XII. SĄD I OCZYSZCZENIE LUDZKOŚCI

 
     
 

Rozdział 54
Wojna religii, poglądów i kościołów

Duchowe walki przed Królestwem Pokoju Chrystusa na ziemi

1. Tak jak zapowiedziałem wam w "Drugim Czasie" Moje Powtórne Przyjście, tak zapowiadam wam wojnę wyznań, poglądów i religii, jako przygotowujący drogę znak urządzenia pomiędzy ludźmi Mojego Królestwa Uduchowienia.

2. Moje Słowo, jak gorejący miecz zniszczy fanatyzm, setki lat otaczający ludzkość, rozedrze zasłonę jej niewiedzy i wskaże jasną, promienistą drogę prowadzącą do Mnie. (209,10-11)

3. Aby został utworzony Pokój Mojego Królestwa pomiędzy ludźmi, musi najpierw być przetrzymana "wojna" nauk wiary, religii i ideologii-konfrontacja, podczas której, jedni będą przeciwstawiali fałszywym bogom innych- Moje Imię i Moją Prawdę i podczas której, jedna nauka będzie zwalczała drugą.

4. To będzie nowa wojna, duchowa bitwa, podczas której fałszywi bogowie zostaną zrzuceni z ich postumentów.

a każde kłamstwo, które uważaliście za prawdę zostanie na zawsze obnażone. Wówczas przeżyjecie, jak z tego chaosu pomyłek i ciemności unosi się promieniująca Prawda. (121,40)

5. Spirytualizm wzywa do światowego zasięgu walki pomiędzy poglądami, wyznaniami i kultami religijnymi. Lecz po tej konfrontacji, ta Nauka przyniesie ludziom, tak bardzo im potrzebny, błogosławiony Pokój i sprawi, że Słońce Mojej Boskiej Sprawiedliwości zaświeci nad wszystkimi Duszami. (141,11)

6. Ze względu na czas chaosu poglądów, przygotowuje was i ostrzegam, abyście potrafili uwolnić się od cierpienia wewnętrznej walki Duszy i tortury myśli.

7. Gdyż wszystkie poglądy, doktryny, teologie, filozofie i wyznania ludzkości zostaną wstrząśnięte i poprzez to zobrazują burzę, prawdziwy sztorm Ducha, na którego wzburzonych falach zgodnie z Moją Wolą będziecie, żeglować, pozostając na powierzchni, aż sztorm i ciemności przeminą.

8. Nie dam wam lepszej recepty na zdrowe przetrwanie tego egzaminu jak Modlitwa i postępowanie według Moich Przykazań, dzięki czemu będziecie nieustająco czuli wzmacnianie się waszej wiary.

9. Ta walka poglądów, to zderzenie wyznań i ideologii, ta bitwa są koniecznie potrzebne, aby wyszły na powierzchnię wszystkie słabości i pomyłki, nagromadzone w podstawach każdego kultu i instytucji.

10. Dopiero po tej "burzy" będzie mogło nadejść moralne i duchowe oczyszczenie ludzi; gdyż oni widząc Prawdę wychodzącą na światło, będą ją poznawać, ją w sobie odczuwać i więcej nie będą mogli odżywiać się wyobrażeniami i ułudą

11. Tak jak każdy człowiek dobrowolnie i całkowicie dla siebie robi użytek z życiowo koniecznego działania na jego ciało słońca, ponieważ jest mu wiadome, że jego światło, jego ciepło i jego wpływ leżą u podstaw materialnego życia, tak będą oni używali tego wszystkiego ze światła Prawdy, czego potrzebują do utrzymania, wzmocnienia i oświecenia swojej Duszy.

12. Wówczas będzie działać dotąd nieodczuwalna przez człowieka Siła, ponieważ jego życie będzie się coraz bardziej dopasowywać do prawdziwych zasad życia, do Norm ustanowionych przez Moje Prawo. (323,19-22)

Walka o duchowe przewodnictwo na ziemi

13. Obecnie istnieje walka między poglądami i naukami religijnymi. Każdy człowiek pragnie mieć rację. Lecz któż ma rację w tej bitwie między egoizmem a własnym interesem? Któż jest posiadaczem Prawdy?

14. Jeżeli ci, którzy sądząc o sobie, że są na doskonałej drodze i posiadają Prawdę, są z tego dumni -zaprawdę powiadam wam, to nie znają oni jeszcze drogi; gdyż na niej musi się być pokornym, a wystarczy, że nie uznają Prawdy, którą zawiera wiara innego, aby nie być pokornym. Gdyż powiedziałem wam już w "Drugim Czasie": "błogosławieni cisi i pokornego serca"

15. Człowiek, który osądza wiarę i przekonania swoich bliźnich, oddala się od zbawienia, gdyż w swojej dumie i nierozwadze próbuje być równy Bogu. (199,4-6)

16. Pytacie mnie, co chcę osiągnąć, gdy w obecnym czasie Duchowo objawiam się ludzkości? Na to odpowiadam wam: to, do czego dążę jest wasze przebudzenie do światła, wasze uduchowienie i wasze pojednanie, gdyż we wszystkich czasach byliście rozłączeni. Gdyż, podczas gdy jedni dążyli do skarbów ducha, inni poświęcali się miłości do bogactw świata. Spirytualizm i Materializm we wciąż postępującej walce; Spirytualizm i Materializm, które nigdy nie potrafiły się pogodzić.

