XIII PRZEMIANA, KONSEKRACJA ŚWIATA I STWORZENIA

 
     
 

 

Rozdział 57.

Zwrot i zmiana na wszystkich obszarach

Nowe i głębsze poznanie

1. Zbliża się czas, w którym duchowe objawienia odkryją ludziom świetlaną drogę, aby poznali tajemnice ukryte w łonie Stworzenia.

2. Światło Mojego Ducha objawi wam sposób, w jaki jest do uzyskania prawdziwa nauka, która umożliwi ludziom, zdobycie uznania i uzyskanie posłuszeństwa od otaczających ich stworzeń i sił natury Stworzenia, przez co spełni się Moja Wola, żeby człowiek uczynił sobie ziemię poddaną. Lecz to nastąpi dopiero wtedy, gdy oświecona przez Ducha ludzka dusza swoją siłą i swoim światłem zakryje słabości ciała. (22,19)

3. Już bliskim jest dzień, w którym ludzie zrozumieją znaczenie, jakie posiada dusza, gdyż wielu, którzy mniemają, że są wierzący, nie wierzą, a inni, którzy uważają, że widzą nie widzą. Lecz gdy kiedyś pojmą Prawdę, zrozumieją, że jest dziecinadą, niesprawiedliwością i brakiem rozsądku karmienie w dalszym ciągu owocami świata istoty należącej do świata innego.

4. Wówczas będą poszukiwali Światła w religiach i w swoim duchowym lęku i bolesnym pragnieniu znalezienia Prawdy, odrzucą błędy z nauki i wyłączą wszystko to, co w różnych kultach uznają za powierzchowne i zewnętrzne, aż odnajdą Boską istotę rzeczy. (103,42)

5. Całkiem napewno ludzkość poczuje obrzydzenie do dalszego siania nienawiści, przemocy i egoizmu. Każde nasienie nienawiści będzie pomnażało się w taki sposób, że nie wystarczy mu siły, aby zebrać z niego plon.

6. Ten nieprzewidziany i przekraczający jej ludzkie siły efekt zatrzyma ją w jej tamującym oddech i zwariowanym biegu. Potem Ja dokonam w każdym sercu cudu, poprzez to, że spowoduję rozkwit miłości bliźniego tam, gdzie istniał tylko egoizm.

7. Ludzie znowu przyznają Mi całą Doskonałość, Wszechwiedzę i najwyższą Sprawiedliwość. Przypomną sobie, że Jezus powiedział: "żaden liść nie porusza się na drzewie bez Woli Ojca". Gdyż dzisiaj według zdania świata, liść na drzewie, istoty żyjące i gwiazdy poruszają się przypadkowo. (71,30)

8. Gdy w duchowy sposób Mój Głos pozwoli usłyszeć się w ludzkości, ludzie będą odczuwali coś wibrującego, co zawsze w nich się znajdowało, a co nie mogło ujawniać się w sposób swobodny. Będzie to Duch-który zachęcony Głosem swojego Pana-podniesie się i odpowie na Moje Wezwanie.

9. Wówczas rozpocznie się na ziemi nowa era, gdyż wy nie będziecie więcej postrzegali życia z dołu, tylko będziecie je oglądali, poznawali i nim się rozkoszowali z wysokości waszego duchowego uniesienia.

10. Dopiero, gdy już nie rozum będzie skłaniał Ducha do obserwowania i zagłębiania się w nauce, tylko Duch wzniesie i poprowadzi rozum, człowiek odkryje to, co mu obecnie wydaje się nie do zgłębienia, a co pomimo tego, jak tylko uduchowi swoją inteligencję, przeznaczone jest mu do objawienia. (295,37)

11. Powiedziałem wam, że nadejdzie moment, w którym Światło pojawi się we wszystkich miejscach, we wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach. To Światło zabłyśnie odpowiednio do Duchowego wyszkolenia ludzi. Lecz dzięki niemu utworzy się nowe i trafne wyobrażenie o Stworzeniu, nowe pojęcie Uduchowienia. W ten sposób rozpocznie się nowy etap duchowego rozwoju. (200,41)

