XII. SĄD I OCZYSZCZENIE LUDZKOŚCI

 
     
 

Rozdział 53

Nadszedł czas sądu

Zbiór plonów ludzkiego zasiewu

1. Ukochani uczniowie, obecne czasy są dla ludzkości czasami sądu. Termin minął, abyście zaczęli spłacać wasze długi. Zbieracie teraz plony zasiewów z przeszłości, wynik lub następstwa waszych czynów.

2. Człowiekowi jest dany czas do dyspozycji, aby czynił swoje dzieło, a inny czas, aby odpowiadał za to, co uczynił: Ten ostatni, jest czasem, w którym żyjecie. Dlatego wszyscy cierpicie i płaczecie. Tak jak wy macie czas zasiewu i czas zbiorów, ma Bóg czas, którego wam udzielił na wypełnienie Jego Prawa, a inny do objawienia Swojej Sprawiedliwości.

3. Obecnie żyjecie w czasie Boskiego Sądu. Płaczecie z bólu- ludzkość oczyszcza się własnymi łzami, gdyż nikomu nie będzie zaoszczędzone zadośćuczynienie.

4. Są to czasy Sądu, w których powinniście pomyśleć o własnym losie, aby poprzez medytacje i uduchowienie odebrać głos Sumienia, które się nie myli, ani nie oszukuje, lecz sprowadza was na ścieżkę pokoju. (11,58-61)

5. Ten czas, jest czasem Sądu dla ludzkości. Człowiek po człowieku, społeczeństwo za społeczeństwem i naród za narodem jest osądzany przez Moją Boskość. Pomimo to, ludzie tego nie zauważają, ani nie wiedzą, w jakim czasie żyją. Dlatego przyszedłem w Duchu i zesłałem Mój Promień na ludzki rozum, a przez jego pośrednictwo objawiłem wam, Kto do was mówi, jaki jest to czas, w którym żyjecie i co jest waszym zadaniem. (51,61)

6. Zaprawdę, powiadam wam: żyjecie właśnie w "Dniu Pana", jesteście już pod Jego Sądem. Obecnie są sądzeni żywi i umarli, czyny przeszłe i obecne są ważone na tej wadze. Otwórzcie oczy, abyście byli świadkami wszędzie dającej się odczuć Boskiej Sprawiedliwości. (76,44)

7. Od czasów starożytnych zacząłem do was mówić o Sądzie, a teraz nadszedł zapowiadany przez proroków czas, tak jak by to był jeden dzień.

8. Słowo Boga jest Słowem Królewskim i nie zostanie cofnięte. Jakie ma to znaczenie, że ponad nim przeszło tysiące lat? Wola Ojca jest niezmienna i musi zostać spełniona.

9. Gdyby ludzie oprócz wiary w Moje Słowo, potrafili czuwać i modlić się, nigdy nie byliby zaskoczeni. Lecz oni są niewierni, niepamiętający, niewierzący, a kiedy nadchodzi doświadczenie, przypisują je karze, zemście lub złości Boga. Na to powiadam wam, że abyście byli przygotowani, każde doświadczenie jest przedtem zapowiadane, Dlatego musicie wciąż czuwać.

10. Potop, zniszczenie miast poprzez ogień, wrogie napady, plagi, zarazy, głód i inne nieszczęścia były przepowiadane wszystkim narodom ziemi, abyście się przygotowali i nie zostali zaskoczeni. Tak samo jak dzisiaj z Miłości Boga przychodzi wciąż przesłanie o czuwaniu i przygotowaniu się, aby ludzie obudzili się uzbroili i stali się mocni. (24,74-77)

11. Powiadam wam: chociaż jest trafnym stwierdzenie, że ten świat oczekuje ogromne doświadczenie, to dni cierpienia będą jednak skrócone; gdyż cierpienie ludzi będzie tak wielkie, że spowoduje ono, że ludzie obudzą się, podniosą do Mnie swoje oczy i będą słuchać głosu swojego Sumienia, żądającego od nich wypełnienia Mojego Prawa

12. Moja Sprawiedliwość wytępi całe zło egzystujące na tym świecie. Przedtem przebadam wszystko: wspólnoty religijne, nauki i społeczne stowarzyszenia, a wówczas przejdzie nad nimi Sierp Boskiej Sprawiedliwości wycinając chwasty, a pozostawiając pszenicę. Zachowam każde dobre nasienie znalezione w ludzkich sercach, aby dalej kiełkowało w ludzkich duszach. (119,10-11)

 

Oczyszczenie ludzkości poprzez Sąd

13. Jak długo jeszcze będą ludzie musieli się rozwijać, aby pojąć Moją Miłość, a w Sumieniu odczuwać Moją obecność? Gdy ludzie usłyszą Mój doradzający Głos i będą wypełniali Moje Prawo, będzie to znak, że dla nich minęły czasy materializmu.

