XIII PRZEMIANA, KONSEKRACJA ŚWIATA I STWORZENIA

 
     
 

 

Rozdział 56.

Zwycięstwo i uznanie Duchowego Dzieła Chrystusa

1. Rozpowszechnianie Nauki Ducha przez Wysłanników Boga

1. Moje Prawo będzie w obecnym czasie Arką Ocalenia. W prawdzie, powiadam wam: gdy rozpętają się wody potopu niegodziwości, cierpienia, nędzy, ludzie z innych narodów będą długimi pochodami przychodzić do tego kraju, przyciągnięci jego uduchowieniem, jego gościnnością i jego pokojem;, a kiedy poznają to Objawienie i uwierzą w to, o czym mówiłem w Moim ostatnim Przyjściu, jako Duch Święty, również ich nazwę podług ducha Izraelitami.

2. Wśród tych ludzkich rzesz będą Moi wysłannicy, których wyślę z powrotem do ich narodów, aby swoim braciom przynieśli Boskie Przesłanie Mojego Słowa.

3. Lecz nie wszyscy przyjdą do tego narodu, aby poznawać Naukę, którą wam przyniosłem, gdyż wielu odbierze ją duchowo. (10,22)

4. Wszyscy odbierzecie Pokój, tak jak na niego zasłużyliście. Lecz Ja obiecuję wam lepsze czasy.

5. Po oczyszczeniu, które musi stać się na ziemi, wystąpią przeze Mnie wysłani ludzie, cnotliwe dusze z wielkimi misjami, aby stworzyć posłuszną ludzką rodzinę.

6. Po waszej przeminą jeszcze cztery generacje, aż Moja Nauka rozprzestrzeni się po ziemskim okręgu i zbierze wspaniałe owoce. (310,50)

 

Walka o uznanie Nowego Słowa

7. Dzisiaj otacza Mnie mała gromada, lecz jutro będą to niezmierzone tłumy, które zbiorą się wokół Mnie. Wśród nich przyjdą tutaj faryzeusze i obłudnicy i będą szukali w Mojej Nauce pomyłek, aby podburzać przeciwko Mojemu Dziełu poglądy wielkich mas. Oni nie wiedzą, że- zanim jeszcze przebadają Moje Dzieło- sami zostaną przejrzani. (66,61)

8. W swoim czasie sądziło Mnie trzech sędziów: Annasz, Piłat i Herod, a naród wykonał wyrok na Mnie. Teraz powiadam wam, ze wielu jest Moimi sędziami, a jeszcze więcej jest tych, którzy w obecnym czasie dostarczą Mi cierpienia.

9. Lecz im więcej ludzie będą pogardzali Moim Prawem i Moją Nauką-gdy będzie najbardziej prześladowana i odrzucana, rozlegnie się głos ludzi Wiary, gdyż nie stanie się to samo, co w Drugim Czasie, teraz nie będę sam. (94,67)

10. Zaistnieje krótki okres czasu, w którym, Moje dane w tym czasie Słowo pozornie zniknie z oblicza ziemi.

11. Wówczas ludzie zabiorą się do wymyślania duchowych nauk, nauczania nowych praw i przykazań. Będą siebie nazywali mistrzami, apostołami, prorokami i wysłannikami Boga, a Ja pozwolę im pewien czas mówić i zasiewać. Pozwolę im zasadzić ich ziarno, aby, gdy będą zbierali owoce, dowiedzieli się, co zasiali.

12. Czas i siły natury przejdą nad ich zasiewem, a ich kroki będą dla każdego z tych ludzkich dzieci jak sąd.

13. Jest niezbędne, aby świat poznał oszustwo, aby rozpoznał Prawdę. Wówczas Prawda i Życiowa Esencja, którą wam w obecnym czasie przekazałem znowu powstanie pomiędzy ludźmi w całej swojej jasności i uduchowieniu.(106,9-10)

Moc Nauki Ducha Świętego

14. Dla ludzkości rozpoczęła się nowa epoka;, jest to epoka Światła, którego obecność na duchowej drodze wszystkich ludzi przedstawi punkt kulminacyjny, aby oni obudzili się, pomyśleli, pozbyli się wielkiego ciężaru swoich tradycji, fanatyzmu i pomyłek, a przez to, aby wznieśli się do nowego życia.

