XIV ZADANIE MISYJNE

 
     
 

 

Rozdział 59.

Zadanie rozpowszechniania Nowego Boskiego Słowa

Wskazanie do utworzenia ksiąg, wyciągów i tłumaczeń

1. Ten czas jest tym zapowiedzianym, w którym musiałem przemówić do ludzkości i chcę, abyście spełniając Moje Przepowiednie, ze Słowa, które wam dałem zestawili księgi, później uczynili z nich wyciągi i analizy i zawiadomili o nich swoich bliźnich. (6,52o.)

2. Z Mojego Słowa utwórzcie Księgę i wyciągnijcie z niej esencję, abyście uzyskali prawdziwe pojęcie o czystości Mojej Nauki. W słowie przekazywanym przez Przekaziciela Głosu możecie znaleźć pomyłki, ale nie w esencji.

3. Moi przekaziciele nie zawsze byli przygotowani. Dlatego powiedziałem wam, że nie macie go tylko czytać powierzchownie, lecz, aby odkryć jego doskonałość, powinniście wniknąć w jego treść. Módlcie się i medytujcie, abyście je mogli zrozumieć. (174,30)

4. Przyniosłem wam to Słowo i pozwoliłem wam usłyszeć je w waszej mowie, lecz aby, stało się znane wszystkim, daję wam zadanie przetłumaczenia go później na inne mowy,.

5. W ten sposób rozpoczniecie budowanie prawdziwej "Wieży Izraela" -tej, która połączy duchowo wszystkie narody w jeden, który złączy ludzi w owym Boskim, niezmiennym i wiecznym Prawie, które na świecie poznaliście z ust Jezusa, gdy On wam powiedział:"kochajcie jedni drugich"! (34,59-60)

6. Chcę, aby Moje Słowo, gdy zostaną utworzone z niego księgi, które będą musiały zostać rozpowszechnione na ziemi, zostało bezbłędnie wydrukowane, tak czyste, jak ze Mnie wyszło.

7. Gdy sprawicie, że w ten sposób dostanie się ono do waszych ksiąg, to wypłynie z niego Światło, które oświeci ludzkość, a jego duchowy sens będzie odczuwany i rozumiany przez wszystkich ludzi. (19,47-48)

8. Przekazuję wam Moje Pouczenie, abyście dali je swoim bliźnim w takiej samej formie, w jakiej Ja wam je dałem. Lecz nigdy, gdy będziecie go nauczali, nie dyskutujcie w gwałtowny sposób. Wystrzegajcie się oceniania czegoś, czego nie znacie, lecz zrozumcie, że wystarczy jasny przykład, aby ludzi nawrócić na uduchowienie. (174,66)

9. Przygotowujcie się abyście dalej przekazywali Dobrą Nowinę, która przez wielu z radością zostanie przyjęta.

10. Powiadam wam, "przez wielu", a nie przez wszystkich, gdyż niektórzy mogą wam powiedzieć, że im wystarcza to, co Bóg objawił im w Pierwszym Czasie i to, co ludziom przyniósł Chrystus.

11. Właśnie wtedy wasze usta poruszane i inspirowane przeze Mnie powinny powiedzieć niewierzącym ludziom, że, aby zobaczyć całą Prawdę, która w przeszłych czasach została człowiekowi udzielona przez Boga, jest niezbędne poznanie Nowego Objawienia. (292,67)

 

Prawo do poznania nowego Boskiego Słowa

12. Jest konieczne, abyś wyruszył na przeróżne ludzkie, ziemskie drogi, o ukochany Narodzie. Gdyż spójrz nawet w Meksykańskim narodzie wielu nie uznało jeszcze Mojego Dzieła.

13. Spójrzcie jak na świecie podnoszą się właśnie ci, którzy twierdzą, że działają w Moim Imieniu, chociaż sami są duchowo potrzebujący,.

14. Natomiast wy, którzy w nadmiarze zostaliście obdarowani Moją Boskością-co jest waszym zadaniem? Rozprzestrzenianie Mojej Nauki. Nie wolno wam ukrywać się przed światem, ani odmawiać potrzebnej mu pomocy. (341,16)

15. Tutaj przygotowuję was w ciszy;, potem przyjdzie dzień, w którym będziecie musieli wyruszyć, aby torować drogę, aby Moje Słowo dotarło do wszystkich serc.