14. Przejściowo muszą oni jeszcze być doświadczani wieloma rodzajami sił natury, aż przekonają się, że istnieje Siła Wyższa, wobec której ludzki materializm jest bardzo mały.

15. Ziemia będzie się trzęsła, a woda i ogień będą ludzkość oczyszczać.

16. Wszystkie elementy i siły natury będą dawały się na ziemi odczuć tam, gdzie ludzkie istoty nie potrafiły żyć w harmonii z otaczającym życiem.

17. Poprzez to natura nie szuka zniszczenia tych, którzy ją hańbią; ona szuka tylko harmonii pomiędzy człowiekiem i wszystkimi stworzeniami.

18. Gdy wasz Sąd będzie się coraz mocniej objawiał, to, dlatego, że uchybienia ludzkie i brak zgodności z Prawem stały się również większe. (40,20-25)

19. Własną ręką ściągnął człowiek sąd nad sobą. W jego mózgu huczy sztorm w jego sercu szaleje zawierucha, a wszystko to objawia się również w naturze. Rozpętały się jej elementy, pory roku stały się nieprzyjazne, plagi nadchodzą w zwielokrotniony sposób, a to, dlatego, że przybiera waszych grzechów powodując choroby i ponieważ nierozsądna i arogancka nauka nie uznaje porządku ustalonego przez Stwórcę.

20. Gdybym wam to tylko powiedział nie uwierzylibyście. Dlatego jest koniecznym, abyście skutki swoich czynów odczuli na własnej skórze i abyście się nimi rozczarowali. Właśnie teraz osiągnęliście moment swojego życia, w którym przeżyjecie wynik tego, co zasialiście. (100,6-7)

21.Życiu człowieka na ziemi zawsze towarzyszyło doświadczenie i pokuta, lecz nigdy rozwój ten nie był jak teraz, tak pełen bólu, nigdy nie był kielich tak pełen goryczy.

22. W obecnym czasie ludzie nie czekają do dorosłego wieku, aby stawić czoło życiowej walce. Jakże wiele stworzeń zna już od dziecka rozczarowania, ucisk, przeszkody, brak sukcesu. Mogę wam nawet więcej powiedzieć: w obecnym czasie zaczyna się cierpienie człowieka jeszcze zanim się urodzi, to znaczy już w łonie jego matki.

23. Wielki jest obowiązek pokuty istot przychodzących na ziemię w obecnym czasie! Lecz powinniście o tym pamiętać, że całe istniejące cierpienie na ziemi jest dziełem człowieka. Czy może istnieć większa doskonałość w Mojej Sprawiedliwości niż dopuszczenie, aby ci, którzy drogę życia obsadzili cierniami, sami je teraz musieli zebrać? (115,35-37)

24. Wy nie możecie pojąć Mojego uniwersalnego Planu Zbawienia; lecz Ja pozwolę wam znać jego jedną część, abyście mięli udział w Moim Dziele.

25. Ja jeden znam znaczenie punktu czasu, w którym świat żyje. Żadna ludzka istota nie jest w stanie pojąć rzeczywistości tej godziny.

26. Od początku swoich czasów ludzkość nieustannie plamiła się, aż zaciemniła swój odbiór i swoją duszę i stworzyła dla siebie chore, niespokojne i smutne życie. Lecz teraz wybiła godzina oczyszczenia. (274,11-12)

27. Dla wszystkich Dusz nadszedł czas zbiorów i dlatego widzicie pośród ludzi chaos. Ale zaprawdę powiadam wam, w tym chaosie każdy będzie zbierał własny zasiew.