15. Jedni wcześniej, a drudzy później, krok po kroku wszystkie religie i sekty dotrą do niewidzialnej Świątyni, do Świątyni Ducha Świętego, która jest obecna w Moim Dziele, niezmienna jak filar wznoszący się do nieskończoności w oczekiwaniu na ludzi wszystkich narodów i pokoleń.

16. Gdy wszyscy wstąpią do Mojej Świątyni, aby się modlić i medytować, to zarówno jedni jak i drudzy osiągną takie samo poznanie Mojej Prawdy. Dlatego, gdy kiedyś ten kulminacyjny punkt na drodze zostanie ukończony, wszyscy będą czcili Ojca w taki sam sposób zjednoczeni w jednym Prawie. (12,94-96)

17. Razem z narodem, który wychowuję i który wyrwałem z ciemności i niewiedzy, wypełnię proroctwa, które zostały dane w przeszłych czasach, a w obliczu Moich dowodów i cudów świat zadrży, a teologowie i interpretatorzy proroctw będą palili swoje księgi i będą się wewnętrznie przygotowywali do studiowania tego Objawienia. Ludzie z tytułami, mężczyźni nauki, ludzie z berłem i koroną zatrzymają się, aby wysłuchać Mojej Nauki i wielu powie: "Chrystus Zbawca powrócił"(84,60)

18. Zaprawdę powiadam wam, Moje Słowo, zmieni cechy waszego obecnego świata i waszego całego życia.

19. Dla ludzi obecnego czasu sensem ich życia jest świat i jego przyjemności. Lecz wkrótce będą wyżej cenili duszę niż ciało, a ciało wyżej niż odzienie i zamiast gonić za światowymi wspaniałościami, będą poszukiwali nieśmiertelności duszy.

20. Na początku z powodu Duchowego będzie istniał fanatyzm, dążenie do tego będzie wzrastało do ekstremum;, lecz potem serca uspokoją się, a uduchowienie zakwitnie w pełni prawdy i czystości. (82,30-31)

21. Moja Nauka wywoła na świecie wielkie przemiany, nastąpią wielkie zmiany w obyczajach i ideach, zmiany pojawią się nawet w naturze. Wszystko to ogłosi początek nowej epoki dla ludzi a dusze, które w krótkim czasie wyślę na ziemię, będą mówiły o tych wszystkich proroctwach. One będą objaśniały Moje Słowo i opisywały dzieła, aby pomagać przy odbudowie i rozwoju tego świata. (152,71)

22. Nowa pieśń wypłynie z duszy tych wszystkich, którzy nie mogli Mnie zobaczyć, a którzy w końcu Mnie ujrzeli, gdyż Mnie poszukiwali, pomimo swojej niedoskonałości;, a wy przecież wiecie, kto Mnie szuka, zawsze Mnie znajduje.

23. A co dotyczy się tych, którzy Mi zaprzeczali, którzy Mnie unikali, którzy przemilczali Moje Imię, którzy nie chcieli uświadamiać sobie Mojej obecności, to im będą na ich drogach przydzielone takie doświadczenia, które otworzą im oczy i również pozwolą ujrzeć Prawdę. (292,35-36)

24. Jak rwący prąd, który wszystko ze sobą porywa, taką będzie rzeka, którą utworzy spirytualistyczna masa ludzka-rzeka, której nikt nie będzie mógł powstrzymać, gdyż jej siła będzie niepokonana. A ten, kto będzie chciał postawić się jako przeszkoda, na drodze jej biegu ten zostanie porwany przez prąd.

25. Kto miałby na ziemi władzę powstrzymania rozwoju duszy lub Boskich decyzji? Nikt. Jedyną Istotą z absolutną władzą i sprawiedliwością, jest wasz Ojciec, a On postanowił, że każda dusza postępuje naprzód do doskonałości.

26. Jeżeli Moje Boskie Prawa przez krótki czas były lekceważone przez ludzi, to Ja zatroszczę się, aby Mój Głos został usłyszany jak dźwięk głośnego dzwonu nawet przez umarłych dla duchowego życia. (256,40-42)

27.Wtedy, gdy ludzkość pozna Moje Pouczenie i pojmie jego treść, wówczas nabierze do niego zaufania i wzmocni się w swojej wierze, że jest ono pewną drogą, wodzem dla każdego człowieka, który chce żyć w sprawiedliwości, w miłości i respektując swojego bliźniego.

