VIII CZŁOWIEK  
     
 

Rozdział 35.

Moc myśli, uczuć i Woli

Wysyłanie i odbieranie myśli i ich działanie

1. Istnieją siły, które-niewidzialne dla ludzkiego spojrzenia i nieodbierane przez ludzką naukę-mają nieustający wpływ na wasze życie.

2. Istnieją dobre i istnieją złe; jedne dają wam zdrowie, a inne powodują u was choroby; istnieją pełne Światła i ciemne.

3. Skąd pochodzą owe siły? Z Ducha, Uczniowie, z umysłu i uczuć.

4. Każda inkarnowana, lub pozbawiona ciała dusza wysyła podczas myślenia drgania;, każde uczucie wywiera jakiś wpływ. Możecie być pewni, że świat jest pełen takich drgań.

5. Teraz możecie pojąć, że tam gdzie myśli i żyje się po dobremu, muszą istnieć uzdrawiające siły i wpływy, a tam gdzie żyje się poza Prawem i regułami, które wyznaczają DOBRO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ, muszą egzystować siły zła.

6. Obie wypełniając przestrzeń, walczą ze sobą; mając wpływ na życie uczuciowe ludzi, a gdy ci są w stanie rozróżniać, odbierają dobre podszepty a oddalają złe. Lecz, gdy są słabi i niewytrenowani w czynieniu dobra i nie potrafią sprzeciwić się tym drganiom, istnieje zagrożenie, że staną się niewolnikami zła i, że jego panowaniu ulegną. (40,58-63)

7. Wszystko Duchowe jest we wszechświecie Źródłem Światła, dla was widocznym lub niewidocznym, a to Światło jest siłą, jest mocą jest inspiracja. Światło, wypływa również z idei, słów i czynów odpowiednio do posiadanych przez nie czystości i wysokości. Im wyżej stoją idee, lub dzieło, tym delikatniejsze i subtelniejsze jest ich drganie i wychodząca z nich inspiracja, chociaż dla niewolników materializmu jest ona trudniejsza w odbiorze. Pomimo tego- ogromne jest duchowe oddziaływanie, jaki wywierają podniosłe myśli i czyny. (16,16)

8. Jeżeli z waszego zmysłu wypływa idea, lub myśl Światła, to dociera ona do swego przeznaczenia, aby wypełnić swoje dobroczynne działanie. Kiedy z waszego zmysłu zamiast dobrej myśli wychodzą nieczyste promieniowania, to będą one czyniły tylko szkody tam dokąd je wysyłacie. Powiadam wam, również myśli są czynami, a jako takie pozostaną zapisane w księdze egzystującej w waszym duchu.

9. Takie, jakie są wasze czyny dobre lub złe- z powrotem otrzymacie zwielokrotnione to, co życzyliście swoim bliźnim. Byłoby dla was lepiej uczynić sobie samemu coś złego, niż życzyć tego swojemu bliźniemu.

10. Dlatego w Drugim Czasie powiedziałem do was "to co się zasiało, to zbierze się", gdyż jest niezbędne, abyście rozpoznali wasze doświadczenia z tego życia, pomyśleli nad tym, że wasze plony, chociaż w zwielokrotnieniu, obdarzą wasz tym samym nasieniem, które zasialiście.

11. O ludzkości, ty nie chciałaś Nauki twojego Mistrza, przemyśleć, ani jej odczuć, ani nią żyć! (24,15-18)

12. Jest to powodem, dla którego wam powiedziałem, że nie rozpoznaliście mocy myśli. Dzisiaj powiadam wam, że myśl jest głosem i słuchaniem, że jest bronią i tarczą. Zarówno stwarza, jak i niszczy. Myśl skraca odległości pomiędzy przebywającymi od siebie daleko i odnajduje tych, których ślad zaginął.

13. Rozpoznajcie swoją broń, zanim walka się zacznie. Ten, kto się przygotuje będzie silny i nie do pokonania. Nie będzie niezbędne, abyście wymachiwali morderczą bronią, waszym mieczem ma być czysta i jasna myśl, waszą tarczą Wiara i miłość bliźniego. Nawet w ciszy powinien wasz głos rozbrzmiewać, jako przesłanie Pokoju. (76,34)

14. Czuwajcie nad tym, uważając, abyście nie splamili waszego umysłu nieczystymi myślami. Jest on stwórczy i jeżeli dacie przytułek złemu wyobrażeniu, działanie jego jest wciągające w dół na niskie poziomy i wasza dusza otoczy się ciemnością. (146,60)

15. Zjednoczone myśli dużej grupy ludzkiej będą w stanie zwalczać złe wpływy i strącić bożków z ich postumentów. (160,60)

16. Dzisiaj mogę was zapewnić, że w przyszłości porozumiewanie się przez myśli osiągnie wielki rozwój, a przez ten środek porozumiewania zniknie wiele barier dzisiaj dzielących jeszcze narody i światy. Gdy nauczycie się łączenia się z waszym Ojcem myślami, gdy osiągniecie dialog od Ducha do Ducha-co mogłoby wam wówczas sprawiać trudność w kontaktowaniu się z waszym widzialnym lub niewidzialnym, obecnym lub nieobecnym, bliskim lub odległym rodzeństwem? (165,15)

17. Wasze myśli osiągają Mnie zawsze, jakby nie były niedoskonałe i odbieram również wtedy wasze Modlitwy, gdy brakuje w nich Wiary, którą zawsze powinniście w nie wkładać. Powodem tego jest, że Mój Duch odbiera drgania i uczucia wszystkich istot.