12. Gdy ludzie dojdą do uniwersalnego myślenia w miłości, każdy będzie dążył do udoskonalenia siebie, do lepszego oddawania sprawiedliwości i służenia innym. Każdy lęk przed karą będzie niepotrzebny, człowiek będzie postępował według Prawa nie ze strachu, lecz z przekonania. Wówczas ludzkość będzie rozwinięta duchowo i w odniesieniu do inteligencji. (291,25)

13. Gdy to Moje nasienie wykiełkuje w sercach narodów, które tworzą ludzkość, nastąpi w ludzkim życiu absolutna zmiana. Jak wielką będzie różnica którą oni wykażą się zarówno w swoim ludzkim życiu, jak również w duchowym oddawaniu czci Bogu, gdy zrobi się porównanie pomiędzy sposobem życia, wiary, oddawania czci, "walki" i myślenia ludzi wcześniejszych czasów i tych, którzy będą żyli w uduchowieniu.

14. Po owym czasie fanatyzmu, bałwochwalstwa, zmaterializowania i absurdalnych dogmatów wiary nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystkie pomyłki, które wasi przodkowie i wy sami zostawiliście w spadku nadchodzącym generacjom zostaną zlikwidowane. Nie przetrwa wszystko to, co, nie nosi w sobie esencji dobra i prawdy. Lecz wszystko to, co odziedziczyliście dobrego będą oni zachowywali.

15. Ta nauka, która jest przedstawiona w bardziej duchowej formie niż w przeszłych czasach, aby się przeforsować i zadomowić będzie musiała walczyć pośród ludzi, narodów, kościołów i sekt. Lecz gdy przeminie krótki czas chaosu, do ludzi przyjdzie pokój i ci będą się radowali, gdy wydobędą tę treść z Mojego Słowa, którą one od zawsze w sobie kryło.

16. Wyobrażenie o Mojej Boskości, o Duchowym Życiu i o celu waszego istnienia zostanie skierowane na prawidłowe ścieki, gdyż każdy człowiek będzie dobrym wykładowcą tego wszystkiego, co obrazowo lub w przypowieściach zostało powiedziane przez waszego Mistrza jego Posłańcom i Prorokom.

17. Ten rodzaj wyrażania się został przez ludzi tylko częściowo zrozumiany. Było to Pouczenie, które było przeznaczone dla nich, odpowiednio do wzrastającej siły ich duchowego i rozumowego pojmowania. Ale ponieważ, od razu chcieli wszystko wiedzieć, zaplątywali się coraz bardziej w sprzecznościach i fałszywych wyobrażeniach, gdyż nadawali materialne znaczenie temu, co mogło być interpretowane tylko w duchowy sposób. (329,22-26)

 

Objaśnienia poprzez Boskich Wysłanników

18. Obiecałem wam przysłanie Duchów o wielkim Świetle, które zamieszkają między wami. One tylko czekają na moment, aby się do ziemi zbliżyć, inkarnować i wypełnić wielką misję odbudowy.

19. Wówczas, gdy te duchowe istoty zamieszkają na świecie-czego będziecie musieli je nauczać? Zaprawdę powiadam wam, niczego! Gdyż one przyjdą, aby nauczać, a nie żeby się uczyć.

20. Będziecie się zdumiewali, słysząc je od dzieciństwa mówiące o głębokich sprawach, widząc jak prowadzą z teologami i naukowcami rozmowy, wprawiając przy tym w podziw swoim doświadczeniem dorosłych i widząc ich kładących na sercu dzieciom i młodzieży prawidłową drogę.

21. Błogosławiony dom, który w swoim łonie przyjmie którąś z tych duchowych istot. Jakże ciężką będzie pokuta, którą na siebie nałożą ci, którzy spróbują zapobiec wypełnianiu zadania przez Moich Posłańców! (238,30-31)

22. Powiadam wam raz jeszcze, że na świecie nie zabraknie ludzi wyposażonych w wielkie Światło, którzy rozjaśnią waszą drogę i obsieją miłością wasze życie.

23. Ludzkość zawsze posiadała na ziemi obecność tych ludzi, lecz nadejdą czasy, że na świat przyjdą wielkie legiony wysokich Duchów Światła, które zlikwidują stworzony przez was fałszywy świat, aby na jego miejscu urządzić nowy, w którym będzie się oddychało pokojem i w którym będzie rządziła Prawda.