28. Gdy ta Nauka zadomowi się w sercach ludzi, wówczas rozjaśni ona życie rodzinne, poprzez to, że rodziców wzmocni w cnotach, małżeństwa w wierności, dzieci w posłuszeństwie, a nauczyciel będzie ją wypełniał z mądrością. Rządzących uczyni ona wspaniałomyślnymi, a sędziów zainspiruje do praktykowania prawdziwej sprawiedliwości. Naukowcy poczują się oświeceni, a to światło objawi im wielkie tajemnice dla dobra ludzkości i dla jej duchowego rozwoju. W ten sposób rozpocznie się nowa era Pokoju i Postępu. (349,35)

 

Wiedza na całym świecie o Powrocie Chrystusa

29. Gdy człowiek pogrąży się w najgłębszej przepaści i wyczerpany walkami i cierpieniem nie będzie miał nawet siły, aby samemu się uratować, przeżyje ze zdumieniem jak z głębokości jego własnej słabości, jego rozpaczy i rozczarowania wydostaje się nieznana siła, która pochodzi od Ducha. Gdy On uświadomi sobie, że wybiła godzina jego uwolnienia, to rozpostrze skrzydła i wznosząc się nad ruinami świata pychy, egoizmu i kłamstwa powie: "Tam jest Jezus ten wzgardzony. On żyje. Na próżno próbowaliśmy codziennie na każdym kroku Go zabijać. On żyje i przyjdzie, aby nas ocalić i ofiarować nam swoją całą Miłość."(307,52)

30. Zaprawdę powiadam wam, gdy kiedyś nawet królowie zdumiewali się nad nędzą, w jakiej się urodziłem, tak w obecnym czasie będzie istniało również zdumienie, gdy wszyscy poznają nędzne otoczenie, które wybrałem, a by wam przynosić Moje Słowo. (307,52)

31. Obecnie ludzkość znajduje się w przygotowawczej fazie. Jest to Moja Sprawiedliwość, która w niej działa, bez tego, aby ludzie to już zauważali. Gdyż w swojej dumie, w swoim zarozumiałym materializmie wszystkie zdarzenia swojego życia, które są dla nich nieodwracalne, przypisują przypadkowi.

32. Lecz wkrótce Moje wołanie dotrze do serc, a wówczas zbliżą się one do Mnie pełne skruchy i będą Mnie prosić, aby zostały im wybaczone ich pycha i ich błędy.

33. Będzie to godzina ukrzyżowania duszy człowieka, w której po swoich wielkich rozczarowaniach, na krótki czas, przeżyje on absolutną pustkę, gdy stwierdzi fałsz swojej wspaniałości, kruchość swojej władzy i fałsz swoich ideologii.

34. Lecz ten stan zagubienia nie będzie trwał długo, gdyż wówczas Moi wysłannicy wyjdą na przód i będą rozprzestrzeniali Moje nowe Przesłanie.

35. Jeszcze raz, tak jak w przeszłych czasach, w którym posłańcy Mojej Nauki wyruszyli ze wschodu i poznanie Mojego Słowa przynieśli na zachód, tak świat ujrzy znowu w obecnym czasie Moich posłańców, jak narodom i domostwom przynoszą Światło tego Przesłania.

36. Czy wyda się ludziom obce, że teraz Światło idzie z zachodu na wschód? Czy z tego powodu nie uznają Przesłania, które Moi Posłańcy im w Moim Imieniu przyniosą? (334,42-45)

37. Istnieją całe rasy, które Mnie nie uznają, istnieją narody, które uparcie oddalają się od Mojego Prawa, które nie chcą poznać Mojej Nauki, które się jej sprzeciwiają, gdyż uważają ją za niedopasowaną do czasów.

38. Są to ci, którzy Mnie nie zrozumieli, którzy upierają się przy ziemskich swobodach. Są to również ci, którzy często czynią dobro dla własnej korzyści, a nie ze wspaniałomyślności.

39. Lecz dla każdego narodu i każdej rasy są przewidziane sprawiedliwość i doświadczenia i te nadchodzą każdego dnia, aby ostatecznie, tak jakby to były pola uprawne, uczynić owocnymi te serca i dusze, a po uprawieniu, aby zasadzić w nich nasienie, wieczne ziarno Mojej Miłości, Mojej Sprawiedliwości i Mojego Światła.

40. Owe narody będą mówiły o Mnie z miłością, te rasy będą pokładały we Mnie nadzieje, a w duszach wszystkich narodów tej ludzkości zabrzmią pieśni tryumfalne, chóry pochwały i miłości do jedynego Pana wszystkich ludzi. (328,12)