IX NAUKI BOSKIEJ MĄDROŚCI

 
     
 

Rozdział. 45

Przeznaczenie, sens i spełnienie w życiu

Boska Opatrzność i przeznaczenie w ludzkim losie

1. Teraz jest czas Światła, w którym człowiek poza wiarą, będzie rozumiał, tłumaczył i odczuwał Moją Prawdę.

2. Celem Mojej Nauki jest, przekonanie wszystkich, że nikt nie przyszedł na ten świat bez ważnego powodu, że tym powodem jest Boska Miłość, a przeznaczeniem ludzi jest wypełnienie misji miłości.

3. We wszystkich czasach od samego początku, ludzie pytali się:, Kim jestem? Komu zawdzięczam życie? Dlaczego istnieję? Po co tutaj zszedłem i dokąd idę?

4. Na część ich niewiedzy i braku w poznaniu, otrzymali odpowiedź w Moich wyjaśnieniach i poprzez obserwacje tego, co wam z upływem czasu objawiłem.

5. Lecz niektórzy wierzą, że już wszystko wiedzą;, lecz Ja powiadam wam, że ulegli wielkiej pomyłce, gdyż, jest niemożliwe, aby to, co przechowywane jest w Księdze Boskiej Mądrości mogło zostać odkryte przez ludzi, tak długo, jak długo nie zostanie im to objawione;, a tego co jest zawarte w Księdze Boskiej Mądrości jest wiele, jej treść jest nieskończona. (261,4-6)

6. Los jest litościwy, co zostało w nim umieszczone przez Boga. Los człowieka jest pełen Boskiej dobroci.

7. Często nie znajdujecie tej dobroci, gdyż nie potraficie jej szukać.

8. Gdy wy torujecie sobie ciężką i gorzką drogę w wyznaczonym przeze Mnie dla każdej duszy losie, to Ja staram się ją złagodzić, lecz nigdy nie zwiększać jej goryczy.

9. Ludzie potrzebują się nawzajem na świecie, o nikogo nie jest za dużo i o nikogo nie jest za mało. Wszystko, co żyje jest niezbędne dla wzajemnej harmonii i uzupełnienia swojego istnienia.

10. Biedni potrzebują bogatych, a oni ich. Źli potrzebują dobrych, a ci tych pierwszych. Nieświadomym są potrzebni wiedzący, a wiedzącym nieświadomi. Mali potrzebują starszych, a ci ze swojej strony potrzebują dzieci.

11. Każdy z was jest przez Boską Mądrość postawiony na swoim miejscu i w pobliżu tych, których być powinien. Każdemu człowiekowi jest przyznany okrąg, w którym ma żyć i w którym istnieją inkarnowane i pozbawione ciała dusze, z którymi ma żyć razem.

12. W ten sposób spotkacie krok po kroku, każdy na swojej drodze, tych wszystkich, których zadaniem jest nauczanie was miłości, która was wzniesie, a innym razem innych, od których ucierpicie ból, który was będzie oczyszczał. Ci jedni dostarczą wam bólu, gdyż jest wam to potrzebne, podczas gdy inni podarują wam miłość, aby wyrównać wam waszą gorycz;, lecz wszyscy mają dla was przesłanie, naukę, którą musicie zrozumieć i wykorzystać.

13. Nie zapominajcie, że każdy inkarnowany, lub pozbawiony ciała duch, który w jakikolwiek sposób krzyżuje z wami swoją drogę, pomaga wam w waszym losie.

14. Jakże wiele Duchów Światła przysłałem wam na świat, a wy nie zatrzymaliście się, aby pobłogosławić Moją Miłość do was!

15. Wielu duszom, które do was wysyłałem nie poświęciliście żadnej uwagi, nie mając pojęcia, że były one częścią waszego losu;, lecz ponieważ nie potrafiliście ich przyjąć pozostaliście z pustymi rękoma i później musieliście wylewać łzy żalu.

16. Ludzkości twoim przeznaczeniem jest zgoda ze wszystkim Stworzonym. Ta harmonia, o której do was mówię, jest największym z wszystkich Praw, gdyż w nim odnajdziecie wspólnotę z Bogiem i z Jego Dziełem. (11,10-16;22-25)

17. Kto wypiera się swojego losu, ten odrzuca honorowe imię "dziecka Mojej Boskości". Jeżeli nie wierzy w Moje istnienie, nie może posiadać Wiary w Moją Miłość.