24. Będą oni wiele cierpieli przez ludzkie zło. Lecz to nie jest niczym nowym, gdyż żaden z Boskich Posłańców nie uniknął prześladowania, szyderstwa i wrogości. Oni muszą przyjść na świat i na nim zamieszkać, gdyż ich obecność na ziemi jest niezbędna.

25. Przyjdą i czule przemówią do ludzkich serc. Ich słowo, przeniknięte Sprawiedliwością Ojca, dotknie pychy i dumy tych wszystkich, którzy szatę pokory swojej duszy zastąpili luksusową szatą próżności, pychy, fałszywej władzy i fałszywej wspaniałości.

26.Tacy, będą pierwsi, którzy się podniosą i od gniewu drżącym palcem, będą wskazywali na Moich Posłańców. Ale to będzie służyło temu, aby Moi słudzy mogli dać w każdym doświadczeniu, któremu zostaną poddani, wielkie świadectwa Prawdy, którą przynieśli ze sobą na świat.

27. Obecnie nie wiecie, na jakich drogach ludzkiego życia pojawią się. Lecz Ja powiadam wam, że niektórzy z nich pojawią się na łonie wielkich religijnych wspólnot. Ci będą walczyli o zjednoczenie i duchową harmonię wszystkich ludzi.

28. Inni podniosą się wśród naukowców i owocem swojej inspiracji wykażą, że prawdziwym celem nauki jest duchowy rozwój człowieka, a nie doprowadzenie go do nędzy i zniszczenia.

29. W ten sposób na wszystkich życiowych obszarach będą ujawniali się Moi słudzy noszący Moje Prawo w sercu i słowami i czynami będą potwierdzali to, o czym do was w obecnym czasie mówiłem. (255,43-47)

 

Przemiana człowieka

30. Ogłaszam wam proroczo nowy świat i uduchowioną ludzkość, lecz gdy to Słowo stanie się znane znowu nie będzie mu wierzono.

31. Generacja za generacją będą przemijały, pycha ludzka rozpęta zawieruchę i powodzie, zarazy i plagi, a okrzyk bólu ludzkości zatrzęsie wszechświatem.

32. Lecz po tym wszystkim nowi ziemscy mieszkańcy rozpoczną życie uduchowienia i kontemplacji wykorzystując przy tym niezmierzony skarb doświadczenia, które pozostawiły im w spadku przeszłe generacje i Boskie Nasienie zacznie kiełkować

33. W każdej duszy istnieje Boski zarodek, gdyż wyszedł on ze Mnie i tak jak wasze dzieci dziedziczą rysy lub charakter swoich rodziców, tak ostatecznie dusza objawi to, co odziedziczyła po swoim Niebieskim Ojcu: Miłość. (320,9-11)

34. Po nowym potopie zaświeci tęcza, jako symbol pokoju i nowego przymierza, które ludzkość duchowo zawrze ze swoim Panem.

35. Musicie nastawić się na ciężka walkę, gdyż wszyscy będziecie musieli walczyć przeciwko bestii zła, której bronią są ambicja, nienawiść, ziemska władza, niepohamowanie, próżność, egoizm, kłamstwo, bałwochwalstwo i fanatyzm-wszystkie moce zła, które zostały urodzone z ludzkiego serca, przeciwko którym będziecie musieli walczyć z wielką odwagą i wiarą, aż je zwyciężycie.

36. Gdy waszą bronią Światła zostanie zabita bestia waszych namiętności, pojawi się przed ludzkimi oczami nowy świat- świat nowy, chociaż będzie to ten sam; lecz wyda się on piękniejszy. Gdyż wówczas będą go ludzie wykorzystywali dla swojego dobrobytu i postępu przez to, że całe swoje działanie napełnią ideałem uduchowienia.

37. Serca uszlachetnią się, ludzki rozum zostanie oświecony, Duch będzie mógł dać świadectwo swojego Istnienia. Wszystko to, co dobre będzie się udawało, wszystko to, co wzniosłe posłuży jako zasiew dla ludzkich dzieł. (352,61-64)

38. Człowiek spadł na samo dno i aż tam towarzyszyło mu Sumienie w oczekiwaniu odpowiedniego momentu do znalezienia posłuchu. Wkrótce ten Głos pozwoli usłyszeć się na świecie z taką siłą, jakiej sobie teraz jeszcze nie potraficie wyobrazić.