17. Przypomnijcie sobie jak Izrael czekając na Mesjasza, mając Go przed swoimi oczami, rozpadł się na Wiernych i zaprzeczających Mojej Prawdzie. Objaśnienie tego jest proste: wierzącymi byli ci, którzy oczekiwali Mnie Duchem, a zaprzeczali Mi ci, którzy oczekiwali Mnie zmysłami ciała.

18.Te obie siły będą się musiały znowu zetrzeć, aż z tej walki wyjdzie na światło Prawda. Walka ta będzie zaciekła; gdyż im więcej czasu mija, tym bardziej kochają ludzie "ziemskie", ponieważ nauka i odkrycia dają im poczucie życia we własnym królestwie, w świecie przez nich stworzonym. (175,4-6)

19. Dzisiaj każdy człowiek wierzy, że w pełni zna Prawdę. Każda religia twierdzi, że posiada Prawdę. Naukowcy twierdzą, że odnaleźli Prawdę. Ja powiadam wam, że nikt nie zna Absolutnej Prawdy, gdyż człowiek nie był w stanie swoim rozumem pojąć nawet tej części Prawdy, która mu została objawiona.

20. Wszyscy ludzie noszą w sobie część prawdy i część pomyłek, które mieszają ze Światłem Prawdy.

21. Zbliża się Walka, w której wszystkie te siły będą się nawzajem zwalczać, gdyż każdy będzie chciał przeforsować swoje poglądy. Lecz na końcu nie dojdzie do zwycięstwa żadnej ludzkiej ideologii, ani naukowej teorii, ani religijnego wyznania, które by się przeforsowało, tylko do harmonijnego połączenia wszystkich dobrych sposobów myślenia, wszystkich najwyższych przekonań wiary, wszystkich najwyżej wzniesionych duchowo form kultu, całej poświęconej ludzkiemu postępowi nauki.

22. Dopuszczę, aby ludzie mówili o swoich wyobrażeniach i je wykładali, aby inni swoje kulty i rytuały publicznie przedstawiali, żeby dyskutowano i wzajemnie się zwalczano, żeby naukowcy rozpowszechniali swoje postępowe teorie, aby wszystko to, co jest w każdym Duchu ukryte wyszło na światło dnia- owego dnia, w którym Sumienie jak zaciekły sierp wytnie wszystko to, co jest błędnego w sercu człowieka. (322,15-18)

Zwalczanie Duchowej Nauki

23. Duchowni obecnego czasu ubierają się po królewsku, aby symbolicznie sprawować Ofiarę Jezusa i chociaż przy tym roszczą sobie prawo do Mojego Imienia i Mojego przedstawicielstwa, odkrywam chaos w ich umysłach, wzburzenie w sercach spowodowane sztormem intryg i namiętności. Nie ma ani jednego, który by jako prorok ogłosił, że Ja w obecnym czasie jestem wśród ludzi. Poznają oni wielkie cierpienie, gdyż nie istnieje pomiędzy nimi żadne duchowe przygotowanie. Gdzie jest dotrzymanie słowa tych, którzy przed Jezusem przysięgali pójść Jego śladem? Gdzie są następcy Moich Apostołów? Czy istnieje jakiś, który by był podobny do Jana należącego do "Pierwszych" albo do Pawła należącego do "Następnych?

24. Dlatego znowu zbliża się do was Mistrz abyście znowu otrzymali Jego Nauki. Już widzę nowych faryzeuszy i znających pisma szturmujących pełnych nienawiści do Mnie. Właśnie wtedy zapytam się: gdzie są Moi uczniowie? Gdyż wybuchną dzikie sztormy, gdy pyszni, fałszywi, bogaci bojący się utraty władzy, czujący się Moją Prawda zagrożeni, będą Mnie wyszydzać i prześladować. Lecz nie Ja będę tym, który upadnie po ciężarem Krzyża, lecz ci, którzy żądali ofiary Tego, który im dał życie. (149,32-33)

25. Wznosząca się fala materializmu stanie się wzburzonym morzem; morzem cierpienia, rozpaczy i strachu przed ludzką niesprawiedliwością.

26. Tylko jedna łódź będzie żeglować ponad tym morzem namiętności, pożądań i ludzkiej nienawiści a owa łódź będzie łodzią Mojego Prawa. Pokój tym, którzy będą silni, gdy nadejdzie ten czas!

27. Lecz biada tym, którzy śpią! Biada słabym! Biada narodom, które pokładają nadzieje na fundamentach religijnego fanatyzmu, gdyż one będą łatwo łupem tej rozszalałej fali!