18. Jeżeli dla niektórych to życie było przede wszystkim gorzkie i pełne cierpienia, to wiedzcie, że to istnienie nie jest jedyne, że tylko pozornie jest długie i że w losie każdego stworzenia istnieje tajemnica, w którą tylko Ja mogę wniknąć. (54,8-9)

19. Istnienie człowieka na ziemi jest tylko momentem w wieczności, tchnieniem życia, które przez jakiś czas ożywia człowieka i zaraz się znowu oddala, aby później powrócić i nowemu ciału dać życie.(12,4)

20. Każdemu jest przeznaczone to, co na życiowej drodze ma być jego udziałem. Podczas gdy jedni to w odpowiednim czasie przyjmują i wykorzystują, roztrwaniają to inni, a niektórzy nawet nie potrafili się przygotować, aby to przyjąć. Lecz w momencie, gdy powrócą do Duchowego Świata staną się świadomi tego wszystkiego, co było im przeznaczone, i czego nie umieli sobie ani zdobyć ani zarobić. (57,31)

21. Nikt nie urodził się przypadkiem, ani po prostu nie został stworzony. Zrozumcie Mnie, a stwierdzicie, że nikt na swojej życiowej drodze nie jest wolny, że istnieje Prawo rządzące i kierujące wszystkimi zdarzeniami. (110,29)

22. Człowiek wierzy, że działa według swojej woli, wierzy, że jest wolny od jakiegokolwiek wyższego wpływu na siebie i ostatecznie uważa siebie za niezależnego i za kształtującego swój własny los, nie przeczuwając, że nadejdzie godzina, w której wszyscy zrozumieją, że to Moja Wola została nad nimi spełniona. (79,40)

23. Wypracowujcie sobie dobrą nagrodę poprzez to, że będziecie uprawiali dla swoich bliźnich dobre owoce. Przygotowujcie się na nadchodzące czasy, gdyż przed Moim odejściem zaistnieje między wami spór, gdyż na wszystkich was najdzie pokusa. Musicie być czujni. Módlcie się i zamieniajcie Moje Pouczenie w czyn. Zaprawdę powiadam wam, te krótkie odcinki czasu, które poświęcicie na czynieniu dobra, dadzą odczuć swoje dobroczynne działanie jeszcze w wielu generacjach, które przyjdą po was. Nikt nie był, albo nigdy nie będzie w stanie ustanowić dla siebie swojego losu. To przysługuje tylko Mi. Zaufajcie Mojej

Woli, a będziecie mogli bez większych trudności przejść waszą drogę do końca.

24. Pojmujcie prawidłowo, kiedy wam mówię, że żaden liść nie porusza się na drzewie bez Mojej Woli;, wówczas będziecie wiedzieli, kiedy to Jestem Ja, który was sprawdza, a kiedy wy opróżniacie wasz kielich-aby potem mnie oskarżać. Wówczas stajecie się sędziami, a Mnie czynicie oskarżonym.

25. Rozpoznajcie wasze pomyłki i poprawcie je. Uczcie się przebaczania błędów swoim bliźnim, a kiedy nie możecie ich skorygować to przynajmniej rozciągajcie nad nimi zasłonę wyrozumiałości. (64,43-44)

26. Nie Bądźcie fatalistami umacniającymi się w przekonaniu, że wasz los odpowiada dokładnie temu, co Bóg położył na waszej drodze życia i kiedy cierpicie to jest tak, ponieważ zostało to zapisane, a kiedy się cieszycie: Powodem tego również jest, że to zostało tak zapisane. Ja przekonałem was o tym, że to będziecie zbierali, co zasialiście.

27. Lecz słuchajcie dobrze: Przy niektórych okazjach otrzymacie plon od razu, a przy innych okazjach, aby wasz zasiew skosić i zebrać będziecie musieli wejść w nowe istnienie. Pomyślcie o tym dobrze, co wam właśnie powiedziałem, a zwalczycie wiele złych osądów o Mojej Sprawiedliwości i wiele niejasności. (195,53)

W szkole życia

28. Ludzie są jak dzieci, które nie myślą o następstwie swoich czynów i dlatego nie pojmują, że kamień, na który natrafiają na swojej drodze, jest tylko przeszkodą, którą Mistrz postawił, aby powstrzymać ich nieprzytomny bieg, lub, aby im oszczędzić podjęcia złej decyzji.

29. Ja chcę abyście się teraz zachowywali jak dorośli, abyście przemyśleli wasze dzieła, wasze czyny i ważyli wasze słowa. Jest to droga, aby w wasze życie wnieść mądrość i sprawiedliwość. Poza tym powinniście pomyśleć, że życie jest niewymierzalnym i nieustającym doświadczeniem dla duszy.