39. Lecz to doprowadzi ludzkość do wydostania się z przepaści jej pychy, materializmu i grzechu, aby obmywając się we łzach żalu rozpoczęła dzięki temu posuwanie się na przód na drodze uduchowienia.

40. Będę wspierał wszystkie Moje dzieci, gdyż Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, które wydobywa "umarłych" z ich grobów".

41. W tym życiu, które dzisiaj ludzkości proponuję, będą ludzie czynili Moją Wolę i z miłości zrezygnują z wolności woli, w przekonaniu, że ten, kto czyni wolę Ojca, nie jest ani sługą ani niewolnikiem, tylko prawdziwym dzieckiem Boga. Wówczas poznacie prawdziwe szczęście i doskonały Pokój, które są owocem Miłości i Mądrości. (79,32)

42. Powiadam wam, w tym Trzecim Czasie-chociaż będzie wydawało się to wam niemożliwym-nie będą trudne odnowa i ocalenie ludzkości, ponieważ Dzieło Zbawienia jest Boskim Dziełem.

43. Będzie to Moja Miłość, która ludzkość zaprowadzi z powrotem na drogę Światła i Prawdy. Moja Miłość, która potajemnie wnika w każde serce, obdarza czułością każdą duszę i objawia się w każdym Sumieniu, zamieni twarde skały we wrażliwe serca, zmaterializowanych ludzi w uduchowione istoty i uczyni z zatwardziałych grzeszników ludzi dobra, pokoju i dobrej woli.

44. Mówię tak do was, gdyż nikt nie zna lepiej ode Mnie rozwoju waszego Ducha i wiem, że dzisiejszy człowiek pomimo swojego wielkiego materializmu, swojej miłości do świata i rozwiniętych do największych grzechów namiętności, tylko pozornie wpadł w życie dla "ciała" i materii Ja wiem, że jak tylko w swojej duszy poczuje czułe dotknięcie Mojej Miłości, szybko przyjdzie do Mnie, aby pozbyć się swojego ciężaru i postępować za Mną drogą Prawdy, za pójściem, którą nieświadomie tak bardzo tęskni.

45. Badźcie czujni, a będziecie świadkami nawrócenia tych, którzy Mi zaprzeczali, tak jak przeżyjecie powrót tych, którzy oddalili się od prawdziwej drogi.

46. Naukowcy, którzy swoje życie poświecili poszukiwaniu pierwiastków i sił zniszczenia, gdy poczują, że zbliża się ich sąd powrócą na drogę Prawdy, aby swoje ostatnie dni poświęcić moralnej i materialnej odbudowie świata.

47. Inni, którzy w swojej pysze próbowali zająć w duszach Moje miejsce, zejdą ze swojego tronu, aby Mnie w pokorze gorliwie naśladować. I również ludzie, którzy kiedyś podburzali narody i rozpętywali wojny, zobaczą swoje przestępstwo i będą lękliwie starali się o ludzki pokój. (108,39)

48. Gdy Moje Światło wniknie do wszystkich serc, a ludzie, którzy, prowadzą narody, którzy je pouczają i wszyscy mający ważne zadanie do spełnienia, pozwolą prowadzić się i inspirować owemu wyższemu Światłu, jakim jest Sumienie, to wówczas możecie ufać sobie nawzajem, gdyż Moje Światło będzie we wszystkich, a w Moim Świetle będzie rządziła Moja Obecność i Moja Sprawiedliwość Miłości. (358,29)

49. Moje Pouczenie zostanie przez ludzkość ponownie usłyszane, ale nie, dlatego, że Moje Prawo powróciło do ludzi, gdyż ono było zawsze w ich Duchu zapisane. Ludzie będą tymi, którzy powrócą na drogę Prawa.

50. Ten świat będzie obrazem syna marnotrawnego z Mojej Przypowieści. Również tak jak on, odnajdzie Ojca na swoim miejscu na niego czekającego, aby go z miłością objąć i posadzić do posiłku przy swoim stole.

