchną zarazy, nieporządek, wojny i sąd sił natury, aż na świecie nie będzie więcej istniało żadne miejsce pokoju-ani na powierzchni, ani w jej wnętrzu, ani na morzu, ani w powietrzu. (146,24-26)

75. Powinniście przygotować się, a wówczas zawsze, gdy się zbierzecie-czy to w tych domach wspólnoty, czy to w waszych domach, lub na łonie natury- będziecie na tych zebraniach duchowo odczuwali Moją Obecność.

76. Lecz czuwajcie, gdyż pojawią się również fałszywi Uczniowie, którzy będą trąbili, że z Ojcem utrzymują bezpośredni dialog i będą przekazywali fałszywe wskazówki i inspiracje.

77. Nauczałem was odróżniania prawdy od oszustwa, rozpoznawania drzewa po jego owocach. (260.65-66)

78. Zapowiedziałem wam, że nadejdzie taki moment, w którym ujrzycie pojawianie się wielu spirytualistów i wtedy będziecie musieli być wyuczeni, aby odkrywać, u których u podstaw leży prawda, a u których oszustwo.

79. Ujrzycie fałszywe objawienia, które zostaną Mi przypisane; pogłoski o Boskich wysłannikach, przynoszących na świat przesłania;, sekty o imieniu "Siedem Pieczęci" i wiele mylących i dwuznacznych nauk.

80. Wszystko to będzie efektem wielkiego duchowego chaosu, który przygotowała ludzkość. Lecz nie martwcie się; natomiast zatroszczcie się o to, abyście żyli czuwając i modlą się, a wówczas nie ulegniecie duchowemu chaosowi, gdyż Moje Słowo w momentach największych ciemności będzie Światłem, które pozwoli wam zobaczyć Moją Prawdę przejrzystą jak kryształ. (252,15-17)

Brak cnót, obłuda, bluźnierstwo

81. Próżność zagnieździła się we wszystkich, którzy sądząc, że osiągnęli pełne poznanie Prawdy uważają się za uczonych, nieomylnych, wielkich i absolutnych nie mając świadomości, że często się mylili.

82. Nie chcę, aby w tym Narodzie, który dopiero, co zaczyna się tworzyć w Świetle tej Nauki, jutro pojawili się ludzie, którzy-omamieni swoją próżnością-roztrąbią, że są reinkarnacją Chrystusa, albo, że są nowymi Mesjaszami.

83. Ci, którzy popełnią taki akt, będą tymi, którzy sądzą, że posiedli poznanie całej Mojej Prawdy, a w rzeczywistości jednak idą z dala od wyznaczonej przez Chrystusa ścieżki, która jest ścieżką pokory.

84. Studiujcie życie Jezusa na ziemi, a odnajdziecie głęboką i niezapomnianą lekcję pokory. (27,3-6)

85. Jedną z najcięższych wad w charakterze jest wada obłudy. Nie mówcie głośno o miłości, tak długo, jak długo nie jesteście zdolni do kochania Mnie w swoim bliźnim.

86. Jakże wielu spośród tych, którzy osądzili judaszowy pocałunek, nie chce zobaczyć, że swojemu bratu dali pocałunek udawanego braterstwa i że poza plecami go zdradzili! Jakże wielu widzę z tych, którzy mówią, że służą cierpiącym w potrzebie, jak światło, prawdę i dobroczynność sprzedają za pieniądze.

87. Dlaczego wy, gdy ktoś was swoimi pytaniami onieśmielił postąpiliście tak, jak Piotr w momencie swojej słabości, zaparliście się Mnie i zapewniliście, że nawet Mnie nie znaliście? Dlaczego boicie się osądu ludzkiego, a nie obawiacie się Mojego?

88. Lecz zaprawdę powiadam wam, pomiędzy waszymi grzechami, a Moją Sprawiedliwością ustawia się wstawiennictwo Marii, waszej Niebieskiej Matki, która zawsze prosi za wami. (75,34)

89. Nikt nie jest upoważniony do osądzania czynów swoich bliźnich, gdyż, jeżeli nie czyni tego Ten, który jest czysty-dlaczego miałoby być wolno czynić to temu, który w swoim sercu nosi plamy hańby?

90. Powiadam wam to, gdyż wy bezustannie dążycie, aby badać zasiew waszego brata, w nadziei odkrycia w nim błędu, aby wówczas pokazać mu swój zasiew i go upokorzyć przez to, że mu powiecie, że wasza praca jest czystszą i doskonalszą.

