X. MATERIALIZM I SPIRYTUALIZM

 
     
 

Rozdział 48.

Dary Ducha i Uduchowienie

Spirytualne umiejętności człowieka

1. Zawsze, gdy ta wątpiąca, niewierząca i zmaterializowana ludzkość napotka Boskie Objawienie, lub to, co nazywa cudem, natychmiast poszukuje powodów, lub dowodów, aby wykazać, że nie istnieje żadne nadnaturalne dzieło, ani, że zaistniał taki cud.

2. Gdy ukaże się człowiek posiadający duchowe, niezwykłe umiejętności, aby jego głos został uciszony, doznaje on szyderstw, powątpiewania lub obojętności. A gdy natura, jako narzędzie Mojej Boskości skierowuje swój głos sprawiedliwości i swoje alarmujące wołanie do ludzi, oni przypisują to przypadkowi. Ale nigdy nie była ludzkość tak, jak w obecnym czasie, nieczuła, głucha i ślepa na wszystko, co Boskie, Duchowe i Wieczne.

3. Miliony ludzi nazywają się Chrześcijanami, lecz w swojej większości nie znają Nauki Chrystusa. Twierdzą, co prawda, że kochają Dzieła, które czyniłem jako człowiek, lecz w swoim sposobie wierzenia, myślenia i postrzegania rzeczy udowadniają, że nie zrozumieli jądra istoty Mojej Nauki.

4. Ja nauczałem was życia Ducha, objawiałem wam zawarte w nim możliwości;, po to przyszedłem na świat.

5. Uzdrawiałem chorych bez jakichkolwiek medykamentów, rozmawiałem z duchami, uwalniałem opętanych od obcych i nadnaturalnych wpływów, rozmawiałem z naturą, przemieniałem się jako człowiek w istotę duchową i jako istota duchowa znowu w człowieka, a każdy ten czyn zawsze miał na celu wskazanie wam drogi dla rozwoju duszy. (114,1-4)

6. Posiadacie w sobie prawdziwe skarby, możliwości i zdolności, których nawet nie przeczuwacie, a w następstwie waszej niewiedzy wylewacie łzy jak potrzebujący. Co wiecie o mocy Modlitwy i sile myśli? Co wiecie o głębokiej zawartości dialogu między Duchem, a Duchem? Niczego, ty zmaterializowana i przyziemna ludzkości! (292,14)

7. Oczekuję od świata uduchowienia. Dla Mnie imiona, jakimi wyróżnia się każdy kościół i sekta, nie mają żadnego znaczenia, ani większy lub mniejszy przepych ich rytuałów i zewnętrznych form kultu. To osiąga tylko ludzkie zmysły, ale nie Mojego Ducha.

8. Ja od ludzi oczekuję uduchowienia, gdyż ono oznacza wzniesienie życia, ideał doskonalenia się, miłość do dobra, zwrócenia się do Prawdy, praktykowanie czynów miłości, harmonię z samym sobą, która jest harmonią z innymi i dlatego harmonią z Bogiem. (326,21-22)

9. Uduchowienie nie oznacza dewocji, ani nie zakłada wykonywania jakiegokolwiek rytuału, jak również nie jest żadną zewnętrzną formą oddawania czci. Uduchowienie oznacza rozwijanie wszystkich możliwości człowieka-zarówno tych, należących do jego ludzkiej części, jak również tych, które leżą poza jego cielesnymi zmysłami i są siłami, własnościami, umiejętnościami i zmysłami duszy.

10. Uduchowienie jest prawidłowym i dobrym używaniem wszystkich darów, posiadanych przez człowieka. Uduchowienie jest harmonią ze wszystkim was otaczającym. (326,63-66)

11. W swoim czasie nauczałem was największej cnoty, jaką jest Miłosierdzie;, inspirowałem wasze serce i uwrażliwiałem wasze uczucia. Teraz objawiam wam Dary, w jakie jest wasz duch zaopatrzony, a byście je rozwijali i używali do czynienia dobra wśród waszych bliźnich.

12. Wiedza o Duchowym Życiu pozwoli wam dokonywać podobnych Dzieł, do tych, które czynił was Mistrz. Przypomnijcie sobie, że wam powiedziałem, że gdy rozwiniecie swoje możliwości, będziecie czynili prawdziwe cuda. (85,20-21)

13. Wszyscy posiadacie Dary Ducha, które zaczną się w tym Trzecim Czasie przejawiać, dzięki rozwojowi, jaki osiągnęły dusze. Intuicja, duchowa wizja, objawienie, proroctwo, inspiracja ukażą się w jasny sposób pomiędzy ludźmi, a to jest zapowiedzią nowego czasu, jest Światłem Księgi Siedmiu Pieczęci, która została w obecnym czasie otwarta na swoim szóstym rozdziale.

