I. Powtórne Przyjście Chrystusa - OBJAWIEŃ CZAS TRZECI  
     
 

Rozdział 2

Jutrzenka czasu trzeciego

Objawienie pierwsze

1. Dzień ten jest dniem przypomnienia: w dniu o dacie takiej jak dzisiaj, wyświęciłem Moich pierwszych "przekazujących Słowo", aby przez nich ogłaszać Moje nowe Prawdy i nowe Objawienia. Duch Eliasza oświecił Roque Rojasa, aby wam przypomnieć o drodze, którą jest Boskie Prawo.

2. Moment był uroczysty, Dusza obecnych zadrżała z bojaźni i rozkoszy, tak samo jak zadrżało serce Izraela, gdy Prawo było ogłaszane na górze Synaj, jak zadrżeli uczniowie, którzy na górze Tabor, zobaczyli przemienienie Jezusa, gdy Mojżesz i Eliasz pojawili się duchowo po prawej i po lewej stronie Mistrza.

3. Ów 1. Wrzesień 1866 był narodzeniem nowej epoki, Jutrzenki Nowego Dnia: "Trzeci Czas", która nadchodzi dla ludzkości.

4. Od tamtego momentu wypełnia się nieustająco wiele z proroctw i obietnic, od tysięcy lat dawanych przez Boga. Wypełniły się one przy was, mężczyźni i kobiety, którzy obecnie ten świat zamieszkujecie. Którzy z was przebywali na ziemi, podczas gdy owe przepowiednie były wypowiadane i owe obietnice dawane? Ja jeden to wiem; lecz istotne jest to, iż wiecie, że je obiecałem i że je teraz wypełniam.

5. Czy wiecie o owej "chmurze", na której Uczniowie widzieli Mnie odjeżdżającego, gdy objawiłem im się po raz ostatni jako człowiek? Gdyż zgodnie z prawdą jest napisane, że powrócę na "chmurze" -i Ja to wypełniłem. Mój Duch przyszedł na symbolicznej "chmurze" 1. Września 1866 roku , aby was przygotować do odbioru nowego pouczenia. Potem w roku 1884, zacząłem wam Moje Pouczenia dawać

6. Przyszedłem nie jako człowiek, lecz duchowo, ograniczony do Świetlnego Promienia, aby spoczął na ludzkim rozumie. Jest to przeze Mnie wybrany środek, aby w obecnym czasie do was mówić, a wiarę, którą w to Słowo macie policzę wam.

7. Gdyż nie jest to Mojżesz, który prowadzi was przez pustynię do Ziemi Obiecanej, ani Chrystus jako człowiek, który pozwala wam słyszeć swoje Słowo Życia jako drogę do ocalenia i do wolności. Teraz jest to, ludzki głos tych stworzeń, osiągający wasze uszy i jest koniecznością uduchowienie, aby odkryć Boską Esencję, w której jestem obecny. Dlatego powiadam wam, że jest zasługą, wiara w to Słowo, gdyż jest ono dawane przez niedoskonałe istoty. (236,46-50)

8. W roku 1866 powstała pierwsza wspólnota Spirytualistów, uczniów Tego Dzieła. Pod Światłem Mojego Ducha i pouczeni przez Eliasza, rozpoczęli owi pierwsi uczniowie odbiór Promieni Przesłania, które teraz pod koniec wy odbieracie w pełni. (255,10)

Przesłania i wskazówki na całym świecie

9. Eliasz, który musiał przyjść najpierw, aby przygotować ścieżkę Pańską, objawił się po raz pierwszy poprzez ludzki rozum w 1866 roku. Czy nie chcecie spędzić nieco czasu nad zbadaniem zdarzeń i znaków, które wystąpiły na wszystkich obszarach i wypadły razem z tymi Objawieniami? .(63,81)

Znowu uczeni, studiujący gwiazdy nazywani w czasach antycznych Magami, będą tymi, którzy zaświadczą, że Niebo dało znaki będące Boskimi wezwaniami.