51. Jeszcze nie nadeszła godzina powrotu tej ludzkości do Mnie, jeszcze pozostała jej część dziedzictwa, którą roztrwoni na hulankach i przyjemnościach, aż stanie się naga, głodna i chora, aby wtedy wznieść spojrzenie do swojego Ojca.

52. Jest koniecznym udzielenie ludziom, goniącym za dobrami świata, jeszcze kilku momentów, aby wówczas ich rozczarowanie było pełne i aby ostatecznie przekonali się, że złoto, władza, tytuł i przyjemności ciała nigdy nie dadzą im pokoju i dobrobytu duszy.

53. Godzina introspekcji w świetle sumienia zbliża się do całej ludzkości. Wówczas będą pytali siebie uczeni, teolodzy, naukowcy, posiadający władzę, bogaci i sędziowie, z czego składał się duchowy, moralny lub materialny owoc, który zebrali i mogą ludziom dać do jedzenia.

54. Po tym momencie wielu powróci do Mnie, gdyż stwierdzą, że pomimo uznania, którym cieszyli się na ziemi, czegoś im brakowało, aby wypełnić pustkę, w którą dostała się ich dusza, która odżywiać się może tylko owocami duchowego życia. (173,19-20,57-58)

55. Z ludzi z dzisiaj bez duchowości i miłości, wyprowadzę generacje, tak często przepowiadane Moim Słowem. Lecz przedtem będę opracowywał ta narody, które dzisiaj się nie uznają, zwalczają i niszczą.

56. Wówczas, gdy wykonanie Mojego Sądu przejdzie nad wszystkimi i chwasty zostaną wyrwane z korzeniami, zacznie powstawać nowa ludzkość, która w swojej krwi nie będzie nosiła już nasienia podziałów, nienawiści lub zazdrości, gdyż krew jej rodziców oczyściła się w tyglu cierpienia i skruchy.

57. Ja przyjmę ją i powiem: "proście, proście, a będzie wam dane", tak jak powiedziałem wam w Drugim Czasie. Ale dzisiaj dodaję: umiejcie prosić. (333,54)

 

Przemiany i przewroty na wszystkich obszarach życia

58. Materialny świat, planeta, nie zbliżają się do swojego unicestwienia, lecz Moją Miłością będzie spowodowany koniec tego świata pomyłek i grzechów, ciemności i złej nauki, a na ich ruinach urządzę nowy świat Pokoju i Postępu. (135,5)

59. Wielką będzie przemiana, jakiej dozna ludzkość w obrębie krótkiego terminu. Organizacje towarzyskie, zasady, wyznania wiary, doktryny, zwyczaje, prawa i wszelkie porządki ludzkiego życia zostaną wstrząśnięte w swoich podstawach. (73,3)

60. Ludzie, społeczeństwa, rasy i narody, wszyscy będą musieli pójść za Boskim wołaniem, gdy ludzki duch, mając dosyć swojej niewoli na ziemi, podniesie się, rozerwie kajdany materializmu i wyrzuci z siebie radosny okrzyk duchowego uwolnienia. (297,66)

61. Nadejdzie czas, w którym wystąpią ludzie rzeczywiście kochający Moje Prawo, którzy potrafią jednoczyć Prawo Duchowe z tym ze świata, to znaczy: wieczną moc z czasową mocą.

62. Nie stanie się to po to, aby dusze zniewolić, tak jak w przeszłych czasach, ale aby im wskazać drogę do Światła, która jest prawdziwą wolnością Ducha.

63. Wówczas na łono rodzin powróci moralność, będą istniały miejsca prawdziwego kształcenia i uduchowienie w waszych obyczajach i obrządkach. Będzie to czas, w którym Sumienie pozwoli słyszeć swój głos i w którym Moje dzieci będą od Ducha do Ducha porozumiewały się z Moją Boskością i w którym rasy stopią się ze sobą.

64. Wszystko to zdecyduje o zniknięciu wielu różnic i sporów;, gdyż dotychczas-chociaż wasz świat jest taki mały-nie potrafiliście żyć jak jedna rodzina i nie byliście w stanie oddawać Mi czci w jednakowej formie.