14. Lecz wy, którzy wiecie, czemu służą te manifestacje i rozumiecie czas, w jakim żyjecie-skierowujcie wasze duchowe Dary na drogę miłości. Zawsze bądźcie przygotowani, aby zaproponować waszą miłosierną pomoc, a będziecie w zgodzie z Moim Prawem i posłużycie ludziom jako przykład. Wówczas będziecie Moimi Uczniami i zostaniecie jako tacy uznani. (95,18)

15. Gdy ludzie raz będą potrafili się kochać i przebaczać, w sercach zagości pokora i osiągną, to, że Duch wybije się ponad ciało, nie będą więcej, ani ciało, ani świat, ani namiętności tworzyć owej gęstej zasłony, która przeszkadza wam w zobaczeniu drogi przed, lub za wami. Przeciwnie: dzięki postępowaniu zgodnym z Moją Nauką, uduchowione ciało stanie się posłusznym sługą wskazówek Sumienia, w przeciwieństwie do tego, czym jest dzisiaj: przeszkodą, pułapką i zasłoną przed oczami ducha. (122,32)

16. Intuicja, która jest duchowym widzeniem, umiejętnością przeczuwania i proroctwem, rozjaśni umysł i pozwoli mocniej bić sercu dla przesłań i głosów, które ono będzie odbierało z Nieskończoności. (136,46)

17. Poprzez Dar Intuicji, którym obdarzyłem wszystkich ludzi, możecie odkryć wiele rzeczy, które ukryte są w tajemnicy serca-wiele tragedii, dotyczących nie tylko ziemskiego życia waszych bliźnich, lecz również ich duszy.

18. Jak można wniknąć w intymność owych serc, nie raniąc ich i nie bezczeszcząc jego tajemnic? Jak odkryć te ukryte cierpienia, które zacieniają życie waszych bliźnich? Powiedziałem wam już: intuicja, owa umiejętność będąca częścią duchowego Daru Widzenia i jej pełen w was rozwój poprzez Modlitwę, pokaże wam sposób postępowania w łagodzeniu bólu każdego waszego bliźniego. (312,73-74)

19. Jakże wiele tajemnic istnieje jeszcze dla człowieka. Jest on otoczony niewidzialnymi i niewyczuwalnymi istotami, które już powinny być dla niego widzialne i odczuwalne.

20. Życie pełne piękna i objawień pulsuje nad istnieniem ludzi, lecz ci w swojej ślepocie wciąż jeszcze nie są w stanie tego zobaczyć. (164,56-57)

21. Człowiek przygotowany przez Moją Naukę będzie w stanie czynić nadludzkie dzieła. Z jego duszy i ciała będą wypływały światło, moc i siła, które pozwolą mu urzeczywistnić to, co sama inteligencja dokonać nie potrafi. (252,4-5)

22. Ten czas jest tym, w którym w Moich następcach Boskie Światło w pełni zabłyśnie, którzy będą objawiali Dary Ducha i udowodnią, że aby czynić dobro nie potrzebują, ani ziemskich dóbr, ani światowych nauk. Będą oni uzdrawiali w Moim Imieniu i przywracali zdrowie beznadziejnie chorym, będą przemieniali wodę w uzdrawiający balsam i na łożach śmierci wskrzeszali umarłych. Ich modlitwa będzie miała moc uciszania sztormów, uspakajania sił natury i zwalczania epidemii i złych wpływów.

23. Poprzez słowo, Modlitwę i pełnomocnictwo Moich nowych Uczniów, uwalniani będą opętani od opętania, od prześladowców i ciemięzców, (160,28-29)

24. Uduchowienie oznacza uszlachetnienie uczuć, czystość w życiu, Wiarę, miłość bliźniego, pokorę przed Bogiem i głębokie poważanie otrzymanych Darów. Jeżeli będziecie mogli uzyskać nieco z tych cnót, zaczniecie wnikać waszym duchowym spojrzeniem w Ojczyznę Miłości i Doskonałości. Jak również już na ziemi , gdy uzyskacie uduchowienie, będziecie mogli powiedzieć, że żyjecie w Duchowej Ojczyźnie, też wtedy, gdy jest to tylko w momentach waszej Modlitwy. Jednocześnie będziecie odbierali Światło, które objawi wam zdarzenia, które znajdują się w przyszłości, gdyż dla wzlatującej duszy nadchodzące nie jest więcej żadną tajemnicą.