10. Nie sądźcie, że ten punkt ziemi, w którym jest odbierane Moje Słowo, jest jedynym miejscem na ziemi, gdzie Ja przedstawiam się moim dzieciom. Gdyż zaprawdę powiadam wam, Moje Objawienie w przeróżnej formie jest na całym świecie.

11. Eliasz objawiający się wśród was jako przygotowujący ścieżki Mojemu Objawieniu poprzez ludzki rozum, przyszedł nie tylko do tego kraju, w którym żyjecie. On szedł z jednego miejsca na ziemi do drugiego i zapowiadał Nowy Czas i głosił bliskość Królestwa Niebieskiego.

12. Ze wszystkich stron wznosiły się głosy, które również ogłaszały wam Moje Przyjście: wstrząśnięta Natura poruszyła ziemię, nauka zdumiewała się w obliczu nowych objawień, duchowy świat zamanifestował się ludziom, lecz mimo to ludzkość pozostała głucha wobec tych- zapowiadających Nową Epokę-wezwań.

13.Spadł Strumień Boskiego Światła, aby wydobyć ludzkość z jej ciemności. Lecz ta egoistyczna i zmaterializowana, daleka od tego, żeby dążyć do udoskonalenia Duszy, do moralnej poprawy swojego życia na ziemi- wykorzystała to Światło do zapewnienia sobie tronów, wspaniałości, wygód i przyjemności dla ciała, a kiedy uważała to za konieczne, również do produkowania broni, aby zniszczyć życie bliźnich. Ich oczy były oślepione intensywnością Mojego Światła, a ich próżność doprowadziła ich do zepsucia. Ale powiadam wam, że właśnie dzięki temu Światłu odnajdą Prawdę, odkryją drogę i uratują się

14. Ci, którzy potrafili przyjąć to Światło do swojego rozumu i uznali Je za Boskie Objawienie, pozwolili Sumieniu kierować swoimi krokami i służyć Mu jako wyznacznik.Gdyż mieli oni przeczucie, że Pan powrócił i jest między ludźmi

15. Przedstawiciele przeróżnych sekt i konfesji, nie chcieli Mnie powitać; ich serce, ich fałszywa wielkość nie pozwoliła im na to, aby Mnie duchowo przyjąć. Dlatego, na całej ziemi, utworzyły się gruby, bractwa i zjednoczenia, czujących obecność Nowego Czasu, szukających samotności, aby się modlić i odbierać inspirację Pana.

16. Istnieją stowarzyszenia religijne, które starają się przygotować na Mój Powrót, nie wiedząc, że właśnie mam zamiar odejść.

17. Wezwałem wszystkich, i nie zafałszowane, dotarło Moje wezwanie i pogłoska, że się obecnie ludzkości objawiam, do wszystkich zakątków ziemi, razem ze świadectwami i dowodami mówiącymi o Mnie: odnowieni grzesznicy, nawróceni niewierni, "zmartwychwstający umarli ", nieuleczalnie chorzy, którzy wyzdrowieli i opętani, którzy uwolnili się ze swojego zła.

18. Lecz zastałem wielu głuchych, innych, którzy stali się próżni z powodu znaczenia na ziemi, a znowu innych zbyt lękliwych, aby ogłosić Moje Objawienie jako Ducha Prawdy. Ja przyjąłem i nauczałem wszystkich, którzy do Mnie przyszli i mieli zaufanie do Mojej Miłości. (239,17-19)

19. Do tego narodu ze wszystkich krajów będą przybywały rzesze ludzi, aby was chciwie wypytywać o duchowe wydarzenia, w których braliście w obecnym czasie udział, jak również o dane wam przeze Mnie Objawienia i Proroctwa.