30. Na Mojej drodze nikt nie zginie, chociaż istnieją okazje, w których człowiek upada zmożony ciężarem krzyża, siła wyższa a podnosi go, dodając mu odwagi. Ta siła wypływa z Wiary. (167,55-57)

31. Od zrozumienia, jakie ludzie uzyskają z Moich Pouczeń i od posłuszeństwa względem Prawa, które rządzi wszechświatem, zależy ich szczęście, o którym jedni myślą, że go na ziemi nie ma, a niektórzy sądzą, że tylko Ja posiadam je w nadmiarze, lecz które w rzeczywistości objawia się w Pokoju waszej duszy.

32. Teraz wiesz, o Ukochany Narodzie, że twoje szczęście leży w tobie samym, abyś nauczał ludzi, że na dnie ich istoty, gdzie według nich jest tylko zgorzknienie, nienawiść i złość, żal i łzy, egzystuje Światło, które nie może zgasnąć, a które należy do Ducha. (178,6-7)

33. Wasza duchowa przeszłość jest waszemu ciału nieznana. Ja odciskam ją w waszym duchu, aby była jak otwarta księga i była wam objawiana poprzez sumienie i przeczucie. To jest Moja Sprawiedliwość, która-zamiast was osądzać-daje wam okazje do naprawienia uchybień, lub poprawienia błędu.

34. Gdyby przeszłość została wygaszona z waszej duszy, musielibyście, już przeszłe sprawdziany, na nowo przechodzić;, lecz gdy posłuchacie głosu waszego doświadczenia i tym Światłem pozwolicie się oświecić, rozpoznacie jaśniej waszą drogę, a horyzont bardziej lśniącym. (84,46)

 

Sens i wartość ludzkiego życia

35. Wiedzcie, że naturalnym stanem człowieka jest stan dobra, duchowego pokoju i harmonii ze wszystkim tym, co go otacza. Ten, kto podczas życia pozostaje wytrwały w ćwiczeniu się w tych cnotach, ten idzie prawdziwą drogą, która zaprowadzi go do poznania Boga.

36. Lecz, gdy oddalicie się z tej ścieżki i zapomnicie o Prawie, które powinno kierować waszym postępowaniem, będziecie musieli pośród łez naprawiać momenty, które przeżyliście z dala od drogi duchowej wzniosłości, będącej naturalnym stanem, w jakim człowiek zawsze powinien pozostawać. (20,20)

37. Wielu ludzi tak bardzo przyzwyczaiło się do świata grzechu i cierpienia, w jakim żyjecie, że sądzą, że to życie jest najnaturalniejsze, że ziemia jest do tego przeznaczona, aby być doliną płaczu i że nigdy nie będzie mógł na niej zagościć pokój, jedność i duchowy postęp.

38. Ludzie, którzy tak sądzą, są owładnięci snem niewiedzy. Myli się ten, kto uważa, że ten świat został przeze Mnie przeznaczony na dolinę płaczu i pokuty, raj, który zaofiarowałem ludziom może i ma powrócić, gdyż wszystko to, co stworzyłem jest życiem i miłością.

39. Dlatego myli się ten, kto twierdzi, że świat został ustanowiony przez Boga jako miejsce ludzkiego bólu. Zamiast tego powinni powiedzieć, że sami skazali go, na misję sądu, podczas, gdy w istocie został on stworzony dla radości i pokrzepienia dusz, które stały się człowiekiem.

40. Nikt nie był przeznaczony do grzechu, chociaż wszystko zostało przewidziane, aby człowieka ocalić z jego upadków.

41. Człowiek nie chciał się rozwijać poprzez miłość, ani nie chciał stać się mądrym, przez wypełnianie Mojego Prawa;, zapomniał, że Moja Sprawiedliwość, której zawsze próbował unikać, go ochrania, gdyż Moja Sprawiedliwość wypływa z doskonałej Miłości. (169,10-13)

42. Gdy zgłębicie Moje Słowo, zrozumiecie, że nie było zamiarem Ojca, gdy wysyłał was na świat, do przebycia jego pełnych niebezpieczeństw i pokus dróg, abyście na nich zabłądzili. Gdyż one już z góry były tak ułożone, abyście na nich otrzymywali konieczne lekcje do rozwoju ducha, a by dały wam doświadczenie, którego wam brakowało i w końcu, aby pozwoliły wam napełnionych światłem powrócić do Mnie.

43. Gdy wasz duch wyszedł ze Mnie, był on jak iskra, którą wiatry musiały przemienić w płomień, aby podczas powrotu do Mnie, wasze światło stało się jednością ze Światłem Boskości.

44. Mówię do was o szczycie nowej góry. Tam oczekuję was i zaprawdę powiadam wam: w dniu waszego przybycia, nastanie Święto w tym Królestwie.