65. Stary Babilon skazał was na to rozdzielenie na narody i rasy, lecz urządzenie Mojej Duchowej Świątyni w sercach ludzi uwolni was od tej pokuty i doprowadzi do tego abyście naprawdę kochali się nawzajem. (87,10)

66. Nadejdzie taki czas, w którym pragnienie człowieka wyższego wzniesienia swojej duszy będzie tak palące, że użyje on wszystkich dostępnych sobie środków, aby tę dolinę płaczu przemienić w świat, w którym rządzi harmonia, że będzie dokonywał niemożliwego, że aby zapobiegać wojnom, będzie zdolny do poświęcenia i aż do nadludzkiego wysiłku.

67. Będą to ci ludzie, którzy wzniosą ten świat, którzy oddalą z ludzkiego życia kielich cierpienia, którzy to wszystko odbudują, co zniszczyły przeszłe generacje w swoim ślepym dążeniu do władzy, w swoim zmaterializowaniu i nieroztropności.

68. To oni będą czuwali nad prawdziwym oddawaniem Mi czci-owym uwielbieniem bez fanatyzmu lub zewnętrznych i nieprzydatnych czynności kultowych. Będą próbowali, uzmysłowić ludzkości, że harmonia pomiędzy ludzkimi prawami i duchowymi i ich wypełnianie, jest najlepszym Nabożeństwem, jakie ludzie mogą odprawiać dla Boga. (297,68-69)

69. Czas rytuałów, ołtarzy i dzwonów kościelnych, zbliża się teraz wśród ludzi do końca. Bałwochwalstwo i religijny fanatyzm dadzą z siebie ostatnie oznaki życia. Nadejdzie ten czas

walki i chaosu, który wam wciąż zapowiadałem.

70. Wówczas, gdy po zawierusze do wszystkich dusz powróci pokój, ludzie nie będą już więcej dla Mojej czci budowali królewskich pałaców, ani nie będą ludzkie rzesze wzywane do zbierania się, ani nie będą owi ludzie czujący się wielkimi, wywierali władzy nad ludzkimi masami. Nastąpi czas pokory, braterstwa, uduchowienia, przynoszący ze sobą dla ludzkości równorzędność duchowych darów

71. W dzisiejszym czasie jest obecny Żniwiarz z zadaniem powalania każdego drzewa, które nie przynosi dobrych owoców. W tej wielkiej walce odniosą zwycięstwo tylko Sprawiedliwość i Prawda.

72. Wiele kościołów zniknie, niektóre się zachowają. W jednych będzie promieniowała Prawda, w innych będzie proponowane tylko oszustwo. Lecz Sierp sprawiedliwości będzie żął nadal, aż zostanie przesiane każde istniejące na ziemi ziarno. (200,11)

73. To jest kontynuacją Moich Pouczeń, lecz nie końcem czasów, jak człowiek to zinterpretował. Świat będzie w dalszym ciągu krążył we wszechświecie, dusze w dalszym ciągu będą przychodziły na ziemię, aby inkarnować i wypełniać swoje przeznaczenie. Ludzie będą również w przyszłości zaludniali tę planetę, a zmieni się tylko sposób życia pomiędzy nimi.

74. Zmiany, jakich doświadczy ludzkie życie będą ogromne, tak ogromne, że wśród was będzie to miało pozór jakby jeden świat się skończył a inny na nowo powstał. (117,14)

75. Do tego wszyscy zmierzacie, do owego życia radości i pokoju, nie do przepaści i śmierci, jak wasze serce sądzi, że przeczuwa.

76. Co prawda musicie jeszcze doznać wielu goryczy, zanim nastąpi czas waszego uduchowienia, lecz ani śmierć, wojna, zarazy, ani głód nie zatrzymają duchowego rozwoju tej ludzkości. Ja jestem silniejszy niż śmierć i dlatego zwrócę was życiu, jeżeli zginiecie i pozwolę wam powrócić na ziemię, kiedy tylko to będzie konieczne.

77. Mam Tobie jeszcze wiele do objawienia, ukochana ludzkości, Moja Księga Boskiej Mądrości ma przygotowane jeszcze wiele niespodzianek. (326,54)