20.Gdyż we wielu częściach świata został odebrany Mój Przekaz, oznajmiający, że w pewnym miejscu na zachodzie zstąpił Mój Boski Promień, aby przemówić do ludzkości tego czasu.

21. Gdy nadejdzie odpowiedni czas, przeżyjecie, jak, aby was odszukać przybędą oni z innych narodów i nacji,. Wówczas będą dotknięci mężczyźni wielkich konfesji, że to nie byli oni tymi, do których się zwróciłem. (276,45)

22. Jakże mało interesuje świat Moja nowa Manifestacja! Jak mało jest tych, którzy czuwają i Mnie oczekują, a jak wielu jest tych, którzy śpią!

23. O tych, którzy żyją w oczekiwaniu na Mnie, mogę wam powiedzieć, że nie wszyscy przeczuwają rzeczywistą formę Mojej obecności w obecnym czasie. Gdyż podczas tego jak niektórzy pod wpływem starych wyobrażeń sądzą, że Ja powrócę na świat jako człowiek, wierzą inni, że muszę pojawić się w jakimś widocznym dla wszystkich ludzkich oczu kształcie, a tylko niewielu odgaduje prawdę i przeczuwa, że Moje Przyjście jest duchowe.

24. Podczas gdy jedni pytają się, jaki kształt przyjmę, w jakiej godzinie albo, w jakim dniu pokażę się na ziemi i w jakim miejscu się objawię, powiadają inni, nie myśląc o określonej formie pojawienia albo o konkretnym czasie: "Mistrz jest już wśród nas, Jego Światło będące Jego Duchem opromienia nas".

25. Gdy ten Przekaz dotrze do wszystkich serc, to dla tych będzie to moment radości, gdyż w nim znajdą potwierdzenie swoich wszystkich przeczuć i swojej wiary. Inni przeciwnie odmówią Mojemu Posłaniu prawdy, gdyż nie odnajdą w nim zgodności z rodzajem i sposobem, w jakim się to objawia, z tym, w co wierzyli, że się zdarzy. (279,41-44)

 

Działanie Eliasza jako przygotowującego Ścieżki Pańskie

26. Wysłałem Eliasza w "Trzecim Czasie" ponownie, a Ja jako Mistrz zapowiedziałem Go w owym "Drugim Czasie" i powiedziałem: "zaprawdę, Eliasz był wśród was a wy Go nie rozpoznaliście. Ja powrócę do świata, ale zaprawdę, powiadam wam: przede Mną przyjdzie Eliasz".

27. Ponieważ każde słowo Mistrza wypełnia się, przyszedł przede Mną Eliasz w "Trzecim Czasie", aby budzić Dusze, aby przeczuwały, że godzina Ducha Świętego otworzyła swoje Bramy, aby każdej Duszy powiedzieć, że ma otworzyć swoje oczy, że powinna się przygotować, aby przekroczyć próg z Drugiej epoki w Trzecią. Po to by obwieszczenie Eliasza w tym Trzecim Czasie było lepiej zrozumiane, sprawiłem, żeby się on objawił przez sprawiedliwego człowieka:Roque Rojasa.

28. Eliasz oświecił z zaświatów tego człowieka, zainspirował go, wzmocnił go i kierował nim od początku do końca na wszystkich jego drogach.

29. Lecz zaprawdę powiadam wam, nie on Roque Rojasa wybrał pomiędzy ludźmi. Ja wybrałem go, wysłałem przez Moje Miłosierdzie przygotowaną jego Duszę. Ja dałem Mu również przeze Mnie przygotowane ciało, a wy wiecie, że był on pokorny, że Ojciec dzięki jego pokorze i cnotom uczynił wielkie dzieła. On był prorokiem, przekazującym Słowo, wizjonerem i prowadzącym. Tym wszystkim pozostawił w społeczeństwie jaśniejący przykład.