18. Lecz ludzie, którzy z powodu swojego egoizmu utrzymują do siebie dystans, daleko od Duchowego Życia w następstwie materializmu, w który w dzisiejszych czasach się uwikłali, nie są przygotowani do tego, aby się porozumiewać pomiędzy sobą poprzez swoje myśli.

19. Pomimo to powiadam wam, że jest niezbędne, abyście rozpoczęli szkolenie swojego ducha. Aby to osiągnąć, mówcie do dusz, również, gdy nie otrzymujecie od nich żadnej dokładnie uświadamianej odpowiedzi.

20. Jutro, gdy nauczycie się dawać, będziecie otrzymywali coraz więcej wskazówek na duchowe porozumiewanie, o jakim ludzie nigdy nie marzyli. (238,51)

 

Siła uczuć, życzeń lub obaw

21. W każdym momencie wychodzą z was myślowe lub duchowe wibracje, lecz w większości przypadków wypromieniowujecie egoizm, nienawiść, gwałtowność, próżność i niskie namiętności. Ranicie i czujecie, gdy was się rani:, lecz nie kochacie i dlatego nie odczuwacie, gdy jesteście kochani, a nasycając otoczenie, w którym żyjecie, waszymi chorymi myślami i coraz większym cierpieniem, napełniacie niesmakiem swoje istnienie. Lecz Ja powiadam wam, nasycajcie wszystko Pokojem, Harmonią, Miłością, a wtedy będziecie szczęśliwi. (16,33)

22. Nigdy nie myślcie źle o tych, którzy was nie lubią, nie czujcie goryczy wobec tych, którzy was nie rozumieją, gdyż swoimi myślami przekazujecie nawet najbardziej wewnętrzne uczucie, jakie macie wobec swoich bliźnich. (105,37)

23. Czy widzicie tych ludzi, którzy przemocą chcą być mocni? Wkrótce zobaczycie ich przekonanych o swojej pomyłce.

24. Ja udowodnię im, że tylko poprzez dobro, będące promieniowaniem miłości, można być rzeczywiście wielkim i mocnym. (211,22-23)

25. Wam brakuje Wiary, aby unieść głowę i uśmiechając się pełni nadziei, bez nieufności spojrzeć przyszłości w twarz, gdyż w przyszłości Ja Jestem.

26. Jakże często jesteście chorzy, tylko, dlatego, że tak myślicie;, gdyż na każdym kroku sądzicie, że prześladuje was pech i czyha na was cierpienie. Wówczas swoim myśleniem przyciągacie ciemne siły, którymi zaciemniacie swoje materialne życie i drogę duchowego postępu.

27. Lecz Ja jestem tutaj u was, aby na nowo rozpalić Wiarę w Życie, w Prawdę w Wieczne, w doskonały Pokój jak również, aby was nauczyć jak przyciągać Światło. (205,28-29)

Brak Samozaparcia

28. Człowiek uczynił się podwójnie winnym: nie tylko, dlatego, ze nie podejmuje żadnych wysiłków, aby opadła zasłona, która zabrania mu poznanie najwyższych pouczeń, lecz również, dlatego, że nie uwolnił się z pęt materii, które go -w przeciwieństwie do radości duchowych-uwiodły do cielesnych przyjemności. Jest to powodem, dlaczego uczynił z siebie niewolnika, nad którym panują namiętności i dopuścił, że jego dusza jest taka jak sparaliżowany, który niczego nie czyni, aby być zdrowym.

29. Widzę na wszystkich obszarach większość ludzi bez zasad, wszędzie spotykam tylko słabych ludzi. A jaka jest tego przyczyna? Taka, że nie macie wystarczająco odwagi i siły woli, aby wydostać się z brudu, w którym tkwicie, pokonać lenistwo, które kuje kajdany przywiązujące was do materii, co jest powodem wszelkich występków i wszystkich błędów.

30. Lecz człowiek nie chce uczynić użytku z siły, w którą został wyposażony, którą jest wola-woli, która powinna być, nieograniczonym prawodawcą, który powinien być najwyższym przewodnikiem, który popierany przez rozsądek powinien walczyć-władza przeciwko władzy, panowanie przeciwko panowaniu, po jednej stronie namiętności i pożądania, po drugiej rozsądek i wola, aż te ostatnie bitwę zwyciężą i będziecie mogli powiedzieć, ze jesteście wolni.

31. Wówczas będziecie mogli być tacy, jak wielcy Prorocy, wielcy Oświeceni i Nadludzie. Wówczas będziecie mogli żyć razem z dzikimi zwierzętami i bawić się z gadami. Gdyż zaprawdę powiadam wam, są to was obciążające uchybienia, które sprawiają, że obawiacie się swoich małych braci i jest to również powodem tego, że oni was atakują.

32. Lecz gdybyście znaleźli czas, aby obserwować ludzi, odkrylibyście, że istnieją ludzie, którzy są bardziej dzicy niż tygrys i mają więcej trucizny niż kobra. (203,3-6)