91. Jedynym Sędzią, który potrafi zważyć wasze dzieła jest wasz Ojciec, który mieszka w Niebie. Gdy On pojawi się ze swoją wagą, w Jego oczach nie będzie miał większej zasługi ten, który więcej rozumie, tylko ten, który potrafił być bratem swoich bliźnich i dzieckiem swojego Pana. (131,55-57)

92. Uczcie się i działajcie, pouczajcie i przy tym odczuwajcie, co czynicie i mówicie, swoimi czynami wzmacniając Moją Naukę. Pomiędzy Moimi Uczniami nie chcę żadnego obłudnika. Pomyślcie, co stałoby się z ludzkością i z wami samymi, gdy to z tak wielką miłością i cierpliwością zakładane Dzieło przez brak w waszym życiu moralności, cnót i prawości zostałoby doprowadzone do upadku? (131,55-57)

93. Nie gońcie więcej za przyjemnościami i frywolnością życia, idźcie za ideałem idealnego kształtowania waszego życia, gdyż Ja podczas waszego całego istnienia będę dawał wam zadowolenie, będące podnietą dla waszego serca. (111,61)

94. Biada wam, jeżeli złe skłonności będą silniejsze niż cnoty, jakie posiadacie w swojej duszy i gdy Moje Pouczenie nie przyniesie żadnych owoców! Jeżeli nad Moim Słowem nie pomyślicie i go nie zgłębicie, przy tym uważając, ze wypełniacie Moją Wolę, to Moje Światło obudzi was wstrząsając wami. Lecz jeżeli całą Prawdę zobaczycie, to sobie przypomnicie, że wysłałem was na świat do czynienia dobroczynnych dzieł. (55,6)

95. Biada tym, którzy w obecnym czasie swoim bezwstydem i nieposłuszeństwem dają zły przykład dzieciom, które wysłałem(na ziemię) z duchową misją! Chcecie być podobni do ludzkiej masy, która pośród krzyku i szyderstwa, odprowadzała Jezusa na Golgotę, siejąc przy tym przerażenie w sercach dzieci, które nie umiały sobie wyjaśnić, dlaczego torturuje się i zabija człowieka, który rozdawał tylko błogosławieństwa.

96. Za każdym razem, gdy Jezus upadał, płakały te niewinne. Lecz zaprawdę powiadam wam, ich płacz wypływał bardziej z ducha niż z ciała. Jakże wielu spośród nich później szło za Mną i kochało Mnie, pomimo, że z ich serc nie mogło zostać wygaszone wspomnienie tego, co widziały ich niewinne oczy. (69,50-51)

 

Fałszywa pokuta i fałszywe oczekiwania

97. Wystrzegajcie się, pełnienia źle pojętej pokuty i nie odbierajcie waszemu ciału niczego, co jest mu potrzebne. Natomiast oszczędźcie mu tego, co jest dla niego szkodliwe, również wtedy, gdy oznacza to dla was ofiarę. To będzie pokutą, która będzie służyła waszej duszy i dlatego będzie tą, która podoba się Ojcu. (55,40)

98. Już mniej widzicie w Bogu sędziego, a bardziej Ojca, o doskonałej i niewyczerpanej miłości i powiadam wam, że dobrze jest, że widzicie w swoim Bogu waszego Ojca.

99. Pomimo to muszę wam powiedzieć, aby utrzymać was w czujności, że również wy, tak jak stary Naród, możecie popełnić nowy błąd, a błąd ten może polegać na tym, że nie będziecie starali się poprawiać moralnie i duchowo, lub, że nie będziecie się przejmowali, że nieustannie i ciężko grzeszycie w zaufaniu, że Ojciec przede wszystkim jest Miłością i wam wybaczy.

100. Oczywiście, Bóg jest Miłością i nie istnieje żadne uchybienie, jakby nie było ono ciężkie, którego by nie wybaczył. Ale wy powinniście dokładnie wiedzieć, że z tej Boskiej Miłości wypływa Sprawiedliwość, która jest nieubłagana.

101. Bądźcie tego świadomi, aby to, co przyjęliście do siebie jako poznanie Mojej Nauki odpowiadało prawdzie, a wy pozbyliście się wszystkich mylnych wyobrażeń, jakie tylko moglibyście posiadać.

2. Nie zapominajcie, że Miłość Ojca, co prawda wam wybacza, ale plama hańby-pomimo wybaczenia-pozostaje odciśnięta na duszy, a wy musicie ją zmyć poprzez zasługi i w ten sposób oddać sprawiedliwość Miłości, która wam wybaczyła. (293,43-44)
103. Obudził was Głos, Głos dobry i pocieszający, który wzywa was do Królestwa Światła i Życia, który jednak może zmienić się w Sprawiedliwość, jeżeli dalej będziecie woleli profanować waszą duszę i ignorować Prawo.

104. Posłusznemu i pokornemu, Moje Słowo powiada: pozostań wytrwały, gdyż wiele uzyskasz z Mojej Łaski i dużo osiągniesz dla swojego rodzeństwa.