30. Został on przez własny naród wyśmiany i wyszydzony, tak jak to zdarzyło się Mojżeszowi na pustyni, był tak jak prorok Eliasz prześladowany i musiał się ukryć na szczycie góry, aby tam za swój naród się modlić i wstawiać.

31. Był tak jak Mistrz wyszydzony i skazany przez kapłanów i znających Pisma. Tylko niewielu, tak jak jego Mistrzowi, wierzyło mu, szło za nim i otaczało go. Z jego rąk wypływały uzdrawiające, czyniące cuda siły, które u jednych budziły wiarę, a u innych powątpiewanie. Z jego warg wychodziły, dla niektórych, prorocze słowa spełniające się, co do joty. Jego usta dawały słowa pełne pociechy dla chorych serc.

32. Jego Duch potrafił odbierać ogromne inspiracje i potrafił wpadać w zachwycenie tak jak owi sprawiedliwi Apostołowie i Prorocy. Jego Dusza mogła odrywać się od tego świata i swojego ciała, aby wstępować na duchową niwę i pokornie docierać do drzwi tajemniczych skarbców Pana. Pośród tego uniesienia, zanim jeszcze przyszedł Promień Mistrza, objawił się pierwszym świadkom Duch Eliasza. (345,57-58)

33. Roque Rojas, zebrał grupę pełnych wiary i dobrej woli mężczyzn i kobiet i tam na łonie jego pierwszych zebrań, objawił się Eliasz przez rozum posłańca poprzez to, że powiedział: "Ja jestem prorokiem Eliaszem, tym z <Przemienienia< na górze Tabor". Dał on swoim pierwszym uczniom pierwsze pouczenia, jednocześnie zapowiadając im Epokę Uduchowienia i prorokował, że wkrótce przyjdzie Promień Boskiego Mistrza, aby się udzielić w swoim narodzie.

34. Jednego dnia, gdy skromne miejsca zebrań Roque Rojasa, były pełne zwolenników wierzących słowom tego mężczyzny, zszedł Eliasz, aby oświecić rozum jednego z przekazujących Słowo i inspirowany przeze Mnie, namaścił siedmioro z tych wierzących, którzy mieli przedstawiać, lub symbolizować siedem pieczęci.

35. Później, gdy nadszedł obiecany czas Mojego Objawienia, stwierdziłem, że tylko jeden z siedmiu wybranych czuwał w oczekiwaniu na przybycie Czystego Małżonka, a sercem tym było serce Damiany Oviedo, panny, której rozumowi jako pierwszemu wolno było odebrać Światło Boskiego Promienia, w nagrodę za jej wytrwałość i przygotowanie.

36. Damiana Oviedo symbolizowała Szóstą Pieczęć. Był to jeszcze jeden dowód więcej, że Światło Szóstej Pieczęci jest tym, które oświetla tę Epokę. (1,6-9)

37. Tylko niewielu mogło naprawdę wyczuwać obecność Boskiego Wysłańca. Kolejny raz był to głos wołający na pustyni i od nowa przygotowywał on serca ludzi na nadchodzące Przyjście Pana. Tak została zdjęta Szósta Pieczęć, która pozwalając obejrzeć swoją zawartość wylała ją na ludzkość jako Strumień Sprawiedliwości i Światła. W ten sposób zostało wypełnionych wiele Obietnic i Proroctw.

38. Eliasz oświecił tak jak Jezus i Mojżesz oczy waszego Ducha, abyście mogli oglądać Ojca. (81,36-37)

39. Ponieważ Eliasz powrócił do ludzi-będą oni odczuwali obecność nowej Epoki, gdy otaczająca ludzkość ciemność rozproszy się i w Duszach zapanuje światło.

40. Lecz ponieważ oni nie potrafili go zobaczyć, było konieczne, aby jego Duch objawił się poprzez ludzki rozum i ukazał się przed wizjonerami w owym alegorycznym obrazie Proroka Eliasza: nad chmurami w ognistym pojeździe.