25. Tak, Uczniowie, tylko w ludzkim życiu człowiek nie wie, co przyniesie jutro. Nie zna swojego przeznaczenia, nie zna drogi, którą musi przejść i nie wie, jaki będzie jego koniec.

26. Człowiek nie mógłby wytrzymać znajomości wszystkich doświadczeń, które musi przetrzymać w swoim istnieniu. Dlatego Ja w Mojej Miłosiernej Miłości położyłem zasłonę tajemnicy pomiędzy jego teraźniejszością i jego przyszłością i w ten sposób zapobiegłem, chaosowi w jego umyśle wywołanym przez wiedzę o tym wszystkim, co musiałby jeszcze przeżyć i przecierpieć.

27. Przeciwnie dusza, istota wyposażona w siłę i stworzona do Wieczności, ma w sobie zdolność znania przyszłości, dar rozpoznawania swojego przeznaczenia i siłę, aby zrozumieć i przyjąć wszystkie oczekujące ją doświadczenia. Ona wie, że na końcu drogi, jeżeli ta zostanie przebyta w posłuszeństwie wobec Prawa, dotrze do Ziemi Obiecanej, Raju Duszy, jakim jest stan, który ostatecznie osiągnie, stan uniesienia, czystości i doskonałości.

28. Nie możecie osiągnąć stopnia uduchowienia waszego Mistrza, aby móc wiedzieć, co wasz los ma przygotowanego dla was, co przyniesie wam przyszłość;, lecz na podstawie waszego uniesienia, pozwolę wam przeczuwać bliskość jakiegoś zdarzenia.

29. Tę umiejętność przeczuwania, ten duchowy wgląd w przyszłość, tę wiedzę o swoim losie, będziecie mogli osiągnąć tylko w takim stopniu, w jakim, krok po kroku na drodze uduchowienia, wasza istota składająca się z ciała i duszy wspięła się wzwyż, a tym stopniem jest wiara, czystość, miłość wobec życia, miłość i gotowość pomocy waszym bliźnim, pokora i miłość wobec waszego Pana. (160,6-9,13-14)

30. Bądźcie czujnego ducha, abyście nie zwalczali tych, którzy tak jak wy wyruszą, aby wypełnić misje, które zostały im powierzone przez Moją Boskość-abyście mogli odróżnić prawdziwych od fałszywych proroków i jednych dzieła potwierdzić, a inne obrócić w niwecz.

31. Gdyż czas obecny jest czasem, w którym wszystkie siły podniosły się do walki. Widzicie jak dobro walczy ze złem, światło przeciwko ciemności, wiedza przeciw niewiedzy, pokój przeciw wojnie. (256,66)

 

Podstawy i oznaki prawdziwego Uduchowienia

32. Wiedzcie, że w każdym człowieku mieszka Judasz. Tak, Uczniowie, gdyż w waszym przypadku ciało jest Judaszem waszej duszy;, to ciało broni się przed tym, aby rozbłysło światło uduchowienia, to ciało czyha na duszę, aby ją wepchnąć w materializm i niskie namiętności.

33. Lecz z powodu tego, że wasze ciało doprowadza was do skraju przepaści, nie powinniście go przeklinać. Nie, gdyż wy potrzebujecie go dla waszego postępu i macie je przemóc poprzez wasze uduchowienie, tak jak Ja Judasza przemogłem miłością. (150,67-68)

34. Zanim wyruszycie, aby nauczać Moich życiowych zasad i wykładać ich treść, musicie rozpocząć postępowanie według Nauki, którą wam objawiłem, poprzez to, że będziecie kochali waszego bliźniego i prowadzili zwrócone ku Duchowości życie, a waszą drogę obsiewali czynami miłości i światła. Jeżeli tego nie uczynicie, już teraz powiadam wam, że Spirytualizmu nie zrozumieliście. On objawia wam waszą właściwą naturę, dzięki niemu, możecie uczynić sobie jasne wyobrażenie o swoim Ojcu i rozpoznać samych siebie.