16. W owym czasie świat będzie oczyszczony przez cierpienie, a Moje Słowo nie pojawi się już jako obca mowa, lecz jako coś, co serce i dusza łatwo będą mogły zrozumieć i wypełniać.

17. Przekazuję wam Księgę, która mówi o Prawdzie i Miłości, abyście zanieśli ją całej ludzkości.

18. Nie istnieje na ziemi żaden naród, o którym mógłbym wam powiedzieć, że tam nie potrzebujecie pójść, gdyż jemu to Objawienie nie jest konieczne. Który naród może twierdzić, że jest rzeczywiście chrześcijański-nie tylko według imienia, ale na podstawie swojej miłości, miłosierdzia i swojego przebaczania? Która nacja może udowodnić uduchowienie? W której części świata kochają się wzajemnie? Gdzie rzeczywiście ludzie postępują według Nauki Chrystusa? (124,15-16)

19. Gdy to Przesłanie będzie zakończone, nie będę więcej mówił przez tych pośredników, potem będę objawiał się już tylko w subtelny sposób duszom.

20. Ale Moje Słowo, odciśnięte w sercach tych, którzy je słyszeli i zapisali w nowej Księdze ma zostać zaniesione do narodów i społeczeństw świata, jako nasienie pokoju, jako Światło prawdziwej wiedzy, jako środek leczniczy na każde zło dręczące ciało i duszę człowieka.

21. Moje Słowo nie dotrze do serc wtedy, gdy tego będą życzyli sobie Moi posłańcy, leczwtedy, kiedy będzie to Moją Wolą. Gdyż to Ja będę tym, który czuwa nad Moim Ziarnem, któremu wy przygotujecie grunt i utorujecie drogę. Ja będę tym, który z mądrością w odpowiednim momencie pozwoli mu dotrzeć do narodów, społeczeństw i rodzin.

22. Dotrze tam wówczas, gdy będzie się już go oczekiwało, gdy serca, ponieważ przypomniały sobie Moje Obietnice będą w oczekiwaniu, obudzone ze swojego głębokiego snu własnej wspaniałości, pychy, materializmu i próżności. (315,28-29)

23. Przygotuję środki dla Mojego narodu, aby zaniósł Moje Przesłanie do wszystkich społeczeństw. Zatroszczę się o to, aby na swojej drodze znalazł ludzi dobrej woli, którzy pomogą mu zanieść Moje Obwieszczenie, aż na krańce ziemi. (323,75)

24. Przez was Prawo stanie się nowym generacjom na nowo znane. Dlatego powiedziałem wam, że musicie się przygotować. Gdyż wy przyszliście, aby przygotowywać drogę dla przyszłości, aby nowe generacje w przyszłości nie były już bałwochwalcami, ani aby pomiędzy nimi nie pojawiali się fałszywi prorocy, którzy oszukują ludzi. Wszystko to, wy musicie objawić światu, o Izraelu. W obecnym czasie, w którym powstają przeróżne spojrzenia na świat, powstanie sekta przeciwko sekcie, konfesje będą walczyć między sobą i was również odrzucą.

26. Lecz ponieważ jesteście dziećmi Światła i Pokoju, macie im powiedzieć: "Prawda znajduje się w zawartości Trzeciego Testamentu, tam jest świadectwo o Obecności i Przyjściu Pana w obecnym czasie".

27. Macie wskazywać ludzkości na tę Księgę i waszym wypełnianiem Mojego Prawa poświadczać jej prawdę. (348,42-43)

28. Księga Moich Pouczeń składa się z lekcji, które podyktowałem wam poprzez ludzki rozum. Z tą Księgą, którą ludzkość uzna jako Trzeci Testament macie bronić Mojej Boskiej Sprawy.

29. Ludzkość zna tylko Prawo Pierwszego Czasu i to, co stoi napisane w Pierwszym i Drugim Testamencie. Lecz teraz przyjdzie Trzeci, aby zjednoczyć i poprawić to, co ludzie zafałszowali z braku w przygotowaniu i w rozumieniu.