28. Lecz co stanie się z tymi Moimi dziećmi, które wciąż przekraczały Moje Prawo? Zaprawdę: wszystkie, które śpią, nie studiują Moich pouczeń i nie chcą ich sobie wziąć sobie do serca, będą ogarnięte przez doświadczenie jak przez huragan, który ich doprowadzi do upadku. Lecz dla wszystkich, którzy postąpili według Moich wskazówek, będzie on jak dodanie otuchy do wypełnienia obowiązków, jak wspaniała nagroda w podarunku od Boga. (310,7)

29. W obecnym czasie ten, który nie jest gotów do odnowy, będzie musiał poznać największą gorycz i będzie zabrany z ziemi, przez co straci kosztowną okazję do pokutowania za swoje uchybienia i do pogodzenia się z Prawdą z Prawem i z życiem.

30. Ci natomiast, którzy przejdą z tego materialnego życia do duchowej Ojczyzny z Pokojem i poczuciem zadośćuczynienia, które daje wypełniony obowiązek, będą się czuli oświeceni Moim Światłem; a jeżeli należą do tych, którzy będą się musieli od nowa inkarnować, zostaną, zanim powrócą do ludzkiego życia przeze Mnie przygotowani, aby zmartwychwstali do niego czyści, bardziej uduchowieni i z większą mądrością.

 

Miłość Boga podczas Sądu

31. Cierpienie wylało na świat całą swoją zawartość i daje się odczuwać w tysiącach form.

32. W jakiej strasznej pogoni żyjesz ludzkości! Z jakim trudem zagniatasz ciasto na codzienny chleb! Dlatego zużywają się mężczyźni przed czasem, kobiety starzeją się przedwcześnie, dziewczęta więdną w pełni rozkwitu, a dzieci stają się nieczułe we wrażliwym wieku.

33. Obecny czas, w którym teraz żyjecie jest Epoką cierpienia, goryczy i doświadczeń. Pomimo to chcę abyście odnaleźli Pokój, abyście osiągnęli harmonię i przepędzili ból. Po to objawiam się w Duchu i posyłam wam Moje Słowo, które jest dla waszej Duszy rosą pociechy, uzdrowienia i Pokoju.

34. Słuchajcie Mojego Słowa, będącego zmartwychwstaniem i życiem. W nim znajdziecie wiarę, zdrowie i radość do walki, a powrót do życia. (132,42-45)

35. Dzisiaj jest czasem największego zadośćuczynienia dla Ducha. Mój Sąd został otwarty i dzieła każdego zostały położone na wagę. Chociaż ten Sąd jest dla Dusz trudny i bolesny, to przecież jest w ich pobliżu Ojciec, będący bardziej Ojcem niż Sędzią. Otacza was również Miłość Maryi, waszej wstawienniczki. (153,16)

36. Nadeszła Moja Sprawiedliwość, ludzkości- ukorzy ona pychę człowieka, aby doprowadzić go do ujrzenia, jaki jest mały w swojej złości i materializmie.

37. Tak narodzie, zrzucę człowieka z jego fałszywej wielkości, ponieważ chcę, żeby widząc Moje Światło wzniósł się i stał się wielki w Prawdzie. Gdyż chcę, abyście byli pełni światła, wielkiego serca, dobra, siły i mądrości. (285,15-16)

38.W obecnym czasie ludzkość nie poznaje Mnie i zaprzecza Mojej obecności. Lecz Ja dam jej poznać, że ogłaszam Moją Sprawiedliwość z Miłością i Miłosierdziem, że nie przychodzę z biczem, aby jej dostarczyć cierpienia-że chcę ją tylko podnieść do życia w Łasce i oczyścić ją krystaliczną wodą, jaką jest Moje Słowo, Moja Prawda.

39. Świat nie nauczył się Moich Pouczeń i odżywiał swoje bałwochwalstwo i fanatyzm. Dlatego przeżywa teraz największy tygiel boleści i pije kielich cierpienia: gdyż jego materializm oddalił go ode Mnie. (344,29-30)

40. Teraz podzielona na narody, rasy, mowę i kolor ciała ludzkość, otrzymuje z Boskiego Ducha swoją obecną cześć Sądu- doświadczeń, które nalezą się każdemu-walkę, tygiel i pokutę, które przygotowałem dla każdego człowieka i każdej rasy.

41. Ale wy wiecie, że podstawą Mojego Sądu jest miłość, że doświadczenia zsyłane przez Ojca są doświadczeniami miłości-że wszystko prowadzi do zbawienia do dobra, też wtedy, gdy w tych dopustach pozornie istnieje nieszczęście, zguba lub nędza.

42. Za tym wszystkim jest życie, utrzymanie Duszy i jej zbawienie. Nieustannie oczekuje Ojciec "straconego syna", aby go z największą miłością objąć. (328,11)