35. Jest prawdą, że aby osiągnąć uduchowienie, potrzebujecie określonych wyrzeczeń, wysiłku i gotowości ofiary. Lecz, gdy obudzi się w was tęsknota do wyższego istnienia, gdy w waszej istocie zacznie promieniować miłość lub, gdy nastanie pragnienie duchowości, będzie dla was zamiast wyrzeczenia, radością pozbycie się tego wszystkiego, co macie w sobie niepotrzebnego, szkodliwego lub złego. (269,46-47)

36. Bądźcie zawsze świadomi tego, że przede Mną wszyscy jesteście równi, że wszyscy mieliście to samo pochodzenie i wszyscy ten sam cel, pomimo tego, że zewnętrznie każdy los ukazuje się inaczej.

37. Nigdy nie zapominajcie, że wy wszyscy musicie do Mnie dotrzeć, co oznacza, że wy wszyscy-chociaż w różny sposób-zdobędziecie niezbędne zasługi, aby uzyskać najwyższy duchowy poziom. Dlatego nie postrzegajcie nikogo jako mniej wartościowego.

38. W spirytualiście nigdy nie może zakorzenić się pycha. Przeciwnie zawsze powinna towarzyszyć mu prawdziwa skromność, a wówczas jego czyny zamiast oślepiać fałszywym światłem odnajdą oddźwięk w sercach jego bliźnich. (322,32-34)

39. Dobrzy siewcy spirytualizmu nigdy nie będą odznaczali się czymś zewnętrznym lub materialnym. Nie będą miały miejsca u nich ani stroje, ani insygnia, ani szczególny rodzaj wysławiania. Wszystko w ich sposobie postępowania będzie wykazywało się prostotą i pokorą. Mimo to-, jeżeli czymś się wyróżnią, to będzie to ich miłość bliźniego i ich uduchowienie.

40. Prawdziwi głosiciele Spirytualizmu znajdą uwagę nie dzięki elokwencji, lecz dzięki mądrości i prostocie swojego słowa, a przede wszystkim poprzez prawdziwość czynów i dobro życia. (194,24-25)

41. Uduchowienie jest jasnością, prostotą, oddaniem miłości i jest walką o osiągnięcie doskonałości duszy. (159,64)

 

Błogosławione działanie Uduchowienia

42. Poprzez uduchowienie zostanie osiągnięty stopień wzniesienia, który umożliwi ludziom odbieranie idei po drugiej stronie tego, o czym może mieć pojęcie ich rozum i posiadanie władzy nad materią. (126,26-27)

43. Rozważcie: gdyby duchowe wzniesienie duszy zostało wykorzystane do studium nad materialnym stworzeniem, przedstawianym wam przez naturę, lub do jakiegokolwiek innego ludzkiego celu, to możecie wyobrazić sobie owoce, jakie moglibyście zebrać, gdyby wasze odkrycia były uzyskiwane nie tylko przez badanie przy pomocy ludzkiego rozumu, lecz również brałoby w tym udział duchowe objawienie, które dałby wam Ten, który wszystko stworzył

44. Gdy ludzie osiągną uduchowienie, staną się stworzeniami, które przewyższą wszystko to, co je otacza. Gdyż dotychczas byli tylko słabymi istotami, poddanymi gwałtom natury, siłom i wpływom, które nie powinny panować nad człowiekiem, ponieważ nie stoją ponad nim. (280,29)

45. Zaprawdę powiadam wam, również uduchowienie będzie dziedziczone i z tego powodu powinniście się zatroszczyć o przekazanie waszym dzieciom czystości serca i wrażliwości na duchowość. One podziękują wam, gdyż wy okazaliście się miłosiernymi poprzez to, że podarowaliście im ciało wolne od namiętności, z jasnym umysłem, wrażliwym sercem i duszę czułą na głos sumienia. (289,65)

46. Jedynym celem Mojego Dzieła jest uduchowienie wszystkich ludzi, gdyż w uduchowieniu staną się jednością i będą rozumieli jedni drugich. W uduchowieniu ujrzą znikanie imion i zewnętrznych form swoich religii, które były przyczyną ich duchowej ospałości, ponieważ każda z nich inaczej interpretowała swojego Boga.

47. Jak tylko wszyscy, na swoich różnych drogach zbliżą się do uduchowienia, zrozumieją, że jedyne czego im brakowało polegało na tym, aby uwalniając się ze swojego materializmu, mogli duchowo interpretować, to, co zawsze ujmowali w materialny sposób.

48. Uduchowienie jest wszystkim, czego w obecnym czasie zażądam od ludzi, a wówczas w dozwolonych ramach ujrzą oni spełnienie swoich najwyższych ideałów i rozwiązanie najcięższych konfliktów. (321,22-23,29)