X. MATERIALIZM I SPIRYTUALIZM

 
     
 

Rozdział 47.

Materializm i Spirytualizm

Oddziaływanie panującego materializmu

1. Zaprawdę powiadam wam, wielu będzie uciekało przed Moją Nauką ze strachu przed tym, aby stać się uduchowionymi;, lecz nie będzie to, ani rozsądek, ani duch, który w nich przemówi, lecz tylko niskie namiętności "ciała".

2. Gdy dusza żyje zwrócona w kierunku Prawdy, ucieka przed materializmem tak, jak ktoś, kto oddala się z zatrutego środowiska. Wysoko stojąca dusza odnajduje swoje szczęście w moralności-tam, gdzie rządzi pokój, gdzie mieszka miłość. (99,41-42)

3. Badajcie Moje Słowo, aż będziecie pewni jego czystości i jego prawdy. Tylko w ten sposób pójdziecie odważnie waszą drogą i będziecie mogli pozostać niewzruszeni naprzeciwko przenikającym, zagrażającym duszy, materialistycznym wyobrażeniom. Gdyż materializm jest śmiercią, jest ciemnością, jest niewolą i trucizną dla duszy. Nigdy nie zamieńcie światła wolności waszej duszy na ziemski chleb, lub na nędzne materialne dobra!

4. Zaprawdę powiadam wam, ten, kto ma zaufanie do Mojego Prawa i wytrwa do końca w Wierze, temu nigdy nie zabraknie środków do życia, a w momentach jego kontaktu z Moim Duchem, zawsze otrzyma dzięki Mojemu nieskończonemu Miłosierdziu, chleb wiecznego życia. (34,61-62)

5. Materializm ustawia się na drodze rozwoju duszy, jako potworna przeszkoda. Przed tym murem ludzkość zatrzymała się.

6. Znajdujecie się w świecie, w którym człowiek potrafił rozwinąć siły swojego rozumu na naukę dotyczącą materii. Lecz jego możliwość osądzania egzystencji

Ducha jest jeszcze ograniczona, jego wiedza dotycząca tego wszystkiego, co w całości nie dotyczy materii, jest zacofana. (271,37-38)

7. Doświadczenia, jakie przeżywa wasz świat, są oznaką końca epoki, są upadkiem, lub śmiertelną walką czasu materializmu;, gdyż materializm był w waszej nauce, w stawianiu waszych celów i w waszych namiętnościach. Materializm decydował o waszym oddawaniu Mi czci i o wszystkich waszych poczynaniach.

8. Miłość do świata, chciwość ziemskiego, pożądliwości ciała, przyjemność ze wszystkich niskich pożądań, egoizm, miłość własna i pycha były siłą przy pomocy, której wy, odpowiednio do waszej inteligencji i waszej ludzkiej woli, stworzyliście życie, którego owoce pozwoliłem wam zebrać, aby wasze doświadczenie stało się doskonałe.

9. Jeżeli ta epoka, która teraz zbliża się ku końcowi, będzie w historii ludzkości odznaczała się przez swój materializm-zaprawdę powiadam wam, nowy czas będzie odznaczał się swoim uduchowieniem, gdyż w nim Sumienie i wola ducha urządzą na ziemi świat istot, które będą wielkiego serca dzięki miłości-życie, w którym będzie odczuwana wibracja Ducha Ojca w duchu dzieci, gdyż wówczas wszystkie dary i umiejętności, które dzisiaj żyją ukryte w waszej istocie, będą miały jako pole działania Nieskończoność. (305,41-42)

 

Istota Spirytualizmu

10. Spirytualizm nie jest mieszaniną religii. Jest on w swojej prostocie, najczystszą i najdoskonalszą nauką, jest Boskim Światłem, które w tym Trzecim Czasie zeszło do ludzkiego ducha. (273,50)

11. Nazwałem Spirytualizmem Objawienie, które mówi do was o życiu Ducha, które was uczy bezpośredniego wchodzenia w kontakt z Ojcem i które wznosi was ponad materialne życie.

12. Zaprawdę powiadam wam, Spirytualizm nie jest niczym nowym, ani nie należy wyłącznie do tego czasu, tylko jest Objawieniem, które zgodnie z duchowym rozwojem ludzkości było coraz bardziej ujawniane.

13. Nauka, którą wam daję, jest Spirytualizmem, który uczy doskonałej miłości do Boga i do waszego bliźniego i zaprasza na drogę prowadzącą do doskonałości. Spirytualizm był również tym, który w Pierwszym Czasie nauczał was Prawa Boga, a w Drugim Czasie Słów Chrystusa. (289,20-22)

14. Spirytualizm nie jest religią;, jest tą samą nauką, jaką w osobie Jezusa rozpowszechniałem na świecie dla orientacji wszystkich ludzi, wszystkich czasów.