30. Ludzkość będzie musiała studiować Moje Przesłanie, aby poprzez zrozumienie głębokiego znaczenia każdego słowa trafiła na jeden jedyny Ideał, jedną jedyną Prawdę i na jedno i to samo Światło, które doprowadzi ją do uduchowienia. (348,26)

 

Wskazówki przy rozprzestrzenianiu Duchowej Nauki

31. Narodzie, zrozum: w tym Trzecim Czasie, jako świadkowie, którzy przeżyli to Boskie Objawienie, posiadacie zadanie wiernego i zgodnego z prawdą rozpowszechniania tego Przesłania. Zostaliście wezwani i wybrani, do tego, aby ludzkości przynosić tę radosną Nowinę, do nauczania waszych bliźnich duchowej drogi-jedynej, która was zaprowadzi do pokoju, do prawdziwego światła i wszystko obejmującego braterstwa. (270,10)

32. Miejcie cierpliwość i zrozumienie, gdyż nie was ludzkość ma uznać, tylko Moje Dzieło i Moją Naukę, a ta jest wieczna. Waszym zadaniem jest, czynami i słowami przekazanie Przesłania, które objawi ludziom sposób, w jaki będą mogli uczynić krok w kierunku doskonałości. (84,11)

33. Budujcie na mocnym gruncie, aby niewierzący nie zniszczyli w was tego, co Ja w was w uduchowieniu i odnowie, odbudowałem.

34. Lecz nie powinniście ukrywać tej Prawdy z lęku przed światem; musicie pokazywać ją światu w jasnym dziennym świetle. W obecnym czasie nie macie wyszukiwać katakumb, aby się modlić i móc Mnie kochać.

35. Nie bądźcie nieśmiali, gdy będziecie w jakiś sposób mówili lub składali świadectwo o Mnie, gdyż wówczas ludzie nie uznają, że wam się objawiłem i aby zgasić waszą wiarę, będą w to wątpić, że rzesze chorych i potrzebujących stały się zdrowe i odnalazły złagodzenie swojego cierpienia i zaprzeczą uczynionym przeze Mnie cudom.

36. Pozostawię wam Księgę Moich Pouczeń, abyście powiedzieli światu: "Spójrzcie, tu jest to, co Mistrz pozostawił jako dziedzictwo". A zaprawdę, jakże wielu, gdy usłyszy czytanie Mojego Słowa, uwierzy i jakże wielu grzeszników się odnowi!

37. Weźcie sobie Moje Słowa do serca, aby doświadczenia nie zastały was w waszym życiu nieprzygotowanych. (246,69-70)

38. Jakże wiele znajdziecie nauk, jakże wiele form oddawania czci Bogu i nowych wyobrażeń o ludzkim życiu. Jeżeli będziecie potrafili w nie wniknąć i je ocenić, każde ukaże wam jedną część dobrą i prawdziwą, a drugą część błędną, z dala od Prawdy, która jest Sprawiedliwością, Miłością i Doskonałością.

39. Tam, gdzie w odkryjecie pomyłki, niewiedzę lub zło, rozpowszechniajcie esencję Mojej Nauki, która ponieważ jest Moją nie może zawierać żadnych nieczystych domieszek i pomyłek.

40. Moje Pouczenie jest absolutne, jest kompletne i doskonałe. (268,58-60)

41.Już teraz powiadam wam, że ci, którzy rzeczywiście będą rozsiewali to nasienie z sercem, z jakim je wam powierzałem, będą swoją drogą szli w pokoju. Będą otwierały się przed nimi drzwi, które na ich pukanie były głuche; i chociaż będą mogli być zwalczani, nigdy nie przegrają w walce, gdyż ich cnoty pozwolą im na przetrwanie wszystkich doświadczeń.

42. Przeciwnie ci, którzy nie posłuchają Głosu swojego Sumienia, którzy nie będą posłuszni Mojemu Słowu i Mnie zdradzą, będą zawsze wydani na łaskę swoich wrogów, będą żyli bez pokoju i odczuwali lęk przed śmiercią. (252,24-25)

43. Narodzie, jeszcze zanim wojny na świecie będą miały koniec, Moje Prawo Miłości ma dotknąć każdej duszy, jakkolwiek dzisiaj nie możecie jeszcze wiedzieć, w jaki sposób.

44. To Przesłanie Duchowego Światła osiągnie również ludzkość, lecz nastąpi to dopiero wtedy, gdy będziecie silni.

45. Niech nikt nie waży się powiedzieć, że to Dzieło jest Prawdą, jeżeli nie jest o tym naprawdę przekonany, gdyż wówczas nikt wam nie będzie wierzył. Ale, gdy wasza wiara będzie absolutną i wasze przekonanie prawdziwe, nikt nie będzie mógł wam przeszkodzić w przynoszeniu do wszystkich serc tej Radosnej Nowiny. (287,52-53)