45. Drogą cierpienia idziecie do niego i przy tym oczyszczacie się z waszych uchybień-drogą, którą nie Ja wyznaczyłem, a którą stworzył człowiek. Tę ścieżkę daliście Mi do przejścia. Lecz od tamtej pory, droga ofiary i cierpienia jest uświęcona Moją krwią. (180,64-65)

46. Człowiek ostatecznie zrozumie, że jego królestwo również nie jest z tego świata, że jego ciało, lub jego ludzka powłoka jest tylko instrumentem, którego zmysłami jego duch odbiera ten świat doświadczeń i zadośćuczynienia. Ostatecznie pojmie, że życie jest wspaniałą lekcją, która jest ilustrowana cudownymi postaciami i obrazami, aby uczeń to znaczy, wszyscy ludzie, lepiej zrozumieli lekcje dawane przez życie, poprzez które, gdy je prawidłowo będą potrafili oceniać, osiągną rozwój ducha i zrozumieją sens walki, która czyni ich silnymi- ból, który ich szlifuje, trud, który uszlachetnia, wiedza, która oświeca i miłość, która wznosi.

47. Gdyby to istnienie było jedyne-zaprawdę powiadam wam, już dawno zlikwidowałbym z niego ból, gdyż byłoby niesprawiedliwe, gdybyście tylko po to przychodzili na ten świat, aby wypijać kielich cierpienia. Lecz ci, którzy dzisiaj cierpią i płaczą, czynią to, ponieważ wcześniej nadmiernie się rozkoszowali. Ale to cierpienie ich oczyści i uczyni godnymi do wzniesienia się i w czystszej formie rozkoszowania się w domostwach Pana. (194,34-35)

48. Doświadczenie, które zawiera ludzkie życie, jest tak ciężkie, że było niezbędne osłodzenie go przez duchowe i cielesne rozkosze, które czynią człowiekowi ciężar jego krzyża godniejszym miłości i lżejszym.

49. Błogosławię wszystkich, którzy w cieple swojego domu odnajdują największe przyjemności istnienia i którzy dążą, aby ze swojej rodzicielskiej miłości do dzieci, miłości dzieci do rodziców i rodzeństwa pomiędzy sobą uczynić służbę Bogu. Gdyż owa jedność, owa harmonia i pokój są podobne do harmonii, która istnieje pomiędzy Niebieskim Ojcem i Jego Duchową Rodziną.

50. W tych domach promieniuje światło duszy, mieszka pokój Mojego Królestwa, a kiedy włączą się cierpienia, są one lżejsze do wytrzymania i mniej gorzkie są momenty doświadczeń.

51. Jeszcze bardziej zasłużenie postępują ci, którzy poszukują zadowolenia, w stwarzaniu go innym i którzy radują się zdrowymi radościami swoich bliźnich. To są Apostołowie radości i oni wypełniają wielką misję.

52. Zaprawdę, powiadam wam, gdybyście potrafili szukać momentów zadowolenia i radości, jak również zatrzymywać godziny wewnętrznego pokoju, mielibyście takie we wszystkich dniach waszego istnienia na ziemi. Lecz po to, musicie najpierw wznieść waszą duszę i wasze uczucia, a sposób myślenia o życiu uczynić bardziej wspaniałomyślnym.

53. To Przesłanie, które wysyłam wam poprzez Moje Słowo, jest przepełnione Światłem, które rozjaśni waszą drogę i da rozwój waszej istocie, które was nauczy życia w pokoju i zdrowego rozkoszowania się tym wszystkim, czym pobłogosławiłem wasze istnienie.

54. Ta ludzkość musi jeszcze bardzo walczyć, aby zwalczyć cienie bólu i przemóc swoją skłonność do fałszywych przyjemności i oszukańczego zadowolenia. Będzie musiała walczyć przeciwko religijnemu fanatyzmowi, który przeszkadza jej w poznaniu Prawdy;, będzie musiała walczyć przeciwko fatalizmowi, który każe jej wierzyć, że wszystko zmierza do ostatecznego zniszczenia, z którego nikt nie może się uratować i będzie musiała walczyć przeciwko materializmowi, który nakazuje jej szukania tylko przemijających przyjemności-zmysłowych radości, które wtrącają duszę w przepaść przestępstw, bólu, rozpaczy i ciemności.

55. Daję wam Moje Światło, abyście wyszli z cienia i wreszcie odkryli na tej planecie, którą zmieniliście w dolinę łez, prawdziwą rozkosz duszy i serca, obok których wszystkie inne radości są małe i nieznaczące. (303,28-33)