105. Nierozsądnym Mój Głos mówi:, jeżeli nie wykorzystasz tej błogosławionej okazji, aby uciec przed brudem grzechu, lub ciemności niewiedzy, w jakiej żyjesz, ujrzysz czasy i epoki przechodzące nad twoim duchem, nie dowiadując się, co Pan przyniósł w swoim Przesłaniu, ani jakimi były duchowe dary, które objawił swojemu Narodowi.

106. Co prawda dla wszystkich nastąpi odpowiedni czas dla ocalenia siebie i do wzniesienia się na wysokości;, ale biada tym, którzy ten dzień opóźnią! Biada temu, który zaniedba okazji, do osiągnięcia rozwoju swojej duszy, gdyż poświęcił się marnościom tego świata! On nie wie jak długi będzie czas, w którym będzie musiał czekać na nową okazję, ani nie zna goryczy swojego zadośćuczynienia.

107. W tym nie leży nawet najmniejszy odwet, ani nawet ślad kary ze strony Ojca, natomiast Jego surowa i nieubłagana Sprawiedliwość.

108. Czy może wiecie dzisiaj, gdy znalazłem się pomiędzy wami, czy wcześniejszych okazji nie zmarnowaliście, lub zostawiliście niewykorzystanymi i czy może znacie odstęp czasu,jaki odczekał wasz duch, aby otrzymać tę nową okazję do wypełnienia misji, która została mu dawno temu powierzona?

109. Co wie wasze serce lub wasz rozum o przeszłości waszego ducha, o jego losie, jego długach, zadaniach i pełnieniu pokuty? Niczego!

110. Dlatego nie wolno przerywać wam rozwoju ducha, ani wodzić go na pokusy miłością do dóbr tego świata. On musi iść inną drogą, za innym celem i za innymi ideałami. (276,16-19)

 

Ostrzeżenie dla narodów i możnych tego świata

111. Biada ludzkości, jeżeli w jej sercu nie obudzi się wreszcie miłosierdzie i czynna miłość bliźniego! Biada ludziom, jeżeli nie osiągną nareszcie poznania swoich złych czynów! Ich własna ręka rozpętuje nad nimi wściekłość sił natury i powoduje wylewanie na narody kielicha cierpienia i goryczy. Nawet wtedy, gdy będą zbierali, rezultat własnego działania, niektórzy wciąż jeszcze powiedzą: kara Boża. (57,82)

112. Biada narodom, które uparcie tkwią w swojej idolatrii, w swoim fanatyzmie i tradycji! One nie będą mogły zobaczyć Mojego Światła, ani odczuwać nieskończonej szczęśliwości budzenia się ducha.

113.Co prawda Moja Nauka wstrząśnie światem. Lecz, gdy walka się skończy, będzie odczuwało się na ziemi prawdziwy pokój-ten, który wypływa z Mojego Ducha. Tylko niemądrzy, uparci i twardego serca, nadal będą cierpieli. (272,12-13)

114. Ja daję Siebie odczuć twardym ludzkim sercom-tym, które mają zamiar wywoływania wojen-aby zobaczyli, że Moja Wola jest silniejsza od wojennych zamiarów. W przypadku, gdy serce owych mężczyzn pozostanie twardym i nie pozwoli się przekonać przez Moją Wolę, Moja Sprawiedliwość da się odczuć na całej kuli ziemskiej. (340,33)

115. Ponownie ludzie będą naśmiewali się z Proroctwa i dopiero, gdy poczują, że masy wody właśnie pochłaniają ich ciała, zaczną wierzyć i żałować.
116. Moje Miłosierdzie zawsze chciało zatrzymać was w waszej lekkomyślności, lecz wy nigdy nie chcieliście Mnie słuchać. Również Sodoma i Gomora zostały ostrzeżone, aby poczuły strach i skruchę i zapobiegły swojemu zniszczeniu. Lecz one nie chciały słuchać Mojego Głosu i zginęły.

117. Również Jerozolimę wezwałem do Modlitwy i powrotu do prawdziwego oddawania czci Bogu. Lecz jej niewierzące i cielesne serce odrzuciło Moje Ojcowskie upomnienie i o prawdzie musiała dać się przekonać przez wydarzenia. Jakże gorzkimi były owe dni dla Jerozolimy!

118. Czy rozpoznajecie teraz prawdę, że wciąż jesteście tymi samymi? Gdyż wy nie chcieliście opuścić waszego duchowego dzieciństwa, aby wzrastać i wspinać się w górę poprzez Mądrość leżącą w Moim Słowie

119. Wysyłam wam wszystkim to Przesłanie, które ma służyć społeczeństwom i narodom, jako Proroctwo do obudzenia się i do czujności. Błogosławieni jesteście, jeżeli wierzycie w jego treść.

120. Pomyślcie o jego sensie, ale potem czuwajcie i módlcie się, gdyż, jeżeli to uczynicie, będzie prowadziło was wewnętrzne światło i ochraniała wyższa Moc, aż będziecie bezpieczni. (325,73-77)