Jest Moją Nauką Miłości, Sprawiedliwości, Zrozumienia i Przebaczenia.

15. W tym Trzecim Czasie mówiłem do was jedynie z większą jasnością, na podstawie waszego duchowego, fizycznego i intelektualnego rozwoju. (359,60-61)

16. Spirytualizm likwiduje zwyczaje i tradycje, które przez ludzi zostały wprowadzone i zatrzymywały duszę. Spirytualizm jest nieprzerwanym rozwojem i podnoszeniem duszy, która oczyszcza się i doskonali dzięki swoim umiejętnościom i właściwościom, aż dotrze do swojego Stwórcy. Spirytualizm ukazuje sposób, w jaki dusza wyraża swojego Pana, Go odczuwa i odbiera. Spirytualizm uwalnia duszę i doprowadza ją do rozkwitu.

17. Duchowość jest uniwersalną siłą i uniwersalnym Światłem, które jest we wszystkim i i do wszystkich należy. Nikomu nie będą wydawały się Moje Pouczenia obce.

18. Właściwości Ducha są niezmienne, gdyż są cnotami Mojej Boskości, wiecznymi Siłami. Zrozumcie jednak, że zależnie od tego jak żyliście, będziecie się mogli wykazać większą lub mniejszą czystością. (214,57-59)

 

Kto może nazwać się naprawdę Spirytualistą?

19. Ten, kto na podstawie swojej wytrwałości, swojego rozwoju i miłości do Pouczeń Ojca, osiągnął określoną duchowość, będzie spirytualistą, również wówczas, gdy jego usta tego nie wypowiedzą.

20. Ten, kto ma Wiarę, a w swoich czynach wykazuje się wielkim sercem, będzie odzwierciedlał to, co posiada jego duch. (236,27-28)

21. Spirytualista wie, że Wszechmocny jest we wszystkim, że świat, wszechświat i Nieskończoność są przeniknięte esencją Mojej obecności.

22. Ten, kto Mnie tak rozpoznaje i pojmuje jest żywą Świątynią Boga i nie będzie więcej materializował objawień Ducha poprzez symbole i obrazy. (213,31-32)

23. Spirytualizm jest Objawieniem ujawniającym wam wszystko i nauczającym was tego, co posiadacie i w sobie nosicie. Pozwala wam poznać, że jesteście dziełem Boga, że nie jesteście tylko materią, że istnieje coś ponad waszym ciałem, co wznosi was ponad poziom otaczającej natury i ponad bólem waszych namiętności.

24. Gdy człowiek uzyska uduchowienie, to każde przykazanie i każde pouczenie będzie budowało część światła jego ducha. Nawet wówczas, gdy jego pamięć nie zatrzyma ani jednego zdania, lub żadnego słowa Moich Pouczeń, będzie on nosił w sobie ich esencję, gdyż je zrozumiał, odczuł i je praktykuje. (240,17-18)

25. Dobrym Spirytualistą będzie ten, kto w każdym ubóstwie w dobra materialne, będzie się czuł jak pan, bogaty i szczęśliwy, gdyż wie, że jego Ojciec go kocha, że ma do kochania rodzeństwo i że skarby świata obok bogactwa duszy mają drugorzędne znaczenie.

26. Dobrym spirytualistą będzie również ten, kto jako posiadacz dóbr materialnych będzie wiedział jak je użytkować do dobrych celów i będzie ich używał jako środków, które zostały mu dane przez Boga do spełnienia na ziemi ważnej misji.

27. Nie jest absolutnie konieczne być biednym, pogardzanym lub nędznym, aby zaliczać się do tych, którzy idą za Mną, jak również, aby być przeze Mnie kochanym, nie jest niezbędne należenie do tych, którzy doznają cierpienia. W prawdzie powiadam wam, że według Mojej Woli, możecie być zawsze silni, zdrowi i właścicielami tego wszystkiego, co dla was stworzyłem.

28. Kiedy będziecie potrafili być posiadaczami waszego dziedzictwa, być godnymi owej Łaski, a w życiu przyznawać wszystkiemu odpowiednie miejsce? (87,28-30)

 

Spirytualizm w religiach i konfesjach

29. Dzisiaj ludzie przeżywają epokę chaosu, gdyż nie pojęli, że ich całe życie i wszystkie starania powinny prowadzić do rozwoju ich ducha, którego celem jest jego dialog z Duchem Stwórcy.