41. Eliasz przyszedł w obecnym czasie jako przygotowujący drogę, aby przygotować Moje Przyjście. Przyszedł jako Prorok, aby wam obwieścić nową Epokę z jej walkami i doświadczeniami, ale i z mądrością jej Objawień. Przybył ze swoim Świetlistym pojazdem, z zaproszeniem do wejścia do niego, aby was wznieść ponad chmury i doprowadzić do Duchowej Ojczyzny, gdzie rządzi Pokój. Miejcie, więc zaufanie do dobrego Pasterza, idźcie za nim duchowo, tak jak szedł naród za Mojżeszem w "Drugim Czasie". Módlcie się, aby pomógł wam w wypełnieniu waszego zadania, a jeżeli chcecie go naśladować, to zróbcie to. (31,58-59)

42. Eliasz, Duch o wielkiej mocy, który przez ludzkość nie został rozpoznany, był zawsze Moim Przygotowującym Drogę. Dzisiaj przyszedł on kolejny raz, aby przygotować naznaczonych, "Przekazujących Słowo", mających mi służyć tak jak cała ludzkość.

43. Jeżeli się przygotujecie i będziecie Moje Pouczenia studiować, aby poznać Moją Wolę, Eliasz przyjdzie wam z pomocą i będzie wam podporą i przyjacielem.

44. Eliasz jest Boskim Promieniem oświecającym wszystkie stworzenia i prowadzącym je do Mnie. Kochajcie i czcijcie go, jako torującego drogę i wstawiennika. (53,42-44)

45. Prorok Eliasz, przygotowujący drogę, zwiastun "Trzeciego Czasu", wstawia się za swoim stadem, modli się za tych, którzy nie potrafią się modlić i zakrywa swoim płaszczem plamy grzechów grzesznika w nadziei na jego odnowienie. Eliasz zbroi swoją rzeszę, swoją gromadę, aby zwalczyć ciemność powstałą wśród ludzkości przez niewiedzę, grzech, fanatyzm i materializm. (67,70)

46. Teraz jest zadaniem wszystkich tych, którzy są uzbrojeni obudzeni, aby zapowiedzieli uwolnienie świata. Przypomnijcie sobie, że Eliasz, który jest na obecny czas zapowiedziany, przygotowuje wszystko, aby nacje tego świata, zniewolone przez materializm, ocalić z niewoli "Faraona", tak jak ongiś uczynił to Mojżesz w Egipcie z pokoleniami Izraela.

47. Wasz Pasterz ma za zadanie nawrócenie wszystkich stworzeń na prawdziwą drogę, wszystko jedno dojakiej kategorii ona należy duchowej, moralnej lub materialnej.

Dlatego powiadam wam, błogosławione będą narody, które odbiorą poprzez Eliasza wezwanie swego serca, gdyż pozostaną one zjednoczone przez prawo sprawiedliwości i miłości, które przyniesie im Pokój jako owoc ich zrozumienia i braterstwa. Takim sposobem zjednoczone będą one prowadzone do miejsca walki, gdzie przeciwstawią się zepsuciu, materializmowi i kłamstwu.

49. W tej walce przeżyją ludzie obecnego czasu nowe cuda i pojmą duchowy sens życia-ten, który mówi o Nieśmiertelności i Pokoju. Przestaną się nawzajem zabijać, ponieważ poznają, że muszą zarówno materialnie jak i duchowo zlikwidować niewiedzę, samolubstwo i psujące namiętności, z których pochodzą ich upadki i ich problemy. (160,34-36)

50. Eliasz jest Boskim Promieniem, którego Światłem przepędzicie waszą ciemność i uwolnicie się od grzechu, który jest niewolą obecnego czasu, i Światło to poprowadzi waszego Ducha przez pustynię aż dojdziecie do "Ziemi Obiecanej" na Łono Boga. (236,68)