28. Nie przeczuwasz bitwy, o ludzkości? Nie motywuje cię Moje Słowo do przygotowania się do obrony, gdy wybije godzina?

28. Moje Światło jest we wszystkich, lecz tylko ci je widzą, którzy się modlą i się przygotowują. Moje Światło mówi do was poprzez przeczucia, przez inspirację, przez intuicję, przez sny i przez pokazanie palcem. Lecz wy jesteście głusi naprzeciw każdego duchowego wezwania, obojętni wobec wszelkiego Boskiego Znaku.

29. Wkrótce zobaczycie jak wypełnia się Moje Słowo i zaświadczycie, że wszystko to odpowiada Prawdzie.

31. Moja Nauka i Moje Imię będą obiektami wszelkich prześladowań, będą powodem, dla którego wy będziecie prześladowani przez wrogów prawdy. Lecz Moja Nauka będzie jak Miecz Światła tych, którzy się wzniosą i będą wiary bronić, będzie tarczą, za którą znajdą niewinni schronienie. Moje Imię znajdzie się na ustach wszystkich, błogosławione przez jednych, przeklinane przez innych.

32. Wyzwolą się wszystkie możliwości człowieka: jego inteligencja, jego uczucia, jego namiętności; jego duchowe możliwości będą czuwać gotowe do walki.

33. Jaki wówczas nastąpi chaos! Jakże wielu, którzy sądzili, że we Mnie wierzą, będą się musieli przekonać, że nie była to żadna wiara!

34. W wielu domach i sercach zgaśnie światło miłości i nadziei. Dzieci i młodzież nie będą mieli żadnego innego Boga oprócz świata i żadnego innego prawa oprócz tego ziemskiego. ( 300,35-40)

35. Co stanie się, gdy ludzie uświadomią sobie, że ich nieograniczona miłość do świata i ich cześć dla "ziemskiego" doprowadziła ich do bolesnego zawodu? Będą oni próbowali odnaleźć straconą drogę, wytropić owe zasady i prawa, od których się odwrócono i w tym dążeniu stworzą doktryny, utworzą przepisy i pojawia się filozofie, poglądy i teorie.

36. Wszystko to będzie początkiem nowej bitwy-nie spowodowanej już teraz przez nieczyste pragnienie ziemskiej władzy. Żadna mordercza broń nie będzie więcej niszczyła życia, rozbijała domów lub przelewała ludzkiej krwi. Bitwa będzie inna, gdyż wówczas będą zwalczać wielkie wspólnoty religijne nowe nauki, nowe religie.

37. Kto zwycięży w tej bitwie? Żadna religia nie wyjdzie z tej kłótni zwycięsko, tak jak żaden naród nie zostanie zwycięzcą w tej morderczej wojnie, z powodu, której cierpicie dzisiaj.

38. Walką o uzyskanie ziemskiego priorytetu będzie zarządzać Moja Sprawiedliwość, a później przy każdej bitwie o przeforsowanie jakiejś doktryny albo religii będzie zwyciężać Moja Prawda.

39. Jedyna i najwyższa Prawda będzie jak światło błyskawicy rozjaśniające sztormową noc i każdy będzie oglądał tę Boską Świetlną Błyskawicę z miejsca, w którym się znajdzie.

40. Do każdego dotrze Moje Przesłanie i wszyscy przyjdziecie do Mnie. Wszystko przygotowałem na nadchodzące czasy i we wszystkim wypełni się Moja Wola, gdyż Ja jestem Panem Duchów, światów, ras i narodów. (288,33-36,45)

Ignorowanie lub zwalczanie objawień Ducha i duchowych uzdrowień

41. Duchowy świat zbliży się do ludzi jeszcze bardziej, aby świadczyć o swoim istnieniu i obecności. We wszystkich miejscach będą się pojawiały znaki, dowody, objawienia i przesłania, które z uporem będą mówić o tym, że nadchodzi Nowy Czas.

42. Będzie istniał spór, będzie istniało zdenerwowanie w społeczeństwie, gdyż przedstawiciele religii będą rozpowszechniać strach pomiędzy tymi, którzy w te przesłana wierzą, a nauka będzie uważała, każdy fakt za nieprawdziwy.

43. Na to zbiorą się na odwagę prości ludzie podnosząc się, aby poświadczyć prawdę otrzymanych dowodów. Powstaną ci - poddani przez naukę-, którzy odzyskali zdrowie w duchowy sposób i ci będą świadczyli o cudownych uzdrowieniach, o objawieniach Nieskończonej Mocy i Absolutnej Mądrości.

44. Spośród prostych i nieznanych ludzi będą występowali publicznie mężczyźni i kobiety, których słowo pełne światła zaskoczy teologów, filozofów i naukowców. Lecz kiedy spór będzie największy, a biedni upokorzeni i ich świadectwa przez pysznych odrzucone, wtedy nadejdzie moment, w którym Eliasz pociągnie do odpowiedzialności i podda sprawdzianowi naukowców, panów i panujących.

45. Biada w tej godzinie fałszywcom i obłudnikom gdyż w tej godzinie spadnie na nich doskonała sprawiedliwość!

46. Będzie to godzina sądu. Lecz wiele Dusz podniesie się z tego do prawdziwego życia, wiele serc zmartwychwstanie do wiary i wiele oczu otworzy się na światło. (350,71-72)