30. Kultem, który wyznaje dzisiaj większość ludzi jest materializm.

31. Tak długo jak długo nauki wiary i religie będą obstawały przy swoich różnicach, świat będzie w dalszym ciągu odżywiał swoją nienawiść i nie będzie mógł uczynić decydującego kroku ku prawdziwemu oddawaniu czci Bogu.

32. Lecz kiedy ludzie porozumieją się i zjednoczą i w ten sposób uczynią pierwszy krok do miłości, jeżeli jeszcze wciąż istnieją ludzie, którzy uważając, że posiadają klucz lub tajemnicę ocalenia i klucze do wiecznego życia, nie uznają tych wszystkich, którzy idą inną drogą, gdyż w ich pojmowaniu nie są oni godni, aby iść do Boga?

33. A więc uświadomcie sobie prawdziwy cel Spirytualizmu, którego nauka, stoi ponad każdą konfesją, każdą ludzką ideologią i każdą sektą. (297,38-41)

34. Spirytualizm nie jest żadną nową nauką, która chce osiągnąć rozwój Nauk Wiary przeszłych czasów-nie, jest on tym samym Objawieniem, jak to Pierwszego i Drugiego Czasu. Jest on podstawą wszystkich religii, o której chcę przypomnieć ludzkości w obecnym czasie podziałów, aby ona nie zapomniała o swoim pochodzeniu.

35. Dzieła człowieka, jego obyczaje i sposób oddziaływania na zmysły, aby się w różnych religiach wychwalać i być z nich dumnym, jest sprzeczne z tym, co Moje Dzieło pragnie światu ukazać przed oczy. (363,9)

36. W obecnym czasie daję wam nowe nauki, nad którymi powinniście pomyśleć-nauki miłości, które was wyzwolą i wzniosą. Prawdy, które chociaż gorzkie mają być światłem na waszej drodze.

37. Spirytualizm w czasie obecnym, tak samo jak w przeszłości Chrześcijaństwo, będzie zwalczany i prześladowany z gniewem, okrucieństwem i wściekłością;, lecz pośród walki objawi się Duchowe, czyniąc cuda i zdobywając serca.

38. Materializm, egoizm, pycha i miłość do świata będą siłami, które wystąpią przeciwko temu Objawieniu, które nie jest ani nowym, ani innym od tych, które przynosiłem wam w przeszłych czasach. Nauka, którą wam teraz objawiłem, a której nadajecie imię Spirytualizm, jest jądrem Prawa i Nauki, które zostały wam objawione w Pierwszym i Drugim Czasie.

39. Gdy ludzkość pojmie prawdę tej Nauki, jej sprawiedliwość i nieskończoną, wiedzę, przez nią objawioną, wówczas wygna ona ze swojego serca każdy lęk i każdy osąd i w swoim życiu weźmie ją jako drogowskaz. (24,48-51)

40. Zaprawdę powiadam wam, we wszystkich częściach świata są rozrzuceni spirytualiści-dojrzali ludzie, którzy sprowadzą na ludzi pokój.

41. Ale powiadam wam, że do jedności pomiędzy spirytualistami z całego okręgu ziemi nie dojdzie poprzez organizację nowego kościoła, gdyż ich siła nie będzie materialna. Ich jedność będzie istniała w myślach, w idei i w odniesieniu do czynów, a w ten sposób ich siła będzie niezwyciężona, gdyż tę uzyskają z Wiecznego Źródła, które jest w Moim Duchu.

42. Im wszystkim zainspiruję Moją Prawdę i będę ich również doświadczał, aby z ich serc i umysłów znikły wszystkie zanieczyszczenia, gdyż tym nie wolno wymieszać się z Moją Nauką.

43. Wszyscy oni mają obowiązek, zatroszczyć się o to, aby Spirytualna Nauka została objaśniona i jasno rozpoznawalna przy pomocy ich duchowych umiejętności i nie została zanieczyszczona ludzkimi filozofiami. (299,30-32)

44. Zaprawdę powiadam wam, historia Spirytualizmu zostanie błyszczącymi literami zapisana w dziejach ludzkości.

45. Czyż Izrael nie uczynił się nieśmiertelnym poprzez uwolnienie z egipskiej niewoli? Czyż nie dzięki miłości uczynili się Chrześcijanie nieśmiertelni w swoim zwycięskim marszu? Tak samo uczynią się nieśmiertelnymi Spirytualiści swoją walką o wolność Ducha. (8,64-65)